Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000110210149 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1021 0149
Name: 
Abraham
Abraham, Ladislaus
Abraham, Wł
Abraham, Wład
Abraham, Władisław
Abraham, Władysław
Abraham, Władysław Henryk Franciszek
Dates: 
1860-1941
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Catholic Church. Province of Gniezno (Poland)
Fijałek, Jan Nepomucen (1864-1936))
Gebethner i Wolff
Kutrzeba, Stanislaw (1876-1946)
Loret, Maciej (1880-1949))
Pallottinum - Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Rodkowski, Juliusz
Silinicki, T.
Silnicki, Tadeusz
Socha, Zbigniew
Stachowska, Krystyna (1924-1996))
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Titles: 
Ankieta konstytucyjna Sejmu R. P.
Apostolato del clero polacco in Lituania. Documenti tratti dall'opera "Litwa i Polska" dei professori W. Abraham, J. Fijalek, S. Kutrzeba, L'
apostolato del clero polacco in Lituania, L' : documenti tratti dall' opera "Litwa i Polska" dei W. Abraham, J. Fijałek, S. Kutrzeba
Biskupstwa łacińskie w Mołdawii w wieku XIV i XV
Członkowie AU oraz PAU 1872-1952
Dante jako polityk i publicysta : odczyt pybliczny ku uczczeniu pamięci poety w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 25. listopada 1921
Dziewosłęb : studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce
Dziewosłȩb; studyum z dziejów pierwotnego prawa małźeńskiegow Polsce.
Edykt mediolański
Edykt Medyolański : w 1600-letnią rocznicę
Exhortatio visitationis synodalis z dyjecezyi włocławskiej z wieku XIV
Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszem ustawodawstwie kościelnem
Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszem ustawodawstwie kościelnym
Gniezno i Magdeburg : (odczyt wygłoszony na publicznem posiedzeniu Polskiej Akademji Umiejętności dn. 13 maja 1921 r.)
Gniezno i Magdeburg, [odczyt wygłoszony na publicznym posiedzeniu Polskiej Akademji Umiejętności dnia 13 maja 1921 r.]
Ius canonicum particulare in Polonia tempore Decretalium Gregorii IX
Jakób Strepa : arcybiskup halicki 1391-1409
Jakob Strepa arcybiskup Halicky (1391-1409).
Jedyne polskie biskupstwo przed rokiem 1000
Kilka szczegółów o synodach lwowskich z wieku XV
Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza.
Listy Władysława Abrahama w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Najdawniejsze statuty synodalne archidiecejzi gnieźnieńskiej oraz statuty z rekopisu oss. nr. 1627
Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty z rękopisu Oss. nr. 1627 z uwzględnieniem materjałów zebranych przez ś. p. B. Ulanowskiego
Nasza konstytucja : cykl odczytów urządzonych staraniem dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12-25 maja 1921 r.
Nieznane synody i nieznane statuty
O justycyjaryjuszach w Polsce w XIV i XV wieku
O potrzebach nauki historii prawa
O potrzebach nauki historji prawa
O powstaniu dziesięciny swobodnéj : studyum z dziejów prawa kościelnego w Polsce
Organizacja kościoła w Polsce do połowy wieku XII.
Organizacya kościoła w Polsce do połowy wieku XII.
Osobowość prawna biskupstw a statut łęczycki z r. 1180
Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce : (odczyt na publicznem posiedzeniu Akademii w d. 3 Maja 1895 r.)
Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie
Pocza̧tki arcybiskupstva łacinskiego we Lwowie, 1990:
Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie
Początki prawa patronatu w Polsce
Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskiém
Polska i Litwa w dziejowym stosunku
Pontificale biskupów krakowskich z XII wieku
Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi.
Prawne podstawy królewskiego mianowania biskupów w dawnej Polsce
Prawo kanoniczne : wedle wykładów uniwers. Władysława Abrahama.
Prawo kościelne : hierarchja : opracowane na postawie najnowszych wykładów uniwersyteckich Władysława Abrahama.
Prawo kościelne katolickie. wykład prof. dr Abrahama na podstawie stenogramu.
Prawo majątkowe i addenda do systemu prawa kościelnego
Prawo majątkowe według wykładów prof. dr Abrahama.
Prawo małżeńskie kościelne w porównaniu z prawem małżeńskiem austryjackiem.
Prawo małżeńskie kościelne w porównaniu z prawem małżeńskim austryackim
Privilegium fori duchowieństwa w ustawodawstwie kościoła polskiego w wieku XIII
Proces inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we współczesnej nauce
Pruska ustawa kościelno-polityczna z 21 maja 1886
Przemówienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego Władysława Abrahama dnia 10 października 1899 podczas uroczystości otwarcia nowego roku uniwersyteckiego 1899
Ś. p. Bolesław Ulanowski
Sprawa Muskaty
Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich a szczególniej w Archiwum Watykańskiem : o materyałach do dziejów polskich w wiekach średnich
Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich, a szczególniej w archiwum watykańskim : o materyałach do dziejów polskich w wiekach średnich
Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich w latach 1896/7 i 1897/8 : o materyałach do dziejów polskich w wiekach średnich, w dodatku sprawozdanie z poszukiwań za listopad i początek grudnia r. 1898
Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibljotekach rzymskich do dziejów Polski w wiekach średnich za lata 1899-1913
Stanowisko kurii papieskiej wobec koronacji Łokietka
Stanowisko kuryi papieskiej wobec koronacji Łokietka
Stanowisko Kuryi Papieskiej wobec koronacyi Łokietka
Statuta legata Gentilisa : wydane dla Polski na Synodzie w Preszburgu 10 listopada r. 1309
Statuta synodu prowincjonalnego w Kaliszu z r. 1420
Statuta Synodu Prowincyjonalnego w Kaliszu z r. 1420
Statuty kapituły w Kruszwicy
Stosunek Kościoła do Państwa w Polsce : według najnowszych wykładów uniwersyteckich Władysława Abrahama.
Stosunek Polski do Kościoła : repetytorjum wedle wykładów uniwersyteckich
Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincjonalnych kościoła polskiego
Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincyonalnych kościoła polskiego
Studya krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincyonalnych kościoła polskiego.
Świętej pamięci Bolesław Ulanowski
Udział Polski w Soborze Pizańskim (1409 r.)
Ustawodawstwo kościelne o archiwach
Z dziejów dawnego biskupstwa łac. w Łucku
Z dziejów Kościoła. T. 1
Z dziejów prawa małżeńskiego w Polsce : zezwolenie panującego lub panów na małżeństwa poddanych i świeckie opłaty małżeńskie
Z dziejów ustawodawstwa synodalnego dyecezyi płockiej
Zagadnienie kodyfikacji prawa małżeńskiego
Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim
Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskiem.
Źródła kościelne : repetytorjum
Źródła kościelne z uwzględnieniem nowego kodeksu prawa kanonicznego : wedle wykładów uniwersyteckich
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV LC NKC NLI NLP NTA NUKAT WKP
TEL