Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000025742853 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 2574 2853
Name: 
Bank, Jan Hendrik Kinsbergen (Graf van Doggers-)
De***
De Kinsbergen (Mr)
Doggers-Bank, Jan Hendrik Kinsbergen (Graf van)
Doggers-Bank, Jan Hendrik Kinsbergen van
K, R. v
Kinsbergen, J.A. de
Kinsbergen, J. H. de
Kinsbergen, J. H. van
Kinsbergen, Jan H. van
Kinsbergen, Jan Hendrik
Kinsbergen, Jan Hendrik de
Kinsbergen, Jan Hendrik van
Kinsbergen, Jan Henrik
Kinsbergen, Janhendrik van
Kinsbergen (Mr. de)
R.V.K
Van Doggers-Bank, Jan Hendrik Kinsbergen (Graf)
Van Kinsbergen, J. H.
Van Kinsbergen, Jan Hendrik
Dates: 
1735-1819
Creation class: 
Cartographic material
cre
Language material
Manuscript cartographic material
Manuscript language material
Creation role: 
author
contributor
correspondent
Related names: 
Frieseman, H. (Amsterdam)
Hulst van Keulen, Gerard (Amsterdam)
Lambrechts, Martinus
Lambrechtsen van Ritthem, Nicolaas Cornelis (1752-1823)
Le Seur, B. N.
Olnhausen, J.H. van
Reynst, J.H.
S.n. (S.l.)
Ver Huell, Carel Hendrik (1764-1845 comte de Sevenaar)
Verhuell, C.A.
Woensel, Joan van (1740-1816)
Titles: 
Aantekeningen van Willem Bilderdijk rond 1811 gemaakt op 'Mijne droomen' (1800) van admiraal J.H. van Kinsbergen, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (sign. 1099)
Adviezen over de uitrusting van de marineschepen
Algemeene scheepsdienst, zo wel op een fregat als op een schip van linie, door J. H. Van Kinsbergen,... uitgegeven door C. A. Ver Huell,..., De
Amusemens militaires, ou Les campagne de Tyrsus, rol de Tengale
Anfangsgründe der See-Tactick.
Beschrijving van de Krim
Beschrijvinge van den Archipel, tot nut van den krijgsman, zeevaarenden en handeldrijvenden : volgens de nieuwste waarneemingen opgesteld
Beschryvinge van den Archipel , tot nut van den krygsman, zeevaarenden en handeldryvenden. Volgens de nieuwste waarneemingen opgesteld, door den R. v. K. lid der koningltke maatschappij van weetenschappen te Berlyn.
Brief van Dirk Rudolph Wyckerheld Bisdom aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brief van Frederik Lodewijk Adolf van Anhalt Berenburg Schaumburg aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brief van Guillaume Thomas François Raynal (1713-1796), geschreven aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brief van H. Gervais aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brief van J[an] H[endrik] van Kinsbergen (1735-1819), geschreven aan [Jan Fredrik Helmers (1767-1813)]
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan C. van Lennep.
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan de Directie van het Instituut teElburg.
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan J.Fr. Helmers.
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan J. le Francq van Berkhey.
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem (1752-1823)
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan P. Nieulandt.
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan Willem Carel Hendrik van Lynden van Blitterswyk (1736-1816)
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan Willem V 5 Prins.
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), admiraal geschreven aan Cornelis van Kerchem, kolonel.
Brief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), geschreven aan Hendrik Vollenhoven (1753-1826)
Brief van Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem (1752-1823) aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brief van Pieter van Bleiswijk aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brief van Rijklof Michael van Goens (1748-1810), geschreven aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brief van Wilh. van Irhoven van Dam aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brieven van graaf Frederik Sigismund van Byland-Halt aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brieven van Hendrik Fagel aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brieven van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan Jean Henri van Swinden (1746-1823)
Brieven van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) aan P. Nieuwland.
Brieven van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), geschreven aan Rijklof Michael van Goens (1748-1810)
Brieven van Jean Deutz aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brieven van Joachim Rendorp aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brieven van Joannes Florentius Martinet (1729-1795) aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brieven van Laurens Pieter van de Spiegel (1737-1800) en Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brieven van Pieter Paulus aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Brieven van Sigismund Pieter Alexander Heiden van Reinestein aan Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819)
Byvoegsel agter de grondbeginselen der zee-tacticq, door den Ridder J. H. Van Kinsbergen
Carte de la Crimée levée pendant la derniere guerre de 1772 &c.
Carte de la Mer noire & de la Mer d'Asow Levée pendant la derniere guerre en 1773
Carte tres exacte de la Mer de Marmara avec toutes ses profondeurs
Catalogus van een fraaye verzameling Nederduitsche, Latynsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche meest net geconditioneerde boeken, over allerleije wetenschappen, [ etc.] : gedeeltelyk nagelaten by J.H. van Kinsbergen en A.A. Titsingh; al hetwelk verkocht zal worden den 15den November 1819 en volgende dagen, ten huize van de Wed. G. Warnars en zoon.
Consideratien van importantie op de gewigtige propositie door de heeren gedeputeerden van de stad Leiden ter vergadering van hun ed. gr. mogenden gedaan op den 31. July 1782.
Exercitien met het geschut op 't onder en boven dek als mede met het handgeweer
Generale zeinen voor een vloot of esquader oorlog-schepen.
Generale zeinen voor een vloot of esquader oorlogs-schepen.
Grondbeginselen der zee-tacticq, door den Ridder J. H. Van Kinsbergen, uitgegeven door C. A. Verhuell,...
Grondbeginselen der zee-tacticq. German
Korte inleidinge voor den oorlog ter zee
Korte schets over de noodzaaklykheid van de kennisse van het menschlyk hart voor een chef.
Korte schets van nieuwe Nacht-zeinen
Korte verklaringe van verscheidene actiën, tusschen de Engelsche en Fransche ... 1791.
Korte verklaringe van verscheidene actiën, tusschen de Engelsche en Fransche vlooten, geduurende den laatsten oorlog in de West-Indiën voorgevallen.
Mijne droomen
Myne dromem
Myne droomen.
Orders, betreffende de linie van defensi te water, in den jaare 1793 tot 95
Oudheden van Java, op last der Ned. Indische Regeering onder toezigt van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen gephotographeerd
Plan de la Mer d'Azof et d'une partie de la Mer Noire, avec ses profondeurs
Practicale zeemansleidraad
Rapport aan zyne doorlugtige Hoogheid, den [...] Prince van Orange en Nassau [...] van den ondergeteekende Schout by Nagt van Hollandt en Westvriesland.
Scheepsdienst, door J. H. Van Kinsbergen,... uitgegeven door C. A. Ver Huell,..., De
Schets-examen voor de lieutenants der zee, eerste classe.
Unter javanischer Sonne, 1941:
Zaakelyk en grondig onderwys : om met een schip van oorlog te manoeuvreeren voor de heeren adelborsten op 's Lands Schip den Admiraal Generaal
Zeemans droom
Zeemans hand-boek, behelzende een omstandig berigt van verscheidene zaaken die een jong zee-officier noodwendig dient te weeten
Zeemans hand-boek : behelzende een omstandig berigt van verscheidene zaken die een jong zee-officier noodwendig dient te weeten : benevens eene beknopte beschryvinge van de takelagie der oorlogschepen, van verscheide charters
Zeemans hand-boek : behelzende eenige plans : I. Over het oprigten van een vast zee-corps uit bevaaren matroozen : II. Over de verdeeling van de buitgelden enz.
Zeemans hand-boek : handelende over de practicale Scheeps-artillerie : tot onderrichting der Krygskunde ter zee : welke een jong zee-officier en scheepsconstabel nodig hebben te weeten
Zeemans hand-boek : handelende van de tuigagie : zo als dezelve voor 's Lands Schepen van Oorlog gemaakt, om ter waarlo mede gegeeven te worden: van de breedte en diepte der zeilen; de lengte en dikte van het troswerk tot het loopend tuig, blokwerk en juffers.
Zeemans hand-boek : zynde eene beschryving van eenige Engelsche schepen bevattende I. Hun charter, manschap, afmeeting en grootte, als meede wanneer, waar en door wien dezelve gebouwd zyn : II. De lengte van het rondhout in schepen van 100 tot 14 stukken : III. Tot welke pryzen ieder dier rondhouten in Engeland gemaakt worden enz.
Zeemans hand-boek : zynde eene memorie : over de middelen ter uitvoering van het advys den 28ste Maart 1783 uitgebragt, om een vaste Post op den Staat van Oorlog te brengen : tot eenejaarlyksche Equipagie
Zeemans handboek : behelzende een omstandig berigt van verscheidene zaaken die een jong zee-officier noodwendig diend te weeten : benevens eene beknopte beschryving van de takelagie der oorlogschepen
[Zonder titel. Opdracht:] Aan Zyne Doorluchtigste Hoogheid Willem de Vyfde Prins van Orange en Nassau...word deeze wassende graade paskaart van de Zwarte Zee
Notes: 
Sources: 
VIAF BNF DNB LC NTA NUKAT SUDOC WKP
TEL