Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000079756716 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7975 6716
Name: 
Ceulen, Johannes van
Keulen, Ioannes van
Keulen, Iohannes van
Keulen, Iohannis van
Keulen, Jan van
Keulen, Joannes van
Keulen, Joh. van
Keulen, Johannes
Keulen, Johannes Van
Van Keulen, Ioannes
Van Keulen, Jean
Van Keulen, Johan
Van Keulen, Johannes
Van Keulen, Johannes I
Dates: 
1654-1715
Creation class: 
Cartographic material
cre
Language material
Manuscript cartographic material
Creation role: 
author
contributor
editor
Related names: 
Fricx, Eugène Henri (1644-1730)
Goos, Pieter (1615/6-1675)
Jefferys, Thomas (1719?-1771)
Keulen, Gerard (1678?-1727)
Keulen, Gerard van (1678-1726)
Keulen, Johannes van (I, Amsterdam)
Le Rouge, Georges-Louis (1712-179)
Lynslager, Hendrik
Van Keulen, Johannes I (1654-1715)
Vooght, Claes Jansz (m. 1696)
Titles: 
Adriático (Mar)
Afrikaanse Kust van Tafel Baay tot aan Baay Nataal, De
Andalucía
Archipelagusche Eylanden
Atlántico. NE. (Océano)
Caart Van D'Indische Zee van Cabo de goede Hoop tot Canton eerbiebig opgredragen door zyne Allerdoorlugtigste Hoogheids
Canarias (Islas)
Cartes, plans et vues sur les Iles Britanniques], [
Cerdeña (Isla)
Granada (Provincia)
grand nouvel atlas de la mer ou monde aquatique, Le
Groote nieuwe vermeerderde zee-atlas, ofte Water-werelt vertoonende in sigh alle de zee-kusten des aardtryks, De
Haaven-Kaart van eenige voornaamste Haavens leggende in de Middellandsche. Zee en Archipelago
Hamburg im Kartenbild der Vergangenheit
[Hemels pleyn]
Isles Azores
Mediterráneo (Mar)
new sea map of coast of Portugal, The
new sea map of Ireland..., The
Nieuwe en zeer naaukeurige paskaart van de kusten van West Indien strekkende van rio Oronoque tot beneede Cartagena met alle de Caribische eylanden...
Nieuwe generale paskaart van de cust van Portugal...
nieuwe groote lithtende zee-Fackel't derde Deel Verthoonende de kusten van Granaden, Catalonien, provence, Italien, Dalmatien, Grieken, Thracien, Natolien, Syrien, Egypten, en de geheele Noordkust van Barbaryen, met alle haer onderbehoorende en tusschen leggende Eylanden..., De
Nieuwe kaart van Duyns en van Margat [Herne bay - Dover]
NIEUWE PAS KAART van't Opkoomen van 't NAAUW van de STRAAT, Beginnende aan de Spaansse Kust, van de Barles, en aan de Moorsse Kust, van S.ta Cruz het Naauw door
Nieuwe Pascaart van de Sonde ende Beldt med de onder Behoverende Eulanden seer Naukeurig op gestelt en van veel Fouten Verbeetert
Nieuwe Pascaert Beuattende in sich de Kust van Vlaenderen vande Wielingen tot de Hoofden : Waer in oock te sien is syn diepte en ondiepte als mede hoe haert lant uitter Zee vertoont alles op het Nieuws oversien en Verbetert
Nieuwe Pascaert Van al de Carnarisse Eylande : Met al hunne diepten en drooghte Dus ver Naeukeurig op gestelt
Nieuwe pascaert van Oost Indien verthoonende hen van C. de Bona Esperanca tot aen het landt van Esa...
Nieuwe pascaert waar in te sien is de gatten van Texel en 'T Vlie metallesyn Mercken, diepte en droogte alles opt'Nieuws oversien en van veel founten verbetert
Nieuwe Paskaart van de Kust van Hispania. Van 't Klif tot aan Velez Malaga, als mede de Kust van Barbaria. van Larache tot Belis. Met al zyn Diepte en Droogte Naau-keurigh Opgestelt door Liefhebbers der Zee-Vaart
Nieuwe paskaart van de Kust van Portugal
Nieuwe paskaart van de kust van Reino do Algarve als mede een gedeelte van the kust van Andaluzia beginnende van C. d. S. Vincente
Nieuwe paskaart van het canaal van Bristol...
Nieuwe Paskaart van Het Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee Strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrypende in Sigh de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Vlaanderen ook een Gedeelte van d'Oostkust van Engeland. Nouvelle Carte Marine de la Partie Méridionale de la Mer du Nord... The New Sea Map of the South Part of the North Sea... Nueva Carta Maritima del Parta Meredionale de la Mer del Nord... 12 Duytsche Mylen 15 in een Graadt [=Om. 206 : 865 000 environ]... opgesteelt door G. v. Keulen
Nieuwe paskaart van Ostende tot den hoek van Schouwen
Nieuwe Paskaert van de Zee Kusten van Provence en Italiae Tusschen Cabo de Toulon, en de Hoek van Piombino, Met de byleggende Eylanden Mitsgaaders de Zee-kusten van t'Eylandt Corsica
Nieuwe paskaert van de zee kusten van't Eyland Sicilia en de tegen over Geleegende Kusten van Barbaria Tusschen C. Bona e I. Zerbi
Nieuwe wassende graadige Paskaart van de kust van Guinea en Brasilia
Nieuwe Wassende Pas-Caart van de Westelykste Zee Custen van Europa Strekkende van Hitland Fero en Ysland achter Yrland om, tot de Vlaamse en Canarise eylanden als mede tot voorby het naauw van de Straat : Depuis les Isles de Hitland, Fero & Islande, en passant a l'Ouest de l'Irlande de jusques aux Açores & Canaries, comme aussi jusques par de la le Detroit de Gibraltar
Nouvelle carte generale de la coste de Portugal...
Nouvelle carte marine générale de la Mer du Nord
Nouvelle carte réduite des côtes occidentales de l'Europe
Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula
Nueva, y Grande Relumbrante Antorcha de la Mar, que contiene todas las Costas Meredionales, y Septentrionales, el Canal a la parte del Poniente d'Ingalatierra, Escocia, Yrlanda, Francia, España, Marrocos, Galatia, Genehoa, y Gambia con las islas Terceras, de Canarias, y las de la Sal..., La
Oost Indien. Wassende-graade Paskaart, vertoonende nevens het oostelyckste van Africa meede de Zeekusten van Asia, van C. de Bona Esperanca tot Eso, boven Japan.
Paksu, Antipaxou. Van Keulen
Pas-caart van de de Zee kusten van't Eyland Sardinia met de tegen over geleegene zee kusten van Barbaria, Tuschen C. de Ferro en C. Bona
Pas-caart van de Middellandsche zee verthoomende alle zee Kusten zee Granaden, Cataloinien ...
Pas-caart van de Middellandsche Zee Verthoonende alle de Zee-kusten van Granaden, Catalonien, Provençen, Italien, Griecken, Thraçien, Natolien, Syrien, Egypten, en Barbaryen ; Met alle haar onder behoorende en tusschen leggende Eylanden Naukeurigh opgestelt.
Pas-Caart van de Weder zytsche Zee-kusten soo van Italia als Dalmatia en Griecken Inde Golff van Venetien
Pas Caerte van Texel tot aende Hoofden : begrypende in sich de Zee-custen van Vriesland, Holland, Zeeland, Flaenderen ; ende Oost-cust van Engeland
Pas kaart van de Noord Kust van Espaniola met d'Eylanden daar Benoorden door J.C. Vooght geometra
Pas-Kaart van de Zee-Kusten van Brazilia, tusschen Bahia Baxa en Punto de Lucena
Pas Kaart van de Zee-Kusten van Brazilia tusschen Cabo S. Agostino en Rio Coroipo
Pas-kaart van de Zee-Kusten van Brazilia, tusschen I.S. Catharina en C.S. Anthonio
Pas-kaart van de Zee-Kusten van Brazilia, Tusschen Rio das Contas en Cabo S. Thomé
Pas-kaart van de Zuyd Kust van Espanjola med de Zeekust van Nuevo Reyne de Granada
Pas kaart van rio Oronoque golfo de Paria, met d'eylanden Trinidad, Tabago, Granada, Granadillos en Bequia
Pas-kaart van't Oosterste deel van de Middellantsche Zee vervattende de Zee-kusten van Caramania, Cyprus, Soria en Aegiptia
Pas kaart vande Kust van Guiana tusschen R. Cupanama en R. Oronoque Synde de diepten van dese Rivieren in Vaademen maar de diepten van R. Barbice, R.Demerary, R. Esequeba en R. Poemaron in voeten
Pas-Kaart Vande Zee Kusten inde Boght van Niew Engeland Tusschen de Staaten Hoek en C. de Sable
Pas kaart vande zee kusten van Cicilia, Calabria, Graetia en Morea Tusschen CP Assaro, C. Lengua en I. Serigo Bona e I. Zerbi
Pas-Kaert van de Cust van Noorwegen, beginnende van der Nues tot aen Bommel Sond...
Pascaart van de Zee Kusten van Granada en Murcia Tusschen Velez Malaga en C. S. Martin als meede de Barbarische Zee-Kusten tuschen Penon de Veles en C. Ivy. Seer Naukeurig Opgestelt van veel Fouten verbeetert...
Pascaart van the kust van Portugal van C. Finisterre tot aen C. de S. Vincente
Pascaarte vande zee custen van Guinea, en Brasilia: van Cabo de Verde, tot C. de Bona Esperança; en van R. de Amazones tot Rio de LaPlata
Pascaert van't Eylandt roosenburg door de oude en nieuwe Maes ...
Pascaert vande kust van Galissien van Luarca tot en C. Coreane
Pascaerte van rio Ganbia als meede het Vaerwater tusschen Cabo Verde en Brazil
Pascaerte van't noordlyckste deel van Europa beginnende vande Canael tot aen Spitsbergen, en van Ysland tot aen Nova Zemla...
Paskaart der Zeekusten van Italien Tusschen Piombino en C. dell Armi Met de Noord kust van 't Eyland Sicilia ...
Paskaart van de Archipelagusche Eylanden Naaukeurig opgestelt
Paskaart van de Zee-Kusten van Brasilia, Tusschen C.S. Vooght
Paskaart van de Zee-kusten van Valence, Catalonien, Languedocq en Provence tuschen C.S. martin en C. de Toulon met de Eylanden, Yvica, Majorca, en Minorca ...
Paskaart van een gedeelte van de Aethiopische
Paskaart van een gedeeltre van Vriesland Groeninger en Emderland met zyn onderhoorige Eylanden
Paskaart van Galissien en Portugal van C. Finisterre tot aen Zurara
Paskaart van Gallissien en Portugal van C. Finisterre tot aen Zurara
Paskaart voor een Gedeelte der Kust van Barbaria van C. Ivi tot Bona, ende Kust van Catalonia van Peniscola, tot Mataro, als mede de Eylanden Yvica, Majorca en Minorca ....
[Paskaarte van de] Archipelagusche Eylanden
Paskaarte van de Zuyder Zee met alle des Zelfs inkomende Gaaten : Soo als die op't Zeekerts konnen Bezeyld worden: naa Haare Courekte Course, Opdoeningen, Droogten en Diepten
Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland, Groeninger, Emder en Keydingerland, Holstyn, Ditmarsche en 't Eydersted : met de riviere, eylande, droogten en diepte, die geleége zyn tuss[ch]en Olant en Egmont op zee en Verbeeterd naar Mathurin Guitet.
Paskaartie van de rievier de Elve
Paskaert van Cales tot Cadix
Paskaerte van het inkoomen van de Maes
Paskaerte Vande Archipel en de Eylanden daer ontrent gelegen als Candia Serigo en Rodus, tusschen Golfo de Lepanto Constantinopolen en C. Serdeni in Natolia.
Provenza (Francia)
Reede en Stadt Batavia, De
The Mapping of North America, 1996:
[ Tracé des côtes de l'île de Corfou
Turquía. SO
Universum totale, sive Rerum visibilium compendium; in quo firmamentum cœleste demonstratur ... tum quoque terra in suis quatuor partibus ...
Venezuela. N.
Wassende grade kaart vande Noord Ys Zee behelsende de kusten v. Finmarcken, Iapland, Rusland, Nova Zemla en Spitsbergen
West-Indische Paskaert... vertonende behalve Europaes zu... delijeste alle de zeekusten van Africa en America, begrepen in't octroy bij de H. M. H. Staten generael der vereenichde Nederl. verleent aende generale West Indische Compagnie. Mitsgaders die van Peru en Chili inde groole Zuyd-zee
Western Islands
Zee-Atlas : de groote nieuwe vermeerderde Zee-Atlas ofte Water-Werelt
Zee-Atlas de grootie nieuwe vermeerderde Zee-Atlas ofte Water-Werelt ; [ein Meilenstein der See-Kartographie]
Notes: 
Sources: 
VIAF BNE BNF DNB LAC LC NLI NTA NUKAT PTBNP SUDOC WKP
TEL