Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000083870220 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8387 0220
Name: 
Be Rab, Yaʿaqov
Be Rav, Yaʻaḳov
Beirav, Jacob
Berab, Jacob
Berab, Jakob
Berab, Yaʿaqov
Berav, Mahari
Berav, Mohari
Berav, Y.
Berav, Yaacob
Berav, Yaʻaḳov
Mahariv
Yaʻaḳov (de-Ve Rav)
בי רב, יעקב
בירב, יעקב
בירב, יעקב בן משה
בירב, יערב
ברב, יעקב
יעקב בי רב
מהר"י בירב
Dates: 
1474-1546
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Related names: 
Daṿid ibn Hin, active (16th century-17th century)
Morgenshtern, Ch
אלצייג, יוסף בן שלמה
אלצייג, יצחק אבן
מארגנשטערן, יחיאל מאיר
קפשלי, אליהו בן אלקנה
קרפוקופו, מנחם
קשטרו, משה בן צדיק
שניאורסון, מנחם מנדל (1789-1866)
תלמיד הרשב"א
Titles: 
Ḥidushe ha-R. Y. Berav ʻal Masekhet Ḳidushin, 1981:
Ḥidushe talmid ha-Rashba u-Mahari Be Rav : ʻal masekhet Ḳidushin.
Likute shoshanim.
Poems.
Sefer Liḳuṭe shoshanim : ṿe-hu ḥibur naʼeh
Sefer šeʾelot tešuvot ...
Sefer Sheʼelot u-teshuvot : ḥokhmot ba-ḥuts teronah ba-reḥovot ... ʻal Masekhet Ḳidushin ...
Sefer Yesod ʿolam. -
Šeʾelot tešuvot
Sheloshah sefarim niftaḥim.
Sheʼelot u-teshuvot, 1987 or 1988:
Shut Mahari Berav
Ṭuv Ṭevaryah : ha-ḳoplas shel R. Yaʻaḳov Berav ʻal ḥidush ha-yishuv bi-Ṭeveryah ṿe-nise hatsalatah
אגרות, שירים ומליצות מחכמי ספרד והמגורשים במאות ט"ו-ט"ז.
אוסף דרושים וקטעים פרשניים ודרשניים שונים
אוסף דרשות מהמאה הט"ז.
באורים וחדושים על נביאים וכתובים
באורים למאמרי חז"ל לאגדות התלמוד וטעמי מצוות ומנהגים
באורים על המקרא (לקוטים).
בית יעקב
דברי חכמים : אוסף דרשות שונות בעיקר מחכמי ספרד והמזרח במאה הט"ז.
דרושים על מאמרי חז"ל ופסוקים מהמקרא.
דרשות ובאורים קצרים למקרא ולמשנה.
דרשות ודרושים : דרשות על פרשות התורה (שלא לפי הסדר), פרוש מגלת אסתר, ודרשות לאירועים שונים
דרשות (חלק מקבץ).
חדושי גפ"ת מחכמי יון, תורכיה וארץ ישראל במאות ט"ז-י"ז : חלקם בצורת שאלות ותשובות.
חדושי הר"י בירב - קדושין
חדושי סוגיות התלמוד.
חדושים, מאמרים ובאורים על פסוקי מקרא ומאמרי חז"ל
חדושים על התלמוד : לרוב על רש"י ותוספות
חדושים על התלמוד (קדושין).
חידושי הר"י בירב על מסכת קידושין
טוב טבריה : הקופלאס של ר׳ יעקב בירב על חידוש הישוב בטבריה ונסי הצלתה
ילקוט דרשות מחכמי צפת במאה הט"ז וראשית המאה הי"ז
ילקוט חדושים : לרבנים מתורכיה ומארץ ישראל, מהמאה ה-16 ותחילת ה-17.
לקוטי שושנים.
מעשה בית דין
משנה תורה.
סגלות, קמעות ורפואות : בעברית וביידיש.
ספר המצוות.
ספר יסוד עולם
ספר כריתות.
ספר לקוטי שושנים : והוא חבור ...
ספר לקוטי שושנים : מלוקט מגאוני ה״ה יעקב בירב ... [et al.] ; דוד ן׳ הין החזיק ידי המדפיסים.
ספר משנה תורה
ספר שאלות ותשובות : חכמות בחוץ תרונה ברחובות ... על מסכת קידושין ...
ספר שאלות ותשובות : ... על הדין הישר ... ועל האמת במשא ומתן ... ועל השלום להשקיט דברי ריבות, זאת ועוד ... על מסכת קדושין ...
ספר שאלות ותשובות : ... על הדין ... ועל האמת במשא ומתן ... להשקיט דברי ריבות ... על מסכת קדושין, כתובות
פיוטים מאת פייטנים מארצות המזרח.
פרוש מסכת אבות לשם טוב הלוי.
פרוש משנה תורה (ספר הפלאה, הלכות שבועות).
פרוש משנה תורה (ספר זמנים, הלכות שבת).
פרושים והגהות על משנה תורה להרמב"ם
קבץ באורים על אגדות חז"ל.
קבץ מפרשים על מסכת קדושין
קבץ שאלות ותשובות מאת חכמי המזרח (מצרים, ארץ ישראל ותורכיה) במאה הט"ז והי"ז.
קובץ מפרשים על מסכת קידושין : כוללת חידושי רבותינו הראשונים והאחרונים ...
קונטרס הסמיכה.
קונטרס פסקים מחכמי קנדיאה תורכיה והמזרח
שאלות ותשובות בהלכות שחיטה וטרפות.
שאלות ותשובות ופסקים מחכמי ספרד ואשכנז.
שאלות ותשובות מאת הרדב"ז.
שאלות ותשובות מאת יעקב בירב (לקוטים) : על מסכת יבמות
שאלות ותשובות [מהר"י בירב] : על הדין ... במשא ומתן ... להשקיט דברי ריבות ... גם לרבות שיטות על מסכת קדושין ...
שאלות ותשובות : עם הוספות חדשות
שו״ת מהר״י בירב
שלש ספרים נפתחים : והם חידושים על מסכת קידושין
שלשה ספרים נפתחים : והם חידושים על מסכת קידושין
תורת חב"ד.
תשובה בענין גט.
תשובות על נזירות שמשון
תשלום שיטת מהר"י בי רב : למס' קדושין
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NTA WKP