Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000079802604 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7980 2604
Name: 
de Ruyter, Michiel
De Ruyter, Michiel Adriaanszoon
De Ruyter, Michiel Adriaensz
Reiter, M. A. de
Reiter, Michael A. de
Reiter, Michael Adrian de
Reiter, Michael de
Ruijter, Michiel A. de
Ruijter, Michiel Adriaansz. de
Ruiter, ... de (admiraal)
Ruiter, M.A. de
Ruiter, M. Adr. de
Ruiter, Michael de
Ruiter, Michel de
Ruiter, Michiel A. de
Ruiter, Michiel de
Ruyter, ... de (admiraal)
Ruyter, M. A. de
Ruyter, Michael A. de
Ruyter, Michael Ad. de
Ruyter, Michael Adrian de
Ruyter, Michaël de
Ruyter, Michel Adrien de
Ruyter, Michiel A. de
Ruyter, Michiel Adr
Ruyter, Michiel Adriaansz
Ruyter, Michiel Adriaansz de
Ruyter, Michiel Adriaanszoon de
Ruyter, Michiel Adriaensen de
Ruyter, Michiel Adriaensz de
Ruyter, Michiel Adriaenszoon de
Ruyter, Michiel Adrien de
Ruyter, Michiel De
Ruytter, M. Andr
Dates: 
1607-1676
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Leeuw, Cornelis de (Amsterdam)
S.n. (S.l.)
Scheltus, Jacobus (I, 's-Gravenhage)
u. staatswiss. Diss
Verhoog, P.
Verhoog, Pieter Hugo Gerardus
Vinckel, Jacob (Amsterdam)
Wassenaer van Obdam, Jacob
Wassenaer van Obdam, Jacob van
Wassenaer, Jacob van (1610-1666)
Witt, Cornelis de (1623-1672)
Witt, Johan de (1625-1672)
Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I, wed. en erven, 's-Gravenhage)
Wouw, Hillebrant Jacobsz van (II, 's-Gravenhage)
Titles: 
Amiral de Ruyter au combat (1607-1676), c1992:, L'
Brief-journael van den manhaften tocht op de roovers van Barbaryen ende wat verders daer ontrent gepasseert is, geschreven door den Ed. Michiel Adriaen de Ruyter aende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden, sijnde desselfs lesten brief. (13 martii 1662.)
Brief-journael vanden manhaften tocht op de roovers van Barbaryen ende wat verders daer ontrent gepasseert is
Brief van de heer vice-admirael de Ruyter, aen de ho. mog. heeren Staten Generael.
Brief van den E: Heere Admirael, M. de Ruyter.
Brief van Edw. Montagne aan Michiel Adriaensz de Ruyter (1607-1676)
Brief van Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676), geschreven aan de Staten-Generaal.
[Brief van Michiel Adriaensz de Ruyter van 04-08-1672 aan de Staten van Holland tot rechtvaardiging van Cornelis de Witt
Brief vande commandeur Michiel Andriesz Ruyter geschreven den 11: augusti [...] aende Staten Generael [...]. Verhalende het bloedigh ghevecht [...] den 8. ende den 10. augusti, 1653.
Brief vanden ed: heer admirael generael Michiel Ad: Ruyter. Geschreven in 't schip de seven Provincien, den 14 Iunij 1666. 's morgens.
Brief vanden ed: heer admirael generael Michiel Ad: Ruyter. Geschreven in 't schip de seven Provincien, den 14 Iunij 1666. tegen den avondt.
Brieven aende hoogh-mogende H. Staten Generael, vande heeren admiralen De Ruyter, Tromp, en Meppel, waer uyt gesien kan werden hoe datter in den lesten slagh van 4 augusti 1666. met d'Engelsche gevochten is.
Brieven van Coenraed van Beuningen (1622-1693) aan Michiel Adriaensz de Ruyter (1607-1676)
Brieven van Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit binnen Enkhuyzen Enkhuizen aan Michiel Adriaensz de Ruyter (1607-1676)
Brieven van Willem III, prins van Oranje (1650-1702), geschreven aan [Michiel Adriaansz.] de Ruyter (1607-1676), admiraal.
Copie. Edele erentfeste, wijse, voorsichtige heeren, Gisteren gelijck U ed. sullen hebben gehoort, hebben wy weder van 's morgens ten half 8 uuren tot na sons ondergangh, gevochten ... [22 augustus 1673]
Copie. [Missive van den lieut. admirael de Ruyter, 22. Augusti 1673.] Extract uyt een missive van den capiteyn Thomas Tobias geschreven den 21 augusty [1673]...
Copie van de missive van den lieutenant-admirael de Ruyter, geschreven in 's lants schip d' Eendracht in de Baey van Seracusa den ses-en-twintighsten aprilis 1676. 's morgens vroegh.
Copie van de missive van den lt.-adm. de Ruyter, geschreven in 's lants schip d'Eendracht in de Baey van Seracusen den 26sten aprilis 1676. 's morgens vroegh.
Copie, van een brief uyt 's lands vloot
Copye. Edele mogende heeren, ..., het rescontre van de Portugeesche vloot, op den vierden November 's nachts, ende den vijfden, sult sonder twijffel wel verstaen hebben; ...
Copye van een missive gheschreven aen d'Ed: Mog: Heeren Raden ter Admiraliteyt, residerende binnen Amsterdam ... [Lubeck, 1 december 1659]
Copye van een missive, gheschreven by de vijs-admirael Michiel de Ruyter, aen d'Ed. Mog.: Heeren Raden ter Admiraliteyt, residerende binnen Amsterdam.
Copye van twee missiven.
Edele Groot Mogende Heeren. Mijn heeren. Ick kan niet naer laten U ... t ́adviseren, hoe dat wy op den achttien deser met onse Armade tegen de Engelsche vloote in gevecht zijn geraeckt ...
Edele groot mogende heeren, Mijn heeren, my is niet sonder groote verwonderinge ...
Extract uit het journaal gehouden door Michiel Adriaanszoon de Ruyter varende als stuurman op het schip "de Groene Leeuw" uitgerust ter walvischvangst in de wateren van het eiland Mauritius of Jan Mayen onder den schipper Jochem Jansen loopende van 29 april - 6 september 1635
Extract uit het journaal gehouden door Michiel Adriaanszoon de Ruyter varende als stuurman op het schip "de Groene Leeuw" uitgerust ter walvischvangst in de wateren van het eiland Mauritius of Jan Mayen onder den schipper Jochem Jansen loopende van 8 mei tot 7 september 1633
Extract uyt een brief van de heer vice-admirael de Liefde [Rotterdam, 10 juni 1673]
Extract uyt een missive van den cap. Thomas Tobias, geschreven den 21 Augusti 1673, in 't Landts schip de Goude Leeuw, voor Tessel ... Na de copy. 't Amsterdam by d' Erfgenamen van Michiel Colijn ...
Extract uyt een missive van den capiteyn Thomas Tobias, geschreven den 21. Augusty, in 's Landts schip de Goude Leeuw, voor t́ Texel
Finanzierungsprobleme beim Ausbau grossstädtischer Verkehrsunternehmungen unt. bes. Berücks. hamburgischer Verhältnisse
GDEL. LCNA, 1977-1986. L'amiral de Ruyter au combat : 1607-1676
Gebed van den doodelijk gewonden Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter gedurende het gevecht bij den Etna van 23 April 1676 tegen Du Quesne
Gecorrigeerden brief van den e. heer luytenant admirael M. de Ruyter.
Historisch journael vanden tocht op de barbare Turcken; door den edelen manhaften vice admirael Michiel Adriaen de Ruyter, naer d'expeditie van dien van Thunis, begonnen naer sijn vertreck uyt Calier in Sardinia op den 13 marty tot den 14 mey 1662. tot Cadiz weder gekeert naer de verrechtinge met die van Algiers. ...
Indien 't hier in het vaderlant ...
[Inscriptie uit het album amicorum van Clement van Sorghen]
Journael, gehouden op de reyse naer Guinea, onder het beleyt van de heer de Ruyter, 'tsedert het vertreck van Cadix, den 5. october 1664.
Journael, gehouden op 'slandts-schip de Spiegel, van 'tgene gepasseert en verricht is op de vloot van haer ho. mo. de heeren Staten Generael [...] soo in de Middellantsche Zee, als op de kusten van Africa en America. Onder't beleydt van [...] Michiel de Ruyter [...] in den jare 1664 en 1665.
Journael, gehouden op 'slants schip de Spiegel, van 'tgene gepasseert en verricht is op de vloot van [...] de heeren Staten Generael [...]. Onder't beleyt van [...] Michiel de Ruyter [...] in den jare 1664 en 1665
Journalen van de admiralen Van Wassenaer-Obdam (1658-59), en De Ruyter (1659-60), uitgegeven door G. L. Grove
Laetste missve van de heer luytenant-admirael De Ruyter, geschreven aen haer hoogh mog. in 't schip de Seven Provincien, den 22. Augusti 1673.
Lettre de M. de Ruyter, lieutenant-général-amiral des flottes des Provinces Unies, écrite à MM. les États-Généraux des dites Provinces, sur le combat donné entre l'armée navale de France et la sienne, le 8 janvier 1676
leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter, Het
leven van Michiel de Ruyter, 2007:, Het
Life of Michael Adrian de Ruyter. -
Lijst der dooden en gevangene Sweedtsche hooge officieren, den 25 Novemb. 1659, voor Nieu-Borg op 't Eylant Funen bekomen en geslagen
Michiel Adriaanszoon de Ruyter, 1607-1676 : zijn tijd en tijdgenoten
Michiel de Ruyter és Magyarország
Michiel de Ruyter in eigen woorden
Missive gheschreven aen ... de Staten Generael ... uyt 's lands vloot den 14. Iuny 1666.
Missive gheschreven aen haer Ho. Mo. de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden Uyt's Lands Vloot den 14 Juny 1666 door den Admirael Generael Michiel Adr. de Ruyter. [Signé : Michiel Adr. de Ruyter.]
Missive van de heer lieutenant-admirael De Ruyter, geschreven aen haer Hoogh. Mog. in 't schip de Seven provincien, den 22 augusti 1673
Missive van de heer lieutenant-admirael de Ruyter, geschreven aen syne hoogheydt den heere Prince van Orange, in 't schip de Seven Provincien, den 22 Augusti 1673. 's morgens.
Missive van de Heer Lt. Admirael de Ruyter, geschreven aen haer Ho. Mog. uyt 'slants schip d'Eendracht ...
Missive van de heer lt. admirael de Ruyter, geschreven aen haer hoog mog: uyt 's lants schip de Eendracht, zeylende bewesten 't eylandt Alicur den negenden januarij 1676.
Missive van de heer lt admirael de Ruyter, geschreven aen haer Hoogh. Mog. ... bewesten 't eylandt Alicur den negenden ianuary 1676.
Missive van de heer luytenant-admirael Tromp, geschreven den twee-en-twintighsten Augusti 1673
Missive van den heer admirael de Ruyter, geschreven in 't schip de Seventien Provintien ten ancker leggende voor Schoonevelt, den 17 Junii, 1673, Behelsende het gepasseerde op den 7 en 14 dito.
Missive van den heer lieutenant-admirael de Ruyter, geschreven aen ... den ... prince van Orange, ... den 22 Augusti 1673. 's morgens
Missive van den heer lieutenant-admirael de Ruyter, geschreven aen Syne Hoogheydt den heere Prince van Orange, in 't schip de Seven Provincien, ten ancker leggende op Schoonevelt, den 11 Iunij 1673.
Missive van den heer lieutenant-admirael de Ruyter, geschreven aen syne hoogheyt den heere Prince van Orange, in 't schip de Seven Provincien, leggende ten ancker op Schoonevelt, den achtsten Junij 1673, in de voormiddagh.
Missive van den heer luytenant-admirael de Ruyter, geschreven aen Syne Hoogheyt den Prince van Orange... den 8 juny 1673... [Signé : Michiel Ad. Ruyter.]
Missive van den heere lieut.-adm. de Ruyter, geschreven aen Syne Hoogheydt den heere prince van Orange, in 't schip de Seven provincien, ten ancker leggende op Schoonevelt, den 11 junij 1673.
Missive van den heerlieut. admirael de Ruyter geschreven aen haer Hoog-Mog. de Heeren Staten... den 22 augusti 1673. [Signé : Michiel Ad. de Ruyter]
[Missive van den lieut. admirael de Ruyter geschreven aen haer Hoog-Mog. de Heeren Staten den 4 augusti 1672.]
Missive van den lt. admirael De Ruyter, geschreven aen haer hoog-mog: uyt 's landts schip De Etndracht [sic], zeylende bewesten 't eylandt Alicur, den negenden Januarii 1676.
Missive van den predicant, van de heer admirael de Ruyter. Geschreven in 's Landts schip de Seven Provintien, den 8 Iuny 1673.
monumenten van beroemde Nederlanders in de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam, De : Mich. Adriaenszoon de Ruyter ... [et al.]
Naerder schryvvens van den ... luytenant admirael M. de Ruyter, waer in de victorie tegens het laetste esquadre der Engelsche vloot volkomentlijck werdt verhaelt.
Nieuw opgerecht tractaet tussen den Nederlandtschen admirael de Heer Michiel Adriaen de Ruyter ter eender, ende de Koninck, ende die vande Regeringe van Tunis ter andere, op den tweeden September 1662, met een journael vande Tocht, ende vervolgh vande reys, tot de wederkomste in Spaignien op den 13 September 1662.
oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken, De
Oprechte missive van de heer lieutenant-admirael De Ruyter.
Reis van Michiel Adriaanszoon De Ruyter in 1664-1665. [De Ruyter's "Journaal".] Uitgegeven door P. Verhoog en L. Koelmans..., De
Ruyter, De
Twee brieven van 's lants-admiralen Obdam en De Ruyter, jongstaen de Heeren Staten gesonden.
Vervolgh vande reys ende tocht, vanden Nederlandtschen admirael inde Middelandtsche Zee, den Heer Michiel Adriaensen de Ruyter, met s'Landts vloot gedestineert tegens de Turcken van Algier Tripoly, en Thunis, omstandhlick door sijne eygen brieven, aende Heeren Staten Generael bekent gemaeckt, en voorts wat voor advys d'Heeren vande Admiraliteyt daer op gegeven hebben.
Vevolgh[!] vande reys ende tocht, vanden Nederlantschen admirael inde Middelandtsche zee, den heer Michiel Adriaensen de Ruyter [...] tegens de Turcken van Algiers Tripoly, en Thunis
Vie de Michel de Ruiter, lieutenant-amiral-général de Hollande et de West-Frise
Zamenspraak tusschen de Geest van den Admiraal De Ruiter, en die*. - [ca. 1700]
Notes: 
Hamburg, R.- u. staatswiss. Diss., 1929
Sources: 
VIAF BAV BNF DNB LAC LC NLI NTA SELIBR SUDOC WKP
TEL