Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000051302106 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5130 2106
Name: 
Güllenburg, ... von
Gyllemberg (Comte de)
Gyllenborg, Carl
Gyllenborg, Carl (greve)
Gyllenborg (Count)
Gyllenborg, Karl von
Gyllenburg, ... von
Dates: 
1679-1746
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Breitholtz, Lennart
Hast, Bartholomaeus Rudolphus
Linné, Carl von (1707-1778)
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
Racine, Jean (1639-1699)
Sherlock, William (1641-1707)
Steele, Richard (1672-1729)
Sverige Kungl. Maj:t (1740-12-16)
Sverige. Kungl. Maj:t (1743-09-12)
Törnqvist, Einar (1891-)
Titles: 
Amphibia Gyllenborgiana ...
Andromache eller Ett ömt moders-hierta förestält i en af engelskan öfwersatt tragoedia ödmiukt dedicerad til hennes nåde fru grefwinnan Greta Gyllenstierna. =Anon=. Stockholm, uti kongl. boktryckeriet uplagd, af directeuren Johan H. : Werner, 1723.
Brieffe so zwischen dem Graf Gyllenborg, Freyherr von Görz, Sparre u. a*. -
Carl Gyllenborg : en frihetstida hattpolitiker
Copia der Briefe zwischen Gyllenborg, Görtz, Sparre .... -
Den lärda engeländarens doctor Sherlocks Betrachtelser öfwer döden, öfwersatte på swenska. Med kongl. may:tz nådigsta privilegio. Lund, trykt hos Ludwig Decreaux, kongl. carolinska academiens boktr. 1731.
En bättrad will-hierna, och en trogen wänskap, förestäld uti en af engelskan öfwersatt comoedia, som wardt öfwersänd till herr cantzelij-rådet baron Eric Wrangel. Af en frånwarande wän. Åhr 1721. =Anon=. Stockholm, tryckt uti A. Holms : tryckerij 1723.
Graaulatorium [!] öfwer den härliga victorie konung Carl den tolffte erhölt anno 1700 den 20 novembris uthöfwer den stoore de ryssers häär och deras wälbefästade läger wid Narfwen, sammansatt aff C.G. =S. impr=.
Gratulatorium. Öfwer den härliga victorie konung Carl den tolffte. erhölt anno 1700 den 20 novembris, uthöfwer den stoore de ryssers häär och deras wälbefästade läger wid Narfwen, sammansatt af G.G. [!] Siunges såsom: Lius af lius o : morgonstierna &c. Här jämte. En lustig soldats wijsa, at troligen tiena sin konung ock &c. Siunges under en härlig melodie. Tryckt åhr 1701.
Letters which passed between Count Gyllenborg, Görz, Sparre and others *. -
Letters which passed between Count Gyllenborg, the Barons Gortz, Sparre and others, relating to the design of raising a rebellion in His Majesty's dominions, to be supported by a force from Sweden.
Någre verser öfwer narwiske victorien, hwilka den påfölliande 28 februarij, o 1701, under då hållin festein, uppå det kongl. palais i Stockholm äre wordne af kongl. capellet musicerade. =Anon. S. impr=.
New discoveries of the dangers of popery.
På kongl. maj:ts wägnar, herr riks-rådets ... Carl Gyllenborgs hållne tal, til riksens ständer på riks- salen då riksdagen begyntes den 16. december 1740. Tryckt uppå hans kongl. maj:tz befallning, och samtelige riksens ständers begiäran. : Stockholm, uti det kongl. bok- tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. Cum privilegio.
På kongl. maj:ts wägnar, herr riks-rådets ... Carl Gyllenborgs hållne tal, til riksens ständer på riks- salen tå riksdagen slöts then 22. augusti 1741. Tryckt uppå hans kongl. maj:ts befallning, och samtelige riksens ständers begäran. : Stockholm, uti thet kongl. bok-tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. Cum privilegio.
På kongl. maj:ts wägnar, herr riks-rådets och præsidentens i kongl. maj:ts och riksens cancellie-collegio, högwälborne grefwe Carl Gyllenborgs håldne tal til riksens ständer på riks-sahlen då riksdagen slöts den 19. aprill 1739. Stockholm, uplagt uti thet konglige tryckeriet. Cum privilegio.
På Kongl. Maj:ts Wägnar, Herr Riks-Rådets och Præsidentens i Kongl. Maj:ts och Riksens Cancellie Collegio, Högwälborne Grefwe Carl Gyllenborgs Hållne Tal, Til Riksens Ständer på Riks-Salen då Riksdagen begyntes den 16. December 1740. Tryckt uppå Hans Kongl. Maj:ts befallning, och samtelige Riksens Ständers begiäran.
På kongl. maj:ts wägnar, herr riks-rådets och præsidentens i kongl. maj:ts och riksens cancellie-collegio, högwälborne grefwe Carl Gyllenborgs hålne tal til riksens ständer på riks- salen då riksdagen begyntes den 25. augusti 1742. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma.
På kongl. maj:ts wägnar, och thesz egen nådige befalning, herr riks-rådet och præsidentens i kongl. maj:ts och riksens cancellie collegio, högwälborne grefwe Carl Gyllenborgs hållne tal til riksens ständer på riks-salen tå riks-dagen slöts then 12. september 1743. Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet, hos directeuren : Pet. Momma. Cum privilegio.
Svenska sprätthöken, comedie, uti 5 acter...
Svenska sprätthöken : komedi uti 5 akter.
Swenska sprätthöken, comédie, uti 5. acter. Är den första som blifwit sammansatt på swenska, och förestäld på kongl. theatren i Stockholm. In oct. 1737. =Anon=. Stockholm, tryckt uti thet kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. : 1740.
Swenska sprätthöken : komedi
Notes: 
Sources: 
TEL