Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000109002609 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0900 2609
Name: 
Cároli, Gáspár
Károli, Gáspár
Karolus, Gaspar
Károlyi, Gáspár
גבה, אהרן זליג
Dates: 
approximately 1529-1591
Creation class: 
Language material
lm
Notated music
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Balázs, Vargha
Boldog Élet Alapítvány
Czeglédy Sándor (1883-1944)
Czeglédy, Sándor (1909-1998)
Gerencsér Zsigmond (1929-)
Krisztus Szeretete Egyház
Magyar Bibliatanács
Magyar Bibliatársulat
Ravasz László (1882-1975)
Szabó András (1954-)
Szalay, Lajos (1909-1995))
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
Vasady, Béla
גינצבורג, כריסטין דוד (1831-1914)
Titles: 
365 történet a Bibliából gyermekeknek
A' mi Urunk Iesus Christusnak Ui Testamentoma
A'mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma
amszterdami Biblia helye a magyar könyvnyomtatás történetében, Az
aranyas Biblia művelődéstörténeti jelentősége, Az
Az apostolok cselekedetei
Az Ószövetség könyvei szöveggyűjtemény
Az Szent Biblianac masodic resze : Mellyben vadnac az Prophetac irási mind, az Macchabeusoc könyuei, es az mi wrunc Iesvs Christvsnac wy testamentuma.
Az Újszövetség könyvei
Bible
Biblia, Ótestamentum válogatás a Vizsolyi Bibliából
Biblia szemelvények Károli Gáspár fordításából Gustave Doré kettőszázharminchárom illusztrációjával, A
Biblia Szent Biblia azaz Istennek Ó és Újtestamentomában foglaltatott egész Szent Írás
Biblia, Újtestamentum válogatás a Vizsolyi Bibliából
Bijbel.
children's Bible in 365 stories, The
Énekek éneke
"Felettébb tiszta a te beszéded" bibliai gondolatok minden napra
Genezis : Szalay Layos rajzai
Imádsággal az életen át
Istennek félelme négyszólamú vegyeskarra és orgonára
Istenünk beszéde mindörökre megmarad bibliai gondolatok minden napra
János apostol mennyei jelenései
János evangélioma
János írása szerint való Szent Evangyéliom
Jesus Kristusnak Ujj Testamentoma
Jónás könyve
Kalandozás a keresztény művészet világában
Károli Gáspár válogatott munkái
Károlyi emlékkönyv : a vizsolyi biblia megjelenésének háromszázötvenedik évfordulójára
Károlyi Gáspár a gönci prédikátor
Keet könyö[!] minden orzágoknac es kyralioknac jo es gonoz szerenczejeknec okairul ...
Képes Új Testamentom
Királyok első és második könyve
Krónikák első és második könyve, A
Lukács evangélioma
Lukács írása szerint való szent evangélium, A
M. Tótfalusi Kis Miklós aranyas bibliája
Magyarázatos Károli Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás
Márk evangélioma
Máté evangélioma
Máté evangéliuma bibliai tanulmány [szövegmagyarázattal és segédlettel]
mi urunk Iesus Christusnak új Testamentoma, A
mi Urunk Iesvs Christvsnak Uj Testamentoma, A
Mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentomamagyar nyelvre fordétattot Cárolj Gáspár által..., A
My song of songs 47 poems
Ő ma is szól naponkénti elmélkedések
Pál apostolnak a galatákhoz, az efezusiakhoz, a filippibeliekhez és a kolossébeliekhez írt levele
Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 1. és 2. levele
Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele
Pál apostolnak a thessalonikaiakhoz írt 1. 2. Timótheushoz írt 1. 2. Titushoz és Filemonhoz írt levele
Szant Biblia... [La sainte Bible... traduite en magyar... par Gaspar Karolus]
Szent Biblia : az az Istennec O es Ujtestamentomaban foglaltatott egész Szent Irás
Szent Biblia az az : Istennec ô es uy Testamentomaban foglatatott egész szent Iràs. Magyar nyelyvre forditatott Caroli Gaspar által. Ez kisded forman valo kinyomtatasnac, az Franciai notákra rendelt Soltar konyvel eggyütt, utánna vettettec egyéb válogattot Psalmusoc, innepi Enekec és szokott lelki diczéretec : az Palatinatusi Catechismussal, egyházi konyorgéseknec és Ceremoniaknac formáival egyetembe ; Szenci Molnar Albert által
Szent Biblia : az az Istennec Ô es Wy testamentumanc Propétác es Apostoloc által meg iratott szent könyueimagyar neylwre fordittatott egészlen és wijonan, Az Istennec Magyar országban valo Anya szent Egyházánac epülésére.
Szent Biblia az az Istennec O es Wy Testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei magyar nyelwre fordittatott egészlen és wyonnan, az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epülésére
Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás
Szent Biblia az-az Istennek O es Ujj Testamentomaban, foglaltatott egész Szent Iras.
Szent Biblia, az az Istennek O és Ujtestamentomaban foglaltatott egész Szent Irás
Szent Biblia, azaz Istennec Ó és Wy Testamentumanac prophétác és apostoloc által meg iratott sient könyuei
Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás
Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglalt egész Szent Írás
Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás
Szent Biblia azaz: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szentírás
Szent Biblia : azaz, Istennek Ó és Új Testamentomában foglatatott egész Szent Írás
Szent Biblia azaz: Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szentírás
Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Újtestamentomában fogláltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította Károlyi Gáspár. Kiadja a Magyarországi Református Egyház, az Evangélikus Egyház és a Szabadegyházak Szövetsége közremukodésével
Szent Biblia azaz Istennek Ó és Újtestamentumában foglaltatott egész Szent Írás
Szent Biblia azaz istnnek o es uj testamentomaban, foglaltatott egész szent Irás
Szent János mennyei jelenésekről való könyve
Szent Máté irása szerint való Evangyéliom.
Tanakh : Héber és Magyar
Új képes biblia
Új Testamentom, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége és a Soltárok könyve
Új Testamentom azaz : ámi Urunk Jézus Krisztusank Új Szövetsége
Új Testamentom vagyis
Uj Testamentoma
Új Testamentum azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége
Új Testamentum Baja Béla Biblia-kódex
Ujj Testamentoma
Újszövetség élet, igazság és világosság
zsidókhoz írt levél, Jakab apostol levele, Péter apostol 1. 2., János apostol 1. 2. 3. és Judás apostol levele, A
zsoltárok könyve, A
Zsoltárok könyve Ószövetségi írásmagyarázat
הברית החדשה : העתקה החדשה מלשון יון ללשון עברית
עשרים וארבעה ספרי הקדש
תורה, נביאים, כתובים בעברית והונגרית : עשרים וארבעה ספרי הקדש : מדויקים ... על פי המסורה ועל פי דפוסים ראשונים, עם חלופים והגהות מן כתבי יד עתיקים ותרגומים ישנים
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNF LC NKC NLI NLP NSZL NTA NUKAT RERO SUDOC WKP