Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000072579163 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7257 9163
Name: 
Elsa Fougt
Fougt
Fougt, Elsa
Momma, Elsa
Dates: 
1744-1826
Creation class: 
Language material
Creation role: 
editor
Related names: 
Lindhielm, Hedvig Eleonora (1712-1770)
Modée, Reinhold Gustaf (1698-1752)
Titles: 
=Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829=. med et fullkomligt orda-register öfwer des innehåll; jemte förtekning, efter åratalen, på alla de publique handlingar och acter, som denna fjortonde delen innehåller. Fjortonde delen til 1790 års slut. Med hans kongl. maj:ts allernådigste : privilegio. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1804.
=Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829=. nödigt warit. Följandes efterst wid hwar del et fullkomligit orda-register öfwer des innehåll. Femte delen til 1754 års slut, som är tilökt med efter åretalen inrättad förteckning på alla de publique handlingar och acter, som i denna femte delen innehållas. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludvig Grefing, på des egen bekostnad, år 1756.
Aminnelse-Tal Öfver Fru Anna Charlotta Schröderheim, Född v. Stapelmohr ... -
Catalogue de livres françois, qui se trouvent chez Elsa Fougt et comp. Grande rue Neuve, maison n:o 104. Stockholm, de l'imprimerie royale, 1785.
Danska böcker, uti gudaläran, historien, geographien, antiquiteterne, hushållningen, samt de sköna vetenskaperne, hvilka försäljas uti kongl. academiska bokhandeln i Stockholm, 1788. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet : 1788.).
Elsa Fougt som förläggare, 2009:
Förteckning på böcker uti österländska och grækiska litteraturen, så väl den bibliska som werldsliga, hvilka finnas til salu uti kongl. academiska bokhandeln i Stockholm. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, MDCCLXXXVIII.).
Förteckning på tyska prediko böcker, som finnas til salu uti kongl. academiska bokhandeln i Stockholm, 1788. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1788.).
Förtekning på alla, år 1782, på eget förlag, från kongl. tryckeriet utkomne böcker, skrifter och handlingar; hwaraf tillika inhemtas, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af fem riksdaler : utbekommit. =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla, år 1783, på eget förlag, från kongl. tryckeriet utkomne böcker, skrifter och handlingar; hwaraf tillika inhemtas, hwad och huru mycket respective års- prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af fem riksdaler utbekommit. : =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla, år 1784, på eget förlag, från kongl. tryckeriet utkomne böcker, skrifter och handlingar; hwaraf tillika inhemtas, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af fem riksdaler : utbekommit. =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla år 1785 på eget förlag från kongl. tryckeriet utkomne böcker, skrifter och handlingar; hwaraf tillika inhemtas, hwad och huru mycket respective års- prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af fem riksdaler : utbekommit. =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla, år 1799, från kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne handlingar, böcker och skrifter; som tillika utwisar, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af sex riksdaler utbekommit. : =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla, år 1800, från kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne handlingar, böcker och skrifter; som tillika utwisar, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af sex riksdaler utbekommit. : =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla år 1801 från kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne handlingar, böcker och skrifter; som tillika utwisar, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af sex riksdaler utbekommit. : =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla, år 1802, från kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne handlingar, böcker och skrifter; som tillika utwisar, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af sex riksdaler utbekommit. : =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla år 1803 från kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne handlingar, böcker och skrifter; som tillika utwisar, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af sex riksdaler utbekommit. : =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla, år 1804, från kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne handlingar, böcker och skrifter; som tillika utwisar, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af sex riksdaler utbekommit. : =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla år 1805 ifrån kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne handlingar, böcker och skrifter; som tillika utwisar, hwad och huru mycket respective års-prenumeranterne för den erlagde prenumerationen af sex riksdaler utbekommit. : =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla år 1806 ifrån kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne publique handlingar, böcker och skrifter. =(Rubr.)=/(Elsa Fougt.) [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla år 1807 ifrån kongl. tryckeriet på eget förlag utkomne publique handlingar, böcker och skrifter. =(Rubr.) Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla år 1808 ifrån kongl. tryckeriet på egit förlag utkomne publique handlingar, böcker och skrifter. =(Rubr.)= =Anon.= [Stockholm, kongl. tryckeriet.].
Förtekning på alla år 1809 från kongl. tryckeriet utkomne publique handlingar samt andre å eget förlag utgifne böcker och skrifter; hwaraf tillika inhemtas hwad samma års respective års-prenumeranter för den erlagde prenumerations-summan : fyra riksdaler banco, erhållit. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1810.).
Förtekning på alla år 1810 från kongl. tryckeriet utkomne publique handlingar samt andre å eget förlag utgifne böcker och skrifter; hwaraf tillika inhemtas hwad samma års respective års-prenumeranter för den erlagde prenumerations-summan : fyra riksdaler banco, erhållit. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1811.).
Förtekning på tyska och latinska böcker, som finnas hos Elsa Fougt et comp. huset n:o 104 på Stora Nygatan, en trappa up. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1784.
Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829=. angå: med et fullkomligt orda-register öfwer des innehåll : maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, 1777. Tryckt på egen bekostnad hos Henr. Fougt, ridd. af k.w.o. kongl. boktr.
Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829=. nödigt warit. Följandes efterst et fulkommeligit orda-register öfwer denne fierde tomens innehåll. Jemte et general orda-register öfwer alla fyra nu utkomne delar. Fierde delen til 1749. års slut. Med hans kgl. maj:ts allernådigste : privilegio. Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing, på egen bekostnad, år 1754.
Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829=. nödigt warit. Följandes efterst wid hwar del ett fullkomligit orda-register öfwer des innehåll. Andra delen til år 1740. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing, 1746.
Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829=. privilegio. Stockholm, 1774. Tryckt på egen bekostnad, hos Henr. Fougt, kongl. boktryckare.
Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829=. privilegio. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1803.
Notes: 
Sources: