Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000080999352 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8099 9352
Name: 
Rosén de Rosenstein, Niccolò
Rosen de Rosenstein, Nils
Rosén, Nicolai
Rosén, Nicolao
Rosen, Nicolaus
Rosén, Nils
Rosén von Rosenstein, Nicholas
Rosén von Rosenstein, Nils
Rosenstein, Nils
Rosenstein, Nils Rosén von
Rosenstein, Nils von
Von Rosenstein, Nils Rosén
Dates: 
1706-1773
Creation class: 
Computer file
cre
Language material
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Des Pepliers, J. Robert
Lagerström, Magnus (1691-1759)
Lefebvre de Villebrune, Jean Baptiste (1732-1809, [from old catalog])
Murray, Johann Andreas (1740-1791))
Örneholm, Urban
Rydelius, Andreas (1671-1738)
Sandifort, Eduard (1742-1814)
Sparrman, Anders (1748-1820)
Strimesius, Johann Samuel (1648-1730)
Weduwar, Baltzar (1715-1803)
Titles: 
=Historisk- geographisk- och genealogiske anmärkningar öfwer MDCCXXIII/MDCCXXV års Post-tidningar, i Königsberg samma år wecketals utgifne. Stockholm. 1-3. 1726-27=. någon efterrättelse och förklaring öfwer de främmande ord och märkwärdigheter, som uti tidningarne förekomma, med fulkomligit register öfwersatte, och efter wederbörandes censur och approbation uplagde år 1727. Finnes til kiöps hos Joh. : Heinr. Russworm. Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottl. Schneider.
Abhandlung von der Einpfropfung der Pocken. -
Academiskt prof, om the halliska läkedomars tilredelse samt theras sanna och inskränkta nytto, hållet på thet latinska språket den 17 december 1739 med then widtbeömde medicinska facultetens i Upsala tilstånd och gillande under then : ädle ... doctor Nicolai Roséns ... anförande af herr Petrus Lundberg smoland. Då han förwärfwade sig doctoris namn och heder. På enfalligt och tydeligt wis förswänskadt af L.B. Stockholm och Upsala hos bokhandlaren Gottfried Kiesewetter : år 1744.
Alberti Halleri, praesidis s. reg. sc. Gotting. Opuscula pathologica partim recusa partim inedita : quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Accedunt experimenta de respiratione, quarta parte aucta..
Alberti v. Haller praesidis societatis reg. scient. Goetting. sodalis acad. reg. scient. Paris. reg. chir. Gall. imper. Berolin. Suecic. Bononiens. Bavar. societ. scient. Brit. Arcad. Upsal. flor. Helvet. altis. in senatu supremo Bernensi ducentumviri. Opera minora emendata, aucta, et renovata. Tomi primi... Accesserunt tabulae aeneae..
Anweisung zur Kenntniß und Cur der Kinderkrankheiten. -
archiater og ridder hr. rosen von rosensteins paa hendes kongl. svenske majestets naadigste befaling forfattede huus- og reese-apotheque : trykt i stockholm hos carl gotlieb ulf 1765
Archiatern och riddaren Rosén v. Rosensteins Afhandling om gikt och sten-passion. Stockholm, tryckt hos Anders Jac. Nordström, 1784.
Archiaterns wälborne herr Nils Roseens von Rosensteins Berättelse om sten-passion. Uti 1751 och 1752 årens almanachor. Norrköping, tryckt hos Joh. Benj. Blume, 1772. (På egen bekostnd [!] uplagd. Kost. 12 öre exemp.).
Beitrag zur Frage: Welches Keimblatt bildet das Skelett der Wirbeltiere?
Berättelse om thet, som observerades uppå högstsalig hans kongl. maj:t konung Friedrich then förste, tå thesz andelösa lekamen blef öpnad och balsamerad af lif-chirurgis assessorerne Ribe och Schützer, i närwaro af archiatrerna Ribe och Rosén, lif-medicis Bäck och Réef, stads-physico assessoren Strandberg, samt chirurgis Boltenhagen och Acrel, som hade then nåden, i högstsalig hans kongl. maj:ts lifstid thes höga person at betjena och upwakta.
Compendium anatomicum, eller En kort beskrifning om de delar, af hwilka hela menniskians kropp består, med widfogade försök och anmärckningar, som lägga grunden til läran om menniskians friska och siukliga tilstånd. Upsatt, och med hans : kongl. maj:ts allernådigsta privilegio utgifwen af Nils Rosén ... Stockholm, tryckt hos B.G. Schneiders encka 1738. Finnes til kiöps i Weidmanniska boklådan i Stockholm, och hos kongl. acad. bokföraren Kiesevvetter i Upsala, för 7. daler : kopparmynt exemplaret.
compendium anatonicum
diseases of children and their remedies, The
Disputatio medica inauguralis de historiis morborum rite consignandis
Dissertatio medica de epilepsia infantili quam consensu experient. facult. med. in regia academia upsaliensi praeside ... Dn. Doct. Nicolao Rosèn ... D. XXVIII septembr. Anni MDCCLIV ... Publice defendet Petrus Sundius Nic. fil..
Fables d'Esope.
Four eighteenth-century medical dissertations under the presidency of Nils Rosén
Gottholds fyra hundrade tilfelleliga betrachtelser, wid mångahanda konstiga och naturliga tings begrundande, och wid åtskilliga tilfellen til Guds ähro, sinnets förbettring och gudachtighetenes öfning hållna, vphemtade, vpteknade och : med ett ömnigt register, samt en anledning, huru the wid sön- och högtidsdagars epistlars och evangeliers förklaring kunna brukas, försedda af m. Christian Scriver ... I Norkiöping, vplagda och tryckta, hos Carl Friedrich Broocman, åhr : 1727.
Handleiding tot de kennis en geneezing van de ziekten der kinderen
Haus- und Reise-Apotheck. -
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransyska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den, som åstundar : lära det fransyska språket af grunden, häruti kan finna en tilräckelig anledning dertil. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år MDCCXC.
House and travel medicine-chest.
Hus- och Rese-Apoteque
Huys- en reys-apotheek van den ridder en Zweedsch-koninglyken lyf-arts Rosen van Rosenstein ...
Idea pharmacopoeae reformatae
Julii Bernhards von Rohr Inledning til klokheten at lefwa, eller Underrättelse om, huru en menniskia, genom en förnuftig sitt lefwernes inrättning, kan bli timmeligen lycksalig. För desz wärde skul på swenska utgifwen af S.R.E. Uplagdt : i Stockholm, af directeuren Joh. Henr. Werner, åhr 1728.
Kinderarzt, oder vollständige Abhandlung von Kinderkrankheiten aus dem Schwed. uebersetzt., Der
Nils Rosén von Rosenstein and his textbook on paediatrics
Operum anatomici argumenti minorum tomus secundus [-tertius]
Q.F.S.F.Z. specimen medicum, de compositione medicamentorum Hallensium eorumque vero et limitato usu
respiratione experimenta anatomica quibus aeris inter pulmonem et pleuram absentia demonstratur, et musculorum intercostalium internorum officium adseritur. Pars prima [-quarta]., De
Rosén von Rosensteins Hus- och res-apotek. Fjerde upplagan. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1803.
Schwedische Westküstenfischerei, Die
Studies on the Plectoguaths
Tå then wanliga hyllnings eden för hans kongl. höghet Swea rikes utkorade arf-furste aflades af then wid academien i Upsala studerande ungdomen, hölts thetta tal, uti then caroliniska academien then 6 nov. 1747. Af nu warande academiens : rector Nils Rosén. Tryckt på consistorii academici befallning. Upsala, uti Kiesewetters boklåda.
Tal om pesten, och om dess utestängande ifrån et land, hållet för kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 6. maji 1772, af Nils Rosén von Rosenstein ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1772.
Traité des maladies des enfants
Trattato delle malattie dei bambini di Niccolo' Rosen de Rosenstein ... trasportato dal tedesco con alcune note da Giovanni Battista Palletta.
Underrättelse om barns sjukdomar.
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNC DNB LC NKC NLI NTA SELIBR SUDOC WKP
TEL