Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000066626939 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6662 6939
Name: 
Menkin, Moshe Zvi
Menqiyn, Mošeh-Ṣbiy
Neria, Moshe Tzvi
Neria, Moshe-Zvi
Neriah, Moshe Zevi
Neriya'h, Mošeh-Ṣbiy
Neriya, Moshe Tzvi
Neriya, Moshe Zvi
Neriyah, Mošeh-Ṣbiy
מנקין, משה צבי
נרי'ה, משה-צבי
נריה, משה צבי
Dates: 
1913-1995
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Bar-Eli, Tzila
בני עקיבא
ישיבת בני עקיבא (כפר הרא"ה)
מנקין, פתחיה (1881-1947)
מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל
מרכז נריה (קרית מלאכי)
נריה, נחום בן משה צבי
קוק, אברהם יצחק (1865-1935)
רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד בן בנימין (1845-1905)
רוזן, יקהת
שריד, רן (1974-)
Titles: 
From the open notebook
Min hapinqas hapatwaḥ ʾamarwt, hegywnwt whadrakwt
אורות התפלה : שמונה פרקים
אסיף לחג הסכות
בני הישיבות וגיוסם
בשדה הראי"ה : על דמותו ודרכו ועל נאמני רוחו של ... הרב אברהם יצחק הכהן קוק : לקט מאמרים
גואל ישראל : פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של ... הראי"ה קוק עם סידור התפילה
גיור של ניר
דבר השמטה
השגים והשגות
זכותנו על ארץ-ישראל : חוברת לימוד ועיון
זכיות האשה ושלמות המשפחה
חבור בפילוסופיה בערבית.
חוקת התורה ומשפטי המדינה : (על עצומת הדיינים נגד פסיקת הבג"צ) : תגובת עידוד למוחים ותשובת-בירור להשגות
חיי הראי"ה : תקופת יפו - ימי העליה השניה, פרקי תולדותיו של ... הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורחותיו והגותו
חקת התורה ומשפטי המדינה
טל הראי"ה : ל"ט שנותיו הראשונות של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק : פרקי-תולדה, תיאורי-מעשים ולקוטי-אמרים
טל הראי"ה : לט שנותיו הראשונות של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, פרקי תולדה, תיאורי-מעשים ולקוטי אמרים
יום לישראל : לברורו של יום העצמאות
ירושלים של קודש
ירושלם של קדש
ישראל במדינתו : מאורות נריה : מאמרים, הרצאות, בירורי הלכות, הגיגים וסיפורים על מדינת ישראל, חבלי לידתה, תקומתה והתמודדויותיה
כי "ששת ימים" - עשה ד'! : לכ"ח באייר - יום שחרור ירושלים עיה"ק
כי ששת ימים עשה השם
להלכות מדינה : תשובה לשואלים
לזכרו של אברהם איסר כץ הי"ד
לקוטי הראי"ה : פרקי חיים ואסופת אמרים של ... הרב אברהם יצחק הכהן קוק
לשנת השמטה
לשנת השמיטה : [על מצוות שמיטה לחט"ב]
מאה שנה לפטירת האדר"ת
מאורות נריה - אדר ופורים : קובץ זכרון למורנו הרב משה צבי נריה : מאמרים ושיחות מעזבונו הקשורים בחודש אדר ... תולדותיו, סיפורים אודותיו וקצות דרכיו ... לקט חידושי תורה מאת ... האדר"ת ...
מאורות נריה - אלול ותשרי : קובץ זכרון למורנו הרב משה צבי נריה : מאמרים ושיחות מעזבונו בנושאים הקשורים בחודש אלול ותשרי ... הנהגותיו, סיפורים אודותיו וקצות דרכיו ...
מאורות נריה - חנוכה, אדר ופורים : קובץ זכרון למורנו הרב משה צבי נריה : מאמרים ושיחות מעזבונו בנושאים הקשורים בזמנים אלו ... תולדותיו, סיפורים אודותיו וקצות דרכיו בקודש ... לקט חידושי תורה מאת ... האדר"ת ...
מאורות נריה - חנכה, אדר ופורים
מבחירי צדיקיא : מאמרים ואגרות, רשמים וזכרונות
מגילויי הימים
מגלויי הימים
מדוע לא נשנו הלכות-חנוכה במשנה
מדוע לא נשנו הלכות-חנכה במשנה
מדרש רשומות
מועדי הראי"ה : חגים וזמנים בהגותו ובאורח-חייו של ... הרב אברהם יצחק הכהן קוק לקוטי אמרים ותיאורי מעשים, סדורים, וערוכים ...
מיפנה חמור ...
מלחמות שבת : לבאר סוגית מלחמה בשבת במקורות ההלכה ולברור העובדות בתולדות ישראל
מלחמת ירח האיתנים
מן הפנקס הפתוח אמרות, הגיונות והדרכות
מסכת הנזיר : לדמותו של ... הרב דוד הכהן ...
מעיר מתים ינאקו : עלבון המתים וצער החיים
מפנה חמור
מצות מילה וברית מילה : עיון ובירור
משמרת יחודנו : מי הוא יהודי ומה הוא גיור?
משנת המהר"ל בנתיבות עולמנו : סקירה ועיון
משנת הרב : לקוטי אורות מספריו הקדושים של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק בתוספות קיצור תולדותיו ודברים לדמותו
משנת הרב : פרקי מחשבה בדעת אלהים, תורתו, עבודתו ויראתו ותחית עם סגולתו על אדמת קודשו
משנת הרב : פרקי מחשבה בדעת אלקים, תורתו, עבודתו ויראתו ותחית עם סגולתו על אדמת קדשו
משפט הפשרה : בירור הלכה
נפש דוד : ... הליכות חיי אדם ... הנהגותיו ... ואורחותיו ... אשר העלה על הכתב באחרית ימיו כדברי הדרכה לבניו ולביתו אחריו
נר למאור : הגדה של פסח
נר למאור : על חמישה חומשי תורה
נר למאור : על פרשיות התורה
סדר התפילות ליום העצמאות : עם הליכות היום, מקורות, ביאורים וליקוטים
סדר התפלות ליום העצמאות
על היתר מלחמה בשבת
על התר מלחמה בשבת
על טהרת כלי חרס : למד דעת בעיונו של רבנו עקיבא איגר
על יחס מרן הגראי"ה קוק לתנועת "בני עקיבא"
על יחס רבי אברהם יצחק הכהן קוק לתנועת "בני עקיבא"
על משכנות הרועים : עיונים בדרכם ובפועלם של רועי ישראל
על משכנות הרועים : עיונים בדרכם ובפעלם של רועי ישראל
על סתימת מי גיחון העליון : נס וטבע במדינה ובמקדש בין חזקיהו המלך לחכמי דורו
ענבי פתחיה : עיונים ובירורים בגופי הלכות
פרקי וולוזין
פרקי ולוז'ין
ציון וירושלים : ציונות שלמה של תנ"ך שלם
צניף מלוכה : בירורי הלכות ועיוני הליכות (עם תקומת מדינת ישראל בארץ-ישראל)
קונטרס הויכוח : הלכות שבת והליכות המדינה
קנטרס הוכוח
ראיה וחזון : על חילופי מכתבי הלכה ויחסי כבוד תורה בין ... הגראי"ה קוק זצ"ל לבין ... הגראי"ש קרליץ - חזון איש זצ"ל
ראיה וחזון : על חילופי מכתבי-הלכה ויחסי כבוד-תורה בין מרן הגראי"ה קוק לבין מרן הגראי"ש קרליץ "חזון איש"
רב ישראל בארץ ישראל
רבינו : לדמותו ולדרכו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק
רבינו שמואל מוהליבר זצ"ל : למלאת ארבעים שנה לפטירתו, תרנ"ח - י"ט סיון - תרצ"ח : לדמותו, תולדותיו, מדבריו
רבנו שמואל מוהליבר ז"ל : למלאת ארבעים שנה לפטירתו תרנ"ח-י"ט סיון-תרצ"ח : לדמותו, תולדותיו מדבריו.
רבנו שמואל מוהליבר זכר צדיק לברכה
רוב ישראל בארץ ישראל.
שיחות הראי"ה ואורות משנתו : ארחות חייו של ... רבי אברהם יצחק הכהן קוק ... על פי שמועות שבעל-פה ודברים-שבכתב
שלש אגרות : אגרת-שאלה של בן, אגרת-תשובה של אב, אגרת-הסכמה של רב
שלשים ושש ליסוד הישיבה
שעורי הלכה
שער יכניה : שער הניצוץ : עיון במשמעות מתן השם החדש לשער הישן
תולדות הנצי"ב : רבנו נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת ולוז'ין
תורת הערבות : בירור הלכה
תפילת דוד : [הערות וחידושים והגהות על סידור התפלה מראשיתו עד סופו ...]
תפלות.
תפלת דוד
Notes: 
Sources: 
VIAF BNF NLI WKP