Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000048793901 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 4879 3901
Name: 
Oosterzee, J. J Van
Oosterzee, Jan Jacob van
Oosterzee, Jan Jakob van
Oosterzee, Joannes Jacobus van
Oosterzee, Joh... Jac... van
Oosterzee, Johann Jacob van
Oosterzee, Johannes J. van
Oosterzee, Johannes Jacobus
Oosterzee, Johannes Jacobus van
Oosterzee, Johannes Jakob van
Van Oosterzee, J. J.
Van Oosterzee, Johannes Jacobus
Dates: 
1817-1882
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Beets, Nicolaas (1814-1903)
Cohen Stuart, M. (1824-1878)
Cohen Stuart, Martinus (1824-1878)
Day, George Edward (1815-1905)
Des Amorie van der Hoeven, Abm.
Des Amorie van der Hoeven, Abraham
Kate, J.J.L. ten (1819-1889)
Kate, Jan Jacob Lodewijk (1819-1889)
Kruseman, Arie Cornelis (1818-1894)
Lange, J.P. (1802-1884)
Lange, Johann Peter (1802-1884)
Lange, Johann Peter (1802-1884))
Oosterzee, P.C. van (1848-1932)
Oosterzee, Pieter Cornelis (1848-1932)
Renan, Ernest (1823-1892)
Renan, Joseph Ernest (1823-1892)
Rijksuniversiteit Affiliation (see also from)
Titles: 
Advies in zake de doopsformule
biddend vaarwel, Een : afscheid aan mijne hartelijk geliefde gemeente te Rotterdam
Bijbel.
Brief des Jakobus, Der
Brieven van Johannes Jacobus van Oosterzee (1817-1882) aan A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij Leiden gericht aan Albertus Willem Sijthoff (1829-1913)
Christelijke tijdstemmen tien leerredenen
Christelijke volksvreugde toespraak ter opening van het achtste algemeen evangelisch nationaal zendingsfeest, 9 Augustus 1871
Dichter bij God : inwijdingsrede der Badkapel te Scheveningen [over Psalm 84]
eeuwig evangelie, Het : leerrede over Mattheus XXIV vs. 35, uitgesproken te 's Gravenhage, den 17en Julij 1864
Emanuel Swedenborg, de noordsche geestenziener : eene historische schets
Evangelium nach lukas
Feestbundel : leerredenen
Geen dageraad : tijdpreek over Jesaia 8: 20, uitgesproken te 's Gravenhage, 16 november 1873
Genade en Waarheid : laatste geloofsgetuigenissen
Heidelbergsche catechismus in twee en vijftig leerredenen
Herinnering aan Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr
Historie of roman? het leven van Jezus door Ernest Renan
Iets over Da Costa
jaar des heils levenswoorden voor iederen dag, Het : een christelijk huisboek
laatste woord toespraak na de onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage, 17 November 1869, Het
Lankmoedigheid en kracht : tijdpreek
Leerrede over de zaligheid der hongerigen en dorstigen naar geregtigheid volgens Matth. 5: vs. 6
Leerredenen over vrije stoffen des nieuwen verbonds
Levend water : leerrede over Ezech. XLVII: 1-12, gehouden 20 Januarij 1861, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Levensvragen, beantwoord in leerredenen
licht in het duister, Het : leerrede van J.J. van Oosterzee.
licht onder kennis academie-preek, Het
Moderne theologie in Duitsch-Zwitserland beoordeeld
Moses : a biblical study
Mozes twaalf leerredenen
Natuur en Schrift twee leerredenen
Niet verouderd : leerrede ter gedachtenis der vervulde vijf en twintig jarige evangeliebediening
nieuwe ministerie, Het
Nineveh en de Heilige Schrift eene voorlezing
oorlogsbode, De : tijdpreek [naar aanleiding van Openbaring VI:1-8] in Augustus 1870
Op reis : bladen uit de portefeuille van J.J. van Oosterzee.
Oratio de religione christiana, optima verae humanitatis magistra
Oratio de sceptismo, hodiernis theologis caute vitando
oude strijd, Een : leerrede over Hand. XXVIII: 22b
paasch-evangelie leerrede over 1 Corinthe XV: 1-20, Het
Pastoralbriefe und der Brief an Philemon, Die
Paulus te water en te land
Practische theologie een handboek voor jeugdige godgeleerden
Proza en poëzy
psalm der bevrijding, Een : leerrede op het halve eeuwfeest van Waterloo
Reformatie en revolutie : een vijftigtal aphorismen
Replieken en antikritieken
Rome's overwinnaar : toespraak en gebed, gehouden te Rotterdam in de zondagavond-godsdienstoefening, van 10 April 1853
scepticisme, door den godgeleerde onzer dagen zorgvuldig te vermijden., Het
Scheffer-album
Stemmen van Patmos.
Strijd en verzoening : een honderdtal aphorismen over kerkelijke tijds- en levensvragen
theologie aan de Hoogeschool, De
Theologie des nieuwen verbonds : een handboek voor academisch onderwijs en eigen oefening
theology of the New Testament, 1871:, The
Theopneustie brief aan een vriend over de ingeving der Heilige Schriften
Tijdpreeken en gelegenheidsleerredenen
Trouw tot den dood toespraak in het kamp bij Milligen, gehouden den 31en Augustus 1862
two Epistles of Paul to Timothy., The
Uit de dichterlijke nalatenschap van J. J. van Oosterzee
Uit mijn levensboek voor mijne vrienden
Uit mijn troostbijbel : iets voor stillen in den lande
Vaderlandsche jubelgroet : openingsrede van het zilveren krooningsfeest te Utrecht, 11 mei 1874
Van waar en waarheen? : eeuwrede op den jubeldag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 24 Junij 1873
Van welke theologen is iets goeds voor de toekomst der kerk te verwachten?
Verhandeling tot beantwoording der vraag: welk eene waarde bezitten de Handelingen der apostelen, zoo in het algemeen ten bewijze van den geschiedkundigen oorsprong des Christendoms, als in het bijzonder ter afwering van de aanvallen, door dr. D.F. Strauss en anderen daartegen gerigt?
Verspreide geschriften
Verwoesting en herstelling : twee tijdpreeken
Voor kerk en theologie mededeelingen en bijdragen
Vooruitgang : toespraak bij de hervatting zijner lessen
Vroege godsvrucht : leerrede over Prediker XI: 7 - XII: 7
vrouw en de nieuwe litteratuur eene voorlezing, De
Welke theologie is in staat, de stormen van dezen tijd te verduren?
Wijsbegeerte van den godsdienst : Schets der lessen
Winterbeschouwing
"Zie het Lam Gods" twaalf lijdenspreeken van J.J. van Oosterzee.
Zullen wij nog theologie studeeren, of niet?
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NTA NUKAT SUDOC WKP
TEL