Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000063003963 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6300 3963
Name: 
Menander, Carolus Fridericus
Mennander, C. F.
Mennander, Carl F.
Mennander, Carl Frederik
Mennander, Carl Fredrik,
Mennander, Carl Fredrik (arciv)
Mennander, Carl Fridirk
Mennander, Carl Fridric
Mennander, Carol. Frid
Mennander, Carolus Fridericus
Mennander, K. F.
Mennander, Kaarle Fredrik
Dates: 
1712-1786
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
disertant
Related names: 
Apellöf, Eric (1718-1782)
Borgström, Johannes (1685-1763)
Carling, Andreas M.
Frenckell
Grubbens, Michaël af (1728-1808)
Hassel, Henrik (1700-1776)
Kämpe
Mennander, Carl Fredric (1712-1786; see also from)
Mennander, Carl Fridric (1712-1786; see also from)
Mennander, Karl Fredrik (1712-1786; see also from)
Merckell
österbladh, Carl
Österbladh, Kaarlo
Wasström, Niclas (1723-1757, [from old catalog])
Titles: 
æthere, De : [Diss.Resp.: C.Cavander.].
agapis veterum Christianorum, De : [Diss.Resp.] Joh. Stråhlman.
Åminnelse-tal öfver kongl. maj:ts tro-man, archi-biskop, pro-canceller vid kongl. academien i Upsala ... Samuel Troilius, hållit i stora riddarhus-salen d. 15 febr. 1765. Efter kongl. vetenskaps academiens befallning, af dess medlem, Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1765.
Åminnelse-tal, öfver kongl. maj:ts tro-man, cancellie-rådet ... Anders Anton von Stiernman, hållit i stora riddarhus-salen, den 14 jan. 1766. På kongl. vet. academiens vägnar, af dess ledamot, Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt hos dir. Lars Salvius, 1766.
Åminnelse-tal öfver theol. doct. dom-probsten och theol. professor primarius vid kongl. academien i Åbo, herr Gabriel Lauræus, på kongl. vetenskaps academiens vägnar, hållit den 19 december 1755. Af Carl Fredric Mennander ... Stockholm, trykt hos Lars Salvius, 1756.
Anmärckningar om Äng- och Åker-Skiötzel i Österbotn... under... Herr Carl Fridric Mennanders inseende som Academiskt Prof framstälte... 1751, den 15. Junii af Matthias Pazelius,...
Anmärckningar om äng- och åkerskiötzel i Österbotn, med vederbörandes tilstånd, under [...] Carl Fridric Mennanders inseende, som academiskt prof framstälte i större läro-salen i Åbo 1751. Den 15. Junii, af Matthias Pazelius, österbotninge.
Aphorismi physici, de effluviis corporum naturalium in atmosphæram, qvos ... præside Carolo Frider Mennander ... pro gradu publico candidorum examini subjicit ... Andreas Achander, Satacundensis. In auditorio majori, ad diem, XIII Julii, ann. MDCCLI. Horis ante meridiem consvetis.
Ärke-biskopens, högwördigste herr doctor Carl Fridric Mennanders, Tal wid slutet af det sidsta af honom hållne prestmöte i Upsala den 23 februarii, 1786. Tryckt hos directeuren Johan Edman. 1787. [Uppsala.].
Åtskilnad emellan en skrymtares och en oprichtig christens gudstienst, förestäld i en christelig predikan på trettonde dagen 1739. Af Carl Fridric Mennander. Åbo, tryckt af Joh. Kiämpe, kongl. ac. boktr.
Bible
Brev från och till C. F. Mennander.
Cogitationes philosophicæ de nubibus : [Diss.Resp.: A.Hægg.].
Det ur sin sorge-natt upwaknande Finnlands glädierop, til hans kongl. höghet, den durchleuchtigste fursten och herren Adolph Fridrich Sweriges rikes utkorade arffurste och hertig af Holsten; då desz högsthugneliga födelsedag högtideligen firades, den 3. maji 1744. Underdånigt frambragt af desz wid kongl. academien i Åbo studerande söner; som samma dag aflade sin tro och hullnings ed. Åbo, tryckt af Joh [.] Kiæmpe, kongl. ac. boktr.
Diss. acad. de bysso. -
Diss. acad. de ophiolatria gentilium. -
Diss. acad. de phoenice ave. -
Diss. acad. de radicibus plantarum. -
Diss. acad. de seminibus plantarum. -
Diss. acad. de usu cognitionis insectorum. -
Dissertatio academica, de agapis veterum Christianorum, quam, consent. veneranda facult. theol. acad. Aboëns. præside, Dn. Carolo Frid. Mennander, S. theol. doct ac professore reg. & ordin. past. in Rändämäki & scient. acad. Holm. membro, publicæ disquisitioni modeste submittit Johannes Stråhlman Petri fil. Wiburgensis, die, si Deo videbitur, XXV. Junii anni MDCCLV. L. H. q. A. M. S.
Dissertatio academica de bysso, quam... praeside Carolo Frid. Mennander,... examini submittit Andreas M. Carling,... di (7) maii anni 1748...
Dissertatio academica de foliis plantarum, quam... praeside Carolo Frid. Mennander,... publico examini submittit Isaacus E. Fortelius,... die 22. decembris... 1747...
Dissertatio academica de radicibus plantarum, quam... praeside Carolo Frid. Mennander,... examini submittit Abrahamus Falander,... die 22. april. 1748...
Dissertatio academica de salsedine maris, qvam divina adspirante gratia, suffragante amplissimo in florentissimo Fennorum athenæo philosophporum ordine, præside Carolo Frid. Mennander scient. nat. professore reg. publico candidorum examini, ea qva par est modestia, subjicit Johannes Welin, Borea Fenno. In audit. maximo d. III. Dec. ao. MDCCXLVII. Horis ante meridiem solitis.
Dissertatio academica de seminibus plantarum, quam consentiente ampliess. facult. philosoph. in regia Academia Aboënsi, præside Carolo Friderigo Mennander [...] Publico examini modeste submittit Petrus Solitander [...] die XXXI. Octbr. anni MDCCLII. Loco horisque consvetis.
Dissertatio academica de seminibus plantarum, quam consentiente ampliss. facult. philosoph. in regia academia Aboënsi, præside Carolo Friderico Mennander ... Publico examini modeste submittit Petrus Solitander Borgoa-Nylandus. Die XXXI. Octbr. anni MDCCLII. Loco horisque consvetis.
Dissertatio academica de serico ex telis aranearum, qvam, ex. suffrag. cel. philos. ordin. in reg. ad auram academia, præside Carolo Frid. Mennander, ... , publico bonorum examini subjicit pro gradii Andreas M. Carling, Ostrobotniensis, die XXI Julii a:o MDCCXLVIII. Loco horisqve p. m. consvetis.
Dissertatio academica de serico ex telis aranearum, qvam, ex. suffrag. cel. philos. ordin. in reg. ad auram academia, præside Carolo Frid. Mennander ... publico bonorum examini subjicit pro gradu Andreas M. Carling, Ostrobotniensis, die XXI Julii a:o MDCCXLVIII. Loco horisqve p. m. consvetis.
Dissertatio academica de usu cognitionis insectorum, quam... praeside Carolo Frid. Mennander,... publico examini... submittit Christianus Biörklund,... ad d. 21 nov. 1747...
Dissertatio gradualis de diæta studiosorum, qvam annuente amplissima facult. philos. præside, Henrico Hassel, eloqv. profess. & h. t. ac. rect. In acad. Aboënsis auditorio maxim. Horis diei ... Junii a. m. solitis ao. MDCCXXXV. Examinandam sistit Carolus F. Mennander Andr. fil. O-Botn.
Dissertatio historico-oeconomica, de regia piscatura cumoënsi, quam adprobante ampliss. philosophorum ordine in regia ad auram academia, sub moderamine Caroli Friderici Mennander ... ad diem 28. Junii ann. MDCCLI. in aud. sup. H. a. m. C. Pro honoribus philosophicis publicæ disquisitioni subjicit Fridericus Reginaldus Brander, Satacunda-Fenno.
Dissertatio historico-oeconomica de regia piscatura cumoënsi, quam adprobante ampliss. philosophorum ordins in regia ad auram academia, sub moderamine Caroli Friderici Mennander [...] ad diem 28. junii ann. mdccli. in aud. sup. [...] publicae disquisitioni subjicit Fridericus Reginaldus Brander, satacunda-fenno.
Dissertatio historico-oeconomica de regia piscatura Cumoënsi, quam... sub moderamine Caroli Friderici Mennander,... ad diem 28 junii ann. 1751... pro honoribus philosophicis publicae disquisitioni subjicit Fridericus Reginaldus Brander,...
Dissertatio physica de rore, qvam, suffragante ampliss. senat. philosoph. in regia academ. Aboënsi, præside Carolo Frid. Mennander, scient. nat. professore reg. & ordin. publico examini modeste submittit Gerhardus Hällbergh, Pet. fil. Ostrobotniensis. In auditorio majori ad diem XVI. Junii anno MDCCXLVII. Loco horisqve solitis.
Dissertatio physica de terrae motu, quam... praeside Dno. Carolo Frid. Mennander,... publicae disquisitioni... submittit, ad diem 18 novembris ao. 1747, Caspar Baeck,...
Dissertatio physica de usu frigoris, quam... praeside Carolo Frid. Mennander,... publico bonorum examini subjicit... Samuel Birling,... die 18 jun. 1748...
Dissertatio physica de usu frigoris, qvam, ex suffragio cel. philos. ordinis in regia ad auram academia, præside Carolo Frid. Mennander ... publico bonorum examini subjicit pro gradu Samuel Birling, Ostrobotniensis. Die XVIII. Jun. anno MDCCXLVIII. Loco horisqve ante meridiem consvetis.
Exercitium academicum præsagia tempestatum quæ collecta sunt in Carelia : [Diss.Resp.: G.F.Aurenius.].
Gudsfruktan, som et medel til enskildt och allmän sällhet; förestäld, under hans kongl. majestets, hans kongl. höghets kron-prinsens, samt riksens råds och ständers närwaro; i en predikan, som wid riksdagens slut, den 21 junii, 1762 : i Stockholms stads stora kyrka hållen är, och på befallning til trycket lämnad af Carl Fridric Mennander. ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius.
Ichthyo-theologiae primae lineae. -
K. F. Mennanderin lähettämiä ja saamia kirjeitä. Brev från och till C. F. Mennander. 1
K. F. Mennanderin lähettämiä ja saamia kirjeitä. Brev från och till C. F. Mennander. 2
K. F. Mennanderin lähettämiä ja saamia kirjeitä. Brev från och till C. F. Mennander. 3
K. F. Mennanderin lähettämiä ja saamia krijeitä.
K. F. Mennanderin lähettämiä jasaamia kirjeitä
Kaarle Fredrik Mennanderin aamia kirjeitä
Observationes physico-oeconomicae in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectae, quas... sub praesidio Caroli Friderici Mennander,... examinandas sistit Petrus AdrianusGadd,... ad diem 4. decembris ao. 1747...
Observationes physico-oeconomicae, in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectae, qvas cum consensu amplissimae fac. phil. aboënsis, sub praesidio Caroli Friderici Mennander [...] examinandas sistit Petrus Adrianus Gadd, tavastens. Ad diem iv. decembris ao. mdccxlvii.
Öconomisk beskrifning öfwer Abo,...
Oeconomisk beskrifning öfwer Åbo stad 1749.
Panegyricus Sacræ Reg. Majestatis regnique Sveciæ summae fidei viro, celsissimo comiti ac domino, Carolo Gustavo Tessin, regis regnique senatori, cancellariæ regiæ præsidi, supremo aulæ præfecto, regiæ celsitudini, principi successori ab educatione summo, Regiæ academiæ Aboënsis cancellario, Seraphici & reliquorum S:æ R:æ Majestatis ordinum cancellario, subsellii superioris equiti, equiti Nigræ Aquilæ, jussu & nomine senatus academici Auraici, d. XVI. Aprilis, MDCCLII. in illustri auditorum frequentia habitus a Carolo Frid. Mennander, s. th. d. & scient. nat. professore.
Pehr Kalms brev till samtida.
Positiones physico oeconomicæ de aëre : [Diss.Resp.: C.Bæck.].
Positiones physico oeconomicæ de aëre, qvas, illustri philosophorum Aboëns. ordine suffragante, sub moderamine Caroli Frid. Mennander ... L. horisqve consvetis, publice pro gradu defendet, Caspar Bæck, Ostrobotniensis. Die IV. Julii anno MDCCXLVIII.
praestantia studii oeconomici, dissertatio gradualis, quam, ex suffrag. ampliss. facult. philos. in reg. acad. aboënsi, praeside [...] Carolo Frid. Mennander [...] publico examini submittere constituit [...] Ericus [...] smolandus, ad diem 2. martii anni mdccli., De
Praestantia studii oeconomici dissertatio gradualis, quam... in Reg. Acad. Aboënsi, praeside Dn. Carolo Frid. Mennander,... examini submittere constituit... Ericus Apellöf,... ad diem 2 martii... 1751..., De
præstantia studii oeconomici, dissertatio gradualis, quam, ... præside ... Carolo Frid. Mennander ... publico examini submittere constituit stipendarius regius, Ericus Apellöf, Smolandus, ad diem 2. Martii anni MDCCLI. L. H. Q. S., De
rore, De : [Diss.Resp.: G.Hällbergh.].
salsedine maris, De : [Diss.Resp.: J.Welin.].
Specimen academicum de arte adipem phocarum coquendi in Ostrobotnia, quod... in Regia academ. aboensi, praeside Carolo Frid. Mennander,... publico examini... submittit Johannes Tengstroem,... ad d. 17. dec. 1747...
Specimen academicum, de arte adipem phocarum coqvendi in Ostrobotnia : [Diss][resp.] Johannes Tengstroem.
Specimen academicum, de arte adipem phocarum coqvendi in Ostrobotnia, qvod suffragante ampliss. senat. philosoph. in Regia Academ. Aboënsi, præside Carolo Frid. Mennander, scient. nat. professore reg. & ordin. publico examini modeste submittit Johannes Tengstroem, Ostrobotniensis. In audit. maximo ad d. XVII. Dec. MDCCXLVII. loco horisqve consvetis.
Specimen academicum, de oeconomia patriae per academias promovenda ...
Specimen academicum de virtute, liberæ civitatis fundamento præcipuo, quod, consensu ampliss. facult. philos. in reg. acad. Aboëns. præside Henrico Hassel ... publico examini submittit Carolus Fridericus Mennander, filius. Die V. Jun. anni MDCCLXV. L. H. A. M. C.
Specimen academicum, historicam delineationem officinarum ferrariarum in Magno Principatu Finlandia sistens, qvod, suffrag. ampliss. reg. ath. Aboens. senatu philos. præside Carolo Frid. Mennander, scient. nat. profess. reg. & ord. facult. philos. h. t. decano. In audit. max. d. XXVIII Julii, anni MDCCXLVIII. Horis ante meridiem consvetis, publico candidorum examini modeste submittit Michael Grubb. Stockholmiensis. Miner. studiosus.
Specimen academicum, historicam delineationem officinarum ferrariarum in Magno Principatu Finlandia sistens, qvod, suffrag. ampliss. Reg. Ath. Aboens. senatu philos. præside Carolo Frid. Mennander, scient. nat. profess. reg. & ord. facult. philos. h. t. decano. In audit. max. d. XXVIII Julii Anni MDCCXLVIII. horis antem meridiem consvetis, publico cancidorum examini modeste submittit Michael Grubb. Stockholmiensis. Miner. studiosus.
Specimen academicum, historicam delineationem officinarum ferrarium in magno principatu Finlandia sistens : [Resp. Michael Grubb].
Specimen graduale de caussis impeditae oeconomiae, quod... in Regia Acad. Aboensi, praeside Carolo Frid. Mennander,... publicae... censurae... committit Carolus J. Brusin,... d. 21 julii... 1748...
Svenska memoarer och bref.
Tal, hållit af en swensk biskop, til upmuntran för sit stifts presterskap, wid slutet af et prestmöte år 1774. Pro fide et christianismo. Stockholm, 1774. Tr. hos H. Fougt, r. af k.w.o. och kongl. boktr.
Tal hållit på kongl. academien i Åbo, tå hon firade sin första jubel-fäst then 16. julii 1740. Af Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt uti thet kongl. tryckeriet. Hos directeuren Pet. Momma. 1742.
Tal om bok-handelen i Sverige, hållit för kongl. vetenskaps academien vid præsidii afläggande, den 8 maji, 1756. Af Carl Fridric Mennander ... På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, trykt hos Lars Salvius. 1756.
Tal om bok-handelen i Sverige [Vortrag 8.5.1756]
Tal om folkhopens tilväxt, som grunden til rikets näringars upkomst, hållit för kongl. vetensk. academien, vid præsidii nedläggande, den 2 nov. år 1765. Af Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1766.
Tal wid prästmötets slut i Upsala, d. 3 febr 1780. =Anon.= Tryckt hos directeuren Johan Edman, kongl. acad. boktr. [Uppsala.].
Tal wid prästmötets slut i Upsala, den 7 febr. 1782. På begäran til trycket lämnadt. =Anon.= Tryckt hos directeuren Johan Edman. [Uppsala.].
Tal wid prestmötets slut i Upsala, den 19 februarii, 1778. =(Rubr.)= =Anon=. (Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktryckare.).
Tentamen academicum de usu calcis in agris et pratis, quod... praeside Dn. Carolo Frid. Mennander,... examini submittere constituit Johannes Lindell,... ad diem 13 aprilis... 1751...
Theses de informatione juventutis : [Diss.Resp.Eric Apellöf].
Theses, de informatione juventutis, qvas, consensu celeb. ordinis philosoph. in reg. ad auram academia, præside Carolo Frid. Mennander, scient. nat. professore reg. & ordin. publico examini modeste submittet al. reg. Ericus Apellöf, Smolandus. Die XXX. Mart. anni MDCCXLVIII. Loco horisqve consvetis.
Theses phys. de transpiratione plantarum. -
Tiårtilwärckningeni Österbotn, korteligen beskrifwen...
Til deras kongl. majestäter, konungen och drottningen, samt deras kongl. högheter, hertigarne och hertiginnan, underdåniga tal, då präste-ståndet genom deputerade aflade desz underdåniga hälsning, wid riksdagens början den 28 october : 1778. Hållne af Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt hos Wennberg och compagnie.
Til hans kongl. maj:t, underdånigt tal på riks-salen den 30 october, 1778. Wid riksdagens början, på präste-ståndets wägnar hållit af Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt hos Wennberg och compagnie.
Underdåniga tal til hennes kongl. maj:t enke-drottningen, och den kongl. prinseszan, wid riksdagens början, på präste-ståndets wägnar hållne på Friedrichshof, af Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt hos Wennberg och compagnie.
Undersåtelige tårar, wid hennes högstsal. kongl. maj:ts glorwyrdigst i åminnelse Vlricæ Eleonoræ Sweriges, Göthes och Wendes drottnings &c. &c. &c. landt-grefwinnas til Heszen &c. &c. &c. högst beklageliga frånfälle, i diupaste underdånighet : och med et blödande hierta utgutne på kongl. academien i Åbo, och å thesz wägnar, d. 12. april 1742. af Carl Fridric Mennander. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet.
usu cognitionis insectorum, De : [Diss.Resp.Chr. Björklund.].
usu frigoris, De : [Diss.Resp.: S.Birling.].
usu lapidum in historia. -, De
utilitate observationum meteorologicarum in physica, De : [Diss,Resp.: J.Lagus.].
utilitate ventorum, De : [Diss.Resp.: J.Tengström.].
Notes: 
Diss
Sources: 
VIAF BAV BNF DNB LC NUKAT SELIBR SUDOC WKP