Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 000000005152688X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5152 688X
Name: 
Brenner, Sophia E.
Brenner, Sophia Elisabet
Brenner, Sophia Elisabeth
Brenner, Sophia Elisabetha
Sophrosyne
Weber, Sophia Elisabeth
Weber, Sophia Elisabeth (Frueherer Name)
Dates: 
1659-1730
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Biörkman
Göransson, Elisabet (1971-)
Hanselli, Per (1815-1879)
Lindgärde, Valborg (1941-)
Rutström, Anders Carl (1721-72)
Schantz, Carl Ludvig von (1681-1734)
Söderlund, Petra (1962-)
Sperling, Otto (1634-1715)
Ståhle Sjönell, Barbro (1943-)
Svenska vitterhetssamfundet
Titles: 
=Poetiske dikter. Stockholm. 1- 2. 1713-1732.=.
At qwinno-könetz naturliga böijelse, lärachtighet och skicklighet, sträcker sig till alt det som medelst förståndet begripas, och igenom öfwningen fattas kan, blef märckligen stadfäst då den wälborne frun Anna Maria Ehrenstrahl med egen : konstig hand och särdeles lifachtighet af conterfäijat, samt ock till högl. kongl. Swea hof-rätt, sig till odödeligt beröm nyligen till en förähring lämnat hade sex af de senare wid kongl. rätten warande herrar præsidenter under hwilkas : præsidio wälbemälte frus, mann förtiden warande vice-præsident wälborne herr Johann Zachrisson Wattrang hafft den lyckan kongl. maj:ts tiänst därsammastädes att förrätta; och med fägnadt underskrifwit af Sophia Elisabet Brenner. Stockholm : tryckt hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiq. arch. boktr.
Aufmuntrender Zuruf an die Einwohner in Schweden. =Anon.= Stockholm, gedruckt in der königl. Druckerey 1719.
Bey ihrer königl. Maij:t des durchlauchtigsten und groszmächtigsten Königs, Friederich der Schweden, Gothen, und Wenden &c. höchst-erfreulichen Krönungs- Solennitet, zu Stockholm, den 3. maij, o 1720. Wolte dem allgemeinen Zuruff des : Volckes ihre allerunterthänigste Glückwünschung beyfügen Sophia Elisabeth Brenner. Stockholm, gedruckt bey königl. Antiquit. Archiv. Buchdr. Joh. Laur. Horrn.
Då hennes kongl. may:tz wår allernådigste drottnings, Ulricas Eleonoras högsthugnelige födelse-dag, firades den. [!] 23. januar. åhr 1730. yttrade sin undersåtelige plicht med följande rader, S.E. Brenner. Tryckt uti det kongl. tryckeriet. : [Stockholm.].
Deras otwifwelachtiga belöning som i afsicht till fäderneslandetz heder och nytta all annan egen båtnad hielte-modigt tillbaka satt, betrachtat, då hans kongl. maij:tz tro tienare och secreterare wed riksens archivo ... Elias Palmskiöld : sitt timeliga lif och trägna beställning ändat hade, af Sophia Elisabeth Brenner. Stockholm, tryckt hos kongl. antiquit. archiv. boktr. Joh. Laur. Horrn. Åhr 1720.
Fägne-skrift öfwer det nya silfwerberget belägit i Kopparbergs höfdingedömme i Noreberkes sochn, hwilket medelst Gudz försyn blef uptäckt den 3 maij som war Christi himmelfärdz affton år 1711. Sedermer uptagit, samt dirigeras, af lagmannen : öfwer Nerike ... Jonas Cedercreutz./(Sophia Elisabeth Brenner.) =S. impr.=
Freuden-Opffer, bey Vermählung des durchlauchtigsten hochgebohrnen Herren, Herrn Land-Grafens und Fürsten Friderici, Erb-Printzens zu Hessen-Cassel, &c. &c. &c. mit ihrer königlichen Hoheit der durchlauchtigsten hochgebohrnen Princessin : Ulrica Eleonora, der Schweden, Gothen und Wenden, &c. &c. &c. Erb-Princessin in Stockholm, den 24. Martij, Anno 1715. unterthänigst angezündet./(Sophia Elis. Brenner.) Stockholm, gedruckt bey Julius Georg Matthiae, königl. Ant. Archiv. : Buchdr.
Letters of a learned lady, 2006:
Letters of a learned lady : Sophia Elisabeth Brenner's correspondence, with an edition of her letters to and from Otto Sperling the Younger
Lyckönskan, til den durchleuchtigste högborne princessa Ulrica Eleonora Sweriges, Göthes och Wendes arf princessa &c. &c. &c. Stelt på den första dag i januarii monat, 1712./(Sophia Elisabet Brenner.) =S. impr.=.
Minne, öfwer den förundrans-wärde stora americanska aloen. Hwilken uppå kongl. may:tz wår allernådigste konungs och herres högtbetrodde mans ... Nils Gyldenstolpes säte-gård, Noor i Upland. Femb mihl ifrån Stocholm [!] och twå mihl från : Upsala belägen. Begynte blomstras i septembri 1708. Och framhärdade således den där på följande hela starka winteren öfwer. Och war den första som i Swerige kommit at bära blommor. Författat af Sophia Elisabet Brenner. Stockholm, hos : Johan Henr. Werner kongl. boktr.
Öfwer den fremst uppå Malmwijks gård i Upland befintlige store linden, skref följande rijm, Soph. E.B. 1703. =S. impr.=.
Öfwer den nögde herdens Meliboei, åhr 1718. i nov. och dec. månader af stubben uprättade, men för fiendens infall icke fullbordade friherreskap, Magnusberg beläget i Östergötland och Shelvig sokn, vppå skattegården Yxeltorps ägor 1/4 : mihl ifrå det gamla konunga-sätet Stegeborg äre följande rader skrefne af den widtberömde och namnkunnige scalde-qwinnan Sophrosyne. Utopiæ.
Poetiske dikter. Stockholm. 1- 2. 1713-1732, 1713-1732:
Samlade dikter av Sophia Elisabet Brenner
Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin.
Til det höga och förnähme fruentimbret, som Hans Konglige Mayestet och heele det konglige huset til ähra ett berömbligit skåde-speel anstelt i Stockholm anno 1684.
Underdånig fägnad, framstält då hennes kongl. maij:t wår allernådigste drottning, Ulrica Eleonora, kröntes uti Upsala stad den 16 [!=17] . martii, anno 1719. Af Sophia Elisabet Brenner en bedöfwad [!] änkia. Stockholm, tryckt hos kongl. : may:ts antiq. archiv. boktr. Joh. L. Horrn.
Underdånig fägnad, framstält då hennes kongl. maij:t wår allernådigste drottning, Ulrica Eleonora, kröntes uti Upsala stad den 17. martii, anno 1719. Af Sophia Elisabet Brenner en bedröfwad änkia. Stockholm, tryckt hos kongl. may:ts : antiq. archiv. boktr. Joh. L. Horrn.
Underdånigt fägneliud, uppå hennes konglige may:tz den stormächtigste durchleuchtigste drottnings Hedwig Eleonoras Sweriges Göthes och Wendes drottnings &c. högsthugnelige födelse-dag, den 23 octobr. 1708./(Sophia Elisabet Brenner.) : =S. impr.=
Unterthänigste Danck-Bezeigung gegen ihro königliche Majestæt Friderich, der Schweden Gothen und Wenden, nach glücklich getroffenem Frieden mit ihrer czarischen Majestæt, da nebst allgemeinen Frolocken, ihre absonderlich unterthänigste : Dancksagung mit diesen Reimen an den Tag legen wolte Sophia Elisabet Brenner. Stockholm, gedruckt bey Joh. Laur. Horrn, königl. Antiq. Arch. Buchdr.
Uti °atskillige Sprak, tider och tilfällen författade poetiske dikter*. -
Wårs herres och frälsares Jesu Christi aldraheligasta pinos historia, rimwis betraktad, af Sophia Elisabet Brenner. Nu förbättrad och å nyo uplagd. Stockholm, tryckt af Peter Jör. Nyström, 1752.
Wårs herres och frälsares Jesu Christi alldraheligaste pijnos historia, rijmwijs betrachtad, af Sophia Elisabet Brenner.
Notes: 
Sources: