Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000061434532 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6143 4532
Name: 
Schaepman, H.
Schaepman, H. J. A. M.
Schaepman, Herman
Schaepman, Herman Johan Aloysius Maria
Schaepman, Herman Johannes Aloysius Maria
Schaepman, Hermanus Johannes Aloysius Maria
Dates: 
1844-1903
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Notated music
Text
txt
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Alberdingk Thijm, Josephus Albertus (1820-1889))
Drei Freunden der Wahrheit, Schuilnaam van Paul Majunke Jos. Galland, Jos.@Krebs
Heukelum, G.W. van (1834-1910)
Heukelum, Gerardus Wilhelmus (1834-1910)
Leo XIII, paus (1810-1903)
Meurs, Bernard van (1835-1915)
Meurs, Bernardus van (1836-1915. [from old catalog])
Mutsaers, A.N.
Mutsaers, A.N. (1856-1916)
Mutsaers, Adrianus Norbertus (1856-1916)
Nicolai, W.F.G. (1829-1896)
Nicolai, Willem Frederik Gerard (1829-1896)
Nispen tot Sevenaer, C.J.C.H. van (1824-1884)
Nispen tot Sevenaer, Carel Jan Christiaan Hendrik (1824-1884)
Nuyens, W.J.F. (1823-1894)
Nuyens, Willem Jan Frans (1823-1894)
Roo, Leonardus Gulielmus Gisbertus de (1834-1907)
Verhulst, Johannes (1816-1891)
Verhulst, Johannes Joseph Hermann (1816-1891)
Titles: 
Aan de Hoog Edel Geboren Heer en Vrouwe J. van Nispen van Sevenaer, bij het gouden feest van hun vijftigjarigen echt 1823-1873
Aandacht voor Groen van Prinsterer
Aanteekeningen betreffende de ontheffingen van den werkelijken dienst bij de nationale militie voor geestelijken, studenten in de godgeleerdheid en ordebroeders
Aanteekeningen op Art. 54bis der Wet op het lager onderwijs en de Wet-Lohman
Aya Sofia
Beknopt overzicht der kerkelijke geschiedenis : een leesboek voor school en huis
'Bijna' een antwoord aan Dr. W. Koster
Bolland en Petrus
Catalogue des livres anciens et modernes formant la bibliothèque de feu Mgr. H. J. A. Schaepman ...
Charitas : cantate uitgevoerd ten voordeele van het St. Antonius-Gesticht voor ongeneeslijken en blinden te Rotterdam
Chronica over staatkunde en letteren
Daniel O'Connell : rede uitgesproken op 16 November 1888
Don Garcia
Dr. H. Schaepman in woord en beeld, c1986:
Gedichten van Z.H. Leo XIII tot op den laatsten tijd aangevuld, met bijzondere machtiging van den doorluchtigen dichter zelven, bij gelegenheid van zijn Zestigjarig priesterfeest
Geschiedvervalsching : eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis
Godsdienst en volkswelvaart : eene studie over Katholicisme en Protestantisme naar aanleiding van "Het Protestantisme en het Katholicisme in hun betrekking tot de vrijheid en den voorspoed der volken door Emile de Laveleye met een voorbericht van A.F. de Savornin Lohman en een brief van W.E. Gladstone"
Grondwetsherziening : een woord over onzen politieken toestand
H. J. Schaepman : (Proza)
Herodes en Petrus rede uitgesproken in de Kathedrale Kerk van St. Jan te 's Hertogenbosch op 22 september 1895
Hooger Onderwijs en de drie Rijks-Universiteiten, Het : een antwoord aan Mr. J. Baron d'Aulnis de Bourouill, hoogleeraar te Utrecht
Jan Pieterszoon Coen : rede
katholieke partij, Een : proeve van een program
Kerstnacht.
Koninklijke besluiten van 17 December 1890 benevens register voor de Wet op het lager onderwijs
Korte verhandelingen over het Forum Romanum
kroningslied, Een
Laatste zang van Dantes Paradiso, De
Lamartine
Leo 13
Leonis XIII Pontificis Maximi Carmina
lied des Konings, Het : een gedicht
Louis Veuillot
luchtballon eene voorlezing, De
Menschen en boeken : verspreide opstellen
Napoleon
Neerlandia Catholica of het Katholieke Nederland : ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII
Nieuwe gedichten
Onze nationale kunst : etsen en schetsen
Overdrukken
Parijs, 1870-71 : een gedicht
park-meeting, De : redevoeringen, gehouden op de feestelijke bijeenkomst van katholieken te Amsterdam, den 21n Juni, 1871
Pius-feesten te Rome, De : 10, 11 en 12 April, 1869. Losse herinneringen
Pius Kantate
Pius PP. IX.
protest-meeting te Utrecht
rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht, De
Rede gehouden op den Frieschen Katholieken Landdag te Heerenveen, 29 Juni '96
Rede uitgesproken door Dr. H. J. A. M. Schaepman, ter begrafenis van wijlen den Hoogedelgestr. Heer Jhr. Mr. C. J. C. H. van Nispen tot Sevenaer.
Rerum Novarum : rede over de jongste Encycliek van Z. H. Paus Leo XIII
Rome : een woord ter gelegenheid der laatste gebeurtenissen
Romeinsche vraagstuk, Het
Roomsch recht tegen Protestantsch verweer
S. Vincentius a Paulo : twee toespraken, 1890 en 1896
Schaepman de dichter
Schaepman's Frans Hals
Sint Vincentius a Paulo in de negentiende eeuw
Sofronia : een bloem uit de catacomben
Sonnetten op den paus
St. Nicolaas-kerk van Jutfaas, De : een dorpskerk als bouwwerk beschreven
St. Thomas van Aquino : drie voorlezingen
sterfbed van Bossuet, Het
Ter bruiloft van ...
Ter gedachtenis aan Z. H. Paus Pius den IX. : rede, uitgesproken bij den plechtigen zieledienst in de Metropolitaan-Kerk van St. Catharina te Utrecht
Ter nagedachtenis van Z.D.H. Mgr. Henricus van Beek, Bisschop van Breda: rede uitgesproken op het Kerkhof Zuylen, den 18 October 1884
Ueber Vergangenheit und Zukunft der Kirche
vaandellied, Een : berijmde voorlezing
vaderland, Het : op.10
Van het H. Sacrament van mirakel tot Amsterdam
Van strijd tot vrede ? : nog een woord over art. 194 der Grondwet
verkoop van opium op Java, De : open brief van L.W.G. de Roo aan Dr. H.J.A.M. Schaepman.
Verzamelde dichtwerken
Vondel : 1679 - 5 Februari - 1879 : gedachtenisrede
Vondel-hymne.
votum over artikel 194, Het : een woord naar aanleiding van Mr.J.T. Buys, "Een lichtzinnig votum"
wachter tijdschrift, De
Zeit und ihr König, Die
Zestien juni 1875.
Zonsopgang
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV LC NKC NTA SUDOC WKP
TEL