Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000108692513 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0869 2513
Name: 
Cosmopolita, Theophilus
Cosmopolita, Theophilus (pseudonym)
Theophilus Cosmopolita
Theophilus Cosmopolita (pseudonym)
Verus, Lucius
Voet, Ghysbert
Voet, Gijsbert,
Voet, Gisbert
Voetii, Gisberti
Voetius, ..
Voëtius, Gisbert
Voetius, Gisbertus
Voetius, Gysbertus
Dates: 
1589-1676
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Bayly, Lewis (ca.1575-1631.)
Constantius, Christianus (see also from)
Dreunen, Meinardus van (Utrecht)
Hoornbeeck, Johannes (1617-1666)
Houten, Josias van
Janssonius van Waesberge, Johannes (I, Utrecht)
Maets, Carolus de
Osterhaven, M. Eugene (1915-)
Osterhaven, Maurice Eugene (1915-)
Philarchontius, Eusebius (see also from)
Roman, Aegidius (Utrecht)
Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Schuttenius, Everardus (ca. 1595-1655.)
Selden, John
Snellaert, Esdras Willemsz (Utrecht)
Tilenus, Daniel (1563-1633)
Universiteit Utrecht
Van Vvaesberge, Johannes
Veronensis, Regelius (see also from)
Verus, Lucius (see also from)
Voet, Gijsbert (1589-1676)
Titles: 
Afscheydt predicatie ...
Albuminscriptie van
Antithesis, partim Guil.
askētika sive Exercitia pietatis
beatitudinis subjecto et actu formali, De
Beginselen van gereformeerd kerkrecht
[Brief aan Joannes Vollenhove]
Brief van Gisbertus Voetius (1589-1676)
Brieven van Constantijn Huygens (1596-1687), geschreven aan Gisbertus Voetius (1589-1676), theoloog.
Brieven van Johannes van Almeloveen ca.1618-1678 aan Gisbertus Voetius (1589-1676)
Catechisatie over den catechismus der remonstranten : tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt
Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus
coelo beatorum, De
crisis of causality, The : Voetius and Descartes on God, nature and change
crisis of causality. voetius and [[descartes]] on god, nature and change, the
D. Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus
Declamatio de cometa anni 1604
Den ver-resenen Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen.
Disceptatio de lusu aleae. -
Disputatie van geestelycke verlatingen
Disputatio de comoediis, dat is, Twist-redening van de schou-speelen. Gehouden en voorgestelt, in de Hooge-School van Utrecht
Disputatio ex politia ecclesiastica de ecclesiasticis canonibus, decretis, moribus ...
Disputatio theologica, de coelo beatorum ...
Disputatio theologica de juramento religionis
Disputationis theologicae, de concursu Dei determinate, an determinabili? sectio prima [-tertia]; quam
Disputationis theologicae de transubstantiatione... pars prima [-quarta], quam... sub praesidio D. Gisberti Voetii... sustinebit Jacobus Hessels Van Borculo... ad diem 11. maji...
Disputaty van geestelicke verlatingen
Drie kerkrechtelijke verhandelingen vertaald uit de Politica ecclesiastica
ecclesiasticis canonibus, decretis, moribus seu consuetudine, De
Eene disputatie van Gisbertus Voetius over geestelijke verlatingen
Eenige onuitgegeven brieven van en aan Gisbertus Voetius
Eerste predicatie in de Dom-Kercke tot Wtrecht te negen uren den 16. Novembris 1673. Gedaen door Gisbertus Voetius ... Na dat de Fransche macht de stadt, ende die van het pausdom de Dom-Kercke op den 13. November voor den middagh verlaten hadden
Exercitatio de prognosticis cometarum. -
Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae
Extract uyt den brief van D. Gisbertus Voetius, professor en predicant tot Utrecht, rakende het wegh nemen vande canonisien ende der selver in-komsten, geschreven aen D. Martinum Schoock, philosophiae profess. tot Groeningen, welcken brief by den selven Voetius is gerecolleert voor den ed. gerechte der stadt Utrecht volgens informatie vanden 5 May 1647.
Extract uyt den brief van D. Gisbertus Voetius ..., rakende het wegh nemen vande canonisien ende der selver in-komsten, geschreven aan D. Martinum Schoock ..., welcken brief by denselen Voetius is gerecolleert voor den ed. gerechte der stadt Utrecht volgens informatie vanden 5. May 1647
Geestelijke verlatingen
Gevoelen ontrent de particuliere by-een-komsten der christenen
Gisberti Voetii,... Diatribae de theologia, philologia, historia et philosophia sacra. Cum indice locorum quorundam script. et syllabo mater. ac quaestion. philosophico-theologicarum
Gisberti Voetii Disputatie van geestelycke verlatingen
Gisberti Voetii Disputaty van geestelicke verlatingen.
Gisberti Voetii Dissertatio epistolica de termino vitae... Editio altera... Addita est propter argumenti affinitatem ejusdem disputatio de peste
Gisberti Voetii gevoelen ontrent de particuliere by-een-komsten der christenen.
Gisberti Voetii Politicae ecclesiasticae
Gisberti Voetii theologiæ in Acad. Ultrajectina professoris Selectarum disputationum theologicarum. Pars
Gisberti Voetii Tractatus selecti de politica ecclesiastica.
Gisbertus Voetius: De praktijk der godzaligheid (Ta askētika sive Exercitia pietatis, 1664)
godsvrucht, vereischte tot de wetenschap, De
Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap
Godts-geleerde vragen, en antwoorden wegens de scheydingen, en afwijckingen, van de kercken
Grondige ende pentinente verklaringe over de drage vvien de kerckelijcke macht toekomt? : In drie onderscheydene disputatien voor-ghestelt, van ...
Illustris Gymnasii Ultraiectini inauguratio una cum orationibus inauguralibus.
iuramento religionis, De
Johannis Voet ... Responsio ad libellum personati cujusdam Cephæ Pistophili. Titulo Sententia theologorum veterum & recentiorumde amore in fide ... que viri D. Gisberti Voetii, in disputatione quam nuper habuit ... defensa a Cepha Pistophilo, 1676:
kort tractaetjen van de danssen, Een
liturgiis, De
Meditationes de prima philosophia
melanchthon-schriften der stadt bretten
ministerii ecclesiastici necessitate, De
Naerder openinghe vande manifeste, by de vier predikanten binnen 's Hertogen-Bossche den 16. May uyt-gegeven aen de geestelijckheydt aldaer, teghens seecker cartel, den 14. Iunij, by twee doctores tot Loven den voorsz: predikanten toe-ghesonden
Nazm al-Jawhar
Notarum spongia, quibus Alexipharmacum civibus Sylvæ-ducensibus nuper propinatum aspersit Gisbertus Voetius
Politica ecclesiastica
practycke ofte oeffeninge der godsaligheydt, De : leerende een christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen magh
practycke ofte Oeffeninge der godsaligheyt; leerende een christen mensche, hoe hy in zijn wandel van sijn gantsche leven God behagen mach, De
practycke ofte oeffeninge der godtsaligheydt, De : leerende een Christen mensche, hoe hy in sijn wandel in sijn gantsche leven Gode behagen mach
practycke ofte oeffeninge der godtsaligheydt., De : Leerende een christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach.
practycke, ofte oeffeninge der godtsaligheyt., De
praktijk der godzaligheid, De ; ta askètika sive Exercitia pietatis, 1664
praktijk der godzaligheid τα ασκητικα sive Exercitia pietatis - 1664, De
Proeve van de kragt der godzaligheid ...
Redenvoering van de Nuttigheid der Academien ende Scholen gedaan in der Doms-Kerk te Utrecht den 13. van Maart ... 1636 ... voor de Inleidung der nieuwe Academie aldaer door Gysbertus Vortius ; waar agter nog bygevoegt is de eers te Predicatie [over Psalm 126, vers I,2] gedaan ... den 16. November [1673]
Res judicata, dat is: Extracten uyt de resolutiën der synoden ende oordelen der academien in dese Vereenichde Nederlanden, vervatende het ghemeyn eenparich ende aengenomen kerckelijck gevoelen over de negotie der ghenaemde Lombaerden.
Schriftmatige en redenkundige verhandeling over de kerkelyke macht : waer in grondig betoogt wordt, dat deselve niet aen de politike overheit, maer aen de kerke en haere dienaeren toekomt
Selectarum disputationum fasciculus
Selectarum disputationum theologicarum. Pars
Sermoen van de nutticheydt der academien en de scholen, mitsgaders der wetenschappen ende consten die in de selve gheleert werden: gedaen in de Dom-Kercke tot Utrecht den 13. Marty ouden stijls, des Sondaechs voor de inleydinghe der nieuwer Academie aldaer. : Hier achter aen ghestelt een lijste van alle academien, ende de meest vermaerde illustre scholen in christenryck.
Specimen assertionum partim ambiguarum aut lubricarum, partim periculosarum, ex tractatu nuperrimé scripto pro sodalitatibus b. Mariae inter reformatores erigendis aut interpolandis, titulo, Defensio pietatis & sinceritatis &c. excerptarum, quod ecclesiis belgicis, earumque fidis pastoribus & senioribus expendendum offertur ...
Spiritual desertion
Theologisch advys over 't gebruyck van kerckelijcke goederen, van canonisyen, vicaryen, &c. Eerste deel.
Tractatus selecti de politica ecclesiastica
Tweede deel van Res Iudicata vervattende het gemeijn ende kerckelijck gevoelen, over de negotie der genaemder Lombaerden ...
Tweede deel van res judicata vervattende het gemeijne ende kerckelijck gevoelen, over de negotie der genaemder lombaerden ...
Verhandeling over de zichtbare en georganiseerde kerk
Vindicias historiæ Gen. XI
Voetius' catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus
Voetius over het gezag der meerdere kerkelijke vergaderingen en over eventueel conflict daarmee : Pol. Eccl. IV p. 122-123; editie Rutgers p. 252-253
Wat Gisbertus Voetius zegt over geestelijke verlatingen
Whether a Christian woman should be educated and other writings from her intellectual circle
Wolcke der getuygen, ofte het tvveede deel, van het Theologisch advys over 't gebruyck van kerckelijcke goederen, hier by komt een kort verhael van den oorspronck, ordre, ampt, en staet der canonicken, als oock een wederlegginge van eenige objectien, uytvluchten ende exeptien.
worstelinge eenes bekeerden sondaers, ofte Grondige verklaringe van den rechten zin des VII. capittels tot den Romeynen, De : waer van de 7. eerste veersen, als oock het 24. seer wijtloopich, de reste in 't korte ... verhandelt worden
zur rezeption [[philipp melanchthon|melanchthons]] bei gisbertus voetius (1589-1676), namentlich in seiner gotteslehre
zwischen puritanismus, orthodoxie und frühem pietismus - gisbert voetius und die 'nadere reformatie
Notes: 
Thesis (doctoral)--Universiteit Utrecht, 1996
Sources: 
VIAF BAV BNF LC NKC NLI NTA NUKAT PTBNP RERO SELIBR SUDOC WKP
TEL