Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000083582958 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8358 2958
Name: 
A-wang-lo-sang-chia-chó (Dalai Lama V)
A-wang-lo-sang-chia-cho (V.; Dalai Lama)
Awang-losang-jiazhuo (V.; Dalai Lama)
Blo-bzaṅ-ragya-mtsho (V.; Dalai Lama)
Blo Bzaṅ Rgya Mtsho
Blo-bzaṅ-rgya-mtsho (Dalai Lama V)
Blo-bzaṅ-rgya-mtsho (V.; Dalai Lama)
Blo-bzang-rgya-mtsho
Blo-bzang-rgya-mtsho (Dalai Lama V.)
Da lai la ma (name in religion; V)
Dalai Lama
Dalai Lama, 05
Dalaï Lama (name in religion; V)
Dalaï Lama (V)
Diwushi (V.; Dalai Lama)
Gang shar rang grol
Gyamtsho, Ngawang Lobzang
Gyamtso, Ngawang Lobzang
Gyatso, Lobsang
Gyatso Ngawang Lobsang (name in religion)
Ii Wu Shih Ta-Lai La-Ma
Lobsang Gyatso
Lobsang Gyatso (name in religion)
Lobsang Ngawang Gyatso
Lobsang Ngawang Gyatso (name in religion)
Losang Gyatso
Nag-Dban-Blo-Bzan, Dalai-Lama
Ṅag dbaṅ blo bzaṅ rgya mtsho
Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtsho (Dalai Lama V)
Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtsho (name in religion)
Ṅag-dbaṅ Blo-bzaṅ-rgya-mtsho (V.; Dalai Lama)
Ṅag dbang blo bzang rgya mtsho (name in religion)
Nag po zil gnon drag po rtsal
Ngag-dbaṅ Blo-bzaṅ-rgya-mtsho
Ngag-dbang-blo-bzang
Ngag-Dbang Blo-Bzang, Dalai-Lama
Ngag-dbang-blo-bzang (Dalai Lama V)
Ngag-dbang Blo-bzang Rgya-mtsho
Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (Dalaï-lama V)
Ngag dbang bLo bzang rgya mtsho 'jigs med go cha thub bstan lang tsho'i sde
Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (name in religion)
Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (Ta lai bla ma V)
Ngag-dbang Blo-bzang rgya-mtsʿo (V.; Dalai Lama)
Ngag-dbang-blob-zang-rgya-mtsho (name in religion)
Ngawang Lobsang Gyatsho
Ngawang Lobsang Gyatso
Ngawang Lobsang Gyatso (name in religion)
Ngawang Lobzang Gyamtso
Ngawang Lobzang Gyamtso (Dalai Lama V)
Ngawang Lobzang Gyamtso (V.; Dalai Lama)
Ngawang Lobzang Gyatsho
Ngawang Lobzang Gyatso (name in religion)
Ngawang Losang Gyatsho
Ngawang Losang Gyatsho (Dalai Lama V)
Ngawang Losang Gyatso (name in religion)
Rdo rje thogs med rtsal
rGyal-ba lṅa-pa chen-po
rGyal dbang lnga pa chen po
Ta lai bla ma V ngag dbang blo bzang rgya mtsho
Ta-lai La-ma (V.)
Ti wu shih Ta-lai La-ma
Ti wu shih (V.; Dalai Lama)
Tshangs sras bzhad pa'i rdo rje
Tshangs sras bzhad pa'i rdo rje 'jigs med go cha thub bstan lang tsho gsar pa'i sde
Wushidalailama
Za-hor-sṅags-smyon Zil-gnon-bźad-pa-rtsal
Za-hor-sṅags-smyon Zil-gnon-bźad-pa-rtsal (Dalai Lama)
Za-hor sṅags-smyon Zil-gnon-bźad-pa-rtsal (V.; Dalai Lama)
Za hor sngags smyon
Za hor sngags smyon zil gnon bzhad pa rtsal
Zil-gnon-bźad-pa-rtsal (Za-hor-sṅags-smyon)
Zil-gnon-bźad-pa-rtsal (Za-hor-sṅags-smyon, Dalai Lama)
Zil-gnon-bźad-pa-rtsal, Za-hor sṅags-smyon (V.; Dalai Lama)
Zil gnon bzhad pa rtsal
ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (dalaï lama; V)
五世达赖喇嘛
Dates: 
1617-1682
Creation class: 
Computer file
Language material
Related names: 
'Jam dbyangs bstan 'dzin
Aḥmad, Ẓahīruddīn
bSam gtan rgyal mtshan mkhar rme'u (1936-....))
Demo, Ngawang Gelek (1939-)
Grünwedel, Albert
Guo, Heqing
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse
Karmay, Samten Gyaltsen
Ma, Lianlong
Nebesky-Wojkowitz, René de
འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན།
国和卿
马连龙
Titles: 
Bder gshegs bdun gyi mchod pa'i chog sgrig yid bzhin dbang rgyal
Bod kyi deb ther Dpyid kyi rgyal moʼi glu dbyaṅs
Bstan bcos Mṅon rtogs rgyan rtsa ʼgrel rnams gsal bar byed pa
Bstan paʼi rtsa ba rab byuṅ daṅ khyim pa la phan gdags paʼi las kyi cho ga mthaʼ gcod daṅ bcas pa ʼkhrul spoṅ rnam rgyal gser mdog : a detailed presentation of vinaya discipline for monks and upasaka
Collected Works (gsung 'bum) of Vth Dalai Lama, Ngag dbang blo bzang rgya mtsho
Dbaṅ chen yaṅ gsaṅ lha dguʼi.
Dgra lha dpang stod bzhugs so
'Dod khams dbang phyugs dmag zor rgyal mo'i grub thabs gtor chog tshogs mchod mnga' gsol bcas bzhugs so
Du kū laʼi gos bzaṅ
Gangs can gyi ljongs su bkaʾ dang bstan bcos sogs kyi glegs bam spar gzhi ji ltar yod pa rnam nas dkar chag spar thor phyogs tsam du bkod pa phan bdeʾi pad tshal ʾbyed paʾi nyin byed
Gon sa Lna-pa-chen-po.
Grwa sa chen po bzhi dang rgyad [sic] pa stod smad chags tshul pad dkar ʾphreng ba
gSan yig gang yig gangga'i chu rgyun
Guide to the Great Temple of Lhasa
Gʼyu thog gsar rñiṅ gi rnam thar : biographies of Gʼyu-thog Yon-tan-mgon-po the elder and younger
History of Tibet
illusive play: the autobiography of the Fifth Dalai Lama, The
Lha ldan sprul pa'i gtsug lag khang gi dkar chag shel dkar me long
Lha lnga'i gsol mchod bsod nams dpal bskyed
Lugs zung gi bslab bya mu thi la'i 'phreng ba
manuscrit d'or, Le : visions secrètes du cinquième Dalaï Lama
Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtshoʼi rnam thar.
Practice of emptiness : the Perfection of wisdom chapter of the Fifth Dalai Lama's Sacred Word of Manjusri
Rgya Bod Hor Sog gi mchog dman bar pa rnams la ʼphrin yig sñan ṅag tu bkod pa Rab sñan rgyud maṅ : letters to various notables of China, Tibet and Mongolia
Rgyal mchog lṅa pa chen poʼi gsuṅ bstan bcos chen po dbu ma la ʼjug pa gsal bar byed pa theg chen rgya mtshor ʼjug paʼi gru rdziṅs źes bya ba bźugs so
Rgyal po sku lnga'i gser skyems dang gnod sbyin rtsi'u dmar po'i gser skyems bzhugs so
Rje-btsun-bla-ma-Mahāguru-Padma-ʹbyun-gnas-la-gsol-baʹdebs-pa-byin-rlabs-bdud-rtsiʹi-char-rgyun
Rta thugs dkar po
Sādhanas for the practice of the Bla ma rig ʼdzin ʼdus pa, Bkaʼ brgyad, and Bla ma gsaṅ ba ʼdus pa
Secret visions of the Fifth Dalai Lama : the "Gold Manuscript" in the Fournier collection
Shi jing zhushi. Miao yin huan ge
Sñan ṅag me loṅ gi dkaʼ ʼgrel dbyaṅs can dgyes paʼi glu dbyaṅs
Snyan ngag gi bstan bcos me long zhes bya ba
Tempel von Lhasa, Die : Gedicht des ersten Dalailama, für Pilger bestimmt
Three karchacks
Tibetan religious dances : Tibetan text and annotated translation of the 'chams yig
Works.
Wu shi Dalai zhuan
Xizang wang chen ji
Yun shang
Zur Thams-cad-mkhyen-pa Chos-dbyiṅs-raṅ-grol gyi rnam thar theg mchog bstan paʼi śiṅ rta bźugs
ཀླུ་གཏོར་བདུད་རྩི་ཧོ་མའི་ཆུ་རྒྱུ།
གཏོར་མའི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།
གཞི་གསུམ་ཆོ་གའི་ཆ་རྐྱེན་གཏོར་མ་ཆ་བཞི་དང་གཞི་བདག་གཏོར་བསྔོ།
ཉེ་བརྒྱུད་ཚོ་འཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།
ཐམ་ཕུད།
དཔལ་མགོན་པོ་ཆེ་ཆུང་ལས་མཁན་ནམས་ཀྱི་བསྟོད་བསྐུལ་བཤན་པ་རྣམ་པར་རོལ་པ།
དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རེ་གཟིགས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
དབྱུ་གུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་གཏོར་ཆོག་སྲིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ།
བླ་མ་ཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།
བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས།
ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་གངྒའིི་ཆུ་རྒྱུན་ལས་གླེགས་བམ་དང་པོ།
ཟུར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ།
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་མཐོ་རིས་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན།
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན།
རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་ངུར་སྨྲིག་གར་གྱིས་རྣམ་པར་རོལ་པ་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་སྡེ་དཔོན་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་བདུད་རྩིས་ཟ་མ་ཏོག།
རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ།
རྒྱུད་སྡེ་རྣམ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་འཕྲིན་བསྙེན་པ་རྗེ་གནང་སོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་སྙེ་མ་གཡུར་ཟའི་ནང་ཚན་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སོ་སོའི་མཚན་བྱད་དགོད་བར།
རྣམ་རྒྱལ་འཇོམ་སོགས་ལ་དགོས་པའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ག
ལམ་ཟབ་ནང་མའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཐོ་རིས་དབང་གི་ཆུ་མོ།
ལྷ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་བསོད་ནམས་དཔལ་བསྐྱེད།
ལུགས་ཟུང་གི་བསླབ་བྱ་མུ་ཐི་ལའི་འཕྲེང་བ།
སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་དཀའ་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས།
五世達賴阿旺洛桑嘉措文集
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NTA RERO SUDOC WKP