Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000066626939 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6662 6939
Name: 
Manḳin Neriyah, Mosheh Tsevi ben Petaḥyah
Menkin, Moshe Zvi
Menḳin Neriyah, Mosheh Tsevi ben Petaḥyah
Menqiyn, Mošeh-Ṣbiy
Neria, Moshe Tzvi
Neria, Moshe-Zvi
Neriah, Moshe Ẓevi
Neriya'h, Mošeh-Ṣbiy
Neriya, Moshe Tzvi
Neriya, Moshe Zvi
Neriyah, Mošeh-Ṣbiy
Neriyah, Mosheh Tsevi
Neriyah, Mosheh Tsevi ben Petaḥyah Manḳin
Neryah, Mosheh Tsevi
מנקין, משה צבי
‏נרי'ה, משה-צבי
נרי׳ה, משה צבי בן פתחי׳ה
‏נריה, משה צבי
נריה, משה צבי בן פתחי׳ה מנקין
נריה, משה צבי בן פתחיה מנקין
Dates: 
1913-1995
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Bar-Eli, Tzila
Kook, Abraham Isaac (1865-1935)
Neriyah, Naḥum
בני עקיבא
ישיבת בני עקיבא (כפר הרא"ה)
מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל
מרכז נריה (קרית מלאכי)
נריה, נחום בן משה צבי
קוק, אברהם יצחק הכהן
רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד בן בנימין (1845-1905)
רוזן, יקהת
Titles: 
Berurim be-hilkhot ha-Reʼiyah
Bi-śedeh ha-Reʼiyah : ʻal demuto ṿe-darko ṿe-ʻal neʼemne ruḥo shel ... Avraham Yitsḥaḳ ha-Kohen Ḳuḳ : leḳeṭ maʼamarim
From the open notebook
Ḥaye ha-Reʼiyah, teḳufat Yafo--yeme ha-ʻAliyah ha-sheniyah, 1983:
ʻInve Petaḥyah : ʻiyunim u-verurim be-gufe halakhot
Liḳuṭe ha-Reʼiyah : pirḳe ḥayim ṿa-asupat amarim shel ... Avraham Yitsḥaḳ ha-Kohen Ḳuḳ, zatsal
Meʼorot Neriyah : ḳovets zikaron le-morenu ha-Rav Mosheh Tsevi Neriyah : Ạdar u-Furim : maʼamarim ṿe-śiḥot me-ʻizvono be-nośʼim ha-ḳeshurim be-ḥodesh Adar... toldotaṿ, sipurim odotaṿ ...
Meʼorot Neriyah : ḳovets zikaron le-morenu ha-Rav Mosheh Tsevi Neriyah zatsal : Ḥanukah
Min ha-pinḳas ha-patuaḥ : amarot, hegyonot ṿe-hadrakhot
Min hapinqas hapatwaḥ ʾamarwt, hegywnwt whadrakwt
Mishnat ha-Rav : pirḳe maḥshavah be-daʻat Elohim, Torato, ʻavodato ṿe-yirʼato u-teḥiyat ʻam-segulato ʻal admat-ḳodsho
Ner lama'or
Nero meʼir : leḳeṭ igrot niḥumin le-heʼarat demuto shel ha-Rav Mosheh Tsevi Neriyah, zatsal
Seder ha-tefilot le-Yom ha-ʻatsmaʼut : ʻim halikhot ha-yom, meḳorot, beʼurim ṿe-liḳuṭim
Śihot ha-Reʼiyah, ṿe-orot mishnato : araḥot ḥayyav shel ... Avraham Yitsḥaḳ ha-Kohen Ḳuḳ, Av Beit Din de-Yerushalayim ʻIr haʻḲodesh ṿe-Marah de-Arʻah de-Yerushalayim
Ṭal ha-Reʼiyah : 39 shenotaṿ ha-rishonot shel maran ha-Rav Avraham Yitsḥaḳ ha-Kohen Ḳuḳ, zatsal : pirḳe-toladah, teʼure-maʻaśim ṿe-liḳuṭe-amarim
Works.
Yiśraʼel bi-medinato : meʼorot Neriyah : maʼamarim, hartsaʼot, berure halakhot, hagigim ṿe-sipurim ʻal medinat Yiśraʼel ...
אורות התפלה : שמונה פרקים
אסיף לחג הסכות
[אסף תדפיסים]
ארץ מורשה : אוסף דברים בכתב ובעל־פה על ציון ומקריאה ובניה־מיישביה ונגד הנסיגה מגבולותיה והויתור על נחלותיה
בני הישיבות וגיוסם
ברוך השם יום יום
בשדה הראי"ה : על דמותו ודרכו ועל נאמני רוחו של ... הרב אברהם יצחק הכהן קוק : לקט מאמרים
גואל ישראל : פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של ... הראי"ה קוק עם סידור התפילה
גיור של ניר
דבר השמטה
השגים והשגות
זכיות האשה ושלמות המשפחה
חבור בפילוסופיה בערבית.
חיי הראי"ה : תקופת יפו-ימי העליה השניה : פרקי תולדותיו של ... הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורחותיו והגותו
חקת התורה ומשפטי המדינה
טל הראי"ה : לט שנותיו הראשונות של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, פרקי תולדה, תיאורי-מעשים ולקוטי אמרים
ירושלם של קדש
ישראל במדינתו : מאורות נריה : מאמרים, הרצאות, בירורי הלכות, הגיגים וסיפורים על מדינת ישראל, חבלי לידתה, תקומתה והתמודדויותיה
כי "ששת ימים" - עשה ד'! : [לקראת כ"ח באייר, יום ירושלים]
כי ששת ימים עשה השם
להלכות מדינה : תשובה לשואלים
לזכרו של אברהם איסר כץ הי"ד
לקוטי הראי״ה : פרקי חיים ואסופת אמרים של ... אברהם יצחק הכהן קוק, זצ״ל
לקוטי הראי"ה : פרקי חיים ואסופת אמרים של ... הרב אברהם יצחק הכהן קוק
לשנת השמטה
מאורות נריה - אלול ותשרי : קובץ זכרון למורנו הרב משה צבי נריה : מאמרים ושיחות מעזבונו בנושאים הקשורים בחודש אלול ותשרי ... הנהגותיו, סיפורים אודותיו וקצות דרכיו ...
מאורות נריה - חנכה, אדר ופורים
מאורות נריה : קובץ זכרון למורנו הרב משה צבי נריה : אדר ופורים : מאמרים ושיחות מעזבונו בנושאים הקשורים בחודש אדר ... תולדותיו, סיפורים אודותיו ...
מאורות נריה : קובץ זכרון למורנו הרב משה צבי נריה זצ״ל : חנוכה
מבחירי צדיקיא : מאמרים ואגרות, רשמים וזכרונות
מגלויי הימים
מדוע לא נשנו הלכות-חנכה במשנה
מדרש רשומות
מועדי הראי"ה : חגים וזמנים בהגותו ובאורח-חייו של ... הרב אברהם יצחק הכהן קוק לקוטי אמרים ותיאורי מעשים, סדורים, וערוכים ...
מיפנה חמור ...
מלחמת ירח האיתנים
מן הפנקס הפתוח : אמרות, הגיונות והדרכות
מסכת הנזיר : לדמותו של ... הרב דוד הכהן ...
מעיר מתים ינאקו : עלבון המתים וצער החיים
מפנה חמור
מצות מילה וברית מילה : עיון ובירור
משמרת יחודנו : מי הוא יהודי ומה הוא גיור?
משנת המהר"ל בנתיבות עולמנו : סקירה ועיון
משנת הרב : לקוטי אורות מספריו הקדושים של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק בתוספות קיצור תולדותיו ודברים לדמותו
משנת הרב : פרקי מחשבה בדעת־אלהים, תורתו, עבודתו ויראתו ותחית עם־סגולתו על אדמת־קודשו
משנת הרב : פרקי-מחשבה בדעת אלקים, תורתו, עבודתו ויראתו, ותחית עם-סגולתו על אדמת-קדשו
משפט הפשרה : בירור הלכה
נפש דוד : ... הליכות חיי אדם ... הנהגותיו ... ואורחותיו ... אשר העלה על הכתב באחרית ימיו כדברי הדרכה לבניו ולביתו אחריו
‏נר למאור :‏ ‏על פרשיות התורה /‏
נר למאור : הגדה של פסח
נר למאור : על חמישה חומשי תורה
נרו מאיר : לקט אגרות נחומין להארת דמותו של הרב משה צבי נרי׳ה, זצ״ל
‏סדר התפילות ליום העצמאות‏ : ‏עם הליכות היום, מקורות, ביאורים וליקוטים‏
על היתר מלחמה בשבת
על התר מלחמה בשבת
על טהרת כלי חרס : למד דעת בעיונו של רבנו עקיבא איגר
על יחס מרן הגראי"ה קוק לתנועת "בני עקיבא"
על יחס רבי אברהם יצחק הכהן קוק לתנועת "בני עקיבא"
‏על משכנות הרועים :‏ ‏עיונים בדרכם ובפעלם של רועי ישראל /‏
על משכנות הרועים : עיונים בדרכם ובפועלם של רועי ישראל
על סתימת מי גיחון העליון : נס וטבע במדינה ובמקדש בין חזקיהו המלך לחכמי דורו
ענבי פתחיה : עיונים ובירורים בגופי הלכות
פרקי וולוזין
פרקי ולוז'ין
צניף מלוכה : בירורי הלכות ועיוני הליכות (עם תקומת מדינת ישראל בארץ־ישראל)
קנטרס הוכוח
ראיה וחזון : על חילופי מכתבי הלכה ויחסי כבוד תורה בין ... הגראי"ה קוק זצ"ל לבין ... הגראי"ש קרליץ - חזון איש זצ"ל
רב ישראל בארץ ישראל
רבינו שמואל מוהליבר זצ"ל : למלאת ארבעים שנה לפטירתו, תרנ"ח - י"ט סיון - תרצ"ח : לדמותו, תולדותיו, מדבריו
רבנו שמואל מוהליבר ז"ל : למלאת ארבעים שנה לפטירתו תרנ"ח-י"ט סיון-תרצ"ח : לדמותו, תולדותיו מדבריו.
רוב ישראל בארץ ישראל.
שיחות הראי"ה ואורות משנתו : ארחות חייו של ... רבי אברהם יצחק הכהן קוק ... על פי שמועות שבעל-פה ודברים-שבכתב
שלש אגרות : אגרת-שאלה של בן, אגרת-תשובה של אב, אגרת-הסכמה של רב
שלשים ושש ליסוד הישיבה
שער יכניה : שער הניצוץ : עיון במשמעות מתן השם החדש לשער הישן
תולדות הנצי"ב : רבנו נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת ולוז'ין
תפילת דוד : [הערות וחידושים והגהות על סידור התפלה מראשיתו עד סופו ...]
תפלת דוד
Notes: 
Sources: 
VIAF BNF LC NLI WKP