Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 000000005541966X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5541 966X
Name: 
Acrel, O.
Acrel, Olaf
Acrel, Olaus
Acrel, Olof
Acrel, Olof af
Acrell, O.
Acrell, Olof
Dates: 
1717-1806
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Cleef, Pieter van ('s-Gravenhage)
Fougt
Hedenberg, Anders (1737-1798)
Martin, Roland (1726-1788)
Murray, Johann Andreas
Sandifort, Eduard (1742-1814)
Sverige Kungl. Maj:t (1788-06-10)
Sverige. Kungl. Maj:t (1785-04-04)
Wahlbom, Johan Gustaf (1724-1808)
Wargentin, Pehr Wilhelm (1717-1783)
Titles: 
°Aminnelse-Tal öfver H. Dr. Olof af Acrel. -
Chirurgische Geschichte, im königlichen Lazarethe zu Stockholm angemerkt. -
Chirurgische Vorfälle in dem Königl. Lazaret und ausserhalb demselben a*. -
Chirurgiska händelser, anmärkte och samlade uti kongl. lazarettet och annorstädes, med ansenliga tilökningar och bifogade afritningar, andra gången til trycket befordrade af Olof Acrel ... Stockholm, 1775. Tr. hos H. Fougt, r. af k.w.o. : k. boktr.
Chirurgiske händelser, anmärkte uti kongl. lazarettet, samlade och genom utdrag af dagboken til trycket befordrade på högloflige kongl. lazarets directionens befallning, af Olof Acrel ... Stockholm, hos Carl Gottlieb Ulff. 1759.
Chirurgiske händelser, anmärkte uti kongl. lazarettet, samlade och genom utdrag af dagboken til trycket befordrade på högloflige kongl. lazarets directionens befallning, af Olof Acrel ... Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, 1759.
Des Herrn Olof Acrel ... Chirurgische Vorfälle in dem Königl. Lazaret und ausserhalb demselben angemerkt ... : aus dem Schwedischen übersetzt von I. Andreas Murray.
Förtekning på de persedlar, hwilka förwaras i hwarje pack-kista som åtföljer et regementes medicinal-kista. =(Rubr.)=/(O. af Acrel.) =S. impr.=.
Genaste sättet at inrätta och underhålla et lazaret eller sjukhus, så at det inom få år måtte ärnå en ansenlig tilväxt, utgifvit af O. Acrell ... På kongl. vetenskaps academiens befalning. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius 1746.
Hans kongl. höghet hertigen af Östergötland har sofvit roligt förleden natt och mår Gudi lof rätt väl. ... =(Text.)=/(O. Acrel. A. Hedenberg.) =S. impr.=.
Heelkundige waarneemingen, aangetekend in het Koninglyke Hospitaal te Stockholm ...
Memoire sur le traitement des fistules a l'anus par la ligature, ou nouvelle methode de les guerir sans operation; par m:r Bousquet ... Où l'on joint le rapport de m:r Acrel, chirurgien, donné à l'academie des sciences de Stockholm : sur ce memoire, avec la reponse de l'auteur. Rön, om fistlar in ano, eller nytt sätt, at bota dem, utan operation; af Joh. Franz Bousquet ... Härtil är fogat herr professor Acrels yttrande om samma rön, inlämnat til kongl. svenska vetenskaps : academien, med författarens svar derå. Stockholm, tryckt hos directeuren Lars Salvius, 1766.
Påminnelser vid herr Bousquets rön, om fistlar in ano, besynnerligen vid det, som han deruti berättat, rörande kongl. vetenskaps academien och tvänne dess ledamöter. På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, tryckte hos : direct. Lars Salvius, 1766.
Skriftväxling, om alla brukeliga sätt, at operera starren på ögonen. På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1766.
Tal, om de lysande framsteg, som läkare-vetenskapen tilvunnit sig i Sverige, inom de senare sextio åren; hållet för kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 5 junii 1793. Af Olof af Acrel ... Stockholm, tryckt hos : Johan Pehr Lindh, 1793.
Tal, om fostrets sjukdomar i moderlifvet; hållit för kongl. vetenskaps academien, af Olof Acrel ... Då han lade af sit præsidium den 13 october 1750. På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, andra gången trykt, hos direct. : Lars Salvius, 1770.
Tal om nödvändigheten och förmånen af de chirurgiska handalagens förkortande i utöfningen, hållet för kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 15 julii 1767, af Olof Acrel ... På kongl. vetenskaps academiens befallning. : Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1767.
Uterus duplex in muliere defuncta nuper detectus et iconibus illustratus ab O. Acrel ... Icones sumtibus acad. r. sc. sv. æri incisæ. Holmiæ, impressit Laur. Ludov. Grefing, impensis Caroli Theophili Ulf, bibliop. MDCCLXII.
Utförlig förklaring om friska sårs egenskaper, i afseende til deras särskilta natur, kännetecken och påfölgder, med bihang af några slutsatzer, om deras lethalitet samt huru och i hwad form eller ordasätt, wittnesbörd deröfwer må lämnas. : Författad af Olof Acrell. ... Stockholm trykt hos Lars Salvius, 1745.
Utkast til inrättande af en medicinal-kista för et regemente; af hans kongl. maj:t allernådigst gilladt och faststäldt under den 4 april 1785./(Olof af Acrel.) Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet : 1786.
Utkast tli [!] inrättande af en medicinal-kista för et regemente; af hans kongl. maj:t allernådigst gilladt och faststäldt under den 4 april 1785./(Olof af Acrel.) Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, å nyo tryckt i kongl. : tryckeriet, 1789.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB NKC NTA SELIBR WKP
TEL