Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000081553520 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8155 3520
Name: 
De Ligt, Bart
De Ligt, Barthelemy
Ligt, B. de
Ligt, Bart De
Ligt, Barthélémy de
Ligt, Bartholomeus
Ligt, Bartholomeus de
Dates: 
1883-1938
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
creator
Related names: 
Des Amorie van der Hoeven, M. (1824-1868)
Des Amorie van der Hoeven, Martinus (1824-1868)
Gandhi-Informations-Zentrum Berlin
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
Hartog, A.H. de (1869-1938)
Hartog, Arnold Hendrik (1869-1938)
Laroche, Irène
Libertäres Forum (Berlin, Germany)
Mispelblom Beyer, Hendrik Jan (1896-1952)
Paul Avrich Collection (Library of Congress)
Tracy, Honor (1915-)
Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij (Arnhem)
Titles: 
Actie tegen actie
Anarchie und Parlamentarismusdiskussion
Anarchisme en revolutie : beschouwingen naar aanleiding van het Anarchisten-congres te Berlijn 25-31 Dec. 1921
Anarchismus en Revolution
anti-christelijke karakter van het moderne politiek-oeconomische leven
antimilitaristen en hun strijdwijzen, De
Atem meines Lebens der Dialog von Mahatma Gandhi (Indien) und Bart de Ligt (Holland) über Krieg und Frieden, Der
Bart de Ligt 1883-1938.
breath of my life the correspondence of Mahatma Gandhi (India) and Bart de Ligt (Holland) on war and peace, The
Brief van Bartholomeus de Ligt (1883-1938) aan Fedde Schurer (1898-1968)
Brieven van Bartholomeus de Ligt (1883-1938) aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij, Arnhem gericht aan Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Brieven van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij, Arnhem geschreven door Johan Leonard van Tricht (1883-1964) aan Bartholomeus de Ligt (1883-1938)
Christen-revolutionair : over het dramatisch karakter van den godsdienst
Christensocialisme en S.D.A.P.
Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid
conquest of violence, The : an essay on war and revolution
Contre la guerre, contre le militarisme, pour la paix
Contre la guerre nouvelle;
Dienstweigering en dienstdoen : rede gehouden in een religieus-socialistische bijeenkomst te Rotterdam
Directe actie! : de antimilitaristen van de daad op het vredescongres van het I.V.V. 10-15 Dec. 1922 : een stem in de woestijn
Djambi in het licht der wereldpolitiek
einde van Nederland's onafhankelijkheid en neutraliteit, Het
Enkele opmerkingen naar aanleiding van Prof. Bolland's "De evangelische Jozua"
Erasmiana
Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance
Gandhi en de oorlog
Gandhi over oorlog, ontwapening en volkenbond.
Gandhi over oorlog, Volkenbond en ontwapening
Geweldloosheid : een briefwisseling tussen Bart de Ligt en Mohandas K. Gandhi
Gewetensvrijheid ook inzake krijgsdienst
GGB
God uzelf uw naaste
Godsdienst en atheïsme : een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging
Godsdienstvervolgingen in Sovjet-Rusland
H. J. Nieman en het religieus socialisme
Herman Groenendaal of Hiro-Hito? : 2 opruiende redevoeringen
Hetkarakter van den B.v.C.S. : verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 mei 1915.
intellectuelen en de moderne oorlog, De
Kerk, cultuur en samenleving : tien jaren strijd
mensch als middelaar, De : rede uitgesproken den 2en April 1916 in een religieus-socialistische bijeenkomst te Arnhem
Mobilisatie tegen den oorlog! Rede.
Mobilisation contre toute guerre! : discours tenu à la Conférence de l'Internationale des résistant à la guerre ... 1934
Naar een vrije orde : bloemlezing uit de werken van Bart de Ligt
Nationaal socialisme of vrij socialisme
Nieuwe geschiedenis : het antimilitarisme van de daad in Nederland
Nieuwe scholen in Hamburg en Weenen
Nieuwe vormen van oorlog en hoe die te bestrijden
Ontwerp-beginselverklaring [van de] Bond van Christen-Socialisten
Oorlog aan den oorlog : wat ieder in dit opzicht doen kan
oorlog die nadert, De
Oorlog en geslachtsdrift
Oorlog of revolutie : vrije weergave van de rede, 1 Augustus 1920 uitgesproken voor de I.A.M.V. te Den Haag
Oorlog, volkenbond en sankties
oosten ontwaakt!, Het : voor of tegen het imperialisme?
Open brief aan Gandhi
Opruiers ? : het dienstweigeringsmanifest voor de rechtbank te Utrecht verdedigd : een slechts ten dele uitgesproken rede
Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt
Over oorlog en vrede in den geest van Proudhon
overwinning van het geweld, De
paix créatrice; histoire des principes et des tactiques de l'action directe contre la guerre, La
Poging tot aanslag op revolutionairen
Pour vaincre sans violence : réflexions sur la guerre et la révolution
problème de la guerre civile, Le
Profeet en volksfeest : rede naar aanleiding van het verzoek van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren
Profeet en volksnood : rede naar aanleiding van den wensch, dien de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk den 1sten Augustus 1914 uitsprak, dat alle Nederlandsch Hervormde gemeenten zoo spoedig mogelijk in hare bedehuizen zouden worden saamgeroepen in verband met den naderenden wereldstrijd
S.D.A.P. en antimilitarisme
schoolvraagstuk, Het : uit christen-socialistisch oogpunt beschouwd
Sociale wijsbegeerte
Socialisme en dienstweigering
Soldaten en arbeiders staakt !
Tegen de revolutie het Evangelie
Tweeërlei revolutie : een rede over christendom en maatschappij
Van oorlog en vrede
Veni Sancte Spiritus : rede de 6 Juni 1915 uitgesproken in de Ned. Hervormde Kerk te Eindhoven
Verblijdt u te allen tijde : een rede
Verbonden schakels : verzamelde opstellen uit het maandblad der Vereeniging "Gemeenschappelijk grondbezit"
Verhandeling over de vrijwillige slavernij tegen den eene
volksbeweging in India, De : interview met B. de Ligt.
Vrede als daad : beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog
Vredes-aktivist Bart de Ligt (1883-1938): Gekruid geluid! : een bloemlezing uit zijn brochures en artikelen tot 1919
Waarop het fascisme stuit : rede
wapens neder.., De
Wat te Genève gebeurt èn .... niet gebeurt! : het fiasco der "ontwapenings" conferentie
wedergeboorte van Maria, De
Wereldcrisis en wijsbegeerte
wereldomvattend vraagstuk, Een : Gandhi en de oorlog
Wereldoorlog dreigt ...
Wereldstrijd : een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders, in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915
Werkers werkt voor elkander
zin der religieus-socialistische bijeenkomsten, De
zin der vervolgingen, De
Znovuzrození Marie
Notes: 
Sources: 
VIAF BNC DNB LAC LC NKC NTA SUDOC WKP
TEL