Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000028200208 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 2820 0208
Name: 
H, W.
Hunt, William
Huntington, W.
Huntington, Willem
Huntington, William
Huntington, William ((preacher))
W.H
Dates: 
1745-1813
Creation class: 
cre
Language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
American Imprint Collection (Library of Congress)
Barry, James (1650-1702)
Budding, H.J. (1810-1870)
Budding, Huibert Jacobus (1810-1870)
Jager, J. de (1937-2007)
Jager, Johannis (1937-2007)
Kooij, A. van der (1874-)
Pas-Donker, G.H.C.
Smit, C.W.
Smit, J.
Smit, L.A.
Woerden, B.G. van (1884-1920)
Woerden, Bernhard George (1884-1920)
Woerden, C.B. van (1860-1932)
Woerden, Cornelis Bernardus (1860-1932)
Titles: 
Aanteekeningen van den kolendrager
Advocates for devils refuted and their hope of the damned demolished
Afscheids-predicatie van W. Huntington 9 Juni 1813
Arminiaanse geraamte, of De Arminiaan ontzenuwd en ontleed, Het
Arminian skeleton
Beschouwing van de wet die Paulus in zijn leden had
Beschouwingen over den God van Israel, in een reeks van brieven aan een vriend
Beschrijving van de wijze en dwaze maagden : zijnde de stof van twee leerredenen ...
Bestreden en bemoedigd : briefwisseling met J. Jenkins
bond child brought to the test And his use of the letter considered. By William Huntington, S.S., The
Briefwisseling tussen de luisterende steenuil (Noctua aurita) en de zingende nachtegaal (Philomelia in het koningsdal)
dagelijksch werk van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling
Display of the providences of God, which have at sundry periods of time attended the author
Eene eeuwige taak of Een regel en een raadsel, voor blinde wachters en oude vrouwen : in een brief aan een vriend
Eene predikatie over de afmetingen der eeuwige liefde, uit Efeze III: 18, 19
Eene verlevendigende hartsterking voor eene ziele die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde der verzoeking
Eenige geloofsbrieven over het gebed, het oordeelen, enz.
eeuwige ondergang der zon op den middag en de geheele en eindelooze verduistering der aarde op den vollen dag, De : een predikatie
Everlasting talk for Winchester and all his confederates
gebroken bak en de springbron, De
geroep van Klein Geloof, Het : gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend
geschiedenis van Klein Geloof, De : met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding, zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen; met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen
God, de kassier van de armen of De geloofsbank : behelzende een verhaal van de veelvuldige uitreddingen der goddelijke voorzienigheid, welke op onderscheidene tijden den schrijver zijn geschonken
God the guardian of the poor. -
Gods kinderen weer onder een dienende macht?, of Een gelovige in dienstbaarheid en een ongelovige in vrijheid
hemelsche werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van twee predikatiën, gedaan te Cranbrook ... op Zondag 8 Oktober 1809 ..., Het
history of little faith With a full description of his pedigree, birth, parentage, and education; life, character, and behaviour; stature, features, and properties. Together with some of his dying speeches and confessions. By William Huntington, S.S. minister of the Gospel at Providence Chapel; and Monkwell Street, in the city., The
koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of Een verhaal van des schrijvers overbrenging uit het rijk des satans in het koningrijk Gods, Het : vooraf gaat: het leven van den schrijver
Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van Elizabeth Morton, medegedeeld in eene briefwisseling door William Huntington
leven en de bekeering van Willem Huntington, door hem zelven beschreven, Het
Levende getuigenissen of Geestelijke brieven over goddelijke onderwerpen : zes en dertig brieven
liefde van Christus, De
macht van Christus geopenbaard in een kinderspel, De : tot ontmaskering van het Arminiaanse geraamte van de 21e eeuw
melodie en het reukwerk der heiligen, voorgesteld in eene predikatie over Openb. 15, De : 8
naakte boog van God, of zigtbare tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden van de waarheid
regtvaardiging eens zondaars, en des satans regtsgeding met hem, voorgesteld in eene zamenspraak tusschen twee mannen van verschillende ervaringen, De
Roofgoed, gehaald uit de staatsgevangenis te Londen, zonder belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars : in een brief aan een vriend
select works of William Huntington
Skeleton, or, the arminian anatomized and the loss and restoration of the image of god in man
uiterste wil en het testament van William Huntington, een dienaar van Christus en van de gemeente, om des Heeren wil; benevens eenige brieven over het geloof, De
verborgenheid der godzaligheid
Verhandeling over de gelijkenis van den onbarmhartigen dienstknecht in Mattheus XVIII : 23-35
verlies en het herstel van het beeld Gods in den mensch, gepredikt in de Voorzienigheidskapel, Het
vernieling des doods door de fontein des levens, of de dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht, De
Verzamelde leerredenen
vreugde des geloofs in de schaduwe des doods
Want Sion is van God begeerd
wet en de christen
wettische heiligmaking ontmaskerd door het merg van het Evangelie, De : is de wet een regel des levens in het stuk der dankbaarheid?
zedelijke wet niet beleedigd door het eeuwig evangelie, De
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NTA WKP
TEL