Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000082028787 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8202 8787
Name: 
Đỗ, Mười
Nguyễn Duy Cống
Dates: 
born 1917-02-02
Related names: 
Lê, Quang Đạo
Titles: 
Báo chí văn nghệ trong sự nghiệp đỏ̂i mới
Cuộc só̂ng khả̆ng định và phát triẻ̂n đường ló̂i đỏ̂i mới
Đại đoàn ké̂t dân tộc vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bà̆ng, văn minh
Đả̂y mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ then chó̂t trong giai đoạn mới : lược ghi bài phát biẻ̂u của đò̂ng chí Tỏ̂ng bí thư Đõ̂ Mười tại hội nghị cán bộ toàn quó̂c kiẻ̂m điẻ̂m việc thực hiện nghị quyé̂t hội nghị là̂n thứ ba Ban chá̂p hành trung ương Đảng khóa VII, ngày 23 tháng 5 năm 1994.
Đả̂y mạnh sự nghiệp đỏ̂i mới vì chủ nghĩa xã hội
Đồng chí Đỗ Mười, dấu ấn qua những chặng đường lịch sử, 2012:
Những bài nói và vié̂t chọn lọc
Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh
Phát huy vai trò của Quó̂c hội xây dựng nhà nước pháp quyè̂n của dân do dân và vì dân
Sá̆p xé̂p lại sản xuá̂t, đỏ̂i mới cơ ché̂ quản lý công nghiệp
Sửa đỏ̂i hié̂n pháp, xây dựng nhà nước pháp quyè̂n Việt Nam, đả̂y mạnh sự nghiệp đỏ̂i mới
Thẻ̂ hiện khát vọng của nhân dân vè̂ chân-thiện-Mỹ
Tié̂p tục đỏ̂i mới, ỏ̂n định vững chá̆c tình hình, tạo thé̂ phát triẻ̂n mạnh hơn
Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước
Tuổi trẻ Việt Nam phải xây dựng cho mình hoài bão trí tuệ, đạo đức và ý chí cách mạng : bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ VI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từ ngày 15-18/10/1992
Vè̂ công nghiệp hóa hiện đại hóa đá̂t nước
Vè̂ xây dựng Đảng
Việt Nam muó̂n là bạn của tá̂t cả các nước trong cộng đò̂ng thé̂ giới
Vietnam, new challenges and new opportunities, 1995:
Works.
Xây dựng nhà nước của nhân dân : thành tựu kinh nghiệm đỏ̂i mới
Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bà̆ng, văn minh
Notes: 
Sources: