Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000008106206X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8106 206X
Name: 
Kuijper, A.
Kuijper, Abraham
Kuyper
Kuyper, A.
Kuyper, Abr
Kuyper, Abraham
Kuyper, Abraham Jr
Kuyper, Abraham (sr)
Kuyper, Abrahamus
Kuyper, Bram
カイパー, アブラハム
Dates: 
1837-1920
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Nonmusical sound recording
Text
Creation role: 
annotator
author
correspondent
Related names: 
Bavinck, H. (1854-1921)
Bavinck, Herman (1854-1921)
De Vries, John Hendrik (1859-1920)
Harinck, G. (1958-)
Harinck, George (1958-)
Junius, Franciscus (1545-1602)
K (see also from)
Kuyper, H.H. (1864-1945)
Kuyper, Herman Huber (1864-1945)
Lasco, Joannes à (1499-1560)
Łaski, Jan (1499-1560)
Rutgers, F.L. (1836-1917)
Rutgers, Frederik Lodewijk (1836-1917)
Savornin Lohman, A.F. de (1837-1924)
Savornin Lohman, Alexander Frederik (1837-1924)
Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Vries, John Hendrik de (1859-1939)
Zwaan, Johann (1933-)
中村, 妙子 (1923-)
Titles: 
Abraham Kuyper, A Centennial Reader
Als gij in uw huis zit : meditatiën voor het huislijk saamleven
Bartholomeusnacht, De
Bedoeld noch gezegd schrijven aan Dr. J.H. Gunning Jr.
berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen, en hare Liturgie, met het kort begrip en den ziekentroost, De
Biblia, dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments
Bijbel.
Bilderdijk in zijne nationale beteekenis
Calvinism
Calvinisme en de kunst rede bij de overdracht van het rectoraat der vrije universiteit op 20 october 1888
Calvinisme, Het : zes Stone-lezingen in October 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden
Calvinisme: oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden een Nederlandsche gedachte, Het
Commentatio
conflict gekomen, Het
Contra-memorie inzake het Amsterdamsch conflict volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkeraad in gereedheid gebracht
Crise sud-africaine, Dr A. Kuyper,... La
crisis in Zuid-Afrika, De
"Dagen van goede boodschap"
drie formulieren van Eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld op de nationale synode van Dordrecht, De
E voto Dordraceno toelichting op den Heidelbergschen Catechismus
Eenige Kameradviezen uit de jaren 1874 en 1875
Eerepositie der vrouw
Encyclopædie der heilige godgeleerdheid
Evolutionismus; das dogma moderner wissenschaft.
Gemeene gratie
"Geworteld en gegrond" : de kerk als organisme en instituut : intreêrede, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 10 Augustus 1870
hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods, De
Honig uit den rotssteen
IJzer en leem : rede ter inleiding op het gebed voor de eenige hoogeschool hier te lande, die op Gods woord gegrond staat, toen gelegenheid voor dit gebed in de kloosterkerk te 's-Gravenhage geweigerd was, in de Fransche kerk aldaar den laatste van Zomermaand uitgesproken
In de schaduwe des doods : meditatiën voor de krankenkamer en bij het sterfbed
In Jezus ontslapen : meditatiën
Laatste woord tot de conscientie van de leden der Synode door de vervolgde leden van den Kerkeraad van Amsterdam te hunnen dienste opgesteld
Locus de Deo : college-dictaat van een der studenten
Luther herdacht in 1917
Maranatha
meiboom in de kap, De
modernisme, een fata morgana op christelijk gebied, Het
Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius
Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer
Nabij God te zijn : meditatiën
Niet de vrijheidsboom maar het kruis : toespraak
O, God! wees mij zondaar genadig! leerrede op den laatsten dag van 1870 gehouden
Om de oude wereldzee
Ons instinctieve leven
"Ons program"
Opera tam edita quam inedita.
Opuscula theologica selecta
Plancius-rede
Predicatiën, in de jaren 1867 tot 1873, tijdens zijn predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beesd, te Utrecht en te Amsterdam
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken
Protest tegen reconstructie van de wordingsgeschiedenis der Vrije Universiteit
Publiek vermaak : asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk
Rapport der commissie, benoemd in de algemeene vergadering der Vereeniging voor Christelijk-nationaal schoolonderwijs, gehouden te Utrecht op den 5 Junij 1874
redmiddel, Het
Revisie der revisie-legende : met bijlagen
schoolwet voor de vierschaar van Europa, De
Scolastica
Seisho no josei.
Selectarum disputationum fasciculus
Sociale vraagstuk en de christelijke religie
South African crisis, The
Souvereiniteit in eigen kring rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, den 20sten october 1880 gehouden, in het koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam
"Strikt genomen" : het recht tot universiteitsstichting, staatsrechtelijk en historisch getoetst
To be near unto God
Tractaat van de reformatie der kerken, aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther's vierde eeuwfeest aangeboden
Tractaat van den Sabbath historische dogmatische studie
Twaalf patriarchen : bijbelsche karakterstudiën
Uit het diensthuis uitgeleid
Uit het Woord stichtelijke bijbelstudien
Van strak gespannen snaren
Varia Americana
verflauwing der grenzen, De
vergrijp der zeventien ouderlingen, Het : memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, in zake het adres van de hh. G.H. Kuiper c.s.
vleeschwording des Woords, De
Voor den slag
Vrouwen uit de Heilige Schrift
Wat nu?
Werk van den heiligen geest
work of the Holy Spirit, The
wortel in de dorre aarde, De : openingsrede ter deputatenvergadering van 2 November 1916
zegen des Heeren over onze kerken, De : rede
Zestal leerredenen
Zijn uitgang te Jerusalem : meditatiën over het lijden en sterven onzes Heeren
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis
聖書の女性.
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNC LAC LC NDL NKC NLI NLP NTA SUDOC WKP