Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000081985606 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8198 5606
Name: 
Marum, M. van
Marum, Martin Van
Marum, Martinus
Marum, Martinus van
Van Marum, M.
Van Marum, Martinus
Dates: 
1750-1837
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Beets, Johannes Jacobus (Haarlem)
Enschedé en zonen, Johannes (Haarlem)
Loosjes Pz, Adriaan (wed., Haarlem)
Paets van Troostwyk, A. (1752-1837)
Paets van Troostwyk, Adriaan (1752-1837)
Swinden, J.H. van (1746-1823)
Swinden, Jean Henri (1746-1823)
Teyler's Stichting
Teyler's Stichting (Haarlem)
Volta, Alessandro (1745-1827)
Walré, Jan van (Haarlem)
Ypey, Adolf (1749-1820)
Titles: 
Aan den heer G. Hesselink
Aanmerkingen, over de nuttigheid
Aanmerkingen, over het nadeel
Antwoord op de vraag: Door proeven te toonen, welke luchtverhevelingen van de werking der natuurlijke electriciteit afhangen; hoe dezelven 'er door worden voortgebragt; en welke de bekwaamste middelen zijn om onze huizen, schepen en personen tegen den schadelijken invloed derzelven te beveiligen?
Antwoord op de vraag: Op te geeven den besten toestel van den elctrophore, de byzondere veschynselen van dit electrisch werktuig proefkundig te verklaaren, en aan te wijzen, welk nieuw licht het zelve aan de leere der electriciteit toegebracht heeft
Antwoord op de vraage: Welke is de aart van de verschillende, schadelijke en verstikkende uitdampingen van moerassen, modderpoelen, secreeten, riolen, gast- of zieken- en gevangenhuizen, mijnen, putten, graven, wijn- en bierkelders, doove koolen etc? En welke zijn de beste middelen en tegengiften om de schadelijkheid dier uitdampingen, naar haaren verschillenden aart, te verbeteren, en de verstikten te redden?
Beantwoording der aanmerkingen van B. Tersier, betr. het gebruik van zuivere lucht en ʹt warme bad, ter redding van drenkelingen ...
Bedenkingen en proefneemingen tot verbetering der middelen ter redding van drenkelingen
Beobachtungen und Versuche üuber die Rettungsmittel Ertrunkener.
Berigt wegens de uitwerkingen
Berigt wegens een steatoma
Beschrijving en verklaring van de echo te Muiderberg
Beschrijving van aen[!] Papiniaanschen pot of dampketel
Beschrijving van de amaryllis gigantea, eene in Europa onbekende plant, welke voor het eerst in 1805 bij Haarlem gebloeid heeft
Beschrijving van den Papiniaanschen pot
Beschrijving van een Papiniaanschen pot of dampketel
Beschryving eener ongemeen groote electrizeer-machine, geplaatst in Teyler's Museum te Haarlem, en van de proefneemingen met dezelve in 't werk gesteld
Beschryving van eene electrizeer-machine
Beschryving van eenige nieuwe of verbeterde chemische werktuigen behoorende aan Teyler's Stichting, en van proefnemingen met dezelve in 't werk gesteld
Beschryving van eenige nieuwe of verbeterde chemische werktuigen behoorende aan Teylerʹs Stichting, en van proefneemingen met dezelve in ʹt werk gesteld
Beschryving van Teyler's electrizeer-machine
Brief van de schrijver van de verhandeling over de uitvinding van de boekdrukkunst onder de zinspreuk 'Opinionum commenta delet dies' [Gerrit van Lennep (1774-1833)], geschreven aan [Martinus van Marum (1750-1837), secretaris van de Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem]
Brief van Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Haarlem geschreven door Martinus van Marum (1750-1837) aan Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854)
Brief van Koningklijke Maatschappij van Wetenschappen geschreven door Martinus van Marum (1750-1837) aan Johan Meerman (1753-1815)
Brief van Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846) aan Martinus van Marum (1750-1837)
Brief van M[artinus] van Marum (1750-1837), secretaris van de Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem, geschreven aan de schrijver van de verhandeling getekend 'Opinionum commenta delet dies' [i.c. Gerrit van Lennep (1774-1833)]
Brief van Martinus van Marum (1750-1837) aan Abraham de Vries (1773-1862)
Brief van Martinus van Marum (1750-1837) aan Adrianus Gilles Camper (1759-1820)
Brief van Martinus van Marum (1750-1837) aan Hendrik Willem Tydeman (1778-1863)
Brief van Martinus van Marum (1750-1837) aan J.F. Johrs.
Brief van Martinus van Marum (1750-1837) aan M. Vahl.
Brief van Martinus van Marum (1750-1837) aan Philip Willem van Heusde (1778-1839)
Brief van Martinus van Marum (1750-1837), geschreven aan Gerardus Gijsbertus ten Haaff, medicus, secretaris van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
Brief van Marum, Martinus van (1750-1837), natuurkundige.
Brieven van Jean Henri van Swinden (1746-1823) aan Martinus van Marum (1750-1837)
Brieven van Martinus van Marum (1750-1837) aan Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854)
Brieven van Martinus van Marum (1750-1837) aan Jean Henri van Swinden (1746-1823)
Brieven van Martinus van Marum (1750-1837) aan Johan Meerman (1753-1815)
Brieven van Martinus van Marum (1750-1837), geschreven aan Gerard Johannes Beeldsnijder van Voshol (1791-1853)
Brieven van Martinus van Marum (1750-1837), museumdirecteur, geschreven aan Joseph Franz von Jacquin (1766-1839), botanicus.
Brieven van Martinus van Marum (1750-1837), natuurkundige en medicus, geschreven aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853)
Catalogue des plantes cultivées au printems 1810, dans le jardin de M. van Marum à Harlem
Catalogus der bibliotheek van Teyler's Stichting, 1826.
Catalogus der bibliotheek van Teyler's Stichting, 1832.
Catalogus der bibliotheek van Teyler's Stichting, 1837
correspondance de A. Volta et M. van Marum, La
Description d'une très grande machine électrique, placée dans le Muséum de Teyler a Haarlem, et des expériments faits par le moyen de cette machine
Description de quelques appareils chimiques nouveaux ou perfectionnés de la Fondation Teylerienne, et des expériences faites avec ces appareils
Dissertatio botanico-medica inauguralis, qua disquiritur, quo usque motus fluidorum, et caeterae quædam animalium et plantarum functiones consentiunt.
Dissertatio philosophica inauguralis, de motu fluidorum in plantis, experimentis et observationibus indagato : quam ... ex auctoritate ... Gerardi Kuypers ...
Eerste vervolg der proefneemingen gedaan met Teyler's elektrizeer-machine
Intree-rede over het nut der natuurkunde in 't algemeen en voor de geneeskonst in 't byzonder
Lettre à M. Volta à Pavie : contenant des experiences sur la colonne electrique, faites par lui et la prof. Pfaff, dans la laboratoire de Teijler, à Harlem, en novembre 1801
Lettre de M. van Marum à M. A. Volta, professeur à Pavie, contenant des expériences sur la colonne électrique, faites par lui et le professeur Pfaff, dans le laboratoire de Teyler à Harlem, en Novembre 1801.
Lettre de Van Marum à M. Berthollet ... contenant la description d'un Gazomètre, construit d'une manière différente de celui de M.M. Lavoisier et Meusnier ..
Lettres à M. Mars. Landriani, M. Berthollet et M.J. Ingenhousz
M. van Marum, secretaris van de Bataafsche Maatschappy der Wetenschappen, aan den heer G. Hesselink, lid van dezelve maatschappy, en hoogleeraar in de godgeleerdheid en wysbegeerte by de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
Martinus van Marum : life and work
motu fluidorum in plantis ..., De
Naamlyst van het Naturalien-kabinet van de Bataafsche Maatschappy der Wetenschappen te Haarlem
Natuurkundige verhandeling ter beandwoording van 't voorstel by Teyler's tweede genootschap uitgeschreeven over de gephlogisteerde en gedephlogisteerde luchten
Premiere continuation des expériences, faites par le moyen de la Machineélectrique Teylerienne
Rapport van den uitslag van een natuurkundig onderzoek omtrent de zoet- waterbron, onder Minnekeburen in Vriesland, welke volgens het daarvan in de couranten geplaatste berigt, bij de overstrooming op den vierden february ll. ontstaan is
Schets der leere van M. Lavoisier omtrent de zuivere lucht van den dampkring en de vereeniging van derzelver grond, beginzel met verschillende zelfstandigheden
Schetsen der lessen gehouden in 1780 en 1781
Seconde continuation des expériences, faites par le moyen de la machine électrique Teylerienne
Toestel van een .... dampbad ter behandeling van cholera-ziekten
Tweede vervolg der proefneemingen gedaan met Teylerʹs elektrizeer-machine
Van Marum collection [MI] c1967
Verhandeling over de olijfanten, die in vroegere eeuwen de noordelijke gematigde en koude luchtstreken der aarde bewoonden : waarin eene beschrijving en afbeelding van den olijfantskop, welke in 1820 uit een' kuil nabij Heukelum, bij doorbraak ontstaan, is uitgespoeld
Verhandeling over de schadelyke uitdampingen
Verhandeling over den electrophore
Verhandeling over het electrizeeren : in welke de beschryving en afbeelding van ene nieuw uitgevondene electrizeer-machine, benevens enige nieuwe proeven uitgedagt en in 't werk gesteld door den auteur, en Mr. Gerhard Kuyper, physische-instrument-maker te Groningen
Verhandelinge over eene kleine
Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandse Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem. Volume 16-2
Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandse Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. : [Volume 16, part 2]
Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap. : [Part 4]
Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap. Volume 10
Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap. Volume 4
Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam. : [Volume 7]
Verhandelingen van het Bataafsch genootschap. Volume 07
Verhandelingen van het Bataafsch genootschap. Volume 08
Verslag der proefnemingen van dr. M. van Marum te Haarlem, op het brandblusschen genomen, getrokken uit verscheiden nommers der Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode; benevens ene beschryving der draagbare brandspuit, bij die proefnemingen gebruikt, en vervaardigt wordende in de fabricq van mathematische, physische en andere instrumenten van mr. J.H. Onderdewyngaart Canzius te Delft.
vervolg der proefneemingen gedaan
Waarnemingen betreffende den vegetalen oorsprong der steenkolen
Notes: 
Sources: 
TEL