Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000108986212 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0898 6212
Name: 
Auteur van den Amsterdamsche Hermes, de
Campo Weyerman, Jacob
Campo Weyerman, Jakob
Campo Weyermann, Jacob
Campo Wyerman, Jacob
Jacob Campo Weyerman
*** (pseudonym; étoiles 03)
Weijerman, J. C.
Weijerman, Jacob Campo
Weyerman, I. C.
Weyerman, Iacob Christoph
Weyerman, J. C.
Weyerman, Jacob C.
Weyerman, Jacob Campo
Weyerman, Jacob Campo (Dutch painter, printmaker, art historian, 1677-1747)
Weyerman, Jakob Campo
Weyermann, Campovivo
Weyermann, Jacob C.
Weyermann, Jacob Campo
Weyermann, Jacques Campo
Wyerman, J.C.
Wyerman, Jacob Campo
Wyermann, Jacques Campo
Wyermann, Jakob Campo
Dates: 
1677-1747
Creation class: 
Cartographic material
cre
Language material
Manuscript language material
text
Two-dimensional nonprojectable graphic
txt
Creation role: 
author
contributor
creator
translator
Related names: 
Block, Gerard ('s-Gravenhage)
Bosch, Hendrik (Amsterdam)
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)
Cros, Johannes de ('s-Gravenhage)
Hanou, A.J. (1941-2011)
Hanou, André
Hanou, Andreas Joannes Antonius Maria (1941-2011)
Ludeman, ... (1683-1757)
Ludeman, Johan Christophorus (1683-1757)
Oosterwyk, Johannes van (Amsterdam)
Picart, Etienne (1632-1721))
S.n. (Amsterdam)
S.n. (Gent)
Seutter, Matthäus (1678-ca 1757))
Thol, Ottho van ('s Gravenhage)
Thol, Pieter van (II, 's-Gravenhage)
Titles: 
Atlas Minor : Praecipua Orbis Terrarum Imperia, Regna et Provincias, Germaniae Potissimum, tabelli exacte declineatis sistens usui militiae ducum ac peregrinantium maxime accomodatus
Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier
criminele biografie van kolonel Francis Charteris (1730), De : het Engelse origineel en de Nederlandse vertaling door Jacob Campo Weyerman
Democritus En Heraclitus Brabantsche Voyage. : Klvgtspel. : Prima pergrinos'obscoena pecunia mores Intulit, & turpi fregerunt saecula luxu Divitiae molles. D.I. Iuvenalis, Saty. 6. : Tanquam prodiderim quicquid scio. D.J. Juvenal. Saty. 9.
Demokriets en Herakliets Brabandsche voyagie
Den adelaar
Den Amsterdamschen Hermes 1 (1722) no. 1-8, voorafgegaan door Het papiere voorhangsel
Den Heer is betoovert, en De Juffer is behext ; De Schoone dwaalstar, of De vereenigde gelieven ; De Vruchtbaare Juffer
Den kluyzenaar in een vrolyk humeur
Den Laplandschen tovertrommel.
Den Maagdenburgsche alchimist, of den gewaanden Baron van Syberg ontmaskert. : Blyspel
Den Talmud ofte overzeldzaame Joodsche vertellingen
Den voorlooper van de Kronyk der Bankrotiers
Den vrolyke tuchtheer. -
Den wandelende Jood. Bruiloftsgedicht
doorzigtige heremyt
Eenige letterlievende, zeedekundige, historische en stichtelyke betrachtingen. : Opgestelt in onrym en in vaarzen
Geconfineert voor altoos : stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739) : vermeerderd met een autobiografie
Gehoornde Broeders
Heldenzang, ter onsterffelyker lof van den Ed. manhaften Heere Cornelis Schryver, Zee-Hoofdman voor het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteyt binnen Amsterdam, wegens het neemen van den Algierschen Zee-Roover De Oranjeboom.
Historie des Pausdoms
Hollandsche zinnelykheid
Jacob Campo Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden Antwerpse pannebroeken, Brusselse kuikenseters, Mechelse maanblussers, Lierse schaapshoofden, Leuvense zatteriken en Gentse stroppendragers
leevens van den Paus Alexander den 6. en van zyn zoon Cæsar Borgia, De
levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, De : met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden
Levens bijzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, etc.
Maandelyksche 't zamenspraaken, tusschen de dooden en de leevenden, bestaande in vertoogen tusschen alderhande mogendheden, keyzers, koningen, vorsten, ministers, getabberden, gedegenden, konstenaars, wysgeeren, &c. en in vrolyke 't zamenspraaken tusschen beruchte vrouwen en befaamde dieren
merkwaardige levensgevallen van den beruchten Kolonel Chartres, De
naakte waarheyt der Vrije Metselaars teksten van de 18de eeuwse schrijver Jacob Campo Weyerman over de Vrijmetselarij, De
Natuurkundige, historiesche, ernstige, schertsende en vrolyke aanmerkingen over de gemeenzaame t'zamenspraaken, tusschen een geneesheer en zyn lyders.
ontleeder der gebreeken, zynde een aangenaam vertoog over de opperheerschende feilen dezer eeuw, benevens eenige ongemeene voorvallen
oog in 't zeil, in vijftig geestige vertoogen, Het
Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727)
Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, ofte boertige en ernstige zamenspraak, tusschen een protestant, jansenist en jesuit, waar in de nieuwerwetsche mirakelen van den abt Paris, en 't boek van den Hr. de Montgeron, tot verdediging derzelve, onderzocht en beredeneert worden.
Pieter Paulus Rubens, de kosmische schilder
Proeven uit het journalistieke werk
Rotterdamse Hermes
Some authentick memoirs of the life of colonel Ch...s, rape-master-general of Great Britain
Spiegel der waereld, of Geheime waarnemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aan meester Franciscus. : Als mede de secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den beruchten astrologist Ludeman; ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan meester Franciscus, in zyne spiegel der waereld. : Benevens de Nieuwstyding uit de andere waereld, of samenspraak tusschen den beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman; en den beruchten doctor en astrologist Ludeman ..
steen der wijzen
Toneelstukken
Treurvertoog ter lofflyker geheugen van Hendrik Velse, leeraar van de Hervormde Nederduitsche Gemeente in 's Gravenhage, overleeden op den 9 van de Louwmaand, in den jaare 1744
Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegen Alexander le Roux
vermakelijk wagenpraatje, Het
voornaamste beweegredenen en omstandigheden, die aanleyding hebben gegeven aan Moses Marcus tot het verlaaten van den Joodschen en tot het aanneemen van den Kristelyke godsdienst., De
voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters, De : in xxxi kunstplaaten na de uitmuntende schilderyen van Coypel, in 't koper gebragt
vrolyke kourantier
Zegenzang in den aanvang des jaars 1741 aan den Edelen Hove van Holland, Zeeland en Westvriesland
zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen, en veele andere beruchte personaadgien. Vervattende derzelver byzondere ongemeene beurtverwisselingen, verwonder-lyke avontuuren, en geestryke schertsen, by wyze van vrolyke t'zamenspraaken, beyde in onrym en rym., De
Zeldzame levens-gevallen van J.C. Wyerman
"Zuster Anna"
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB JPG LC NTA NUKAT SUDOC WKP
CEDA
TEL