Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000083870220 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8387 0220
Name: 
Be Rab, Yaʿaqov
Be Rav, Yaʻaḳov
Beirav, Jacob
Berab, Jacob
Berab, Jakob
Berab, Yaʿaqov
Berav, Mahari
Berav, Mohari
Berav, Y.
Berav, Yaacob
Berav, Yaʻaḳov
Mahariv
Yaʻaḳov (de-Ve Rav)
בי רב, יעקב
בירב, יעקב
בירב, יעקב בן משה
בירב, יערב
ברב, יעקב
יעקב בי רב
מהר"י בירב
Dates: 
1474-1546
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Related names: 
Daṿid ibn Hin, 16th (17th cent)
Morgenshtern, Ch
אלצייג, יוסף בן שלמה
אלצייג, יצחק אבן
מארגנשטערן, יחיאל מאיר
קפשלי, אליהו בן אלקנה
קרפוקופו, מנחם
קשטרו, משה בן צדיק
שניאורסון, מנחם מנדל (1789-1866)
תלמיד הרשב"א
Titles: 
Ḥidushe ha-R. Y. Berav ʻal Masekhet Ḳidushin, 1981:
Liḳuṭe shoshanim.
Poems. Selections.
Sefer šeʾelot tešuvot ...
Sefer Yesod ʿolam. -
Sheloshah sefarim niftaḥim.
Sheʼelot u-teshuvot
Shut Mahari Berav
Ṭuv Ṭeveryah
אגרות, שירים ומליצות מחכמי ספרד והמגורשים במאות ט"ו-ט"ז.
אוסף דרושים וקטעים פרשניים ודרשניים שונים
באורים וחדושים על נביאים וכתובים
באורים למאמרי חז"ל לאגדות התלמוד וטעמי מצוות ומנהגים
באורים על המקרא (לקוטים).
בית יעקב
דברי חכמים.
דרשות ובאורים קצרים למקרא ולמשנה.
דרשות ודרושים : דרשות על פרשות התורה (שלא לפי הסדר), פרוש מגלת אסתר, ודרשות לאירועים שונים
דרשות (חלק מקבץ).
חדושי גפ"ת מחכמי יון, תורכיה וארץ ישראל במאות ט"ז-י"ז : חלקם בצורת שאלות ותשובות.
חדושי הר"י בירב - קדושין
חדושים, מאמרים ובאורים על פסוקי מקרא ומאמרי חז"ל
חדושים על התלמוד (קדושין)
טוב טבריה : הקופלאס של ר׳ יעקב בירב על חידוש הישוב בטבריה ונסי הצלתה
ילקוט דרשות מחכמי צפת במאה הט"ז וראשית המאה הי"ז.
ילקוט חדושים : לרבנים מתורכיה ומארץ ישראל, מהמאה ה-16 ותחילת ה-17.
מעשה בית דין
סגלות, קמעות ורפואות : בעברית וביידיש.
ספר המצוות.
ספר יסוד עולם
ספר כריתות.
ספר לקוטי שושנים
ספר שאלות ותשובות : חכמות בחוץ תרונה ברחובות ... על מסכת קידושין ...
פיוטים מאת פייטנים מארצות המזרח.
פרוש מסכת אבות לשם טוב הלוי.
פרוש משנה תורה (ספר הפלאה, הלכות שבועות).
פרושים והגהות על משנה תורה להרמב"ם
קבץ באורים על אגדות חז"ל
קבץ שאלות ותשובות מאת חכמי המזרח (מצרים, ארץ ישראל ותורכיה) במאה הט"ז והי"ז.
קובץ מפרשים על מסכת קידושין : כוללת חידושי רבותינו הראשונים והאחרונים ...
קונטרס הסמיכה.
קונטרס פסקים מחכמי קנדיאה תורכיה והמזרח
שאלות ותשובות בהלכות שחיטה וטרפות.
שאלות ותשובות ופסקים מחכמי ספרד ואשכנז.
שאלות ותשובות מאת יעקב בירב
שאלות ותשובות [מהר"י בירב] : על הדין ... במשא ומתן ... להשקיט דברי ריבות ... גם לרבות שיטות על מסכת קדושין ...
שאלות ותשובות : עם הוספות חדשות
שו״ת מהר״י בירב
שלשה ספרים נפתחים : והם חידושים על מסכת קידושין
תורת חב"ד.
תשובה בענין גט.
תשובות על נזירות שמשון
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NTA WKP