Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000066443112 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6644 3112
Name: 
Lieftinck, P.
Lieftinck, Piet
Lieftinck, Pieter,
Dates: 
1902-1989
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Musical sound recording
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Bakker, A.A.
Bakker, Alfred A.
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
Creyke, Thomas C.
Lent, M. M. P. van
Ministerie van Financiën
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Nederlandsche Handels-Hoogeschool (Rotterdam)
Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht
Rutten, Franciscus Josephus Theodorus (1899-1980)
Rutten, Frans Jozef Th. (1899-1980)
Sadove, A. Robert
World Bank Study Group
Titles: 
Actueele middenstandsvragen
Algemene politieke beschouwingen
Background and methodology
bedrijfsleven tijdens de regeering van H.M. Koningin Wilhelmina, 1898-1938, Het
begroting als instrument van het financieel-economisch beleid, De
Brief van Ministerie van Financiën geschreven door Pieter Lieftinck (1902-1989) aan Ferdinand Bordewijk (1884-1965)
Brief van Ministerie van Financiën geschreven door Pieter Lieftinck (1902-1989) aan Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.
Brief van Ministerie van Financiën geschreven door Pieter Lieftinck (1902-1989) aan Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Brief van Pieter Lieftinck (1902-1989) aan De Gids.
Brief van Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968) aan Ministerie van Financiën gericht aan Pieter Lieftinck (1902-1989)
Conjunctuurleer
Conjunctuurtheorie
Corps en N.C.S.V.
Development of irrigation and agriculture, The
Doctoraal college 1934-35.
Doctoraal college 1936-37.
Doctoraal college 1937-38.
Doctoraal college 1938-39.
economic development of Syria, The : report of a mission organized by the International Bank for Reconstruction and Development at the request of the Government of Syria
External debt and debt-bearing capacity of developing countries
Geld-, crediet- en bankwezen
Geldtheorie: actueel onderwerp
Handelspolitiek
Heffing van schoolgeld voor het Middelbaar en het voorbereidend hoger onderwijs : Niet heffen van schoolgeld over het cursusjaar 1944/1945
Hoger Onderwijswet
Hoofdstukken uit de geldtheorie
Inleiding tot de geldtheorie
Integratie en desintegratie in de wereldeconomie
Internationale handel
Invloed van recente monetaire gebeurtenissen op de internationale handel
Kan ordening der voortbrenging bijdragen tot instandhouding en vermeerdering der werkgelegenheid? : inleiding accountantsdag 1935
Kingdom of the Netherlands : 10-year 3 3/4% External Sinking Fund Bonds of 1947 : dated May 1, 1947 due May 1, 1957
Kunstwerk en financieel beleid
Machtiging tot het van Rijkswege garanderen van geldleningen ten behoeve van het aankopen, oprichten en inrichten van de gebouwen en terreinnen van de gesubsidieerde Stichting Ïnternationaal Opleidingscentrum voor Luchtkartering"/ Th. Rutten ; Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ; P. Lieftinck ; Ministerie van Financiën.
Main report, The
memorial service for Daniel Crena de Iongh (1888-1970), A
Miljoenennota
Miljoenenota
Moderne struktuurveranderingen der industrie in de Vereenigde Staten van Amerika : [thèse] (Utrecht)
Nederlands economische positie : beschouwingen
Nederlandse financiële herstel 1945-1952; een terugblik, Het
Nota in zake het beeld van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951
Nota inzake bezuinigingsmaatregelen op de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951
ordeningsvraagstuk
overheid neemt en geeft, De : de financiële politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan
Overzicht van de ontwikkeling der handelspolitiek van het Koninkrijk der Nederlanden van 1923 tot en met 1938
Pieter Lieftinck, 1902-1989 een leven in vogelvlucht herinneringen
Post-war financial rehabilitation of the Netherlands, The
Rapport inzake de vermoedelijke expansieve invloed op de Surinaamse volkshuishouding enz
Rapport inzake de vermoedelijke expansieve invloed op de Surinaamse volkshuishouding van de uitvoering van het Brokopondoplan en andere tegelijk daarmede te entameren ontwikkelingsprojecten : tevens houdende advies over het in verband hiermede te volgen Regeringsbeleid ter handhaving van de interne en externe stabiliteit en verdere voorwaarden voor een gezonde economische groei van Suriname.
Rapport over de vooruitzichten voor expansie van de economie der Nederlandse Antillen in het licht van de bestaande ontwikkelingsplannen, met advies over de financiële draagkracht van het land en deszelfs credietwaardigheid, met het oog op het aangaan van buitenlandse leningen
Recent trends in international monetary policies
Regeling van het hoger onderwijs
Rijksbegroting voor het jaar 1950 : nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën
Rijksbegroting voor het jaar 1951 : nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën
Rijksbegroting voor het jaar 1952 : nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën
Study of the water ... 1967:
subjectieve waardeleer t.o.v. het geld
toekomst der wereldmarkthuishouding, De
toekomst onzer monetaire politiek, De : rede uitgesproken op de christelijk-historische zomerconferentie te Lunteren, op vrijdag 19 juli 1935
Uitwegen uit den chaos
vakbeweging en de economische opbouw, De : verslag van de twaalfde studie-conferentie gehouden voor de hoofdbesturen van moderne vakbonden op 25 en 26 Maart 1937 op het Troelstra-oord te Beekbergen.
Vakbeweging en onrechtmatige daad
Water and power resources of West Pakistan. A study in sector planning... prepared by a World bank study group headed by Pieter Lieftinck, A. Robert Sadove̡... Thomas C. Creyke,... Published for the World bank as administrator of the Indus basin development fund
Wet van 22 December 1949 tot wijziging van de wet van 11 Juni 1921 (Staatsblad no. 795), betreffende machtiging tot het van Rijkswege garanderen van geldleningen, ten behoeve van door het Rijk gesubsidieerde scholen voor voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs en ingevolge de artikelen 156 tot en met 171 der lager-onderwijswet 1920 gesubsidieerde bijzondere kweekscholen voor onderwijzers
White paper regarding the measures for the currency rehabilitation in the Netherlands
Wijziging van de wet van 22 December 1919 (S. 882), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 Mei 1935 (S. 300), houdende machtiging tot het van Rijkswege garanderen van de geldleningen t.b.v. de stichting en inrichting van gebouwen van gesubsidieerde bijzondere scholen voor nijverheidsonderwijs
Wijziging van het Koninklijk besluit van 20 November 1945 (Staatsblad no. F 291), houdende vaststelling van het Tijdelijk Besluit schoolgeld lager onderwijs 1945
Zuiver uw zilver : voordrachten en opstellen over monetaire en fiscale politiek
Notes: 
Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht
Sources: 
VIAF BNF LC NLI NTA PTBNP SUDOC WKP
TEL