Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000041609833 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 4160 9833
Name: 
G.P
H, T.
Hoen, Pieter 't
P, G.
Paape, G.
Paape, Gerrit
Pape, Gerrit
Schasz, J.A.
Schaz, J.A.-
T.H
't Hoen, Pieter
Dates: 
1752-1803
Creation class: 
Language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Antwerpen, G. van (see also from)
Blussé, Abraham (Dordrecht)
Buijnsters, Pieter Jacob Adriaan Maria (1933-....))
Burgh, Jacobus van den (Amsterdam)
Burgh, Leonardus van den (Amsterdam)
Komrij, Gerrit (1944-2012))
Krap Az., Jan (Dordrecht)
Krap Az., Jan (Rotterdam)
Leeuw, Jan de (Dordrecht)
Leeuw, Jan de (Rotterdam)
Loenderdon, J. (see also from)
Roelofswaert, Mattheus (Delft)
Saakes, Antonij Bernard (Amsterdam)
Schasz, J. A. (see also from)
Schaz, J.A. (see also from)
Schie, Maria van (1744-1815)
Vieweg, C.A. (wed., 's-Hertogenbosch)
Voornaam Hollandsch vlugteling (see also from)
Titles: 
Aanmoediging, aan de Delftsche schutterij; bij deszelfs vorderingen in den wapenhandel.
Aanmoediging aan myne medevaderlanders.
abderiten een staatkundige roman, De
aristocraat en de burger, De
Bataafsche Republiek , zo als zij behoord te zijn, en zo als zij weezen kan of revolutionaire droom in 1798 wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998, De
bedaarde en vrijmoedige Nederlander., De
belegering van 's Hertogenbosch
Blijspelen, van Gerrit Paape ...
Dit alles om mij zelve
feest der vrijheidszoonen. Ter tweede verjaaring van het genootschap van wapenoeffening te Delft., Het
G.Paape, vaderlansche bededag
Geestelijk raadselboek, of Christelijken tijdverdrijver bestaande in 90 uitgezochte schriftuurlijke raadseltjes ...
gelukkige emigranten, de
Geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland
Geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus
Geschiedenis van het exercitie-genootschap der stad Almeloo in de provincie van Overyssel in het Landschap Twenthe
Gevaerts en De Gyselaar
Grondwettige herstelling van het geluk der Nederlandsche maatschappy, volgens de wysgeerte en menschkunde;
Hollandsche vaderlander, De : een waare geschiedenis van het laatst der agttiende eeuw
Jacob, in zes boeken
Jesus Christus de waare wysgeer, de beste vaderlander en de grootste menschenvriend
Jozephus, of De zegepraal des bijgeloofs en der aristocratie nationaal tooneelspel
Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, geschikt naar de vatbaarheid der jeugd negentien gedichten uit een verdwenen boekje
klugten der gekroonde stervelingen, of De hooge school der wijsgeeren, De
koninglijke vlugt. Nationaal blyspel. Gevonden in de Tuilleries te Parijs., De
leven en sterven van een hedendaagsch aristocraat. Behelzende veele satyres en waarheden, die het volk weeten moet, om tot regte kennis van zaaken te komen., Het
leven van een lichtmis, charakterkundig geschilderd na Hogarth en Chodowicki, uit het hoogduitsch., Het
Mijn tegenwoordig vaderland : of wijsgeerige geschiedenis van Vrankrijk
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap
oproer
partyzucht
patriot op zyn sterfbed, of de evangelische godvrugt, gepaard met de waare vaderlandliefde., De
Peter Paars : in vijftien boeken.
plateelbakker of delftsch aardewerkmaaker. -, De
plateelschilders
reize door de oostenrijkse nederlanden
Reize door het Aapenland
Republikeinsch speelreisje, van Vrankryk naar Holland; door den burger Gerrit paape. Van wegens den Franschen volkvertegenwoordiger gerequireerd, om met [...] generaal Daendels medetetrekken. : [Part 1]
revolutionaire vraagal
Salomon, in VII boeken
Simson in agt boeken
Sphrodias en Olynthia, of het vaderland en de liefde : treurspel
Twee horologien en geen geld in de zak : blijspel in vijf bedrijven
uittrekking
Vaderlandsche blyspelen.
Verantwoording van den burger Gerrit Paape, lid van de geweezene Commissie tot onderzoek, van het politiek en finantieel gedrag der voorgaande regeering. : Aan zyne committenten de burgers van Dordrecht, behelzende de handelingen der gemelde commissie en derzelver ontdekkingen.
verliefde meisjes of De
verloste Nederland of De nationale conventie, staatkundige opera., Het
verwoesting van de stad Graave: of de verschriklyke uitwerkzels der dwinglandy. Republikeinsch treurspel. In een bedryf., De
vlugt van Willem den Vyfden, of De zegepraal der Bataafsche vryheid. Klugtige opera in twee bedryven, De
vlugtende wijsgeer in Holland. (Geen roman.), De
Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. : Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken; en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaaren en handwerkslieden..
vrije metselaar
vroedschap
Vrolijke caracterschetsen ; &, De knorrepot en de menschenvriend
Vrolijke reis van een Engelschman, door Holland
Vruchten der eenzaamheid
Vryheid; gelykheid; broederschap: of de zaak tot een uittersten gedreeven. : Vaderlandsch klugtspel.
vryheid toneelspel, De
waare grondbeginzels der Franschen., De
wijsgeer tooneelspel, De
Willem en Willemyntje, koning en koningin der Schoppen, of De mislukte reis naar de republiek der Keezen; : staatkundig blyspel.
zegepraal der menschlievendheid over de dweeperij en het bijgeloof, of De heilrijke vrugten der volksverlichting in Vrankrijk een Fransche geschiedenis, De
zegepraal van Utrechts burgers; of De vaderlandsche held, tooneelspel., De
Notes: 
Sources: 
CEDA