Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000048793901 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 4879 3901
Name: 
Oosterzee, J. J Van
Oosterzee, Jan Jacob van
Oosterzee, Jan Jakob van
Oosterzee, Joannes Jacobus van
Oosterzee, Joh... Jac... van
Oosterzee, Johann Jacob van
Oosterzee, Johannes J. van
Oosterzee, Johannes Jacobus
Oosterzee, Johannes Jacobus van
Oosterzee, Johannes Jakob van
Van Oosterzee, J. J.
Van Oosterzee, Johannes Jacobus
Dates: 
1817-1882
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Beets, Nicolaas (1814-1903)
Cohen Stuart, M. (1824-1878)
Cohen Stuart, Martinus (1824-1878)
Day, George Edward (1815-1905)
Des Amorie van der Hoeven, Abm.
Des Amorie van der Hoeven, Abraham
Kate, J.J.L. ten (1819-1889)
Kate, Jan Jacob Lodewijk (1819-1889)
Kruseman, Arie Cornelis (1818-1894)
Lange, J.P. (1802-1884)
Lange, Johann Peter (1802-1884)
Oosterzee, P.C. van (1848-1932)
Oosterzee, Pieter Cornelis (1848-1932)
Renan, Ernest (1823-1892)
Renan, Joseph Ernest (1823-1892)
Rijksuniversiteit Affiliation (see also from)
Utrecht, University
Titles: 
Aärons dood : leerrede over numeri XX: 23-29, uitgesproken na het overlijden van A. de Vries, predikant te Rotterdam
Advies in zake de doopsformule
biddend vaarwel, Een : afscheid aan mijne hartelijk geliefde gemeente te Rotterdam
Bijbel voor de jeugd
brief des Jakobus., Der
Brieven van Johannes Jacobus van Oosterzee (1817-1882) aan A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij Leiden gericht aan Albertus Willem Sijthoff (1829-1913)
Christelijke dogmatiek een handboek voor academisch onderwijs en eigen oefening
Christelijke tijdstemmen : tien leerredenen
Christelijke volksvreugde : toespraak ter opening van het achtste algemeen evangelisch nationaal zendingsfeest, 9 Augustus 1871
Dichter bij God : inwijdingsrede der Badkapel te Scheveningen [over Psalm 84]
Disputatio theologica de Jesu e virgine Maria nato
eeuwig evangelie, Het : leerrede over Mattheus XXIV vs. 35, uitgesproken te 's Gravenhage, den 17en Julij 1864
Emanuel Swedenborg, de noordsche geestenziener : eene historische schets
Epistle of Paul to Philemon., The
Epistle of Paul to Titus., The
Evangelium nach Lukas., Das
Feestbundel : leerredenen
Geen dageraad tijdpreek over Jesaia 8: 20, uitgesproken te 's Gravenhage, 16 november 1873
Genade en Waarheid laatste geloofsgetuigenissen
Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen, De
Herinnering aan Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr
Historie of roman? : het leven van Jezus door Ernest Renan
Iets over Da Costa
jaar des heils, Het : levenswoorden voor iederen dag : een christelijk huisboek
Kerstgezang
Laatste leerredenen
laatste woord, Het : toespraak na de onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage, 17 November 1869
Lankmoedigheid en kracht : tijdpreek
Leerrede over de zaligheid der hongerigen en dorstigen naar geregtigheid : volgens Matth. 5. vs. 6
Leerredenen over vrije stoffen des nieuwen verbonds
Leerredenen over vrije stoffen des Ouden Verbonds
Leerredenen van J. J. van Oosterzee.
leven van Jezus, Het
Levend water : leerrede over Ezech. XLVII: 1-12, gehouden 20 Januarij 1861, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Levensvragen, beantwoord in leerredenen
licht in het duister, Het : leerrede van J.J. van Oosterzee.
licht onder kennis, Het : academie-preek
Moderne theologie in Duitsch-Zwitserland beoordeeld
Moses, a biblical study
Mozes, twaalf leerredenen.
Na veertig jaren : toespraak bij de hervatting zijner lessen (Sept. 1880)
Natuur en Schrift : twee leerredenen
Niet verouderd leerrede ter gedachtenis der vervulde vijf en twintig jarige evangeliebediening
Nieuwe leerredenen
nieuwe ministerie., Het
Nineveh en de Heilige Schrift : eene voorlezing
oorlogsbode tijdpreek [naar aanleiding van Openbaring VI:1-8] in Augustus 1870, De
Op reis nieuwe bladen uit de portefeuille van J.J. van Oosterzee.
Oratio de religione christiana, optima verae humanitatis magistra
Oratio de scepticismo, hodiernis theologis caute vitando
Over de waarde van de Handelingen der Apostelen
paasch-evangelie, Het : leerrede over 1 Corinthe XV: 1-20
Partijkeus en partijzucht : toespraak bij de hervatting zijner lessen (Sept. 1878)
Pastoralbriefe und der brief an Philemon., Die
Paulus te water en te land
Practische theologie : een handboek voor jeugdige godgeleerden
Proza en poëzij
Proza en poëzy
Redevoeringen, verhandelingen en verspreide geschriften. -
Reformatie en revolutie : een vijftigtal aphorismen
Replieken en antikritieken
Rome's overwinnaar : toespraak en gebed, gehouden te Rotterdam in de Zondagavond-godsdienstoefening van 10 april 1853
scepticisme, door den godgeleerde onzer dagen zorgvuldig te vermijden, Het
Scheffer-album
Stemmen des heils : leerredenen
Stemmen van Patmos leerredenen over de brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië
Strijd en verzoening : een honderdtal aphorismen over kerkelijke tijds- en levensvragen
Ter gedachtenis : twaalf leerredenen
theologie aan de Hoogeschool, De
theologie des Nieuwen Verbonds, De : een handboek voor academisch onderwijs en eigen oefening
theology of the New Testament, 1871:, The
Theopneustie brief aan een vriend over de ingeving der Heilige Schriften
Tijdpreeken en gelegenheidsleerredenen
Trouw tot den dood toespraak in het kamp bij Milligen, gehouden den 31en Augustus 1862
two Epistles of Paul to Timothy., The
Uit de dichterlijke nalatenschap van J. J. van Oosterzee
Uit mijn levensboek voor mijne vrienden
Uit mijn troostbijbel : iets voor stillen in den lande
Vaderlandsche jubelgroet : openingsrede van het zilveren krooningsfeest te Utrecht, 11 mei 1874
Van waar en waarheen? : eeuwrede op den jubeldag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 24 Junij 1873
Van welke theologen is iets goeds voor de toekomst der kerk te verwachten?
Verhandeling over de waarde van de handelingen der apostelen
Verhandeling tot beantwoording der vraag: welk eene waarde bezitten de Handelingen der apostelen, zoo in het algemeen ten bewijze van den geschiedkundigen oorsprong des Christendoms, als in het bijzonder ter afwering van de aanvallen, door dr. D.F. Strauss en anderen daartegen gerigt?
Verspreide geschriften
Verwoesting en herstelling : twee tijdpreeken
Voor kerk en theologie mededeelingen en bijdragen
Vooruitgang toespraak bij de hervatting zijner lessen
Vroege godsvrucht : leerrede over Prediker XI: 7 - XII: 7
vrouw en de nieuwe litteratuur eene voorlezing, De
Welke theologie is in staat, de stormen van dezen tijd te verduren?
Wijsbegeerte van den godsdienst : Schets der lessen
Winterbeschouwing
Woorden des levens leerredenen
"Zie het Lam Gods" : twaalf lijdenspreeken van J.J. van Oosterzee.
Zullen wij nog theologie studeeren, of niet?
Notes: 
Utrecht, University, Diss., 1840
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NTA NUKAT SUDOC WKP
TEL