Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000063003963 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6300 3963
Name: 
Menander, Carolus Fridericus
Mennander, C. F.
Mennander, Carl F.
Mennander, Carl Frederik
Mennander, Carl Fredrik
Mennander, Carl Fredrik (arciv)
Mennander, Carl Fridirk
Mennander, Carl Fridric
Mennander, Carol. Frid
Mennander, Carolus Fridericus
Mennander, K. F.
Mennander, Kaarle Fredrik
Dates: 
1712-1786
Creation class: 
Computer file
Language material
Creation role: 
author
disertant
Related names: 
Apellöf, Eric (1718-1782)
Frenckell
Grubbens, Michaël af (1728-1808)
Hassel, Henrik (1700-1776)
Kämpe
Mennander, Carl Fredric (1712-1786; see also from)
Mennander, Carl Fridric (1712-1786; see also from)
Mennander, Karl Fredrik (1712-1786; see also from)
Merckell
Österbladh, Kaarlo
Wasström, Niclas (1723-1757, [from old catalog])
Titles: 
æthere, De : [Diss.Resp.: C.Cavander.].
Åminnelse-tal, öfver kongl. maj:ts tro-man, cancellie-rådet ... Anders Anton von Stiernman, hållit i stora riddarhus-salen, den 14 jan. 1766. På kongl. vet. academiens vägnar, af dess ledamot, Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt hos dir. Lars Salvius, 1766.
Anmärckningar om äng- och åkerskiötzel i Österbotn, med vederbörandes tilstånd, under [...] Carl Fridric Mennanders inseende, som academiskt prof framstälte i större läro-salen i Åbo 1751. Den 15. Junii, af Matthias Pazelius, österbotninge.
Ärke-biskopens, högwördigste herr doctor Carl Fridric Mennanders Tal om löse- och binde-nyckeln wid prestmötets slut hållet i Upsala den 25 september. 1783. På ven. cleri arhi-dioecesani [!] begäran efter desz död til trycket lämnadt. : Tryckt hos directeuren Johan Edman. 1787. [Uppsala.].
Brev från och till C.F. Mennander.
Det ur sin sorge-natt upwaknande Finnlands glädierop, til hans kongl. höghet, den durchleuchtigste fursten och herren Adolph Fridrich Sweriges rikes utkorade arffurste och hertig af Holsten; då desz högsthugneliga födelsedag högtideligen firades, den 3. maji 1744. Underdånigt frambragt af desz wid kongl. academien i Åbo studerande söner; som samma dag aflade sin tro och hullnings ed. Åbo, tryckt af Joh [.] Kiæmpe, kongl. ac. boktr.
Diss. acad. de ophiolatria gentilium. -
Diss. acad. de phoenice ave. -
Diss. acad. de seminibus plantarum. -
Diss. acad. de usu cognitionis insectorum. -
Diss. acad. ornitho-theologiae partem priorem exhibens. -
Dissertatio academica, de agapis veterum Christianorum, quam, consent. veneranda facult. theol. acad. Aboëns. præside, Dn. Carolo Frid. Mennander, S. theol. doct ac professore reg. & ordin. past. in Rändämäki & scient. acad. Holm. membro, publicæ disquisitioni modeste submittit Johannes Stråhlman Petri fil. Wiburgensis, die, si Deo videbitur, XXV. Junii anni MDCCLV. L. H. q. A. M. S.
Dissertatio historico-oeconomica, de regia piscatura cumoënsi, quam adprobante ampliss. philosophorum ordine in regia ad auram academia, sub moderamine Caroli Friderici Mennander ... ad diem 28. Junii ann. MDCCLI. in aud. sup. H. a. m. C. Pro honoribus philosophicis publicæ disquisitioni subjicit Fridericus Reginaldus Brander, Satacunda-Fenno.
Exercitium academicum præsagia tempestatum quæ collecta sunt in Carelia : [Diss.Resp.: G.F.Aurenius.].
Ichthyo-theologiae primae lineae. -
K. F. Mennanderin lähettämiä ja saamia kirjeitä., ...
Lettres.
Observationes physico-oeconomicae, in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectae, qvas cum consensu amplissimae fac. phil. aboënsis, sub praesidio Caroli Friderici Mennander [...] examinandas sistit Petrus Adrianus Gadd, tavastens. Ad diem iv. decembris ao. mdccxlvii.
Öconomisk beskrifning öfwer Abo,...
Panegyricus Sacræ Reg. Majestatis regnique Sveciæ summae fidei viro, celsissimo comiti ac domino, Carolo Gustavo Tessin, regis regnique senatori, cancellariæ regiæ præsidi, supremo aulæ præfecto, regiæ celsitudini, principi successori ab educatione summo, Regiæ academiæ Aboënsis cancellario, Seraphici & reliquorum S:æ R:æ Majestatis ordinum cancellario, subsellii superioris equiti, equiti Nigræ Aquilæ, jussu & nomine senatus academici Auraici, d. XVI. Aprilis, MDCCLII. in illustri auditorum frequentia habitus a Carolo Frid. Mennander, s. th. d. & scient. nat. professore.
Pehr Kalms brev till samtida.
Positiones physico oeconomicæ de aëre, qvas, illustri philosophorum Aboëns. ordine suffragante, sub moderamine Caroli Frid. Mennander ... L. horisqve consvetis, publice pro gradu defendet, Caspar Bæck, Ostrobotniensis. Die IV. Julii anno MDCCXLVIII.
rore, De : [Diss.Resp.: G.Hällbergh.].
Specimen acad. ruinam murorum Hiericho Jos. VI. fuisse miraculum ostendens
Specimen academicum, de arte adipem phocarum coqvendi in Ostrobotnia : [Diss][resp.] Johannes Tengstroem.
Specimen academicum, de oeconomia patriae per academias promovenda ...
Specimen academicum de virtute, liberæ civitatis fundamento præcipuo, quod, consensu ampliss. facult. philos. in reg. acad. Aboëns. præside Henrico Hassel ... publico examini submittit Carolus Fridericus Mennander, filius. Die V. Jun. anni MDCCLXV. L. H. A. M. C.
Specimen academicum, historicam delineationem officinarum ferrarium in magno principatu Finlandia sistens : [Resp. Michael Grubb].
Svenska memoarer och bref.
synodal charge delivered to the clergy of the diocese of Abo in the year 1774, by the most reverend father in God Charles Frederick Mennander, ... Translated from the original Swedish by the Rev. L.T. Nyberg., A
Tal, hållit af en swensk biskop, til upmuntran för sit stifts presterskap, wid slutet af et prestmöte år 1774. Pro fide et christianismo. Stockholm, 1774. Tr. hos H. Fougt, r. af k.w.o. och kongl. boktr.
Tal om bok-handelen i Sverige, hållit för Kongl. Vetenskaps academien vid præsidii afläggande, den 8 maji, 1756.
Tal om folkhopens tilväxt som grunden til rikets näringars upkomst, 1766:
Tal wid prestmötets slut i Upsala, den 19 februarii, 1778. =(Rubr.)= =Anon=. (Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktryckare.).
Theses, de informatione juventutis, qvas, consensu celeb. ordinis philosoph. in reg. ad auram academia, præside Carolo Frid. Mennander, scient. nat. professore reg. & ordin. publico examini modeste submittet al. reg. Ericus Apellöf, Smolandus. Die XXX. Mart. anni MDCCXLVIII. Loco horisqve consvetis.
Theses phys. de transpiratione plantarum. -
Til hans kongl. maj:t, underdånigt tal på riks-salen den 30 october, 1778. Wid riksdagens början, på präste-ståndets wägnar hållit af Carl Fridric Mennander ... Stockholm, tryckt hos Wennberg och compagnie.
Undersåtelige tårar, wid hennes högstsal. kongl. maj:ts glorwyrdigst i åminnelse Vlricæ Eleonoræ Sweriges, Göthes och Wendes drottnings &c. &c. &c. landt-grefwinnas til Heszen &c. &c. &c. högst beklageliga frånfälle, i diupaste underdånighet : och med et blödande hierta utgutne på kongl. academien i Åbo, och å thesz wägnar, d. 12. april 1742. af Carl Fridric Mennander. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet.
usu frigoris, De : [Diss.Resp.: S.Birling.].
usu lapidum in historia. -, De
utilitate observationum meteorologicarum in physica, De : [Diss,Resp.: J.Lagus.].
utilitate ventorum, De : [Diss.Resp.: J.Tengström.].
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB LC NUKAT SELIBR SUDOC WKP