Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000066310432 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6631 0432
Name: 
Asulai, Abraham ben Mordechai
Asulai, Abraham ben Mordekhai
Asulai ben Mordechai, Abraham
Asulai ben Mordechai, Avraham
Asulay, Abraham b. Mardohay
Azulai, Abraham
Azulai, Abraham ben Mordecai
Azulai, Abraham ben Mordechai
Azulai, Abraham Ben Mordekai
Azulai, Abraham ben Mordekhai
Azulai, Abraham to the Mishnah
Azulai, Avraham
Azulai, Avrāhām Ben-Mordeḵai
Azulai, Avraham Ben-Mordekhai
Azulai ben Mordecai, Abraham
Azulay, Abraham ben Mordecai
Azûlây, Avrāhām Ben-Mordeḵay
Ba'al mehaber Hesed le-Avraham
Baʻal meḥaber Ḥesed le-Avraham
ʾAvraham ben Mordeḵay ʾAzulay
ʾZWLʾY, Avrāhām Ben-Mordeḵai
ʾZWLʾY, ʾBRHM BN MRDKY
אברהם אזולאי
אזולאי, אברהם
אזולאי, אברהם בן מרדכי
אזולאי, אברהם בן מרדכי בן אברהם
אזולי, אברהם
אזולי, אברהם בן מרדכי
בעל מחבר חסד לאברהם
Dates: 
approximately 1570-1643
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Related names: 
Luria, Isaac ben Solomon (1534-1572)
Meshullam Zalman ben Abraham Berakh of Gorizia
Zlotnick, Dov
אזולאי, חיים יוסף דוד (1724-1807)
גלנטי, אברהם בן מרדכי -1560
‏הכהן, יוסף בן יצחק
ויטל, חיים בן יוסף (1542-1620)
חבצלת, אברהם יוסף
לוריא, האר"י
לוריא, יצחק
מכון שערי זיו שע״י ישיבת ״שער השמימ.״
סרוג, ישראל
שפירא, נתן בן ראובן דוד
Titles: 
'Ahabah bat -Ta'anugim : the commentary of Rabbi Abraham Azulai to the Mishnah Tractate 'Eduyyot
Ahavah be-taʻanugim
Baʻale berit Avram : perush ʻal Torah, Neviʼim u-Khetuvim.
Divre ha-yamim
Ḥesed le-Avrāhām. - 1685
Ḥesed le-ʾAvraham
Kenaf renanim
Sefer Ahavah be-taʻanugim, 1985 or 1986:
Sefer Ahavah be-taʻanugim : perush ʻal ha-Mishnah, Seder Neziḳin
Sefer Divre ha-yamim shel Mosheh rabenu ʻa. h. u-feṭirato : u-Feṭirat Aharon ha-Kohen ʻa. h.
Sefer ha-Zohar, 1996 or 1997- :
Sefer Ḥesed le-Avraham : Berekhat Avraham : ḳitsur ha-Tomer Devorah ...
Sefer Ḥesed le-Avraham : ha-shalem ha-meduyaḳ ṿeha-mevoʼar : ... kolel haḳdamot u-ferushim niflaʼim be-ʻinyanim shonem ṿa-ḥashuvim ʻal derekh ha-pardes
Sefer Ḥesed le-Avraham : sapir gizrato, meharere ḳodesh yesodato, ʻayin lo shezafatu ... megilat setarim, meʻulefet sapirim
Sefer Kenaf renanim : ḳitsur Kaṿanot ha-tefilah meha-Arizal
Sefer Maḥazeh Avraham.
Sefer zohore hammah ...
Zohar.
Zohore ḥamah
אבות.
אהבה בתענוגים (חלק ג) : "פירוש משניות סדר נזיקין".
אהבה בתענוגים : פירוש המשנה
אוצרות חיים.
אור החמה (בראשית) : פרוש הזהר.
אור החמה : פירוש הזוהר, ספר במדבר (פ' נשא-בלק).
אור החמה (שמות) : "והוא ביאור על ספר הזהר".
אור החמה (שמות) : פרוש על הזהר.
בעלי ברית אברם
בריכת אברהם
דברי הימים למשה רבנו.
דברי הימים של משה רבנו ופטירתו : ופטירת אהרן הכהן
הגהות על הזהר (שמות-דברים).
הגהות על ספר הזהר.
זהר. שי"ח (צילום דיגיטלי)
זהרי חמה (שמות) : פרוש הזהר.
חבורים מקבלת האר"י ומכתבי חיים ויטל
חסד לאברהם : ספר קבלה ; ונוסף עליו באור מאמר להרח"ו וחדושים מר' שמשון מאוסטרופולא
חסד לאברהם. תמ"ה
חסד לאברהם. תקכ"ה
חסד לאברהם. תקנ"ד
חסד לאברהם. תקס"ב
כנף רננים
לקוטים
מאורות נתן (חלק ב).
מאמר על אור המקיף, עשר ספירות ואצילות
מבוא שערים.
מושב זקנים
מחזה אברהם : הוא דברי הזהר ... על פרשת ואתה תחזה המדבר בחכמת הפרצוף ... ; עם העתק הפירוש ... אור החמה ... על פי ששים ציורים ... על ידי ... מו"ה יצחק בעהם ...
מעשה חושב
סגלות וקמעות.
ספר אהבה בתענוגים : פירוש על המשנה, סדר נזיקין
ספר אור החמה : והוא החלק השני מספר קרית ארבע ...
ספר אור החמה : והוא חלק שני מספר קריית ארבע.
ספר אור החמה : [על הזוהר] ...
ספר אור הלבנה : והוא החלק הראשון מספר קרית ארבע ... והוא תיקון הטעיות וחלוף הנוסחאות שנפלו בספר הזהר ...
ספר בעלי ברית אברהם : פירוש תורה, נביאים וכתובים
ספר בעלי ברית אברם : והוא פירוש ... על התורה, נביאים וכתובים
ספר בעלי ברית אברם : והוא פירוש ... על תורה, נביאים וכתובים
ספר דברי הימים של משה רבינו ע״ה ופטירתו : ופטירת אהרן הכהן ע״ה
ספר דברי הימים של משה רבנו ופטירתו ופטירת אהרן הכהן
ספר הזהר על התורה
ספר הרפואות : בעריכתו של שמואל ויטל.
‏ספר חסד לאברהם :‏ ‏השלם המדויק והמבואר : ... כולל הקדמות ופירושים נפלאים בענינים שונים וחשובים על דרך הפרד״ס /‏
ספר ״חסד לאברהם״ : ״בריכת אברהם״ : ספיר גזרתו, מהררי קודש יסודתו, עין לא שזפתו ...
ספר חסד לאברהם : ... חכמה תבונה ודעת, ממעין הקבלה נובעת ...
ספר חסד לאברהם : ... כמו שנדפס באמשטרדם ... גם נתוסף בו דבר יקר מהרב ... שמשון מאוסרפוליא ...
ספר חסד לאברהם : ... לבאר מאמרי חז"ל בענייני התכונה המתנגד לפילוסופיא ... ומעלה התורה ולומדיה ודיבוק השכינה בישראל .. (גם קצת דרושים לקטתי מדברי האר"י ... וגם מקצת ספרים המקובלים).
ספר חסד לאברהם : ספיר גזרתו, מהררי קודש יסודתו, עין לא שזפתו ... מגלת סתרים, מעולפת ספירים
ספר חסד לאברהם : ... סתרי תורה ... הצעות והקדמות לספר הזהר ... בספרי הרמ"ק וגורי האר"י מקור הדברים ...
ספר כנף רננים : קיצור כונות התפילה מהאריז״ל
ספר מחזה אברהם : והוא דברי הזוהר ... על פרשת ואתה תחזה ... עם העתק הפירוש... אור החמה
ספר מעשה חושב : קיצור כונת המצות מהאריז״ל
ספר פרי עץ הדר השלם : והוא סדר ולמוד ט"ו בשבט
פיוטים למועדים לברית מילה ולחתונה.
פיוטים לשלש רגלים רובם מאת פייטנים מצפון אפריקה.
פרקי אבות : עם פי' מעצם כ"י ... מוהר"ר אברהם בכה"ר מרדכי אזולאי ...
קבץ.
קונטרס פירושים על שיר השירים : מלוקט מספר בעלי ברית אברם
קונטרס שמחת חיים : ובו ליקוט ...
קרית ארבע
רמזים על פרשיות התורה.
תקון העולמות ע"י הברכות
תקונים.
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB LC NLI NTA NUKAT WKP