Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000108012282 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0801 2282
Name: 
Berkouwer, G. C.
Berkouwer, Gerrit C.
Berkouwer, Gerrit Cornelis
Dates: 
1903-1996
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Musical sound recording
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Aalders, G.Ch. (1880-1961)
Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)
Academisch proefschrift Amsterdam
Bakker, J.T. (1924-2012)
Bakker, Jan Taeke (1924-2012)
Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Synode
Oberman, Heiko Augustinus
Ridderbos, J. (1879-1960)
Ridderbos, Jan (1879-1960)
Smedes, Lewis B. (1921-2002)
Smedes, Lewis Benedictus (1921-2002)
Solle, Siegfried
Teichman, Barbara von
Thèse Faculté de théologie de l'Eglise indépendante de Neuchâtel
Turner, Lydia
Vriend, John
Woude, A. S. van der
Woude, A.S. van der (1927-2000)
Woude, Adam Simon (1927-2000)
Titles: 
Aan de kerkeraden en leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Geliefde Broeders en Zusters in onzen Heere Jezus Christus. In deze benarde tijden, nu de straffende hand Gods ...
Barthianisme en Katholicisme
Beunruhigung und Verantwortlichkeit Definitionen z. Verständnis von Theologie u. Kirche in unserer Zeit
Bewijs in de wetenschap; interfacultaire voordrachten in 1959 gehouden aan de Vrije Universiteit, Het
Bibliografie G.C. Berkouwer
Bibliography G.C. Berkouwer
church dogmatics
church, The
Conflict met Rome
conflict with Rome., The
Dertiende apostel en het elfde gebod. Paulus in de loop der eeuwen., De
Divine election.
Dogmatische studiën
Ex auditu verbi : theologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G. C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hooglerar in de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Faith and perseverance
Gehorsam und Aufbruch. Zur Situation d. kath. Kirch u. Theologie.
Gehorsam und Aufbruch Zur Situation d. kath. Kirche u. Theologie
Geliefde Broeders en Zusters in onzen Heere Jezus Christus. In deze benarde tijden, nu de straffende hand Gods ...
Geloof en openbaring in de nieuwere Duitsche theologie
Geloof en openbaring in de nieuwereduitsche theologie
Geloof en rechtvaardiging
General revelation
Gevaren en perspectieven voor ons kerkelijk leven
gezag in de kerk, Het
half century of theology, A : movements and motives
halve eeuw theologie, Een : motieven en stromingen van 1920 tot heden
Heilige Schrift.
herleving van de natuurlijke theologie, De
Holy Scripture
In gesprek met Van Ruler
Incertitude moderne et foi chrétienne
Is onze werkwijze intellectualistisch?
J.l. Zondag werd het volgende van de kansel voorgelezen: De Gen. Synode, vergaderend te Utrecht op 2 Juni 1944, gevoelt zich gedrongen om in dezen bewogen tijd een enkel woord tot u te richten. Om haar besluiten inzake Prof. Dr. K. Schilder, welke zij ...
Karl Barth en de kinderdoop
kerk I, De : eenheid en katholiciteit
kerk II, De : apostoliciteit en heiligheid
Kernwoorden in het christelijk geloof
Ketters of voortrekkers : de geestelijke horizon van onze tijd
Kohlbrugge in onze tijd
Konzil und die neue katholische Theologie, Das
licht der wereld, Het : het evangelie van Johannes
Man : the image of God
mens het beeld Gods, De
mis als centrum, De
Modern uncertainty and Christian faith
Nabetrachting op het concilie
nabijheid van Gods genadewoord, vooral in de prediking, De : intrede-preek
Nieuwe perspectieven in de controvers : Rome-Reformatie door G. C. Berkouwer
Opstellen aangeboden aan professor dr. D. Nauta bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968
Over het Credo
person of Christ, The
Persoonlijk bijbelonderzoek
pessoa de Cristo, A
probleem der Schriftkritiek, Het
providence of God, The
Rapport betreffende onderzoek inzake tucht over "doopleden" ...
Rapport van de Commissie inzake de Toekomstverwachting der Kerk, benoemd door de eerste Gereformeerde Oecumenische Synode (Grand Rapids, 1946), uitgebracht aan de Gereformeerde Oecumenische Synode, bijeen te roepen te Amsterdam in augustus 1949
Recent developments in Roman Catholic thought
Registers op de Dogmatische studiën van Dr. G.C. Berkouwer
Registers op Dr. G. C. Berkouwer's Dogmatische Studiën : Geloof en rechtvaardiging ; Geloof en heiliging ; Geloof en volharding ; De Voorzienigheid Gods ; De Algemene Openbaring ; De Persoon van Christus ; Het werk van Christus.
return of Christ, The
Revolte in de theologie : een bundel beschouwingen over de zogenaamde vernieuwingstheologie
sacramenten, De
sacraments, The
Second Vatican Council and the new Catholicism., The
Sin
Studies in dogmatics
Te wapenʺ
TheReformed faith and the modern concept of man
Toelichting op de uitspraken van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland inzake eenige punten der leer
triomf der genade in de theologie van Karl Barth, De
Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths, Der
Triumph of grace in the theology of Karl Barth. [Translated from the Dutch De Triomf der genade in de theologie van Karl Barth, by Harry R. Boer, G. C. Berkouwer. The
Utrechtsche Bondsdag 1939, De : redevoeringen en referaten gehouden in de 51ste Algemeene Vergadering van den Nederlandschen Bond van Jongelings-Vereenigingen op Gereformeerden Grondslag 18 mei 1939
Vatikaans concilie en nieuwe theologie
Verdienste of genade? een centraal hoofdstuk uit de geschiedenis der grote controvers
verkiezing Gods, De
Verontrusting en verantwoordelijkheid
Volharden
voorzienigheid Gods, De
Wat is waarheid? : waarheid en verificatie in kerk en theologie : een bundel opstellen
wederkomst van Christus, De
Weleerw. en Eerw. Broeders
WelEerwaarde en Eerwaarde Heeren en Broeders, De Generale Synode van Utrecht bevindt zich in droeve noodzakelijkheid U mededeeling te doen van het volgende besluit: De Generale Synode, in haar ...
Weleerwaarde en eerwaarde Heeren en Broeders! Namens de Generale Synode hebben wij U het volgende mede te deelen
Weleerwaarde en Eerwaarde Heeren en Broeders! Namens de Generale Synode hebben wij u met blijdschap mede te deelen
Wereldoorlog en theologie
werk van Christus, Het
work of Christ, The
Zoeken en vinden : herinneringen en ervaringen
zonde II, De : wezen en verbreiding der zonde
Notes: 
Thèse Faculté de théologie de l'Eglise indépendante de Neuchâtel
Academisch proefschrift Amsterdam
Sources: 
VIAF BNF DNB LC NKC NLI NTA SUDOC WKP