Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000081457889 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8145 7889
Name: 
Catholicus quidam et Orthodoxus
Hoos, Stanislaus
Hoos von Renchen, Stanislaus
Hos
Hos, Stanislaus
Hosius
Hosius, Stanisl
Hosius, Stanislas
Hosius, Stanislaus
Hosius, Stanislaus (card)
Hosius, Stanisław
Hozie, Stanislas
Hozjusz, Stanisław
Hozjusz, Stanisław (card)
Hozjusz, Stanisław (Cardinal)
Hozyus, Stanislaw
Hozyusz
Hozyusz, Stanisław
Jeden katolik przy prawej a starożytnej wierze stojący
Osio, Stanislaus
Osius
Stanislaus Cracovianus
Stanislaus Cracoviensis
Stanislaus de Cracovia
Dates: 
1504-1579
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Related names: 
Billy, Jean de (1530-1580)
Cholinus, Maternus (ca 1525-1588))
Dunghen, Henricus
Dzierzgowski, Mikołaj (ca 1490-1559))
Korolko, Mirosław (1935-2006))
Mayer, Sebald
Steelsius, Johannes (Antwerpen)
Steelsius, Johannes (wed. en erven, Antwerpen)
Vollbehr, Otto H. F. (b. 1869)
Vollbehr, Otto Heinrich Friederich (b. 1869)
Wermter, Ernst Manfred
Wojtkowski, Julian (1927- ))
Zakrzewski, Wincenty
Zygmunt II August (król Polski ; (1520-1572))
Titles: 
Agenda Caeremonialia, Ad Vsvm Dioecesis Varmensis accomodata : Opvs Aliarvm Qvoqve Diœceseon Parochis & Sacerdotibus perutile : Indicem omnium, pagina post Præfationem continent.
Ain Christlicher Bericht, was die Hailige Christlich Kirch vnd derselben Gwalt vnd macht sey [...] Ietzo newlich der Lateinischen Sprach vnerfarnen zu gůtem in das Teutsch gebracht, Welches hieuor
Aliquot orationes D. Chrysostomi Graecae et Latinae, ante hoc tempus Graecae nunquam editae, Latine tantum semel
Aliqvot Orationes D. Chrysostomi Graecae, Et Latinæ, ante hoc te[m]pus Græce nunquam editæ, Latine tantum semel : cum Epiphanii quadam oratione, ac Historia de Iesv Christo
Apologia pro sacro et oecumenico Concilio Tridentino
Catholici cuiusdam et orthodoxi iudicium et censura, de iudicio & censura ministrorum Tygurinorum & Heydelbergensium, de dogmate contra adorandam Trinitatem in Polonia nuper sparso
Catholici cujusdam et orthodoxi [S. Hosii] Judicium et censura de judicio et censura ministrorum tygurinorum et heydelbergensium de dogmate contra adorandam Trinitatem in Polonia nuper sparso...
Cenzura albo Rozsądek, jednego katolika przy prawej a starożytnej wierze stojącego, na rozsądek i cenzurę ministrów tygurskich i heidelberskich, około nauki przeciw Trójcy Świętej, w Polsce niedawno rozsianej : książki uczone i pożyteczne, a tych czasów, których się wiele Sekt namnożyło, bardzo potrzebne: Teraz z Łacińskiego języka na Polski przełożone. [Kraków] 1569
Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej albo wyjaśnienie wyznania złożonego przez ojców zebranych na synodzie prowincjonalnym, który odbył się w Piotrkowie roku pańskiego tysięcznego pięćsetnego pięćdziesiątego pierwszego, w miesiącu maju
Confessio catholicae fidei christiana, vel potius exoplicatio quaedam confessionis in synodo Petricoviensi ... factae anno Domini 1551 ...
Confessio catholicae fidei christiana, vel potius Explicatio quaedam confessionis a Patribus factae in synodo provinciali quae habita est Petrikowiae, anno Domini 1551, mense maio, congregatis. [Auctore Stanislao Hosio. Nicolaus Dziergowski edidit.]
Confessio Catholicae Fidei Christiana : Vel Potivs Explicatio Quaedam Confessionis a Patribus Factae in Synodo Provinciali, Quae habita est Petricouiae Anno Domini millesimo, quingentessimo quinquagesimo primo, Mense Maio congregatis.
Confessio Catholicae Fidei Christiana : Vel Potivs Explicatio Quædam Confessionis in Synodo Petricoviensi A patribus prouinciarum Gnesnensis & Leopoliensis in regno Poloniæ factæ Anno Domini M. D. L. I.
Confessio Catholicae fidei christiana : vel potivs explicatio qvædam confessionis, in synodo Petricoviensi a patribus prouinciarum Gnesnensis, et Leopoliensis in regno Poloniae factæ, anno Domini M.D.LI.
Confessio catholicae fidei christiana: vel potivs explicatio qvædam confessionis, in synodo Petricoviensi à patribus prouinciarum Gnesnensis, & Leopoliensis in regno Poloniæ factæ, Anno domini M.D.L.I.
Confessio fidei catholicae Christiana avthoritate synodi prouincialis quae habita est Petricouiae anno M.D.L.I. mense Junio aedita, praeside[n]te [...] Nicolao [...] archiepiscopo Gnesnen. [...] Pars prior.
Confessio fidei catholicae Christiana, avtoritate synodi provincialis quae habita est Petrcouiae, anno M. D. LI. mense Iunio, edita : praesidente reuerendissimo in Christo patre domino Nicolao, Dei gratia Archiepiscopo Gnesnensi legato, nato et Regni primate : opvs praeclarvm, si qvod usquam extat pro asserenda Religione Catholica editum [...].
Confession, das ist: ein christliche Bekantnusz des catholischen Glaubens, oder vil mehr, ain Auszlegung solcher Bekantnuß ...
Confutatio prolegomenon Brentii, quae primum scripsit adversus venerabilem virum Petrum à Soto, deinde vero Petrus Paulus Vergerius apud Polonos temere defendenda suscepit ...
Confvtatio prolegomenon Brentii, quae primvm scripsit adversvs
D. Stanislai Hosii [...] Opera omnia in dvos divisa tomos, quorum primus ab ipso auctore [...] auctus et recognitus [...] secundus autem totus nouus, nuncq[ue] primum typis excusus [...]., [tomus primus].
D. Stanislai Hosii ... Opera qvae hactenvs extitervnt omnia, inprimis pia et ervdita, atqve in vnvm corpvs iam primvm collecta et excvsa ...
Des Sectes et hérésies de nostre temps, et de leur origine, traduit en françois du latin de Stanislaus Hosius,... par M. Jean de Billy,...
Dialogus de eo, num calicem laicis et uxores sacerdotibus permitti, ac divina officia vulgari lingua peragi fas sit, authore Stanislao Hosio,...
Dialogus de eo, num calicem laicis, et uxores sacerdotibus permitti, ac divina officia vulgaris lingua peragi fas sit
Dialogus de eo, nvm calicem laicis, et vxores sacerdotibus permitti, ac diuina officia uulgaris lingua peragi fas sit
Dialogus trimembris, isque elegantissimus, hac aetate pernecessarius ...
Drey Christliche Gespräch vnnd vnderweisung, Ob den Layen das Hochwirdig Sacrament des Altars vnder bayderlay gestalt zeraichen, Ob den Priestern die Ehe zůzelassen Vnd ob die Göttlichen ämpter in einer jetwedern Nations Sprachen zu verrichten sein, Ietzo newlich der Lateinischen sprach vnerfarnen zů gůtem in das Teutsch gebracht, Welches hieuor
Elogium constantiae in asserenda religione catholica... senatus coloniensis. [Scriptum a Maximiliano Sandaeo, Stanislao Hosio, Petro Canisio, Laurentio Surio.]
Enc. powsz. PWN, 1973-1976:
Epistola ad Sigismundum regem Poloniae
Epistolae duae insignes, altera D. Stanislai Hosii,... ad illustriss. Brunsvici ducem Henricum, altera Martini Cromeri, ad sereniss. regem, proceres, equitesque polonos in comitiis varshaviens, congregatos
Epistolae II insignes
expresso Dei Verbo :ad Sigismvndvm Avgvstvm Poloniae regem, De
Expresso Dei verbo, libellus... ab autore recens auctus... Item Dialogus trimembris... de communione Sacrae Eucharistiae sub utraque specie, de sacerdotum conjugio, deque sacro vulgari lingua celebrando. Autore... Stanislao Hosio,... cum duplici indice..., De
expresso Dei verbo, libellus his temporibus accommodatissimus. Item Dialogus trimembris, isque; elegantissimus, hac aetate pernecessarius ..., De
expresso Dei verbo libellus his temporibus accomodatissimus, De
expresso Dei verbo, libellvs, his temporibvs accommodatissimus:, De
Homiliae
Ioannis Dantisci Episcopi Varmien. Carmen Paræneticvm, Ivvenibvs Hvivs Temporis Non Invtile : Ad Ingenvvm Adolescentem Constantem Alliopagvm.
Kardinal Stanislaus Hosius Bischof von Ermland und Herzog Albrecht von Preussen : ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient (1560- 62)
Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego.
Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warminskiego= Stanislai Hosii,... Epistolae et quae ad eum scriptae sunt tum etiam ejus orationes legationes 1525-1579
Księgi o jasnym a szczerym Słowie Bożym
Księgi o Jasnym a Szczyrym Słowie Bożym : Najjaśniejszemu Książęciu i Panu Zygmuntowi Augustowi etc przypisane
Ksyęgi o jasnym a szczyrym Słowie Bożym : Naiaśnieyszemu Ksyążęciu y Panu Sygmuntowi Augustowi Krolowi Polskiemu etc. przypisane ; Item, Rozmowa o tym, godzili sye laikom kielicha, ksyężey żon dopuścić, a w kościelech służbę Bożą ięzykiem przyrodzonym sprawować
Loco et authoritate romani pontificis in Ecclesia Christi et conciliis, Stanislai Hosii,... epistola ad Stanislaum Orechovium. Praefixa est et Orechovii epistola ad quam respondetur. [Thomas de Plaza edidit.], De
most excellent treatise of the begynning of Heresyes, A
Nuntiaturberichte aus Deutschland : nebst ergänzenden Actenstücken
O postępowaniu z odłączonymi
Odparcie przedłożeń Brencjusza które wpierw spisał przeciw czcigodnemu księdzu Piotrowi Soto, potem zaś Piotr Paweł Wergeriusz wśród Polaków lekkomyślnie wziął w obronę : dzieło najwytworniejsze, obecnie nowo wydane, i na pięć ksiąg podzielone, błędnowierstwo naszych zwłaszcza czasów od początku opisujące, a następnie najważniejsze spory zawierające, które teraz o wierze i religii najczęściej są toczone, jak szósta strona ukaże : najnowsze wydanie, nowymi dodatkami przez autora uzupełnione
Odparcie przedłożen Brencjusza o ucińionym słowie Bożym.
Opera D. Stanislai Hosii cardinalis episcopi Varmiensis in generali concilio Tridentino praesidis : quae hactenus publicum receperunt omnia in primis pia ac erudita, nunc postremò ab ipso auctore vigilanter multis in locis supra omnes priores editiones aucta & recognita, atque in unum corpus iam primùm collecta & excusa, quorum catalogum sequens pagella indicabit
Opera D. Stanislai Hosii cardinalis episcopi Varmiensis ... qvae hactenvs pvblicvm recepervnt omnia inprimis pia ac ervdita
Opera d. Stanislai Hosii ... quae hactenus publicum receperunt omnia inprimis pia ac erudita
Opera omnia hactenus edita
Opera omnia in duos divisa Tomos, quorum primus ab ipso auctore plurimis subinde in locis, integris et dimidijs paginis sic auctus et recognitus, ut novum opus fere censeri possit
Opera qvae hactenvs extitervnt omnia, inprimis pia et ervdita, atqve in vnvm corpvs iam primvm collecta et excvsa
Operum tomus secundvs
Opus elegantissimum varias nostri temporis sectas et haereses ab origine recensens, autore... D. Stanislao Hosio,...
Origine haeresium nostri temporis, autore... Stanislao Hosio,..., De
Poezje
Ratione Et Sacrificio Missæ, De
Refutatio pia & perspicva Criminationvm, Calvmniarvm Et Mendaciorvm : Qvibvs Stanislaus Hosius non solum Prolegomena Ioannis Brentij, uerumetiam [!] uniuersam uere piam doctrinam contaminare conatus est
Rozmowa o tym: Godzi li się laikom kielicha, księżej żon dopuścić, a w kościelech służbę bożą językiem przyrodzonym sprawować
Rozsądek, jednego katolika przy prawej a starożytnej wierze stojącego, na rozsądek i cenzurę ministrów tygurskich i heidelberskich, około nauki przeciw Trójcy Świętej, w Polsce niedawno rozsianej
Sancti Ioannis Chrysostomi Sermones In Epistolam Divi Pavli Ad Philippenses : Mvlto Et Pleniores Et Emendatiores quam antehac impressi fuerint
Schwert des Geists
Sechs Christliche Catholische ... predigen
Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis Maioris Poenitentiarii Episcopi Varmiensis (1504-1579) et quae ad eum scriptae sunt epistolae tum etiam eius orationes legationes.
Stanislai Hosii S.R.E. cardinalis Majoris poenitentiarii episcopi Varmiensis (1504-1579) et quae ad eum scriptae sunt epistolae tum etiam eius orationes legationes
Testament kardynała Stanisława Hozjusza
Traicté... de l'expresse parole de Dieu...
Traite de l'expresse Parole de Dieu
Uchańsciana czyli Zbiór dokumentów, wyjaśniających życie i działalność Jakóba Uchańskiego arcybiskupa gnieznieńskiego, legata urodzonego, Królestwa Polskiego prymasa i pierwszego księcia, 1581.
Uchańsciana seu Collectio documentorum, illustrantium vitam et res gestas Jacobi Uchański, Archiepiscopi Gnesnensis, legati nati, Regni Poloniae primatis ac primi principis, 1581
Verae, christianae, catholicaeque doctrinae solida propugnatio, una cum illustri confutatione prolegomenorum quae primum Joannes Brentius adversus Petrum a Soto theologum scripsit, deinde vero Petrus Paulus Vergerius apud Polonos temere defendenda suscepit. Autore... D. Stanislao Hosio,... Opus... nunc recens aeditum et in quinque libros distributum, nostri temporis haereses primum ab origine recensens, dein eas complectens controversias maximas quae nunc de fide et religione potissimum agitantur...
Veræ, christianæ, catholicæqve doctrinæ solida propugnatio : vna cum illustri confutatione prolegomenorum, quae primùm Ioannes Brentius aduersus Petrum à Soto theologum scripsit, deinde verò Petrus Paulus Vergerius apud Polonos temerè defendenda suscepit.
Verae Christianae catholicaeqve doctrinae solida propvgnatio vna cvm [...] confvtatione Prolegomenorvm, quae primum Joannes Brentius aduersus Petrum a Soto [...] scripsit, deinde vero Petrus Paulus Vergerius apud Polonos temere defendenda suscepit
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNF LC NKC NLI NLP NTA NUKAT RERO SELIBR SUDOC WKP