Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000081290441 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8129 0441
Name: 
Armfeldt, Gustaf Mauritz
Armfeldt, Gustav Moritz
Armfelt, Gustaf M.
Armfelt, Gustaf Mauritz
Armfelt, Gustaf Mauritz (Baron)
Armfelt, Gustaf Mauritz (comte)
Armfelt, Gustaf Mauritz (Frihere)
Armfelt, Gustaf Mauritz (friherre)
Armfelt, Gustaf Mauritz Magnusson
Armfelt, Gustaf Mauritz (Swedish statesman, 1757-1814)
Armfelt, Gustav
Armfelt, Gustav M.
Armfelt, Gustav-Moric
Armfelt, Gustav Moritz
Armfelt, Kustaa Mauri
Gustaf Mauritz Armfelt
Dates: 
1757-1814
Creation class: 
Computer file
Language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Adlerbeth, Gudmund Jöran (1751-1818)
Biaudet, Henry (1869-1915)
Biaudet, Louis Alfred Henry (1869-1915)
Karmin, Otto
Knapas, Rainer
Rudenschöld, Magdalena Charlotta (1766-1823; Bekanntschaft; see also from)
Rudenschöld, Magdalena Charlotta (1766-1823. [from old catalog])
Schröderheim, Elis (1747-1795)
Sverige Överståthållarämbetet (1792-05-11)
Tegnér, Elof (1844-1900)
Ugglas, Samuel af (1750-1812)
Titles: 
Beiträge zur Geschichte Deutschlands in den Jahren 1805-1809. -
Bref från Gustaf Mauritz Armfelt, under åren 1807-1811.
correspondence of Baron Armfelt, 1795., The
correspondence of Baron Armfelt and the other conspirators against the Swedish government: translated from the Swedish copy published by the government at Stockholm., The
Discours de recéption, lu à l'assemblée de l'académie svedoise, le 13 mai: 1786. Par ... Gustave Maurice d'Armfelt ... élu avec le haut consentement du roi protecteur de l'academie, le 12 d'avr. 1786. A Stockholm, chez Charles Gust. : Cronland, controlleur.
Från tredje Gustafs dagar : anteckningar och minnen.
General-lieutnanten m.m. herr friherre Armfelts Rapport till hans excellence general- gouverneuren herr friherre von Essen, rörande de den 28 och 29 sistl. januarii förefallne krigshändelser, vid franska truppernas inryckande i svenska : Pommern. Lund, 1807. Tryckt af direc teuren och kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm.
Generalen herr friherre Armfelts Rapport till en af rikets herrar general-gouverneuren herr friherre von Essen, rörande de den 16 april 1807 mellan svenska och franske trupperne förefallne träffningar. =(Rubr.)= (Stralsund, tryckt uti : kongl. fält-tryckeriet hos directeuren P. Sohm.).
Gustaf Mauritz, sitt Fäderneslands Förrädare. -
Gustav-Moric Armfel't i ego russko-finskìâ otnošenìâ : istoričeskij očerk
Herr general-lieutenanten m.m. friherre Armfelts Rapporter, Anklam d. 6 april 1807. =(Rubr.)= (Tryckt hos Joh. Fr. Edman, kongl. acad. boktr. [Uppsala.] ).
Historiska handlingar.
Inträdes-tal, hållne uti svenska academien den XIII. maji MDCCLXXXVI. Af öfverste kamar- junkaren ... Gustaf Mauritz Armfelt, och lectoren ... Carl Gustaf Nordin. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, MDCCLXXXVI.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Circulaire, Angående Hwarest underdåniga Ansökningar, om försutten tids återställande för Officerare, at låta inteckna Accords-ersättningar, böra anmälas. Gifwit Stockholm den 6 Junii 1810.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse, Om Underhålls-Utdelningen af Krigsmanshusmedlen, til Afskedade Ryttare, Dragoner, Soldater, Landtwärn och Wargering, för innewarande år 1810. Gifwen Stockholm den 15 Maji 1810.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs- och Kamar-Collegiers Kungörelse, Angående Odlings ersättning för den Jord, som wid Enskiften Boställshafware tilfaller. Gifwen Stockholm den 5 Julii 1809.
Kungörelse.
Lettera di Francesco Piranesi al Signor Generale D. Giovanni Acton
N:o 3. Ödmjuk rapport. =(Rubr.)=/(G.M. Armfelt ...) (Lund, 1807. Tryckt af direct. och kongl. fält-boktryckaren P. Sohm.).
N:o 4. Ödmjuk rapport. =(Rubr.)=/(G.M. Armfelt ...) (Lund 1807. Tryckt af direct. och kongl. fält-boktryckaren P. Sohm.).
Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse, angående förbud emot olofligt jagande och skjutande på fredsmilen å landet norr omkring Stockholms stad. Gifwen Stockholm den 22 maji 1792.
Öfwer-Ståthållare-Embetets förnyade Kungörelse och warning til denne Stadens inwånare och andre wederbörande, at behörigen wårda och fastsätta deras båtar och skutor wid stränderne, at de icke måga i strömarne nedflyta och skada göra. Gifwen Stockholm den 27 april 1792.
Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse, om Skräddare gesällers och Lönedrängars skyldighet, at å deras herberge sig inställa. Gifwen Stockholm den 9 junii 1792.
Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, angående de för innewarande år återstående Bönedagars firande på Lördagar. Gifwen Stockholm den 11 april 1792.
Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, och förbud, angående eldning om bord å de wid stadens hamnar eller ute på strömmen liggande fartyg. Gifwen Stockholm den 23 maji 1792.
Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och förbud emot buller och oljuds föröfwande här i staden nattetiden. Gifwit Stockholm den 11 maji 1792.
Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, om förbud emot swarta klädens och tygers stegrande. Gifwen Stockholm den 30 martii 1792.
Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, om Kongl. Maj:ts nådige befallning, uti skrifwelse nästl. dag, innehållande ytterligare warning til denne Stadens inwånare, at i stillhet samt utan utbrott och öfwerilning, afbida Lagens werkan i anseende til dem, som uti det emot Högstsalig i åminnelse Hans Kongl.Maj:t Konung Gustaf III:s höga person begångne wåld warit delaktige. Gifwen Stockholm den 25 april 1792.
Précis de la campagne de Norvege l'an 1808. =Anon=. À Upsala, chez Stenhammar et Palmblad. 1811.
Rapport de m:r le lieutenant géne ral baron d'Armfelt à s [!] e. m:r le gouverneur géneral baron d'Essen, sur les evênemens militaires qui ont eû lieû le 28 & 29 janvier, à l'occasion de l'entrée des troupes françoises dans la Pomméranie : suédoise. =(Rubr.)= (Lund, 1807. Imprimé chez le directeur Pierre Sohm.).
Rélation des événemens, qui ont rapport à la mort de Paul I, empereur de toutes les Russies. =(Rubr.)= =Anon.= =S. impr.=.
Resan till Italien : Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783-1784
Six letters de Gustaf Mauritz Armfelt à Francis d'Ivernois
Six lettres inédites de Gustaf Maurits Armfeldt à Francis d'Invernois
Six lettres inédites de Gustaf Mauritz Armfelt a Francis d'Ivernois
Tradimento ordito contro la patria da Gustavo Maurizio Armfelt, con l'effige del traditore assai rassomigliante. Cavato dai processi pubblicati dal supremo tribunale della corte di Svezia, e tradotto dal tedesco.
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB JPG LC NKC NTA NUKAT SELIBR SUDOC WKP