Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000078822400 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7882 2400
Name: 
Golon, Mirosław
Golon, Mirosław Tadeusz
Dates: 
1964-
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
contributor
creator
redactor
Related names: 
Czarnecki, Aleksander
Czyżniewski, Marcin (1973- ))
Groth, Andrzej (1939- ))
Minczykowska, Katarzyna
Palczewski, Janusz
Rozynkowski, Waldemar (1968- ))
Sudziński, Ryszard (1945- ))
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wasicka, Wanda
Wydawnictwo "Marpress"
Wydawnictwo DiG.
Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
Titles: 
Ambasadorowie Stalina - radzieccy dyplomaci w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1944-1953
Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice
Bydgoszcz w polityce radzieckich władz wojskowych i policyjnych
Deportacje ludności cywilnej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do obozów pracy Głównego Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD ZSRR w latach 1944-1945
Deportacje ludności polskiej z Pomorza do ZSRR w 1945 r.
Deportacje ludności ukraińaskiej z terenów Pomorza Nadwiślańskiego do obozów pracy w ZSRR w 1945 r. na tle operacji NKWD na zapleczu 2 frontu białoruskiego
Deportacje mieszkańców Grudziądza do ZSRR w 1945 r.
Deportacje mieszkańców powiatu grudziądzkiego do ZSRR w 1945 r.
Deportacje mieszkańców Torunia do ZSRR w 1945 roku
Deportacje Polaków z III grupą niemieckiej listy narodowej do obozów NKWD w ZSRR po drugiej wojnie światowej (1945-1947)
Deportacje rosyjskich i ukraińskich mieszkańców Torunia do ZSRR w 1945 r.
Dyplomaci Stalina - radzieccy ambasadorowie w Polsce i Czechosłowacji w okresie stalinowskim (1945-1955)
Działalność radzieckich władz wojskowych i policyjnych w Bydgoszczy w latach 1945-1946.
Dzieje Nieszawy.
Elity władzy na Pomorzu i Kujawach w latach 1945-1956
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Świeciu nad Wisłą w latach 1920-1939
Grudzień 1970 roku w Elblągu w świetle akt administracyjnych i partyjnych : charakterystyka wybranych źródeł
Grudzień tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego roku w Elblągu w świetle akt administracyjnych i partyjnych
Grupa Północna Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1945-1956 : okupant w roli sojusznika
Historia Gminy Wąbrzeźno.
Historia Kwidzyna w latach 1945-1957
Historia polityczna i gospodarka Elbląga
Honorowe Obywatelstwo Miasta Torunia i inne ważne wyróżnienia nadawane przez władze miasta w latach 1945-1989
Jews, the Ukrainians, the Russians, the Belorussians and the Gypsies in Gdańsk Pomerania after the Second World war, The
Kalendarium dziejów miasta Torunia
Konsulaty radzieckie w Polsce w latach 1945-1956 : (konsulat generalny w Gdańsku i konsulat w Krakowie)
Ludność cywilna deportowana z Europy Środkowo-Wschodniej do obozów pracy Głównego Zarządu NKWD ds Jeńców Wojennych i Internowanych w ZSRR w latach 1945-1950
Ludność żydowska w Polsce północnej po II wojnie światowej
Majątki ziemskie na ziemiach odzyskanych pod radziecką administracją wojskową w latach 1945-1950
Marzec 1968 r. w Toruniu w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa
Marzec tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego ósmego roku w Toruniu w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa
Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą : studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin
Między stalinowską propagandą a upowszechnianiem kultury : działalność Wszechzwiązkowego Towarzystwa Łączności Kulturalnej z Zagranicą (WOKS) wobec Polski w latach 1945-1956
Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w latach 1944-1950
Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w okresie klasycznego stalinizmu (1950-1956/1957)
Młodzieżowe grupy konspiracyjne w Chełmży po 1945 roku
Młodzieżowe organizacje konspiracyjne w wybranych ośrodkach Pomorza Nadwiślańskiego w okresie stalinowskim
Moskwa, Kijów, Mińsk, Leningrad, Wilno : problem utworzenia i działalnośći polskich placówek konsularnych w ZSRR w latach 1944-1972
Na marginesie książki Włodzimierza Jastrzębskiego o deportacjach ludności polskiej z województwa pomorskiego do ZSRR w 1945 roku
Obchody rocznic odzyskania niepodległości na Pomorzu od lat dwudziestych do dziewięćdziesiątych XX wieku
Od Pomorza Gdańskiego do Górnego Śląska : deportacje ludności cywilnej z ziem polskich do obozów pracy w ZSRR w 1945 r.
Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańkim w latach 1945-1947
Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945 - 1947
Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych wobec ziem nowych i starych w latach 1945-1947 na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego
Polityka radzieckich władz wojskowych wobec ludności Torunia po zakończeniu okupacji niemieckiej (1945-1949) : aspekty polityczne i ekonomiczne
Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1945-1956 : okupant w roli sojusznika
Powstanie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu w 1946 roku
Pozaeuropejskie przedstawicielstwa Rządu RP na Uchodźstwie w ocenie sowieckiej dyplomacji - od utworzenia Komitetu Lubelskiego do rozmów moskiewskich, (lipiec 1944 r. - czerwiec 1945 r.)
Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994 : materiały do biografii ; pod red. Sławomira Kolembki. - Toruń, 1995.
Problemy społeczne Elbląga w latach 1958-1970
Przyczyny deportacji ludności niemieckiej z Pomorza Gdańskiego do obozów pracy w ZSRR w dokumentacji radzieckich władz bezpieczeństwa
Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944-1961
Razem czy osobno : wybrane problemy z historii Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w latach 1945-1951
Represje ACz i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946.
Represje Armii Czerwonej i Narodnogo Komissariata Vnutrennyh Del wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946
Represje Armii Czerwonej i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946.
Represje NKWD wobec społeczności ukraińskiej na Pomorzu w 1945 roku
Represje NKWD wobec uczestników konspiracji pomorskiej
Rola Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w czasach stalinowskich 1948-1956
Służba polek na frontach drugiej wojny światowej
Służba polek na frontach II wojny światowej.
Soviet Army Northern Military Group in Poland in the years 1945-1956, The : invader in the role of an ally
Starania o utworzenie polskiego konsulatu w Mińsku w latach 1944-1972 : na marginesie polsko-radzickich stosunków dyplomatycznych w okresie "Polski Ludowej"
Starania o utworzenie polskiego konsulatu w Mińsku w latach 1944-1972 na marginesie polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych w okresie "Polski Ludowej"
Straty toruńskiej gospodarki komunalnej spowodowane przez władze radzieckie w latach 1945-1946
Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin
Symbole wdzięczności czy uległości? : pomniki wdzięczności Amii Czerwonej - przyczynek do dziejów propagandy komunistycznej w Polsce po drugiej wojnie światowej
Symbole wdzięczności czy uległości? Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej - przyczynek do dziejów propagandy komunistycznej w Polsce po drugiej wojnie światowej
Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" wobec Armii Czerwonej, a powojenne losy gryfowców
U źródeł "zimnowojennego" podziału świata - powstanie i działalność Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominformu) w latach 1947-1950
Verschleppungen der Einwohner Pommerellens durch russische Polizeiformationen des NKWD und durch den Abwehrdienst der Roten Armee "Smiersch" in die russischen Arbeitslager in der Sowjetunion im Jahre 1945
Wojenna służba Polek w II wojnie światowej : materiały IX sesji popularnonaukowej połączonej z II Zjazdem Kombatantek w Toruniu w dniach 6-7 listopada 1999 r.
Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL (1944-1989) : 45 lat fałszowania historii
Żołnierze Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej deportowani przez NKWD do ZSRR w 1945 r.
Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku
Życie muzyczne w Nieszawie w latach 1945-2006
Życie polityczne Chełmży po drugiej wojnie światowej : (do połowy lat osiemdziesiątych)
Żydowska gmina wyznaniowa w Świeciu w latach 1920-1939
Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i Cyganie na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej
Żydzi we Włocławku po drugiej wojnie światowej
Żydzi we Włocławku po II wojnie światowej
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLP NTA NUKAT SUDOC WKP
TEL