Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 000000008083913X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8083 913X
Name: 
G. S, Georg Stiernhielm
Georg Olofsson
Georgius Olavi
Göran Olofsson
Jöran Olofsson
Lilia, Georgius Olai
Lilia, Göran
Lilja, Göran
Lillie, Georgius Olai
Lillie, Göran
Olavi, Georgius
Olofsson, Georg
Olofsson, Göran
Olofsson, Jöran
S, G.
S, Georg Stiernhielm
Stiernhielm, G.
Stiernhielm, Georg
Stiernhielm, Georg (Auteur.)
Stiernhielm, Georgius
Stiernhielmius, Georgius
Stjernhjelm, Georg
Dates: 
1598-1672
Creation class: 
cre
Language material
Text
Creation role: 
author
contributor
editor
Related names: 
Akad. Avhandlung
Junius, Franciscus (1589-1677)
Lindroth, Sten (1914-1980)
Ljungberg, Sven (1913-2010)
Nordström, Johan (1891-1967)
Noreen, Erik (1890-1946)
Olsson, Bernt (1929-)
Ståhle, Carl Ivar (1913-1980)
Tamm, Fredrik (1847-1905)
Tamm, Fredrik August (1847-1905)
Wankijf, Nils (16..-1689)
Wieselgren, Per (1900-)
Wulfila, vesc. dei Goti m. 381?
Titles: 
Archimedes reformatus
Bible.
Biblia.
Brev till Georg Stiernhielm.
Bröllops besvärs ihugkommelse.
Bröllopsbesvärs ihugkommelse
D.N. Jesu Christi ss. Evangelia ab Ulfila gothorum in Moesia episcopo circa annum à nato Christo CCCLX ex græco gothicè translata, nunc cum parallelis versionibus, sveo-gothicâ, norrænâ, seu islandicâ, & vulgatâ latinâ edita
D.N. Jesu Christi SS. Evangelia ab Ulfila Gothorum in Moesia episcopo circa annum a nato Christo CCCLX, ex graeco gothice translata, nunc cum parallelis versionibus sveo-gothica, norraena, seu islandica, & vulgata latina inedita.
D.N. Jesu Christi SS. Evangelia ab UlfilaGothorum in Moesia episcopo circa annum à nato Christo CCCLX. ex graeco gothicè translata, nunc cum parallelis versionibus, sveo-gothicâ, norraenâ, seu islandicâ, & vulgatâ latinâ edita
Dikter, 1981
Emblema Authoris : Hercules.
Filosofiska Fragment med inledning och kommentar av Johan Nordström
fru lusta
G. Stiernhielms Hercules : jämte motsvarande partier av F. Tamms 'Glossar till valda skrifter av G. S.'
Gambla Swea- och Götha-måles fatebvr.
Georg Stiernhielm Filosofiska fragment
Georg Stiernhielms Herkules
Georg Stjernhjelms Hercules. Med bifogad omarbetning på vårt nu brukliga språk af G.A. Silverstolpe. Strengnäs, tryckt hos lector Alb. Jul. Segerstedt, 1808, 1808:
Georg Stjernhjelms Vitterhets-arbeten, fullständigare samlade och å nyo utgifne af L. Hammarsköld. Stockholm, 1818. Tryckte i Hedmanska tryckeriet.
GeorgI StiernhielmI Anticluverius. sive scriptum breve, Johanni Cluverio ... oppositum: gentis gothicæ originem et antiquissimam in Scandia vel Scandinavia sedem vindicans, : ut & ejusdem De hyperboreis dissertatio brevis. ; Opuscula posthuma indice aucta.
Georgi Stiernhielmi ... Hercules, eller: En sinnerik dicht, hwarvtinnan en vng person, ståndande likasom i ett wägaskel eller wägamöte, blifwer 1. af odygden Wällusten lockad til at följa henne på then breda, och för werlden, behageliga : wägen, som stadnar i förderfwet. 2. Af Dygden troligen warnad til at se sig wälföre, och följa henne på then smala wägen, som ändteligen förer til heder och ähro. Först sammanskrifwen af en grek wid namn Xenophon, sedan af en latinisk : poët Silius: men sedermera widlyftigare vtförd, och vti heroisk vers på swensko författad. Allom i gemen, samt i synnerhet then blomstrande vngdomen til efterrättelse och vpbyggelig nytto vti sitt lefwerne. Beprydd med ett wackert kopparstycke. : Stokcholm [!] , tryckt och vplagd af Joh. Laur. Horrn, kongl. antiquit. archiv. boktr. 1727.
Georgi Stiernhielmi Hercules. Eller Ett samtaal emellan Dygden och Wällusten, först beskrifwit af en grek wid namn Xenophon. Sedan af en latinisk poët Silius. Men sedermera widlöfftigare vtfördt, ochvti heroiska verser på swenska författat. : Den ostadige vngdomen til efterrättelse vti sitt lefwerne. Nu nyligen tryckt i Strängnäs, af Andreas Laurelius, åhr 1716.
Georgi Stiernhielmi Hercules. Eller Ett samtal emellan Dygden och Wällusten, först beskrifwit af en grek wid namn Xenophon, sedan af en latinisk poët Silius. Men sedermera widlöfftigare utfördt, och uti heroiska verser på swänska författat. : Den ostadige ungdomen til effterrättelse uti sitt lefwerne. Nu nyligen tryckt i Strängnäs, af Jöns Rönberg åhr 1703.
Georgi Stiernhielmi Hercules. Götheborg, tryckt åhr 1705. [Z. Hagemann.].
GeorgI StiernhielmI Idyllion anacreonticum ad amicos certos & probatos.
GeorgI StiernhielmI Idyllion anacreonticum ad viros nobiles Danielem Behmer, & Joachimum Schyttehielm secretarios regios, fratres & amicos, veros probatos.
GeorgI StiernhielmI Idyllion anacreonticum de amicitia ejusque fundamento vero & genuino, scilicet virtute, et fucato sive spurio, nimirum opulentia:
GeorgI StiernhielmI ... Musæ suethizantes ... 1688.
GeorgI StiernhielmI ... Musæ suethizantes, : Thet är sång-gudinnor, : nu först lärande dichta och spela på swenska, tedde i någre små werk och dichter, som på andra sijden förmäles Cum privilegio.
Georgii Stiernhielm Archimedes reformatus ...
Georgii Stiernhielm, Magog aramæo-gothicus serenissimæ reginæ Svecorum Gothornmq́;(!) Christinæ, Gustavi Magni f., dedicatus.
Georgii Stiernhielmi Hercules.
Glossar till Valda skrifter af G. Stiernhielm.
Glossar till "Valda skrifter" av G. Stiernhielm
Glossarium Ulphila-Gothicum
GorgI (!) StiernhielmI Hercules.
Hercules et autres poèmes, 2006:
Hercules och Bröloppsbeswärs ihugkommelse : jämte motsvarande partier av F. Tamms "Glossar till valda skrifter av G.S."
Hercules : verserna 124-162 jemte några bibliogr. anmärkn:r m. m.
Herkules
Heroisch fägne-sång öffwer ... Christinæ Sweriges, Göthes, och Wendes vthkorade drottnings ... frögdefulle födelses-dagh, som infaller, och siuttonde gången lyckligen opfylles, then 3. decembr. anno 1643. : Medh tilbörlig wyrdning ... i iambico-heroisk alexandrin vers författat
Heroisch jubel-sång til then önskade dagh, nembligen, then 7 decembr. anni 1644. På hwilken ... Christina Sveriges, Göthes, och Wendes drottning ... tillijka fyller sitt adertonde åhr, och lyckligen inträder til Svea- och Götha-rijkens : regemente.
Heroisch jubel-sång til then önskade dagh, nembligen, then 7 decembr. anni 1644. På hwilken ... Christina Sweriges, Göthes, och Wendes drottning ... tillijka fyller sitt adertonde åhr, och lyckligen inträder til Swea- och Götha-rijkens regemente.
Hr. Georg Stiernhielms Företahl til desz gambla Swea och Götha-måles fatebur. =S. impr.=.
Internationellt tvärvetenskapligt Stiernhielms-symposium : Tartu universitet, 5. - 7. VIII 1998 : Tartu Ülikool.
Levande svensk litteratur från äldsta tider till våra dagar.
Lycksalighetens ähre-pracht, : vppå ... drottnings Christinæ högh-prijszlighe crönings fest förd aff ridder Eudemon och hans trogne gesäller Philander och Dorisel. I Stockholm, den 24. dagh i octobris månat åhr M.DC.L.
Mensuræ regni Svethiæ authoritate regiâ, ordinatæ per Georg Stiernhielm s:r.m:tis consil; milit; anno 1664.
Musæ suethizantes
Ode alcaica gratulatoria; summis in philosophia honoribus, quos, viris ... Micaeli Olavi Bostadio ... & Johanni Georgii Gezelio ... ad diem 18 Octobris, anno 1641 publice & solenniter conferebat.
Parnassus triumphans. : Ballet, then stormächtigste Swea drottning Christinae till ähra och tienst vthi högförnäme princer och princessers, herrers och fruers bijwist, i store spel-salen på Stockholms slott till en frögdefull ny-åhrs ingång danszat. Den 1. : januarii. Anni novi, 1651.
Rahvusvaheline interdistsiplinaarne Stiernhielmi-sümpoosion.
Runa suethica, duobus systematibus comprehensa, quorum primum. : Exhibet dissertationem de linguis, & vera linguarum origine. Secundum. : Radices vniversales, & omnibus ferè linguis communes eruit & aperit ...
Samlade skrifter av Georg Stiernhielm
Samlade skrifter : Utg. av Johan Nordström.
Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin.
sång-gudinnor,.
Spel om Herculis wägewal
Stiernhielms Hercules i ny gestaltning
Stiernhielms Hercules med kommentar
Stiernhielms Hercules : verserna 124-162
Supplement till valda skrifter : Glossar till Hercules och brölopps-beswärs ihugkommelse af Fredr. Tamm.
Swerikes rikes lagh-böker, som äre, Landz lagh, Stadz lagh, Vplandz lagh, Wåstgo̊tha lagh. O̊stgo̊tha lagh. So̊derman 1.
Then fångne Cupido. : Ballet. Som then högborne stormächtige drottning H. K. M:tz frw-moder til ähra danszas på Stockholms slott den 1. dagh i november månad.
Thet är sång-gudinnor,.
vagina gentium
Valda skrifter : Glossar
Virtutes repertæ. : The igenfundne dygders vptogh vppå then stormächtigste drottnings Christinæ, lycklige crönings-fest hållit i Stockholm den 11. novemb. anno MDCL.
Notes: 
Comprend : Vol. I, Inledning ; Vol. II, Texter och Kommentar
Akad. Avhandlung
Sources: 
TEL