Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000041609833 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 4160 9833
Name: 
G.P
H, T.
Hoen, Pieter 't
P, G.
Paape, G.
Paape, Gerrit
Pape, Gerrit
Schasz, J.A.
Schaz, J.A.-
T.H
't Hoen, Pieter
Dates: 
1752-1803
Creation class: 
Language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Altena, Peter (1956-)
Antwerpen, G. van (see also from)
Blussé, Abraham (Dordrecht)
Buijnsters, P. J.
Burgh, Jacobus van den (Amsterdam)
Burgh, Leonardus van den (Amsterdam)
Krap Az., Jan (Dordrecht)
Krap Az., Jan (Rotterdam)
Leeuw, Jan de (Rotterdam)
Loenderdon, J. (see also from)
Roelofswaert, Mattheus (Delft)
Saakes, Antonij Bernard (Amsterdam)
Schasz, J. A. (see also from)
Schaz, J.A. (see also from)
Schie, Maria van (1744-1815)
Smout, Egbert van der (Delft)
Vieweg, C.A. (wed., 's-Hertogenbosch)
Voornaam Hollandsch vlugteling (see also from)
Vries, Anne de (1944-...)
Titles: 
Aanmoediging, aan de Delftsche schutterij; bij deszelfs vorderingen in den wapenhandel.
Aanmoediging aan myne medevaderlanders.
aristocraat en de burger, De
Aristocraat en de burger & diverse
Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn, en zo als zij weezen kan, De : of revolutionaire droom in 1798 : wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998 ; bezorgd door Peter Altena ; met medew. van Mireille Oostindië, 1998
Bataafsche Republiek zo als zij behoord te zijn, en zo als zij wezen kan: of revolutionaire droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998. vrolijk en ernstig, De
bedaarde en vrijmoedige Nederlander. Tweede deel, met de bylagen, De
belegering van 's Hertogenbosch
belegering van 'sHertogenbosch: of Kees is t'huis., De : Republikeinsch toneelspel in drie bdryven.
Dit alles om mij zelve
feest der vrijheidszoonen. Ter tweede verjaaring van het genootschap van wapenoeffening te Delft., Het
G.Paape, vaderlansche bededag
Geestelijk raadselboek, of Christelijken tijdverdrijver : bestaande in 90 uitgezochte schriftuurlijke raadseltjes ...
gelukkige emigranten, of de kleine volkplanting van het zuiden., De
Gerrit Paape (1752-1803), c2011:
Geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland
Geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus
Geschiedenis van het exercitie-genootschap der stad Almeloo in de provincie van Overyssel in het Landschap Twenthe
Geschiedenis van het gelegaliseerde genootschap van wapenoeffening, de Vryheid te Dordrecht.
Geschiedenis van het schutterlyk genootschap van wapenoeffening te Delft
Grondwettige herstelling van het geluk der Nederlandsche maatschappy, volgens de wysgeerte en menschkunde;
Hollandsche vaderlander, De : een waare geschiedenis van het laatst der agttiende eeuw
Hollandsche vaderlander, of geschiedenis van den ouden en jongen Cornelis, De
Jacob, in zes boeken
Job. : In vier boeken;
Jozephus, of De zegepraal des bijgeloofs en der aristocratie : nationaal tooneelspel
Karel Willem Ferdinand, Hertog van Brunswycklunenburg, of de zegevierende Pruisschen en Oostenrykers in Vrankryk, satyriek heldendigt in proza, door Gerrit Paape
keezensociëteit, de
Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, geschikt naar de vatbaarheid der jeugd : negentien gedichten uit een verdwenen boekje
Kinderpligten, gebeden en samenspraken geschikt naar de vatbaarheid der jeugd negentien gedichten uit een verdwenen boekje
Klugten der gekroonde stervelingen, De ; of de Hooge school der wijsgeeren, door Gerrit Paape. [Caligula. Claudius, tot keizer verheven. Claudius en Messalina. De Vergoding van keizer Claudius. Alexander. Petrus de kluizenaar. Urbanus de tweede. De Verovering van het heilige graf.]
leven en sterven van een hedendaags aristocraat, 1985:, Het
leven en sterven van een hedendaagsch aristocraat behelzende veele satyres en waarheden, die het volk weeten moet, om tot regte kennis van zaaken te komen, Het
Mijn tegenwoordig vaderland, of wijsgeerige geschiedenis van Vrankrijk
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap
onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus van deszelfs begin (1782) tot op den 12 Junij 1798 toe, De
oproer
patriot op zyn sterfbed, of De Evangelische godsvrugt, gepaard met de waare vaderlandsliefde., De
patriot op zyn sterfbed, of de evangelische godvrugt, gepaard met de waare vaderlandliefde, De
Patriotismus, door Gerrit Paape, Het
patriottismus, Het
Plateelbakker of Delftsch aardewerkmaaker, door Gerrit Paape, De
plateelschilders
reize door de oostenrijkse nederlanden
Reize door het Aapenland ; voorw. Gerrit Komrij ; ed. Peter Altena, 2007.
Republikeinsch speelreisje, van Vrankryk naar Holland; door den burger Gerrit paape. Van wegens den Franschen volkvertegenwoordiger gerequireerd, om met [...] generaal Daendels medetetrekken. : [Part 1]
Republikeinsche Klugtspelen, door Gerrit Paape. [De Slymgasten. De Stille in den lande. De Municipaal.]
revolutionaire vraagal of de zwaager van den politiken bliksem, De
Salomon, in VII boeken
Salomon, in zeven boeken
schimmen van Karel 9 en Catharina de Medicis aan het hof van Lod. 16, De
schimmen van Karel IX en Catharina de Medicis aan het hof van Lod. XVI; of, de gelukkige omwenteling in Frankrijk., De
Simson in agt boeken
Simson in VIII boeken
Sparta
Sphrodias en Olynthia, of het vaderland en de liefde : treurspel
taal van Hollands souverain, of de vaderlandsche bededag., De
Ter gedachtenisse van den Heere, Jacob Verbrugge, Medicinæ Doctor binnen Delft, overleeden den 12 van Sprokkelmaand 1778, in den ouderdom van bijna 24 jaaren
Ter gedachtenisse van den [...] Heere, Jacob Verbrugge, Medicinæ Doctor binnen Delft, overleeden den XII van Sprokkelmaand MDCCLXXVIII, in den ouderdom van bijna XXIV jaaren.
tooneel der zegevierende menschlievendheid, waare vrijheid, en wezenlijke rechten van den burger, en wezenlijke rechten van den burger, in het vrije Frankrijk; of, de zegenrijke gevolgen der omwenteling., Het
Tooneel poëzy
Twee horologien en geen geld in de zak : blijspel in vijf bedrijven
uittrekking
vaderlander
Vaderlandsche blyspelen.
Vaderlandsche gedichten. 3 parts.
Verantwoording van den burger Gerrit Paape, lid van de geweezene commissie tot onderzoek, van het politiek en finantieel gedrag der voorgaande regeering : aan zyne committenten de burgers van Dordrecht, behelzende de handelingen der gemelde commissie en derzelver ontdekkingen.
verliefde meisjes of De
verwoesting van de stad Graave: of de verschriklyke uitwerkzels der dwinglandy., De : Republikeinsch treurspel. In een bedryf.
vlugt van Willem den vyfden of de zegepraal der Bataafsche vryheid, De : klugtige opera in twee bedryven
vlugtende wijsgeer in Holland. (Geen roman.), De
Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. : Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken; en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaaren en handwerkslieden..
Vrankryk: mijn tegenwoordig vaderland. : Zijn geschiedenissen van de vroegste tijden, tot op heden, wijsgeerig beschreeven
vrije metselaar
vroedschap
Vrolijke caracterschetsen & De knorrepot en de menschenvriend
Vrolijke reis van een Engelschman, door Holland
Vrugten der eenzaamheid
vrye metselaar., De ; Uit het Hoogduits vertaalt.
Vryheid; gelykheid; broederschap: of de zaak tot een uittersten gedreeven. : Vaderlandsch klugtspel.
waare grondbeginzels der Franschen., De
wederkeerende patriot, aan de burgers van 's Hertogenbosch, De
Wijsgeer, tooneelspel, door Gerrit Paape, De
Willem en Willemyntje, koning en koningin der Schoppen, of De mislukte reis naar de republiek der Keezen; staatkundig blyspel.
zegepraal van Utrechts burgers; of De vaderlandsche held, tooneelspel., De
Notes: 
Sources: 
CEDA