Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000063227158 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6322 7158
Name: 
D, I.
D, J.
D, Jeremiah Dyke
Dijcke, Jeremias
Dycke, Jeremias
Dyke, Divers select sermons on severall texts .. . Preached by that reverend and faithfull minister of the Word,Ier. Dyke .. . Finished by his
Dyke, I.
Dyke, Jeremiah
Dyke, Jeremy
I.D
I. D, Jeremiah Dyke
J. D
J. D, Jeremiah Dyke
Dates: 
1584-1639
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Arnoldi, Nicolaas (1618-1680)
Breen, Gillis van (1584-1662)
Dyke, Daniel -1614
Lamotius, Johannes, -1627
Oomius, Simon (1630-1706)
Roman, Adriaen (I, Haarlem)
Someren, Joannes van (Amsterdam)
Tegnejus, Tobias (1594-1668)
Ubelman, Johannes -1715
Uilenbroek, Hendrik
Titles: 
4. uitgeleesene predikatien
aen-nemen Christi. Of een aenhanghsel aen de weerdige communicant ..., Het
Divers select sermons on severall texts ... Preached by that reverend and faithfull minister of the Word, Ier. Dyke ... Finished by his owne pen in his life time, and now published by his sonne Dan. Dyke.., 1640:
goede conscientie ondeckt, in haer nature, middelen, merck-tekenen, weldaden en noot-wendigheydt, De
goede conscientie ontdeckt in haar nature middelen merk-tekenen, weldaden en nood-wendicheid, De
goede conscientie ontdeckt in haer nature, middelen, merckteeckenen, weldaden en noodtwendigheydt, De : een tractaet seer dienstigh tot overtuyginge van alle godtloosen en daer en tegen seer krachtigh tot vertroostinge aller bedroefden en ontrusteden godtsalige herten van dese laatste eeuwe
Good conscience. Dutch
Good conscience, or, A treatise shewing the nature, meanes, markes, benefit, and necessitie thereof
Good conscience: or A treatise shewing the nature, meanes, marks, benefit, and necessity thereof
heerlickheyt van een kindt Gods, ofte Godts vriend, De
IV. uitgeleesene predikatien
mischiefe and miserie of scandals, both taken and given. -, The
mystery of selfe-deceiving, 1620:, The
Mystery of selfe-deceiving. Or A discourse and discovery of the deceitfulnesse of mans heart
Nosce te ipsum : das grosse Geheimnus deß Selb-betrugs, oder reiche, vnd in Gottes Wort gegründete Betrachtung, vnd Entdeckung der grossen Betrüglichkeit vnd Tücke deß menschlichen Hertzens ...
Opera omnia, of alle de god-geleerde wercken van Jeremias Dyke : vervattende verscheyde overdeftige verhandelingen, uytleggingen en leerredenen over eenige der voornaemste plaetsen des Ouden en Nieuwen Testaments
rechte ordere van 't ontfangen des Sacraments in 't H. Avondmael
right receiving of Christ. Or, An appendix to The worthy communicant ..., The
righteous mans tower, The : Or, The way to be safe in a case of danger.
schrickelickheydt, beyde van genomen, en gegeven ergernisse, De
Ses euangelische historien : Van: De veranderinge des vvaters in vvijn. De suyveringe des tempels. De t'samenspreeckinge van Christus ende Nicodemus. Iohannis laetste ghetuygenisse. Christus ende de samaritaensche vrouwe. De ghenesinge des hovelings soon : begrepen in het tweede, derde ende vierde capittel des Euangelium Joannis.
Ses evangelische historien, van de veranderinge des waters in wijn
tractaet van de bekeeringe., Een
treatise of repentance. Dutch, A
Twaelf uytgelesene predicatien over verscheydene aenmerckelijcke texten der Heylige Schriftuure en op verscheydene gelegentheden toegepast
Two treatises: the one of good conscience ... . The other the mischiefe and misery of scandalls, both taken and given
Two treatises. The one, of repentance, the other, of Christs temptations
waerdigh communicant, zijnde een uytnemendt tractaet van 't waerdigh ontfanghen des Heylighen Avondtmaels, Een
waerdigh communicant, zynde Een uytmuntend tractaet van't waerdigh ontfangen des heyligen Avondtmaels, Een
waerdigh communicant zynde een uytnemend tractaet van 't waerdigh ontfangen des Heyligen Avondtmaels, Een
waerdigh commvnicant zynde een uytnemend tractaet van 't waerdigh ontfangen des Heyligen Avondtmaels, Een
wel-bereid disgenoot, aan de tafel des Heeren, Een : verhandelende die deugden, welke een Christen verçieren, om waardiglijk het H. Avondmaal te ontfangen
wel-bereydt disch-ghenoot, aan de taaffel des Heeren., Een : Verhandelende die dueghden, welke een Christen vercieren, om waerdighlijk het H. Avondtmaal te ontfangen.
welbereidt dis-genoodt, aan de taafel des Heeren ..., Een : Getrokken uit De waerdige communicant ... neffens H. aandachten ...
welbereidt dis-genoodt, aan de taafel des Heeren, enz., Een
welbereidt dis-genoodt, aan de tafel des Heeren, Een : verhandelende die deugden, welke een Christen verçieren, om waerdiglijk het H. Avondmaal te ontfangen
welbereidt dis-genoodt, aen de taafel des Heeren ..., Een
worthy communicant, 1727:, The
worthy communicant: or, A treatise shewing the due order of receiving the sacrament of the Lords Supper, A
Notes: 
Sources: 
TEL