Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 000000006136284X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6136 284X
Name: 
Beskow
Beskow, B. von
Beskow (baron de)
Beskow, Bernard de
Beskow, Bernh. v
Beskow, Bernh. von
Beskow, Bernhard
Beskow, Bernhard von
Pelle Jonsson Krycka
Quintinus Carbasius
Von Beskow, Bernhard
Dates: 
1796-1868
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
contributor
correspondent
editor
librettist
Related names: 
Dahlgren, Carl Fredric (1791-1844)
Fryxell, Anders (1795-1881)
Höjer, Torgny (1907-)
Hörberg
Norstedts
Oehlenschläger, Adam (1779-1850)
Rydqvist, Johan Erik (1800-1877)
Svenska akademien
Tegnér, Esaias (1782-1846)
Wiklund, Anders
Titles: 
B.v. Beskows och J.E. Rydqvists brevväxling.
Brevväxling.
Dramatiska studier.
Dramatiske studier. - 1836 -
Eduard Brendlers opera Ryno
En blick på vitterhetens närvarande tillstånd i Europa.
En kedja av förblindelse och misstag : historiska anteckningar från Gustav IV Adolfs tid
Erik den fjortonde. En dramatisk dikt./(Bern. Beskow.) Stockholm. Tryckt hos Johan Hörberg. =1-2. 1827=.
Erik der Vierzehnte e. dramat. Gedicht in 2 Abth. ; Übers. aus d. Schwed.
Erik der Vierzehnte. Ein dramatisches Gedicht in zwei Abtheilungen. Uebersetzung aus dem Schwedischen./(Bernhard von Beskow.) Stockholm, 1827. Gedruckt in der Königl. Ordens-Buchdruckerei.
Erinringar vid indragningen af Svenska akademiens silfvervexlings-rätt i banken.
Ett besök hos Carl Viktor v. Bonstetten, (i Geneve, September, 1827).
Ett besök i Lund vid aftäckningen af Tegnérs bildstod. : Ur outgifna reseanteckningar.
Ett besök i Pompeji.
Försök att besvara frågan, huruvida Samuel von Pufendorf må anses vara författare till den omtvistade skriften "Les anecdotes de Suède" ...
Förswar för S.L.T. emot Nya Argus. =Anon.= Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.
Friherre Georg Henrik von Görtz, statsman och statsoffer.
Gesundheit der Seele., Die : In deutscher Uebersetzung von Eduard Prätorius.
Gustaf Adolf i Tyskland : dramatiserad historiemålning
Gustaf Löwenhjelm : en återblick på hans verksamhetsbana.
Gustave III jugé comme roi et comme homme
Historiska anteckningar rörande Gustaf IV Adolfs tid
Inträdes-tal, hållit i svenska akademien den 1 november 1828. Af Bernard von Beskow. Stockholm. Tryckt hos Johan Hörberg, 1829.
J.O.Wallin's leferne. : Aftryck för vänner ur 1 delen af Wallins predikningar.
Jean de Müller : esquisse biographique
Julklappar åt Argus. Första klappen. =Anon=. Stockholm, tryckta hos Johan Hörberg, 1825.
Karl den tolfte : en minnesbild
la santé de l'âme., De : (Traduit du suédois) [par L.G.Ténint].
Lefnadsminnen. : Tecknade av Bernhard von Beskow. 2:a uppl. med inledning av Fredrik Böök.
Minne af bildhuggaren Erland Fogelberg.
Minne af öfver-direktören Carl Bernhard Wadström.
Minne af riksrådet friherre Johan Gyllenstjerna.
Minne af riksrådet och president grefve Sven Lagerbring.
Minne af stats-sekreteraren Carl Gustaf af Leopold.
Minne öfver bildhuggaren Bengt Erland Fogelberg.
Minne öfver kemie professoren Torbern Bergman.
Minne öfver Kongl. bibliotekarien Karl Kristofer Gjörvell.
Minne öfver kongl. råfet grefve Fabian Wrede.
Minne öfver landshöfdingen, vice presidenten och förste arkiatern Urban Hjärne.
Minne öfver riks-rådet friherre Samuel Åkerhjelm.
Minne öfver riks-rådet och general-guvernören grefve Gustag Fredrik von Rosen.
Minne öfver riks-rådet och riks-marsken grefve Lars Nilsson Kagg.
Minne öfver riksrådet och öfverste marskalken grefve Karl Gustaf Tessin.
Minnes bilder
Minnes-ord öfver J.M. Stjernstolpe.
Minnesbilder
Minnesboken om Johan Olof Wallin.
Nordstjernan, 1844:
nya sulioterna eller Scenens undergång. Komisk hjeltedikt. Inkomsten af upplagan tillfaller grekerna. =Anon.= Stockholm, tryckt hos C.F. Wennström, 1827., De
Om de gamles rörliga skådebanor. : Inträdes-tal hållet i Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-akademien den 19 maj 1835.
Om den behandling, som frågan rörande Kabinetts-kassans skuld rönt vid Riksdagen, 1841
Om den behandling, som frågan rörande kabinetts-kassans skuld rönt vid riksdagen : ett bidrag till Sveriges riksdagshistoria.
Om den esteiska betydelsen af Thorilds strid emot Kellgren och Leopold.
Om förflutna tiders ordboks-företag. : Af Bernhard von Beskow.
Om förflutna tiders svenska ordboks-företag. : Tal... den 9 april 1856.
Om Gustav den tredje såsom konung och menniska.
Om själens helsa.
Om Svenska akademiens ordboks-arbete samt medlen till dess fortsättande.
Om Svenska akademiens ordsboks-arbete samt medlen till dess fortsättande.
Ord till musiken i kyrkan vid hennes majestät drottning Eugenia Bernhardina Desiderias kröning. Den 21 augusti 1829. =Anon.= Stockholm, kongl. boktryckeriet. 1829.
Pappers-kråkorna : ett tidnings-äfventyr i julii 1840 : fem minuters skämt
Pehr Frigel : minnesteckning
Pehr Henrik Ling : minnesteckning.
Personalier öfver Hennes Maj:t Enkedrottningen Eugenia Bernhardina Desideria, då hennes jordiska qvarlefvor nedsattes i Riddarholmskyrkans konungagraf den 11 januari 1861.
Prolog till Privat-theaterns första öpning, eller Rättegångshandlingar i vitterhetstvisten emellan sorgespelsförfattaren A. Lindeberg och sufflören J.G. Wessling
Ryno eller Den vandrande riddaren : skådespel med sång i tre akter
Samlade arbeten
Sånger vid aftäckningen af Bellmans byst på Djurgården den 26 julii 1829. Stockholm. Tryckte hos J. Hörberg, 1829.
Schwedens Ahnen, ein, mit dem grossen Preise von der Schwedischen Akademie belohntes Gedicht : Übersetzung mit beigefügtem Originaltexte, wie auch mit geschichtlichen Anmerkungen versehen
Schwedische Tragödien
Skuggbild af Beranger. : Ur otryckta vandringsminnen.
Svea an Hellas' Söhne : Cantate zu dem Concerte, welches in Stockholm zum Besten der Griechen, am 16 Juni 1826 gegeben worden : nach dem Schwedischen.
Svenska akademien : litterär-historisk betraktelse.
Svenskt anonym- och pseudonymlexikon
Sverges anor. Skaldestycke af Bern. v. Beskow. Skrift, som vunnit svenska akademiens stora pris, 1824. Stockholm. Tryckt hos Johan Hörberg, 1827.
Swea till Hellas' söner. Cantate, att uppföras vid den concert, som kommer att gifvas till förmån för grekerna. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1826.
Systemet, ett riksdags-samtal år 1840.
Tal, hållet i Adolf Fredriks kyrka öfver professoren,... Jacob Berzelius, då dess friherrliga sköldemärke krossades, den 15 augusti 1848
Tal hållet i S:t Clarea kyrka, öfver... her grefve Mathias Rosenblad, då dess grefliga sköldemärke krossades den 25 september 1847.
Tal hållet i S:t Jakobs kyrka öfver f.d.envoyen, kammarherren ... Carl Gustaf von Brinkman, då dess friherrliga sköldemärke krossades den 14 januari 1848
Tal hållet i St. Jakobs kyrka, öfver en af rikets herrar f. d. presidenten, riddaren och kommendören af kongl. maj:ts orden m.m. Högvälborne herr friherre Salomon Löfwenskjöld, då dess friherrliga sköldemärke krossades, den 8 mars 1850.
Tal i K. Vetenskaps-Akademien 9 Apr. 1856 om förflutna tiders sve*. -
Tankar nedskrifna under den sista sjukdomen : Jämte tal vid hans jordfästning
Till Tegnér, på hans födelse-dag. Den 13 nov. 1829. =Anon.= Stockholm. Tryckt hos J. Hörberg, 1829.
Torkel Knutson. -
Torkel Knutsson : Sorgespil i fem Akter
Upplösning är icke upplysning : eller bihang till broschyren "Dagens händelser bedömde af en landsman"
Verldsstriden : skaldestycke, uppläst på Svenska Akademiens högtidsdag, år 1848.
Vitterhets-försök.
Vitterhetsförsök
Wandrings minnen. - 1833 -
Witterhets-försök. =Anon.= Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =(Pl.titelbl.) 1-2. 1818- 1819.=.
Witterhets-försök af Bernhard v. Beskow. Andra uplagan. Stockholm. Tryckte hos J. Hörberg. =1. 1829.=.
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB LC NTA NUKAT SELIBR WKP
TEL