Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000066415226 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6641 5226
Name: 
Guillaume de Nassau
Guillaume V Batave
Guillaume (V.; Orange, Prince)
Guillaume (V.; Pays-Bas, Stathouder)
Guillaume (V; Prince d'Orange)
Guillaume (V; Prince d'Orange et de Nassau)
Guillaume (V; Stathouder de Hollande)
Gulielmus (V.; Arausiacum et Nassova, Princeps)
Nassau, Willem van Oranje-
Orange-Nassau, Guillaume (prince d')
Oranien-Nassau, Wilhelm von
Oranje-Nassau, Willem van
Oranje-Nassauw, Willem van
W (pr. v. Orange)
Wilhelm (Nassau, Prinz)
Wilhelm (Nassau, Prinz, 1748-1806)
Wilhelm (Oranien, Prinz, 1748-1806)
Wilhelm (V.; Niederlande, Erbstatthalter)
Wilhelm (V.; Niederlande, Statthalter)
Wilhelm (V.; Oranien, Erbstatthalter)
Wilhelm (V.; Oranien-Nassau, Prinz)
Wilhelm (V.; Oranien, Prinz)
Wilhelm (V; prinz von Oranien, Fürst zu Nassau)
Wilhelmus (V.; Arausio et Nassau, Princeps)
Wilhelmus (V.; Arausio et Nassavius, Princeps)
Willem
Willem (V.; Batavus)
Willem (V.; Nederlande, Stadhouder)
Willem (V.; Orange en Nassau, Prince)
Willem (V.; Orange en Nassauw, Prince)
Willem (V.; Oranien, Prinz)
Willem (V.; Oranje en Nassau, Prins)
Willem (V.; Oranje en Nassauw, Prins)
Willem (V.; Oranje, Nassau, Prince)
Willem (V.; Oranje, Prins)
Willem (V; Prince of Orange)
Willem (V; principe di Orange)
Willem (V; prins van Oranje en Nassau)
Willem (V; Stathouder de Hollande)
Willem (V; Stathouder des Pays-Bas)
Willem (V.; Vereenigde Nederlande, Stadhouder)
William
William (V.; Orange, Prince)
William (V; Prince of Orange)
William V, Prince of Orange (Dutch noble and patron, 1748-1806)
וילם (5; נסיך אורנג')
פרינז וויללים החמישי, פרינז אורניי נאשוא
Dates: 
1748-1806
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Manuscript notated music
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Cleef, P. van en D. Monnier (auctie, 1749)
Den Haag, stadhouderlijke bibliotheek
Dorceville
Eerste stadhouderlijke binderij', Den Haag '
Filips, van Kleef (1456-1528)
Kool, Jan fabricant de papier
Lijnden van Blitterswijk, Willem Hendrik Carel van (1736-1816)
Nassau, graven van
Nassau, Hendrik van III ; heer van Breda, 1483-1538
Oranje-Nassau, prinsen van
Parijs, Bibliothèque Nationale
United Provinces of the Netherlands Sovereign (1751-1795 : William V) (see also from)
Wilhelmine (Preußen, Prinzessin, 1751-1820; 1747-1820; Beziehung familiaer; see also from)
Willem IV, prins van Oranje en Nassau (1711-1751)
Titles: 
Aan het volk van Nederland, c1981:
Aan het volk van Neederland
Aanmerkingen op den brief, door Willem den Vyfden op den 10 october 1786. aan hun hoog mogende geschreven.
Brief van Willem V, prins van Oranje-Nassau (1748-1806), geschreven aan [het gerecht van Utrecht]
Brieven van Prins Willem 5 aan Baron van Lijnden van Blitterswijk, representant van den Eersten Edele van Zeeland
Brieven van prins Willem V aan baron van Lijnden van Blitterswijk... Met verganning van Hare Koninklijke Hoogheid mevrouw de prinses van Wied...
Brieven van prins Willem V aan baron Van Lijnden Van Blitterswijk, representant van den eersten edele van Zeeland... Uitgegeven onder toezicht van F. de Bas,...
Bylaagen behoorende tot de Missive en memorie door zyne hoogheid den heere prince van Orange en Nassau ..
Bylaagen gehoorende tot het vervolg van de missive en memorie
Byzondere goede vriend!
Carmen in nuptiale sacrum a cels. [et] seren. Arausionis [et] N*
Declaration Seiner Durchlaucht, des Prinzen Wilhelm von Oranien und Nassau. -
Declaratoir
Droit D'ainesse // ou le troc // Opéra // Dédié // à S. A. S. Monseigneur le prince // d'Orange // par S. T. H. S. J. A. K. Colizzi maître // de Musique de S. A. S. Madame la // Princesse Louise d'Orange, Le ; les paroles // de M.r D'Orceville
Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, prinse van Oranje en Nassau
Getijdenboek.
grondzuil van Oranje, De : Prins Willem V, Neêrlands stadhouder, sprekende tot den God zijner vaderen.
[Missive aux États leur annonçant que son fils cadet, blessé à Werwick, le 13, est obligé d'interrompre son service. Signé : W. Pr. v. Orange, den 16 september 1793.]
Missive en Memorie door zyne Hoogheid den heere Prince van Or*
Missive en memorie door Zyne Hoogheid den heere Prince van Orange en Nassau aan Hun Hoog Mog. op den 7 october 1782 overgegeven, houdende eene gedetailleerde opening van zyne gehoudende directie als admiraal generaal van de Unie.
Missive en memorie door Zyne Hoogheid den heere Prince van Orange en Nassau aan Hun Hoog Mogende op den 7 october 1782 overgegeven : Houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal generaal van de Unie.
Missive en memorie, door zyne hoogheid, den heere prince van Orange en Nassau, aan hunne hoog mog. op den 7 October 1782 overgegeeven, houdende eene gedetailleerde opening van zyne gehoudene directie, als admiraal generaal van de Unie
Missive van Z. H. Dat. 23 october 1793
Missive van Z. H. [Signé : W. Pr. v. Orange, den 23 october 1793.]
Missive van Zyne Hoogheid [Signé : W. Pr. v. Orange, den 22 oct. 1791.]
Nader declaratoir. Wy Willem, by de gratie Gods, prince van Orangen en Nassauw ... allen die dezen zullen zien of hooren lezen, salut ..
Ophelderende aanmerkingen over 't berigt, gedaan door Z.D.H. Willem V, in het geheim Besoigne, aan de Gedeputeerdens van hunne Hoogmogende, op den 5 July 1782
Proclamatie van Prins Willem 5
Proclamatie van Prins Willem V. 28 July 1799
Propositie door Z. H. ter vergaderinge van haar Hoog Mogende gedaan, raakende een generaale recruteering buiten's lands en ligting van landzaaten. Den 4 augustus 1794
Publicatie : wy Willem by de gratie Gods prince van Orange ... marquis van Vere en Vlissingen ... heer van ... St. Maartensdyk ... doen te weeten dat ... binnen de provincie van Zeeland de rust en goede orde moge worden hersteld ...
Publicatie : wy Willem by de gratie Gods prince van Orange ... marquis van Vere en Vlissingen ... heer van ... St. Martensdyk ... doen te weeten dat ... de respective steden van Zeeland ... mogen worden gebragt in zodanige orde en regeering, waar door derzelver rust en voorspoed worden bevestigd ...
Publicatie : wy Willem by de gratie Gods prince van Orange ... marquis van Vere en Vlissingen ... heer van ... St. Martensdyk ... doen te weeten dat ... de respective steeden der provincie van Zeeland ... mogen worden gebracht in zoodanige orde en regeeringe, dat door derzelver rust en voorspoed worden gestabilieerd ...
Publicatie : wy Willem by de gratie Gods prince van Orange ... marquis van Vere en Vlissingen ... heer van ... St. Martensdyk ... doen te weten dat wy ... in de stad Vere ... hebben goedgevonden de regenten, raaden en ministers ... te ontslaan ...
Publicaties van Zyne Doorlugtigste Hoogheid Willem de 5 ...
Publicaties van Zyne Doorlugtigste Hoogheid Willem de V, Prince van Orange en Nassau ... strekkende tot ampliatie van het Reglement, op de zylvester zaaken, en het schouwbaare in de Ommelanden : als mede op de manier van procederen omtrent de mindere objecten van dezelve.
Queeste van den Grale
Rapport over de kolonie Essequebo [in West-Indië]; [1773]
rational des divins offices de l'eglise, Le
Recueil des histoires de Troyes
"Recueil traitant des affaires des finances des Païs-Bas autrichiens et qui en détaille les revenus et la dépense"
"Reflections sur le commerce de la Republique des Provinces Unies 1765"
Regels van rechtsvordering te Zierikzee en andere stukken betreffende Zierikzee; einde 16de eeuw-1689. Deel 2 (deel 1: 78 G 86)
"Reglement continuerende de restrictie en bepalinge onder welke de vaart en handel op de Colonie van Essequebo en Demenary voor alle de commercieerende ingezetenen van den Staat met den 1 jan. 1771 zal worden opengesteld"; 1770
"Remonstrantie van 't gene door my [...] bewost is geworden [...] op't Comptoir t'Agraa gelegen in Indostan [...]"; ca. 1625
Roman de la rose
Roman van den riddere metter mouwen
Roman van Lancelot
Roman van Moriaen
Roman van Perchevael
Roman van Torec
Schreiben und pro memoria welche des Prinzen von Oranien und Fürsten zu Nassau Hoheit 7 Oct. 1782 den Herrn General-Staaten der Verein. Niederlanden übergeben haben.
Sententie van den hoogen zee-krygs-raad, wegens 't gehouden gedrag van den schout by nacht ... Jan Binkes, met opzigt tot 't schip St. George. Capt. Jan Pieter Jansen, in dato 9 maart 1782. Benevens de missive van ... Willem de V ... Tot approbatie van 't zelve
Sièges et batailles aux Pays-Bas, 1588-1604.
"Spherise Drie Hoeks Rekenink Soo als deselven geleert is bij Cormelis Schrijver Luijtenand Admiraal van Holland en Westvriesland ter Ressorten van het Edel Mogende Collegie ter Admiraliteyt Residerende te Amsterdam; Door het onderwijs van de Leeraren op het Zeemans Collegie Cornelis Douwes, aangesteld bij sijn Doorlugte Hoogheid den Here Prince van Orange en Nassau enz. Gekopieerdt voor den Vorst door Josias de Bonte, Capiteyn ter Zee, enz. 1751"
Stadhouder aan den raad en het volk, in een aanspraak van Prins Willem den Vyfden aan de Staten en burgery van Nederland., De
Statuten en ordonnanties van de Orde van het Gulden Vlies.
Stukken betreffende de geschiedenis van Bergen op Zoom.
Tabellen van zonsopgangen en -ondergangen.
temple des vertus morales", "Le
Translaat missive van den koning van Engeland aan Willem den 5.
Translaat missive van den koning van Engeland aan Willem den Vden. Prins van Oranje en Nassou. Erf-Stadhouder der Vereenigde Nederlanden ... By gelegenheid der bevalling van haare koninglyke majesteit van een princes, te Windsor, den 7de Augustus 1783.
"Uijtwerkinge van alle de vraagstukken in het examen der officieren en stuurlieden in dienste van 't edel moogende collegie ter admiraliteijt t' Amsterdam"
Uitgeknipte handtekeningen van "W. Pr. van Orange" [=Willem V, prins van Oranje-Nassau (1748-1806)] en diens echtgenote "Wilhelmine" [=Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), prinses van Oranje-Nassau]
Vader Willem 5, sprekende tot zijne vorstelijke gade
Vaststelling van het tractement van de luitenant Jan 't Hooft
Verblijf van prins Willem den 5 op de burgt te Nijmegen, van 7 november 1786 tot 23 october 1787, bij den burggraaf Willem baron van Lynden
Verblijf van prins Willem den V op de burgt te Nijmegen, van 7 november 1786 tot 23 october 1787, bij den burggraaf Willem baron van Lynden : met bijvoeging van eigenhandige en onuitgegevene brieven van Zijne Hoogheid aan den burggraaf
Verhalencyclus rond Lancelot en andere ridders rond koning Arthur
Verhandeling over de eigenschappen en behandeling van paarden
Verklaring over zijn vertrek naar Engeland
"Versuch einer neuen Tactic"
Vervolg van de missive en memorie door zyne hoogheid den heere prince van Orange en Nassau aan hun hoog mogende op den 7. October 1782 overgegeeven : houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal generaal van de Unie. Overgegeeven den 13. February 1783.
Vervolg van de missive en memorie door zyne hoogheid den heere prince van Orange en Nassau aan hun hoog mogende op den 7. October 1782 overgegeeven : houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoudene directie als admiraal generaal van de Unie. Overgegeeven den 13. February 1783.
Vervolg van de missive en memorie door Zyne Hoogheid den heere Prince van Orange en Nassau aan Hun Hoog Mogende op den 7. October 1782 overgegeven : houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als Admiraal Generaal van de Unie : overgegeeven den 13 February 1783.
Verzoekschrift aan Willem V, prins van Oranje-Nassau (1748-1806)
Waarschouwing en declaratoir : wy Willem, by de gratie Gods, prince van Orange en Nassau ... doen te weeten dat wy ... dagelyks verneemen dat onze vriendelyke verzoeken ... aan de burgers en ingezeetenen deezer plaats ... by veelen van zeer wynig ingang zyn geweest ...
Walewein ende Keye
Wapenboek van de Orde van het Gulden Vlies.
"Wapenhandelinghe van roers, musquetten ende spiesen"
weibliche Schloss Commandant, eine Posse in einem Act, Der
Werken van Plutarchus en Xenophon.
Wilhelm von Orlens
Willem 5 aan het volk van Nederland
Willem de V. Aan het volk van Neederland
Willem de Vijfde aan Joannes Le Francq van Berkhey.
Willem de Vyfde aan Joannes Le Francq van Berkhey
Wrake van Ragisel
Wy Willem, by de gratie Gods Prince van Orange en Nassau ... De grove lasteringen en smaadheid, met welke Wij geheel onverdiend in sommige gewesten ... hebben zien beproeven ..
Wy Willem, by de gratie Gods, prince van Orange en Nassau ... . Doen te weeten: dat wy ... niets meer ter harte neemende, dan dat de ... steden ... mogte worden gebragt in zodanige ordre en regeringe, waar door derzelver rust en voorspoed worde gestabuleerd ..
Wy Willem, by de gratie Gods, prince van Orange en Nassau ... ingevolge van onze publicatie in dato 15 October dezes jaars ... hebben bekent gemaakt ..
Wy Willem by de gratie Gods prince van Orange & Nassau ... Waarde landgenooten! Het lang gewenschte oogenblik, wanneer gyl. eindelyk staat bevrydt te worden van zoo veele zwaare onheilen die uw zedert meer dan vier jaaren frukten , is eindelyk, hoopen wy, gekoomen ...
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNF DNB JPG LC NLI NTA SUDOC WKP
ISNI
TEL