Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000108986212 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0898 6212
Name: 
Auteur van den Amsterdamsche Hermes, de
Campo Weyerman, Jacob
Campo Weyerman, Jakob
Campo Weyermann, Jacob
Campo Wyerman, Jacob
Jacob Campo Weyerman
*** (pseudonym; étoiles 03)
Weijerman, J. C.
Weijerman, Jacob Campo
Weyerman, I. C.
Weyerman, Iacob Christoph
Weyerman, J. C.
Weyerman, Jacob C.
Weyerman, Jacob Campo
Weyerman, Jacob Campo (Dutch painter, printmaker, art historian, 1677-1747)
Weyerman, Jakob Campo
Weyermann, Campovivo
Weyermann, Jacob C.
Weyermann, Jacob Campo
Weyermann, Jacques Campo
Wyerman, J.C.
Wyerman, Jacob Campo
Wyermann, Jacques Campo
Wyermann, Jakob Campo
Dates: 
1677-1747
Creation class: 
Cartographic material
cre
Language material
Manuscript language material
text
Two-dimensional nonprojectable graphic
txt
Creation role: 
author
contributor
creator
Related names: 
Bosch, Hendrik (Amsterdam)
Gordon, Alexander (1692?-1754?)
Hanou, A.J. (1941-2011)
Hanou, André
Hanou, Andreas Joannes Antonius Maria (1941-...)
Hanou, Andreas Joannes Antonius Maria (1941-2011)
Kersteman, Franciscus Lievens (1728-1793?)
Ludeman, ... (1683-1757)
Ludeman, Johan Christophorus (1683-1757)
Maréchal, Gerardine
S.n. (Amsterdam)
S.n. (Gent)
Scheurleer, Hendrik ('s-Gravenhage)
Seutter, Matthäus (1678-ca 1757))
Titles: 
Amsterdamsche Argus, acht gevende op alle voorkomende zaken en gevallen, ten voornaamste gerigt om de wanstalligheden der menschelyke bedryven aan te wyzen, en hunne gebreken op enen vermaaklyken en luchtigen trant te hekelen...
Amsterdamsche Hermes
Amsterdamschen Hermes zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige en der toekomende eeuw, benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen en courant-perioden, Den
Atlas Minor : Praecipua Orbis Terrarum Imperia, Regna et Provincias, Germaniae Potissimum, tabelli exacte declineatis sistens usui militiae ducum ac peregrinantium maxime accomodatus
Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier : kluchtspel
criminele biografie van kolonel Francis Charteris (1730), De : het Engelse origineel en de Nederlandse vertaling door Jacob Campo Weyerman
Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. De gehoornde broeders of vrouwelyk bedrog : klugtspelen.
Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage, kluchtspel [door J. Campo Weyerman]
Democritus En Heraclitus Brabantsche Voyage. : Klvgtspel. : Prima pergrinos'obscoena pecunia mores Intulit, & turpi fregerunt saecula luxu Divitiae molles. D.I. Iuvenalis, Saty. 6. : Tanquam prodiderim quicquid scio. D.J. Juvenal. Saty. 9.
Den adelaar
Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8, voorafgegaan door Het papiere voorhangsel
Den Laplandschen tovertrommel
Den Maagdenburgsche alchimist, of den gewaanden Baron van Syberg ontmaskert. : Blyspel
Den ontleeder der gebreeken
Den Talmud ofte overzeldzaame Joodsche vertellingen.
Den vrolyke tuchtheer (1729)
doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, De : dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende
doorzigtige heremyt, bespiedende door zynen verrereykenden verrekyker, in het geheymste van zyne kluys, de verborgenste gebreken der menschen, De : ende dezelve op eene geestige, en aangename wys ten toon stellende.
Echo des weerelds, door Jakob Campo Weyerman, ernstig en vermaakelyk in onrym en in rym. [N° 1, maandag den 29 october 1725-n° 52, den 14 october 1726, Den ; 2de deel, n° 1, den 21 october 1726- n° 52, den 13 october 1727.]
Eenige letterlievende, zeedekundige, historische en stichtelyke betrachtingen. : Opgestelt in onrym en in vaarzen
Eenige scherpe aanmerkingen over De Historie des Pausdoms opgestelt by een Kartuyzer Monnik, en in een brief overgeschikt aan den autheur Jacob Campo Weyerman; en deszelfs andwoort, verzelt door godgeleerde en zeedekundige betrachtingen over den text des Evangelists Lukas 14, v. 20, en Ecclesiastes 2, v. 11.
Geconfineert voor altoos : stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739) : vermeerderd met een autobiografie
Gedichten (J.C. Weyerman)
@gehoornde broeders of vrouwelyk bedrog, De
Gehoornde Broeders Ofte Vrouwelyk Bedrog., De : Klvgtspel. : Decipit illa Custodes, aut aere domat. D.J. Juv. Saty 6.
Gehoornde broeders, ofte Vrouwelyk bedrog, klugtspel, De
Godgeleerde, zeedekundige en historiesche bedenkingen over den text der Spreuken Salomons, ..., Kap. 28 Vaers 15, 17
Historie des Pausdoms, of een Verhaal van de dwaalingen en bygeloovigheden, dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk ..., De
Hollandsche sinnelykheid, bly-spel door ***, De
Hollandsche sinnelykheid., De : Bly-spel.
Hollandsche zinnelykheid, bly-spel door ***. 2de druk, De
Jacob Campo Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden Antwerpse pannebroeken, Brusselse kuikenseters, Mechelse maanblussers, Lierse schaapshoofden, Leuvense zatteriken en Gentse stroppendragers
Laplandschen tovertrommel (1731)
leevens byzonderheden, van den vermaarden bedrieger, Johan Hendrik, baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, &c
leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, &c, c1984:, De
leevens van den Paus Alexander den VI. en van zyn zoon Cæsar Borgia, De
leevensbyzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg
Leven der Nederlandsche en Hoogduitsche Schilderen
levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, De : met een uytbreyding over de schilder-konst der Ouden
Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met voorafgaande aanmerkingen over het betamelyke en het wanvoeglyke van de schilderkonst, benevens een korte levensschets der konstschilders van de schilder-akademie in 's Hage, door Jakob Campo Weyerman,... Verrykt met nieuwe vignetten. 4de deel, De
Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konstschilderessen, met een uytbreyding over de schilder- konst der Ouden, door Jakob Campo Weyerman, konst-schilder. Verrykt met de konterfeytsels der voornaamste konst-schilders en konst-schilderessen... gesneden door J. Houbraken. 1ste [-3de] deel, De
levens beschryvingh der konstschilders en schilderessen
Levens bijzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, etc.
Maagdenburgsche alchimist, of den Gewaanden baron van Syberg ontmaskert, blyspel door Jakob Campo Weyerman, Den
Maandelyksche 't zamenspraaken
merkwaardige levensgevallen van den beruchten kolonel Chartres ...
naakte waarheyt (1737), De
naakte waarheyt der Vrije Metselaars teksten van de 18de eeuwse schrijver Jacob Campo Weyerman over de Vrijmetselarij, De
Natuurkundige, historiesche, ernstige, schertsende en vrolyke aanmerkingen over de gemeenzaame t'zamenspraaken, tusschen een geneesheer en zyn lyders.
Nieuwstyding uit de andere waereld
ontleeder der gebreeken, zynde een aangenaam vertoog over de opperheerschende feilen dezer eeuw, benevens eenige ongemeene voorvallen
Oog in't zeil, in vijftig geestige vertoogen, door Jacob Campo Weyerman geschreeven geduurende zijne detentie op de voorpoorte van den hove van Holland. Naar deszelfs eigen handschrift gedrukt, Het
Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727)
papiere voorhangsel
Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, ofte boertige en ernstige zamenspraak, tusschen een protestant, jansenist en jesuit, waar in de nieuwerwetsche mirakelen van den abt Paris, en 't boek van den Hr. de Montgeron, tot verdediging derzelve, onderzocht en beredeneert worden
Pieter Paulus Rubens, de kosmische schilder
Proeven uit het journalistieke werk
Project van eene Wint-assurantiecompagnie tot behoudt van de verloopende Commercie en uitteerende Navigatie, gecombineert met eene andere, opgerecht tot securiteit van alle verdere met gevaar vermengde zaken en handelingen, besloten by Jupiter in zynen Hemelraat den xvi. October dezes hollenden jaars 1720
Raadselverzen
[Recueil. Oeuvre de J. C. Weyerman]
Rotterdamsche Hermes, behelzende een' schat van zeer geestige en kortswylige Aanmerkingen over het gedrag der hedendaagsche Waerelt., De
schoone dwaalstar, of De vereenigde gelieven
Secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman
Some authentick memoirs of the life of colonel Ch...s, rape-master-general of Great Britain
Spiegel der waereld, of Geheime waarnemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aan meester Franciscus. : Als mede de secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den beruchten astrologist Ludeman; ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan meester Franciscus, in zyne spiegel der waereld. : Benevens de Nieuwstyding uit de andere waereld, of samenspraak tusschen den beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman; en den beruchten doctor en astrologist Ludeman ..
Spiegel der waereld, of geheime waarnemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaelf brieven, geschreven aan meester Franciscus. : Als mede de secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven : Benevens de Nieuwstyding uit de andere waereld, of samenspraak tusschen Jacob Campo Weyerman en Ludeman.
steen der wijzen
Toneelstukken
Treurvertoog ter lofflyker geheugen van Hendrik Velse, leeraar van de Hervormde Nederduitsche Gemeente in 's Gravenhage, overleeden op den 9 van de Louwmaand, in den jaare 1744
Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegen Alexander le Roux
vermakelijk wagenpraatje, Het
Vermakelyk wagen-praatje, over verscheyde gevallen; gehouden tusschen twee heeren en een juffrouw; op den postwagen van Utrecht op Breda
[Volledige werke.] Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets Brabandsche voyagie, de Hollandsche zinlykheyt, den Antwerpsche courantier, en de Gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon. Voorzien met de sleutel van het geheele werk. Door Jacob Campo Weyerman. Gedrukt voor den autheur en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden
voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters, De : in xxxi kunstplaaten na de uitmuntende schilderyen van Coypel, in 't koper gebragt
Voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door... Picart den Romein en andere... meesters in XXXI kunstplaaten na de... schilderyen van Coypel in't koper gebragt. Beschreeven op een'vryen en vrolyken trant door Jacob Campo Weyerman, en door den zelfden met Gedichten ter verklaring van iedere kunstprint, en het Leeven van M. de Cervantes Saavedra verrykt, alles volgens het oirspronklyk Spaansch, De
voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door ... Picart den Romein [la Romain], en andere ... meesters in 31 kunstplaaten, ... van Coypel in't koper gebragt, De
Vreugdegejuygh der Hervormde Nederduytsche Gemeente over de komst van den Eerwaarden, Hooggeleerden, en Verdienstigen Predikant Jan Gysbert Moll, beroepen den 11 van de Sprokkelmaand en bevestigt op den 17 van de Bloeimaand in 's-Gravenhage
vrolyke kourantier
vrolyke tuchtheer (1729)
Vrouwelyk bedrog
vruchtbaare juffer
Zegenzang in den aanvang des jaars 1741 aan den Edelen Hove van Holland, Zeeland en Westvriesland
Zeldzame levens-gevallen van J.C. Wyerman
Zongedachten
Zuster Anna
Notes: 
Sources: 
VIAF BNF DNB JPG LC NTA NUKAT SUDOC WKP
CEDA
TEL