Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000066809890 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6680 9890
Name: 
Adam a Weleslavina, Daniel
Adam, Daniel
Adam, Daniel Z Veleslavina
Adam z Veleslavína, Daniel
Adam z Weleslawijna, Danyel
Adam z Weleslawina, Daniel
Adam z Weleslawjna, Danyel
Adami, Daniel
Adamus a Veleslavina, Daniel
Adamus a Weleslavina, Daniel
Adamus, Daniel
Daniel z Veleslavína, ..
Veleslavín, Daniel A. z
Veleslavín, Daniel Adam
Veleslavína, Daniel A. z
Veleslavína, Daniel Adam z
Weleslavina, Adam Daniel z
Weleslavina, Daniel A. a
Weleslavjn, Danyel A. z
Weleslawijn, Danyel A. z
Weleslawijna, Adam Danyel z
Weleslawina, Daniel Adam z
Weleslawjna, Adam Danyel z
Weleslawjna, Danyel A. z
z Veleslavína, Daniel Adam
Dates: 
1546-1599
Creation class: 
Language material
Text
Creation role: 
author
compiler
publisher
translator
Related names: 
Adam z Veleslavína, dědicové (firma) (see also from)
Adam z Veleslavína, Samuel (1592-1641; Beziehung familiaer; see also from)
Adelung, Johann Christoph (1732-1806)
Adrichem, Christiaan van (1533-1585)
Carolides z Karlsperka, Jiří (1569-1612))
Havlík z Varvažova, Bartoloměj (1552-1610))
Huber z Risenpachu, Adam (1546-1613)
Kocín z Kocinétu, Jan (1543-1610))
Kopecký, Milan
Leunclavius, Johannes (1533?-1593)
Melantrich z Aventina, Jiří (1511-1580; Beziehung familiaer; see also from)
Melantrich z Aventina, Jiří (1511-1580))
Rudolf II (cesarz niemiecki ; (1552-1612))
Thám, Karel Ignác (1763-1816)
Univerzita Karlova Affiliation (see also from)
Vochoć, Martin Jan
Titles: 
Bylinář doktora Petra Ondřege Mathiola
Bylinář doktora Petra Ondřeje Mathiola
Carmina exequialia lugentia obitvm [...] pveri Danielis, [...] Dn. Adami Huberi a Rysenpach, Med. Doctoris, filioli, qui copletis aetatis suae annis VII. mensib. IV. placide in complexu parentum exspiravit XIII. Calend. Aprilis, Anno Christi M. D. CII [...]
Čelední Vůdce, čili, Upřímná a spasitedlná rada všem ve službě stojícím aneb do služby se chystajícím
Čelednj Wůdce, čili, Upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjcjm
Čelednj Wůdce : knjžka krásná obsahugjcý utěssená prawidla a laskawá napomjnánj, ...
Červenec-Prosinec
Chronica Aeneae Sylvii, bohemiae 1827
Consolatoria ad reverendiss et illvstriss. princip. AC D. D. Sbignaeum, [...] Dn. Sdenconem Adelbertvm Po pl Bar. de Lobkovicz, [...] Dn. Ladislaum Berka Baron de Duba et Lyppa, [...] Dn. Ladislaum Jun. Bar. de Lobcovicz [...] : lugentes obitum illvstriset gen Dn. sororis et matris cariss et desideratiss. Dn. Iohannae Lobcoviciae, [...] quae Pragae XIV. Cal. Nov. Ann. Cristi M. DC. I. placide in Dno obdormivit
Daniel Adam z Veleslavína : [studie s ukázkami z díla; s dokumentárními obrazovými přilohami]
Daniele Adama z Veleslavína překlady v ukázkách
Dar nejvzácnější : k poctě českého architypografa M. Daniela Adama z Veleslavína
Dějiny evropského světa 1453-1576 : historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína, který českému čtenáři předložil v druhém vydání Kroniky světa Jana Kariona roku 1584
Deo Et Nuptiis Sacrum Illvstrivm Sponsorvm [...] Theodori a Zerotin Lib: Baronis in Strasnitz &c. Et [...] Virginis Elisabethæ [...] Adami Slawatæ lib. Baronis a Clum, Coshenberg, & in Czestin, S. C. M. Consiliarii Filiæ
Dictionarium linguae Latinae, 1579:
Dictionarium Lingvae Latinae Ex Magno Basilii Fabri Thesauro collectum atq[ue] concinnatum : Opvs Varivm, Et Tam Docentibvs Quam Discentibvs Vtile, In Qvo præter instructissimam supellectilem verborum [...] interpretatio etiam [...] addita est. [...]
Dictionarivm lingvae Latinae
Ekklīsiastikī historia
Elegantiarum puerilium ex M. Tullii Ciceronis Epistolis libri tres
Elegantiarvm Pverilivm Ex M. Tvllii Ciceronis Epistolis Libri Tres
Enneas augustissimorum ex florentissima archiducum Austriae familia imperatorum
Enneas Avgvstissimorvm Ex florentissima Archidvcvm Avstriae Familia Imperatorvm
Epicedia Nobili Et Doctissimo Viro Dn. Barptolomæo A Levenbergo Vodnano, artium Baccalaureo & civi Novæ urbis Pragensis: Qvi Morbo Absvmptvs die VIII. M. Decemb. anno M. D. XXCI domum Caroli testamento hæredem ex asse instituit, patriæq[ue] ita toti profuit, non minus quam artibus optimis beneficio suo
Epigrammatum liber primus
Exequiae viri doctrina, virtute, et autoritate clarissimi, M. Petri Codicilli a Tulechova
Exeqviae Viri Doctrina, Virtute, Et Avtoritate Clarissimi, M. Petri Codicilli a Tvlechova, qui Rector Vniversitatis Pragensis diem suum obijt IIII. Calendas, sepelitur Calendis Nouemb. Anno Christi M. D. LXXXIX. : Quibus adjuncta sunt alia Epicedia nonnullorum Mecœnatum Academiæ Pragensis, & de artibus optime meritorum &c.
Georgii Carolidae Prageni Epigrammatvm Liber [...].
Gratulatio in honorem ornatissimorum decem iuvenum liberalis doctrinae et virtutum laude praestantium, cum in academia Pragensi 13. Cal. Sept. anno MDXXCVI. optt. artium baccalaurei a m. Marco Bydzovino a Florentino, eiusdem academiae prorectore, solenni renunciatione declararentur.
Herbář aneb Bylinář Wysoce včeného a wznesseného P. Doktora Petra Ondřege Mathiola [...]
Herbář doktora Petra Ondřeje Mathiola
Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila Biskupa Cesarienského w Palestýně, na Knihy Desatery rozdělená ; Téhož Eusebia Pamffila, o žiwotu Neyswětěgssjho Cýsaře Konstantýna Welikého, Knihy čtwery
Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržjmského Senátora, nazwaná Tripartita : Zetřj Historykůw Ržeckých, Sozomena, Sokratesa a Theodoryka sebraná, a na Dwanáctery Knihy rozdělená : Nazad přidáni dwá Traktátkowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantynopolitského: Druhý o Sněmu Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a. následownjkům geho obsahugjcý w sobě Krátkau Historij od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého
Historia ecclesiastica tripartita
Historický kalendář
Hospodář : Knjžka welmi vžitečná, zawijragijc w sobě, předně na wedenij žiwota Křestianského, yakby ti, kteřijž w swětě nad ginými panugij, sami sebe y sobě poddané sprawowati měli: Potom Gruntownij Spráwu a pořádek wsseliyake° hospodářstwij, zwlásstě při panstwijch a zbožijch, potřebná Panům, kteřijž weliké Statky na zemi magij : Wydaná wuobec před lety XLVII. a nynij opět, s přidánijm giné kratssý Spráwy o témž, z nowu wytlačená od M. Danyele Adama z Weleslawjna.
Isocratis Ad Dæmonicvm Paraenesis De Officijs
Isokrata řeč o povinnostech od Píseckého
Isokrata Řeč o povinnostech psaná k Demonikovi
K Démonikovi.
Kalendář historický národa českého, to jest Souhrn všech pamětihodných dat, jubileí i výročí událostí ze slavných dějín země České i Moravské : na památku slavného díla Mistra Daniela Adama z Veleslavína z roku 1590; znovu po třistapadesáti létech pro potěšení a k užitku národa českého vydáno
Kalendar Hystorycky. -
Kalendář Hystorycský. -
Knížka sv. Augustina
Knížka tato dvě stránky v sobě drží: o spůsobu a životu křesťanském, o pořadku s strany hospodářství
Knjžka sw. Augustina, giž titul dal: Soliloquia animae ad Deum, to gest, Samotné rozmlauwánj duše křesťanského člowěka s Bohem, o wěcech každému pobožnému k spasenj potřebných
Kronyka nowá o národu tureckém na dwa djly rozdělená ...
Kronyka swěta o znamenitěgssých wěcech a proměnách. -
Kronyky dwě, O založenij Země Cžeské, a prwnijch Obywatelijch gegich, též o Knijžatech a Králijch Cžeských, y gegich činech : Gedna Eneasse Sylwia Senenského w Latinském yazyku [...]. Druhá Martina Kuthena z Ssprynsperku [...]
Kronyky dwě o založenj země České a prwnjch obywateljch gegich, též o knjžatech a králjch Českých y gegich činech : Gedna: Eneàsse Sylwia Senenského, w latinském gazyku od něho sepsaná, w Český přeložená, a w Praze wytisstěná před 307 lety : Druhá: Martina Kuthena z Krynsperku též w Praze wydaná před 278 lety ; Obě zak dwě k dobrému a vžitečnému wssech Čechůw znowu sprawené, obnowené, a w gednu knihu vwedené pracý a nákladem M. D. A. z Weleslawjna L. P. 1585 proznowu wydené [...].
Kronyky dwě o založenj Země České, a prwnjch obywatelů gegich ... : Gedna Eneásse Sylwia Senenského ... : Druhá Martina Kuthena z Krynsperku ...
Lugubria in obitum m. Danielis Adami a Veleslavina
Lvgvbria in obitvm m. Danielis Adami a Veleslavina : civis patricii et architypographi Pragensis [...]
M. Daniele Adama z Veleslavína Práce původní : Se životopisem spisovatelovým
M. Daniele Adama z Veleslavína Překlady v ukázkách
Manuale, to gest: Rukowět o spatřowánj Pána Krista, aneb, O Slowu Božjm, gjmžby se utuchlá pamět žádosti nebeské obnowowala
Nejnovější úplný Česko-Německý Slovník, aneb, Příhodný výběrek slov, k mluvení po Česku, též po Německu nejpotřebnějších a nejobvyklejších
Neuestes ausführliches und vollständiges böhmisch-deutsches synonymisch-phraseologisches Nazionallexikon, oder, Wörterbuch, in welchem die gebräuchlichsten Wörter und gangbarsten Bedeutungen derselben genau, deutlich und bestimmt angegeben ... sind
Neuestes vollständig böhmisch-deutsches Wörterbuch, oder, zweckmäßige Auswahl der zum Böhmisch und Deutschsprechen nöthigsten und gewöhnlichsten Wörter : nähmlich der Benennungen und Bedeutungen aller Dinge oder Gegenstände, mit genauer Angabe des Geschlechtes.
Neuwe Chronica türckischer Nation.
Neynowěgssj auplný Česko-Německý Slownjk, aneb, Přjhodný weyběrek slow, k mluwenj po Česku, též po Německu neypotřebněgssjch a neyobwyklegssjch
Ordo studiorum docendi atque discendi literas, in scholis civitarum Regni Boemiae et Marchionatus Moraviae, constitutus ab Universitate Pragensi. Adiectae sunt etiam leges scholasticae ex statutis veteribus desumptae. Item, colloquium Herculis cum virtute et ignavia ex lib. 2. Xenophontis de sermonibus Socratis.
plantis, De
Politia Historica O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery : W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij, yakby se Králowstwij, Knijžetstwij, Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky, pobožně, sslechetně, chwalitebně a vžitečně řijditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých, Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij, a Spisuow maudrých lidij o Spráwě Swětské
Politia historica. O wrchnostech a spráwcých swětských knihypatery.
Politia historica o wrchnostech a sprawych swetskych knihy patery. W nichz se obsahugi mnoha vžitečna naučenii yakby se kralowstvij knijžetstwij zeme obcey mesta budto w času pokoge aneb walky pobožne, sslechetne chwalitebne a vžitečne rijditi a sprawowati mohla: sebrana t mnohych starych y novych ržeckych, latinskych, cžeskych y nemeckych historij a spisuow maudrych lidij o sprawe swetske. Nynij pak w nowe kupoctiwosti wssech dobrych ctnych a sslechetnych wrchostij sprawcuw, saudcuw panuw a vrednijkuow zemskych y mestskych, slawneho a dalece rozmnoženeho narodu Slowanskeho z yazyka latinskeho a nemeckeho w cžesky jak ž neywlastnegi byti mohlo
Práce původní
Práva a zřízení zemská Království Českého
Práwa a Zřijzenij zemská Králowstwij Cžeského.
Práwa městská Králowstwij czieského.
Překlady v ukázkách
Příhodný výběrek slov, k mluvení po Česku, též po Německu nejpotřebnějších a nejobvyklejších
Přír. slov. nauč.
Přjhodný weyběrek slow, k mluwenj po Česku, též po Německu neypotřebněgssjch a neyobwyklegssjch
Pros Dīmonikon
Řeč o povinnostech psaná k Demonikovi
Regentenbuch
Regiment zdraví Henrycha Rankovia v překladu Adama Hubera z Risenbachu ; Salernské verše o zachování dobrého zdraví Regimen sanitatis Salernitanum v překladu Daniela Adama z Veleslavína 1587
Rukowět o spatřowánj Pána Krista, aneb o Slowu Božjm, gjmžby se utuchlá pamět žádosti nebeské obnowowala
Samotné rozmlauwánj duše křesťanského člowěka s Bohem, o wěcech každému pobožnému k spasenj potřebných
Soliloquia animae ad Deum, to gest, Samotné rozmlauwánj duše křesťanského člowěka s Bohem, o wěcech každému pobožnému k spasenj potřebných
Spiritvi Sancto Deo, Hominvm Anticipatori
Sstjt wjry prawé, Katholické a Křestíanské. -
Thesaurus eruditionis scholasticae
U mistra Daniele z Veleslavína, 1928:
Ukázky z překladů
Upřímná a spasitedlná rada všem ve službě stojícím aneb do služby se chystajícím
Upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjcjm
Wörterbuch, in welchem die gebräuchlichsten Wörter und gangbarsten Bedeutungen derselben genau, deutlich und bestimmt angegeben ... sind
Wypsanj mesta Geruzalema y predmestj geho ...
Zweckmäßige Auswahl der zum Böhmisch und Deutschsprechen nöthigsten und gewöhnlichsten Wörter
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NKC NLI NSK NTA NUKAT SUDOC WKP