Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000081985606 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8198 5606
Name: 
Marum, M. van
Marum, Martin Van
Marum, Martinus
Marum, Martinus van
Van Marum, M.
Van Marum, Martinus
Dates: 
1750-1837
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Beets, Johannes Jacobus (Haarlem)
Enschedé en zonen, Johannes (Haarlem)
Loosjes Pz, Adriaan (wed., Haarlem)
Paets van Troostwyk, A. (1752-1837)
Paets van Troostwyk, Adriaan (1752-1837)
Tersier, Bartholomeus c (1744-1824)
Teyler's Stichting
Teyler's Stichting (Haarlem)
Volta, Alessandro (1745-1827))
Walré, Jan van (Haarlem)
Ypey, Adolf (1749-1820)
Titles: 
Aanmerkingen, over het nadeel
Albuminscriptie
Antwoord op de vraag: Door proeven te toonen, welke luchtverhevelingen van de werking der natuurlijke electriciteit afhangen; hoe dezelven 'er door worden voortgebragt; en welke de bekwaamste middelen zijn om onze huizen, schepen en personen tegen den schadelijken invloed derzelven te beveiligen?
Antwoord op de vraage: Welke is de aart van de verschillende, schadelijke en verstikkende uitdampingen van moerassen, modderpoelen, secreeten, riolen, gast- of zieken- en gevangenhuizen, mijnen, putten, graven, wijn- en bierkelders, doove koolen etc? En welke zijn de beste middelen en tegengiften om de schadelijkheid dier uitdampingen, naar haaren verschillenden aart, te verbeteren, en de verstikten te redden?
Beantwoording der aanmerkingen van B. Tersier, betr. het gebruik van zuivere lucht en ʹt warme bad, ter redding van drenkelingen ...
Beobachtungen und Versuche üuber die Rettungsmittel Ertrunkener.
Berigt wegens de uitwerkingen
Beschreibung einer ungemein grossen Elektrisier-Maschine und der damit im Teylerschen Museum zu Haarlem angestellten Versuche aus dem Holländischen übersetzt.
Beschrijving en verklaring van de echo te Muiderberg
Beschrijving van de amaryllis gigantea, eene in Europa onbekende plant, welke voor het eerst in 1805 bij Haarlem gebloeid heeft
Beschrijving van een Papiniaanschen pot of dampketel
Beschryving van eenige nieuwe of verbeterde chemische werktuigen behoorende aan Teylerʹs Stichting, en van proefneemingen met dezelve in ʹt werk gesteld
Brief van de schrijver van de verhandeling over de uitvinding van de boekdrukkunst onder de zinspreuk 'Opinionum commenta delet dies' [Gerrit van Lennep (1774-1833)], geschreven aan [Martinus van Marum (1750-1837), secretaris van de Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem]
Brief van Martinus van Marum (1750-1837) aan Philip Willem van Heusde (1778-1839)
Brief van Martinus van Marum (1750-1837), geschreven aan Gerardus Gijsbertus ten Haaff, medicus, secretaris van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam
Brieven van Martinus van Marum (1750-1837), natuurkundige en medicus, geschreven aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853)
Catalogue des plantes cultivées au printems 1810, dans le jardin de M. van Marum à Harlem
Catalogus der bibliotheek van Teyler's Stichting, 1837
correspondance de A. Volta et M. van Marum, La
Description de quelques appareils
Dissertatio botanico-medica inauguralis, qua disquiritur, quo usque motus fluidorum, et caeterae quædam animalium et plantarum functiones consentiunt.
Dissertatio philosophica inauguralis, de motu fluidorum in plantis, experimentis et observationibus indagato : quam ... ex auctoritate ... Gerardi Kuypers ...
Intree-rede over het nut der natuurkunde in 't algemeen en voor de geneeskonst in 't byzonder
Lettre à M. A. Volta ...
Lettre de Van Marum à M. Berthollet ... contenant la description d'un Gazomètre, construit d'une manière différente de celui de M.M. Lavoisier et Meusnier ..
Lettres à M. Mars. Landriani, M. Berthollet et M.J. Ingenhousz
M. van Marum, secretaris van de Bataafsche Maatschappy der Wetenschappen, aan den heer G. Hesselink, lid van dezelve maatschappy, en hoogleeraar in de godgeleerdheid en wysbegeerte by de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
Martin van Marums Abhandlung über das Elektrisiren enthaltend die Beschreibung und Abbildung einer neuerfundenen Elektrisirmaschine, ... welche von dem Verfasser mit Hülfe des Herrn Gerhard Kuyper ... ausgedacht und ins Werk gestellt worden ist
Martinus van Marum : life and work
Naamlyst van het Naturalien-kabinet van de Bataafsche Maatschappy der Wetenschappen te Haarlem
Natuurkundige verhandeling over de gephlogisteerde en gedephlogisteerde luchten
Rapport van den uitslag van een natuurkundig onderzoek omtrent de zoet- waterbron, onder Minnekeburen in Vriesland, welke volgens het daarvan in de couranten geplaatste berigt, bij de overstrooming op den vierden february ll. ontstaan is
Schets der leere van Lavoisier
Schetsen der lessen gehouden in 1780 en 1781
Seconde continuation des expériences, faites par le moyen de la machine électrique Teylerienne
Toestel van een .... dampbad ter behandeling van cholera-ziekten
Van Marum collection [MI] c1967
Verhandeling over de schadelyke uitdampingen
Verhandeling over het electrizeeren : in welke de beschryving en afbeelding van ene nieuw utgevondene electrizeer-machine
Verhandelinge over eene kleine
Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap. [Part 10]
Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam. : [Volume 8]
Verslag der proefnemingen van dr. M. van Marum te Haarlem, op het brandblusschen genomen, getrokken uit verscheiden nommers der Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode; benevens ene beschryving der draagbare brandspuit, bij die proefnemingen gebruikt, en vervaardigt wordende in de fabricq van mathematische, physische en andere instrumenten van mr. J.H. Onderdewyngaart Canzius te Delft.
vervolg der proefneemingen gedaan
Waarnemingen betreffende den vegetalen oorsprong der steenkolen
Notes: 
Sources: 
TEL