Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000063001204 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6300 1204
Name: 
Glaucomastix, Phileleutherus
Glaucomastix, Phileleutherus (Pseudonym)
J.W
Roshem, Marten van
Schryver van Het egt en waar karakter, de
W, J.
Wagenaar, Jan
Wagenaar, Jean
Dates: 
1709-1773
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
txt
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Allart, Johannes (Amsterdam)
Brodhead, John Romeyn (1814-1873)
Glaucomastix, Phileleutherus (see also from)
Jongh, Isaac de (Amsterdam)
Kamers, Jan (Amsterdam)
Loosjes, Petrus Adriaanszoon (1735-1813)
Munniks, Jacobus (1781-1829 fl)
Roshem, Marten van (see also from)
Styl, S. (1731-1804)
Styl, Simon (1731-1804)
Tieboel (Amsterdam)
Tirion, Isaak (Amsterdam)
Wijn, Hendrik van (1740-1831)
Wyn, Henrik van (1740-1831)
Yntema, Jacob (Amsterdam)
Titles: 
Aan het volk van Nederland
Aanhangsel op de Bylage tot de Vaderlandsche historie door I. Wagenaar kunnende mede dienen tot een bijvoegzel op de Historie van het stathouderschap door den heere abt. Raynal
Aanspraak aan Willem de Vde erfstadhouder
Abrégé de l'histoire de la patrie par demandes et par réponses
Advocaet van Frank de Vry; schryver der Orangeboomen
Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande. - 1756 -
Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande von den ältesten bis auf*
Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar ..
Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe
Beschryving van Amsterdam verkort;
Brief van een koopman te R. aan een zyner vrienden te A. : ter gelegenheid der overgeleverde Memorien van de Heeren d'Affry en Yorke.
Brief van een koopman te R. aan een zyner vrinden te A. ter gelegenheid der overgeleverde memorien van de heeren d'Affry en Yorke.
Bylage tot de Vaderlandsche historie door J. Wagenaar. Kunnende mede dienen tot een byvoegzel op de Historie van het stadhouderschap, door den heere abt Raynal (uit het Fransch vertaald). : (Part 1).
Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vader*. - 1797 -
Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.
Byvoegsels en aanmerkingen voor de vaderlandsche historie. - 1790 -
Byvoegsels en aanmerkingen voor het elfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar
Derde brief van aan koopman te R. aen een zyner vrinden te A. waer in het antwoord op den eersten brief, gedagtekend den 1 april, 1756. getoetst wordt.
egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graave d'Estrades [...] en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in't licht gegeven., Het
egt en waar karakter van den Heere Raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graave dʹEstrades en andere schriften; en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter, Het
Engelsch moedwillig gedrag omtrent
gedrag der Engelschen, omtrent den staat der Vereenigde Nederlanden, in den voorgaanden en tegenwoordigen oorlog., Het
Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende
Historische Verhandeling over de Natuur, uitneemendheed en paalen der waar*. -
Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien
Koffy-huis-praatje, tusschen een oud Amsterdamsch koopman, een Fries, en eenige anderen. : Gehouden, des nagts van den 4 May 1747. in het koffyhuis van monsieur N. te Amsterdam.
kort en opregt verhaal van de elende der opgezetenen van de overstroomde landstreeken in Nederland en byzonderlyk van den Alblasserwaard. Opgesteld uit verscheiden' geloofwaardige brieven en berigten
Kort verhaal van de elende der landluiden in de Neering, Werders en andere streeken omtrent Dantzig.
Lofbazuyn, gevlogten om het hoofd van den hoog-gebooren, wydberoemden heer en meester den doorluchtigen samenstelder van het nooitvolprezen boek, met regt genaamd Zedige beproeving van de voorgestelde karakters van Jan de Wit.
Lotgevallen van den Haringpakkers-toren benevens deszelfs geschiedenis door Wagenaar en Commelin vroeger beschreven : met eene afbeelding van den Haringpakkers-toren en een woord over den Jan Rodepoorts-toren.
Lyst van de gewoonlyke vaste feestdagen der Roomsche Kerke, ..
Nieuw Lied ter eere van ... Willem Karel Henrik Friso, Verkooren en uitgeroepen tot Stadhouder enz, der Vereenigde Nederlanden Op de Wys: Wilhelmus van Nassouwe., Een
patriot, of politike bedenkingen, over den staat der Vereenigde Nederlanden in 't jaar MDCCXLVII., De
Portraiten van vermaarde persoonaadien, dienende tot een aanhangsel op de Vaderlandsche historie
Register op de Byvoegsels en Naleezingen van Wagenaars Vaderlandsche historie
Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Eerste deel ..
Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Tweede deel ..
Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyfde deel ..
Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel ..
Tegenwoordige staat van Friesland
Tractaat van marine, of zeevaart, tusschen de kroon van Groot-Brittanje, en den staat der Vereenigde Nederlanden, gesloten den eersten december 1674. Met een aanspraak van den uitgever aan alle kooplieden en schippers deezer landen
Tweede brief van een koopman te R. aen een zyner vrinden te A., waer in de Rondborstige bedenkingen over den eersten brief onderzogt worden.
Vaderlandsche historie. Part 05
Vaderlandsche historie. Part 19
Vaderlandsche historie. Part 20
Vaderlandsche historie. Part 21
Vaderlandsche historie. Part 22
Vaderlandsche historie. Part 23
Vaderlandsche historie. Part 24
Vaderlandsche historie. Part 25
vaderlandsche Historie van den heere J. Wagenaar, verkort, en met leerzaame aanmerkingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd, De
Vaderlandsche historie verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld.
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde N*. - 1752 -
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder [...] hertoge Filips van Bourgondie.
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten opgehelderd ...
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vyfde deel. Beginnende, in't jaar 1529, en eindigende, met de overdragt der landen, door keizer Karel den Vyfden, aan zynen zoon, Filips, in't jaar 1555.
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der vereenigde Nede*. - 1786 -
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twintigste deel, beginnende, met [...] den veldtogt [...] in't jaar 1745; en eindigende met de dood van [...] Willem Karel Henrik Friso [...] in't jaar 1751.
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, uit de geloofwaardigste schrijvers en egte gedenkstukken zamengest. : ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie door Jan Wagenaar
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd.
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.
Vaderlandsche historie, verwattende de geschiedenissen, der nu vereenigde *. - s.a.
Vaderlandse historie. Part 03
Vaderlandse historie. Part 20
Verheugd Amsterdam, 't : ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke hoogheden, Willem, prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zyne gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Pruissen, op Maandag den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768
Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke hoogheden Willem, prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. en zyne gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Pruissen ..., 't
Verkorte vaderlandsche historie, in vragen en antwoorden
Verkorte vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden
Vervolg op J. Wagenaars Amsterdam ..
Verzaameling van aanteekeningen op het eerste deel der Vaderlandsche historie van den heere Jan Wagenaar
[Verzameling van 50 gegraveerde portretten uit Jan Wagenaar's Vaderlandsche historie]
Verzameling van historiesche en politieke tractaaten
Verzameling van historiesche en politike tractaaten
Vierde, en waarschynlyk laetste brief van den koopman te R. ...
Vrijmoedige aanmerkingen over de
Vrymoedige aanmerkingen over de "Zedige beproeving van de voorgestelde karakters van den raadpensionaris Johan de Witt": gerigt aan den schryver dier beproevinge, door den schryver van "Het egt en waar karakter". Waar agter, in een aanhangsel, het werkje, genaamd "De zugt van J. de Witt voor zyn vaderland en deszelfs vryheid", getoetst wordt
Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de Sieraaden der publieke gebouwen dier stad : zeer dienstig voor alle liefhebbers der bouw-, beeldhouw- en schilderkunst ..
Wagenaar's verkorte vaderlandsche historie, in vragen en antwoorden : voortgezet tot na de oprigting van het Koningrijk der Nederlanden : ten dienste der jeugd, in de scholen en huisgezinnen.
Wagenaars Verkorte vaderlandsche historie in vragen en antwoorden, voorgezet (van het midden der voorgaande eeuw) tot na den landvrede van Tilsit, met inachtneming der aangenomen algemeene spelling, ten dienste der jeugd in de scholen en huisgezinnen.
Wagenaars verkorte vaderlandsche historie in vragen en antwoorden, voortgezet tot na den landvrede van Tilsit, met inachtneming der aangenomen algemeene spelling, ten dienste der jeugd in de scholen en huisgezinnen.
Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift in de godsdienstige bijeenkomsten
Zeven lessen, over het verhandelen der Heilige Schrift, in de godsdienstige byeenkomsten
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB LC NKC NLI NTA WKP
TEL