Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000084502171 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8450 2171
Name: 
Čhaoyūhūa (Somdet Čhaofā Phra Pokklao)
Phra Pok Klao (King of Siam)
Phra Pokklao
Phrabāt Somdet Phra Čhaoyūhūa (Ratchakān Thī 7)
Phrabāt Somdet Phra Paraminthara Mahā Phrachāthipok ... Pokkhlao Čhaoyūhūa
Phrabāt Somdet Phra Pokkhlao Čhaoyūhūa
Phrabāt Somdet Phra Pǭraminthara Mahā Phrachāthipok ... Pokkhlao Čhaoyūhūa (Roi de Thaïlande)
Pokklao
Pokklao Čhaoyūhūa (Somdet Čhaofā Phra)
Pokklao Čhaoyūhūa (Somdet Phra)
Pokklao (King of Siam)
Pokklao (Somdet Phra)
Prachāthipoksakdidēt (Prince, son of Chulalongkorn, King of Siam)
Prajadhiphok
Prajadhipok
Prajadhipok (King of Siam)
Prajadhipok (King of Thailand)
Prajadhipok (Prins)
Prajadhipok (Somdet Čhaofā)
Rama 7
Rama (VII; King of Siam)
Rama VII (koning van Siam)
Rama VII (Roi de Thaïlande)
Rama (VII.; Siam, König)
Ratchakān Thī 7
Rǭ. 7
Somdet Phra Pokklao Chaoyūhūa
Sukhōthaithammarāchā (Prince, son of Chulalongkorn, King of Siam)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (Roi de Thaïlande)
พระปกเกล้า
ร. ๗
รัชกาลที่ ๗
Dates: 
1893-1941
Related names: 
Thailand. Khana Kammakān Chamra Prawattisāt Thai læ Čhatphim ʻĒkkasān thāng Prawattisāt læ Bōrānnakhadī
Thailand. Kō̜ng Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt
Thailand. Krom Sinlapākō̜n
Thailand. Ratthasaphā. Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Samnakngān Lēkhāthikān
Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān
Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an
Wichitwongwutthikrai (Sit), Phrayā
Titles: 
Čhaofā Prachāthipok rāchan phūnirāt
Čhotmāihēt Phrabāt Somdet-- Phra Pokklāo Čhaoyūhūa læ Somdet Phranāng Čhao Ramphaiphannī Phrabō̜rommarāchinī sadet phrarātchadamnœ̄n praphāt Čhangwat Lamphūn, Phutthasakkarāt 2469.
Čhotmāihēt Phrabāt Somdet Phra Pokklāo Čhaoyuhūa sadet līap monthon fāi nư̄a læ Nakhō̜n Chīang Mai, Phō̜. Sō̜. 2469.
Čhotmāihēt rāiwan Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa sadet praphāt prathēt ʻIndōčhin, Phō̜. Sō̜. 2473
Čhotmāihēt sadet phrarātchadamnœ̄n praphāt Yurōp, Phō̜. Sō̜. 2476-2477 khō̜ng Phrabāt Somdet Phra Pokklāo Čhaoyūhūa.
end of the absolute monarchy in Siam, 1984:, The
ʻĒkkasān prakō̜p Kānprachum thāng Wichākān rư̄ang "Sangkhom Thai nai Ratchasamai Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa" : nư̄ang warōkāt 100 pī phrarātchasomphop Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa : wan thī 6-9 Kumphāphan 2537 na hō̜ngprachum Sāranithēt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai
ʻUthai Sinthusān. Sārānukrom Thai, 1973-1979:
Kansadǣng sǣng sīang chalœ̄m phrakīat 100 pī Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa rư̄ang "phramahākasat prachāthipatai" na Phrathīnang ʻAnantasamākhom, rawāng wan thī 11-19 Thanwākhom Phutthasakkarāt 2536 wēlā 20.00 nō̜.
Khlōng lilit suphāp tamrap phrabō̜rommarāchāphisēk sapdamarāt mahā Čhakkrīwong mư̄a Phutthasok 2468
Khūmư̄ kānpatibat ngān khō̜ng phanthārak phiphitthaphanthasathān hǣng chāt, Krom Sinlapākō̜n.
Nithān khō̜ng lung rư̄ang wǣn wisēt : phāpphayon
Phra Pokklao-- kap Khana Rātsadō̜n
Phrabāt Somdet Phra Paraminthra Mahā Prachāthipok Phra Pokklao Čhaoyūhūa song sala rātchasombat.
Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa kap kānphiphitthaphan Thai.
Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa kap rabop khārātchakān phonlarư̄an.
Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Prachāthipok
Phrarātchahatthalēkhā Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa phrarātchathān phrathidā Somdet Čhaofā Krommaphra Nakhō̜nsawanwō̜raphinit nai khrāo sadet praphāt Ko̜ Chawā mư̄a pī Maseng Phō̜. Sō̜. 2472
Phrarātchawičhān khō̜ng Somdet Phra Pokklao song khān Khāo Khrōngkān Sētthakit
Pramūan phrabō̜rommarāchōwāt læ phrarātchadamrat nai Phrabāt Somdet Phra Paraminthra Mahā Prachāthipok Phra Pokklao Čhaoyūhūa.
Pranītsin Thai.
Rāingān Kānchumnum Lūksư̄a hǣng Chāt.
Rīangkhwām kǣ krathū tham
Rūam čhaikhwām phrarātchadamrat khō̜ng Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nai kānsadet phrarātchadamnœ̄n yīam rōngrīan Čhīn, mư̄a dư̄an Mīnākhom, Phō̜. Sō̜. 2470 kap khamplǣ pen phāsā Čhīn læ phāsā ʻAngkrit.
Sārasangkhēp ʻēkkasān khō̜ng Krasūang Kāntāngprathēt ʻAngkrit thī kīeokap Prathēt Thai
Sing thī khāphačhao phop hen
Speeches.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NTA SUDOC WKP