Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000061525274 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6152 5274
Name: 
Duijse, P. van
Duyse, Prudens van
Duyse, Prudent van
Simplicitas, Prudens
Van Duyse, Prudens
Van Duyse, Prudentius Joannes Maria
Dates: 
1804-1859
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Notated music
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
De Goesin-Verhaeghe, P.F. (Gent)
Gresset, Jean Baptiste Louis (1709-1777)
Hiel, Emanuel (1834-1899)
Kruseman, Arie Cornelis (1818-1894)
Potter, Frans de (1834-1904)
Sterkens-Cieters, Paula (1902-)
Van Ackere-Doolaeghe, Maria (1803-1884)
Van Beers, Jan (1821-1888)
Van Duyse, Florimond (1843-1910)
Voorduin, Justinus Cornelius (1799-1878)
Willems, J.F. (1793-1846)
Willems, Jan Frans (1793-1846)
Titles: 
Albuminscriptie
Antoon van Dyck, of de reis naer Italië blyspel met zang in drie bedryven
avondlamp, De : dichtbundel
Bloemlezing uit Prudens van Duyse's Gedichten, tijdens zijn leven verschenen
Bloemlezing uit zijn dichtwerk
Brief van Prudens Van Duyse (1804-1859) aan Isaäc da Costa (1798-1860)
Brief van Prudens van Duyse (1804-1859), geschreven aan Adrianus David Schinkel (1784-1864)
Brieven van Prudens Van Duyse (1804-1859) aan Arie Cornelis Kruseman (1818-1894)
Cats invloed op de Vlaemsche letterkunde
Diederic Mertens van Aelst, aertsprenter van Vlaenderen, wenscht den ghoetwillighen leser heil ende welvaert.
dorpsklok
eerste verjaringsfeest van het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond, Het
Gedichten van Prudens van Duyse
Gedichten van Prudentius van Duyse
Gedichtjes voor kinderen
Gentsche vaderbeul romance, De
Godfried, of de godsdienst op 't veld, in vyf zangen
Griekenland : lierzang : kantate
Groentje in vier zangen, met ander luimige gedichten na Gresset
Handschriften
Heer Halewijn
Heer Halewyn
Herinneringen aen het feest gevierd te Merckem, den 20 Augustus 1844, ter eere van den dichter Sidronius Hosschius
Inventaire analytique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville de Gand
Inventaire analytique des chartres et documents appartenant aux archives de la Ville de Gand, 1849-1867:
klaverblad, Het : romancen, legenden, sagen
[Krantenartikelen]
Lettervruchten
Levensschets van J.-L. Kesteloot : brief van Prudens van Duyse aen den heere A.-D. Schinkel ..
Lijderick de Buck, eerste boschwachter in Vlaanderen
Lofdicht op de Nederlandsche taal
Lofdichten op Pius VII
Mijn wensch aan Fanny : zangstuk
Nagelaten gedichten
Nalatenschap van J.-F. Willems. Dicht- en tooneelstukken; met inleiding, bydragen en aenteekeningen van Mr. Prudens Van Duyse
Natalia : vier elegiën
Nazomer
Nieuwe kinderdichtjes
Nieuwe kindergedichtjes
Op een pleisterafgietsel van Bilderdijks regterhand
Oud-Nederlandsche volksliederen : voor eene zangstem en piano : op. 47
Over de recensie van het werk: Nalatenschap van J.F. Willems, dicht- en toneelstukken, met inleiding, bydragen en aenteekeningen van Mr. Prudens van Duyse (Gent, De Busscher, 1856) opgenomen in het Leesmuseum, 1856, 1e deel
Over de vorderingen, welke de Nederlandsche letterkunde in de laatste vijftig jaren gemaakt heeft
Over Reinaert de Vos
Overdrukken
Pater Verhegghen
Paul en Virginia
Philips-de-Goede en de dronckaert : vaudeville in 3 bedrijven
Prudens van Duyse : bloemlezing uit zijn dichtwerk
Prudens van Duyse herdacht
Prudens van Duyse's Laatste kindergedichtjes
Prudens van Duyse's Nagelaten gedichten
rederijkkamers in Nederland, De : hun invloed op letterkundig, politiek & zedelijk gebied
Rederijkkamers in Nederland, De : hun invloed op letterkunding, politiek & zedelijk gebied
Redevoering van Matthijs Siegenbeek, over de vorderingen, welke de Nederlandsche letterkunde in de laatste vijftig jaren gemaakt heeft
Reinaard de Vos middeleeuwsch dierenepos in 17 zangen; voor de eerste maal in zijn geheel en in de oorspronkelijke maat bewerkt
Reinaard de Vos : middeleeuwsch dierenepos in zeventien delen
Reinaard de Vos : middeleeuwsch dierenepos in zeventien zangen : voor de eerste maal in zijn geheel en in de oorspronkelijke maat bew.
Reinaert.
Roodkapje
Rubens menschlievendheyd : oorspr. toneelspel met zang, in 3 bedryven en 6 tafereelen
ryke Antwerpenaer
Samenspraek tusschen Martens van Aelst en Erasmus van Rotterdam op den 6.en July 1856
Schuldbekentenis van Johannes Immerzeel jr. (1776-1841) aan Prudens van Duyse (1804-1859), letterkundige, voor een bedrag van f 133,- als honorarium voor Van Duyses Gedichten. 's-Gravenhage, Joh. Immerzeel jr., 1831.
Simon Stevin, naer Voorduin's bekroond werk, met eenige dichtstukken
spellingsoorlog luimig heldendicht, in vier zangen, De
Spreekwoorden aen geestelyke zaken ontleend
strengheid van Lijderick de Buck
Tableau de l'époque des troubles religieux à Gand, du 18 Août 1565 au 7 Mai 1567
Teniers te Grimbergen : operette
Tollens en Bilderdijk
Tollens herdacht in België
Vader Adam Vlaminc : ene scone sproke
Vaderlandsche poëzij
Verhandeling over den drievoudigen invloed der Rederijkkameren, voorafgegaan door een overzicht harer geschiedenis, tot antwoord op de volgende prijsvraag: quelle a été l'influence littéraire, [...]
Verhandeling over den Nederlandschen versbouw, 1854:
Verzameling van uitgaven en recensies van enkele muziekwerken van Florimond van Duyse (1843-1910), musicoloog. - Knipsels bij de dood van Fl. van Duyse en enige besprekingen van Coers' liedboek door Van Duyse in het "Weekblad voor Muziek" van 19 jan. 1901, 16 feb. 1901, 10 jan. 1903. - Verzameling van brieven en knipsels aangaande het opstel van J.H. Scheltema de Heere (1829-1909), boekhandelaar en auteur: 'David Padbrouck en Cornelis Padbrué' in "Tijdschrift der Vereeniging van Noord-Nederlandse Muziekgeschiedenis" (deel 8, 2e stuk.
Virgilius Herderszangen
Volksleesboek voor middelbare en lagere scholen en Vlaemsche huisgezinnen
Volksliedeken verhael nopens de Kermisfeesten van Gent, door eenen brave jongen van buiten de stad, gedaen aen zyne moeder, die hem altyd 't zelve li^eken zingt.
Vrolijkheid : poëzij
wanorde en omwenteling op den Vlaamschen Zangberg, De : in vier zangen, met eeuwigdurende aanteekeningen, enz.
Wat een boek met twee-en-veertig platen in groot folio eertijds kostte.
Waterloo
Willem Tell : treurspel
zang des Germaenschen slaefs, De
zang van den Germaanschen slaaf, De
zeilwagen van Simon Stevin, De
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV LC NLI NTA SUDOC WKP
TEL