Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000063037493 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6303 7493
Name: 
B, C.V.
B---- de M---- (Monsieur van)
B, Koenraad van Beuningen (Heer van)
Beuningen, C. van
Beuningen, Coenraad van
Beuningen, Coenrad
Beuningen, Coenrad van
Beuningen, Coenraed van
Beuningen, Conr. van
Beuningen, Conrad de
Beuningen, Conrad van
Beuningen, Conrad von
Beuningen, Conrard van
Beuningen, Koenraad (Heer van)
Beuningen, Koenraad (Heere van)
Beuningen, Koenraad van
C.v.B
M---- (Monsieur van B---- de)
Van Beuningen, Coenraed
Van Beuningen, Koenraad
Dates: 
1622-1693
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
? ('s-Gravenhage)
? (s.l.)
Fagel, Caspar (1634-1688)
Heinsius, Nicolaas (1620-1681)
Huygens, Constantijn (1596-1687)
Lionne, ... de (1611-1671)
Lionne, Hugues (1611-1671)
Pers, Charles (Leiden)
S.n. (S.l.)
Vossius, Isaac (1618-1689)
Vossius, Isaacus (1618-1689)
Witt, Johan de (1625-1672)
Titles: 
Abdruck Eines Von dem Statischen Ambassadeur am Königl. Dennemärckischen Hoffe .. . Angelassenen Schreibens ... -
Aen de H.H. schout, burgermeesteren ende schepenen van Amsterdam.
Alle de Brieven ende schriften ...
Amsterdam den 15. february
[Brief aan Jacobus Koelman over het verval van het christendom.]
Brief van Coenraed van Beuningen (1622-1693) aan Isaacus Vossius (1618-1689)
Brief van den heere Coenraet van Beuningen extraordinaris afgante[!] aen den koningh van Vranckryck. Aen de ho. mo. heeren Staten Generael [...]. Geschreven uyt Paris den 2. october, 1665.
Brief van den heere Coenraet van Beuningen extraordinaris afgesante aen den koningh van Vranckryck. Aen de ho. mo. heeren Staten Generael [...]. Geschreven uyt Paris den 2. octob. 1665.
Brief van Nicolaas Heinsius (1620-1681) aan Coenraed van Beuningen (1622-1693)
Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt, raedt-pensionaris en groot-segelbewaerder van Hollandt en West-Vrieslandt; ende de gevolmaghtigden van den Staedt der Vereenighde Nederlanden, so in Vranckryck, Engelandt, Sweden, Denemarcken, Poolen, enz. beginnende met den jaere 1652. tot het jaer 1669. incluys
Brieven van Constantijn Huygens (1596-1687), geschreven aan Coenraed van Beuningen (1622-1693)
Brieven van en aan Johan de Witt
Encyplodédie des sciences religieuses
Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant à Marly. Dutch
Extract uyt een andere brief. B
Flavii Josephi de Johanne Baptista testimonium.
getuygenisse van Flavius Josephus, rakende Johannes de Doper. Latin, Het
Goede vrund, ick verlangh
Korte en klare aanwijsinge van 's menschen geluksaligheid en waar inne die bestaat. - Nader aanwijsinge, waaromme de ondergeschreven vastelijk vertrout, dat de groote verslindende aartbevinge, in 't 13 vers van 't XI. Capittel van de Openbaringe voorseit, ... binnen weinig weeken, ofte dagen sal ontstaan. - Kort begrip van 't geen by C. v. Beuningen sedert November laatstleden is geschreven ... over de ware sin, van 't geen in de Openbaringe van Johannes is verhaalt ..
Lettre de C. V. Beuningen a un de ses amis parmi les refugiez de France qui desiroit de sçavoir ce qu'il a ecrit en theologie en langue hollandoise.
Lettres et négociations entre Jean de Witt et Conrard van Beuningen, ministre extraordinaire à la cour de France, 1667.
Lettres et negociations entre Mr. Jean de Witt ... et messieurs les plenipotentiaires des Provinces Unies des Pais-Bas : aux cours de France, d'Angleterre, de Suede, de Danemarc, de Pologne &c. : depuis l'année 1652 jusqu'à l'an 1669 inclus : traduites du Hollandais
Mémoire du seigneur Conrad de Beuningen, envoyé des hauts et puissants seigneurs Estats généraux des Provinces Unies du Pais Bas au roy très chrestien, présenté le 1. de février 1665. - "Vertoogh van den heer Coenraed Van Beuningen, afgesante van de Heeren Staten der Geunieerde Provincien aen den koninck van Vranckrijck, gedaen den 1. februarij 1665"
Memoire. Dutch and French
Memoire. French and Dutch
Memoire que le sieur Coenrade Beuningen [...] à delivré à monsieur de Lyonne le 16 de januier de l'an 1665. Memorie by den heer Coenraed Beuningen.
Memoire que le sieur Coenrade Beuningen envoyé des ... Estats Generaux ... au roy tres-chrestien à delivré à Monsieur de Lyonne le 16 Januier de l'an 1665 ...
Memoire que le sieur Coenrade Beuningen envoyé des ... Estats Generaux ... au roy tres-chrestien à delivré ... le 16 de Januier ... 1665 ..
Mémoire que le sieur Coenrade Beuningen, envoyé des... Estats généraux des Provinces Unies du Païs Bas au roy très-chrestien, a délivré à Monsieur de Lyonne le 16 de janvier de l'an 1665 pour le présenter à sa majesté. - "Memorie by den heer Coenraed Beuningen,... aen Mr de Lyonne den 16 january 1665 overgelevert om syne majesteyt voor te dragen"
Memorie by ... Coenraed Beuningen, afgesante van de ... Staten Generael ... tot den alder-christelicksten koninck, aen Mr. de Lyonne den 16 January 1665. overgelevert ..
Missive Des Niederlaendischen Gesandten beym Koenige in Franckreich ... Von der Conferentz so zu Paris ... gehalten worden. -
Missive geschreven aan de parnassijns van de joodse natie tot Amsterdam, den 20 april 1689.
Missive van de heer C. Van Beuningen, ambassadeur by zijn conincklijcke majesteyt van Vranckrijck van wegen haer Ho. Mo., op de conferentie gehouden in't Hoff van de coninginne van Engelandt binnen Parijs, aengaende het different tusschen Enghelandt ende de Vereenighde Nederlandtsche Provintien
Missive van de heer C. van Beuningen, ambassadeur by zijn conincklijcke majesteyt van Vranckrijck, van wegen haer ho: mog: op de conferentie gehouden ... binnen Parijs: aengaende het different tusschen Enghelandt ende de Vereenighde Nederlandtsche Provintien.
Missive van de heer C. van Beuningen, ambassadeur by zijn conincklijcke majesteyt van Vranckrijck, van wegen haer ho: mog: op de conferentie gehouden in 't hoff van de Coninginne van Engelandt binnen Parijs: aengaende de deferenten tusschen Enghelandt ende de Vereenighde Nederlandtsche Provintien.
Missive van de heer C. Van Beuningen, ambassadeur extraordinairis by sijne konincklijcke majesteyt van Vranckrijck van wegen haer Ho. Mo., over ende ter saecke van den aen te ganen vrede-handel met den koningh van Engelandt, geschreven uyt Parijs den 3. martij 1667, hebbende tot bylage een Missive van den heer de Lionne aen den gemelten heere Van Beuningen in date den 3. martij 1667
Missive van den heer C. van Beuningen [...] over ende ter saecke van den aen te ganen vrede-handel met den koningh van Engelandt. Geschreven uyt Parijs, den 3. martij 1667 [...]
Myn heer; ik heb
Na-reden &c. R.S.T.V
Nadere en bredere uytlegginge &c
Nadere ende breedere uytlegginge van de droom van de konink van Vrankrijk. : Extract uit de Haarlemse Courant van den 17. November 1689.
Naerder brief van den Heer van Beuningen ..
Naerder vertoogh by den heer Coenraed Beuningen [...] aen mr. de Lyonne den 16 ianuary 1665. overgelevert. Memoire que le sieur Coenrade Beuningen [...] à delivré.
Naerder vertoogh by den heer Coenraed Beuningen, afgesante van de ... Staten Generael der Geunieerde Nederlandtsche Provincien, tot den alder-christelicksten koninck, aen mr. de Lyonne den 16. January 1665. overgelevert, om sijne majesteyt voor te dragen.
Nieuwe aenmerkingen &c. E.F.G
Nova explicatio quartae eclogae Virgilianae
Pertinente en nader uytlegginge van den droom die den koning van Vrankrijk gehad heeft in sijn carosse gaande na Marly.
Redenen welke aan de ondergeschreven doen geloven dat de groote moorddaadige aardbevinge in 't 13 vers van het XI. capittel van de Openbaringe voorseid, binnen weinig maanden is te verwachten, ende die hem voor seer waarschijnelijk doen houden, datse voor het einde van dit afloopende jaar 1689. wel soude mogen ontstaan.
Schriftelycke memorie van den heer van Beuningen, aenden koninck van Vranckrijck en van Navarre, ter sake van den Engelschen Oorlogh, &c. te Chatou overge levert, den 29. Mey 1665 : gedruckt naer de getranslateerde copye.
Send-brief van de hr. C.v.B. aan J.D.
Sendbrief van de Heer C.v.B. aan J.D
Sendbrief van de hr. C.v.B. aan de heer David Pina, theologus ende doctor in de medicijnen, om gecommuniceert te worden door sijn ed. aan sijne mede-broeders de overgeblevene van het geslachte Israëls, tot inleiding van een versprek over de kentekenen van de ware Messias.
Sendbrief van de hr. C.v.B. aan de heer David Pina ... tot inleiding van een versprek over de kentekenen van de waere Messias
Substance de ce que le sieur Conrade Beuningen, envoyé des... Estats généraux des Provinces Unies du Païs Bas au roy très-chrestien, a représenté à sa majesté dans l'audience qu'il a eu ["sic"] le 28. de décembre 1664
substantie van 'tgene de heere Conradus van Beuningen ... aen den koning van Vranckryck: sijne majesteyt voorgedragen heeft ... den 28. dec. 1664, De
Trouwhartige waarschouwinge. - Trouwhartige aanwysinge van alle de sonden ende straffen, welke het Christendom plagen ... - Trouwhartige waarschouwinge aan de Joden ..
[Twee brieven over tegenstrijdige godsdienstige inzichten.
Twee brieven van den heer van Beuningen [...] aengaende den toestant van de secourssen, by den koninck van Vranckrijck te doen.
Twee brieven van den heer Van Beuningen, extraordinaer gedeputeerde wegens de Nederlantsche Provintien in Vranckrijck, aengaende den toestant van de secourssen by den koninck van Vranckryck te doen, als betreffende d'apparentie tot een accommodement tusschen Engelandt ende de Geunieerde Landen, etc.
Tweede Zendbrief aan de Heer Pina
Tweede zendbrief aen de heer Pina
Uytlegginge en reflexie op de droom van den koningh van Vranckryck.
Uytlegginge en reflexie op de droom van den koningh van Vranckryk; volgens het extract uyt de Haerlemse Courant, in dato den 17 November 1689
Verklaringe van 't geen meest nut &c. A.B.C.D
Verklaringe van't geen meest nut ende nodigh schijnt geweeten van de goddelijke prophetien, vervat in de openbaringe van de apostel Johannes.
Verklaringe van't geen meest nut. French
Vertoogh van den heer Coenraed van Beuningen, afgesante van de heeren Staten der Geunieerde Provincien, aen den koninck van Vrankrijck, gedaen den 1. februarij 1665.
Vertoogh van den heer Coenraed van Beuningen, afgesante van de ... Staten der Geunieerde Provincien, aen den koninck van Vranckrijck, gedaen den 1. Februarij 1665 Memoire du seigneur Conrad de Beuningen, envoyé des ... Estats Generaux des Provinces Unies ... au roy tres-chrestien. Presenté le 1. de Fevrier 1665.
Vierde zend-brief aan dr. David Pina.
Zend-brief aan Jacobus Koelman, na dat hy op den 7 maart, 1689 [...] ten mijnen huyse is gekomen.
Zend-brief van C. v. B. aan C. v. H.
Zend-brief, van C.v.B. aen C.v.H.
Zendbrief aan de heer Pina. 2
Zendbrief aan de heer Pina. 3
Zendbrief aan de heer Pina. 4
Notes: 
Sources: 
TEL