Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000110216110 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1021 6110
Name: 
Albinus, Janus
De Wit, Jean
De Witt, Jan
De Witt, Johan
De Witt, John
DeWitt, Johan
H, D.
Wiitt, Johan
Wit, Jan de
Wit, Jean de
Wit, Joan de
Wit, Johan de
Wit, Johann de
With, Joannes von
With, Johan de
Witt, Jan de
Witt, Jean de
Witt, Joannes de
Witt, Johan De
Witt, Johann de
Witt, Johannes de
Witt, John de
Witte, ..
Witte, Johan De
Witth, Jan de
Dates: 
1625-1672
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
correspondent
Related names: 
Bartholin, Rasmus
Beaune, Florimond de
Cornets de Groot, Pieter (1615-1678)
Court, Pieter (1618-1685)
Court, Pieter de la (1618-1685)
Court, Pieter de la (ca. 1618-1685)
Descartes, René (1596-1650))
Fruin, R. (1857-1935)
Fruin, Robert Thomas (1857-1935)
Grootendorst, A. W.
Grootendorst, Albert W. (1924-2004)
Janssoons van Waesberge
Japikse, N. (1872-1944)
Japikse, Nicolaas (1872-1944)
Kernkamp, Gerhard Wilhelm (n. 1863)
Kinkius, Erasme
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
S.n. (S.l.)
Springer-Verlag (Berlin)
Witt, Cornelis de (1623-1672; Beziehung familiaer; see also from)
Witt, Cornelis de (1623-1672)
Witt, Johan e (1662-1701; Beziehung familiaer; see also from)
Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I, wed. en erven, 's-Gravenhage)
Titles: 
Aanwysing der heilsame politike gronden. French. Adaptation
Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen; nevens de verklaringe van de ... gecommitteerde raden dies-wegen gedaen
Brief, geschreven den 20. july 1672. aen den heere N.N. door den heere Johan de Wit [...]. Aengaende sijn E. ongemeen heylsame directie omtrent de finantien.
Brieven geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt, raedt-pensionaris en groot-segelbewaerder van Hollandt en West-Vrieslandt, ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden so in Vranckryck, Engelandt, Sweden, Denemarcken, Poolen, enz., beginnende met den jaere 1652, tot het jaer 1669 incluys
Brieven geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt. Selections.
Brieven van Johan de Witt (1625-1672), geschreven aan Pieter de Groot (1615-1678)
Catalogus van boecken inde byblioteque van Mr. Jan de Wit, 1672:
Catalogus van manuscripten nagelaaten door Joh. de Witt en Corn. de Witt, verkocht den 21 nov. 1791.
Deductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; Behelsende Een waerachtich, ende grondich bericht van De Fondamenten der Regieringe vande vrye vereenichde Nederlanden, ende specialick van 't recht competerende de respective Staten vande geunieerde Provincien yder apart, soo ten reguarde van saecken op andere Rijcken, Republijcquen, Staten, ende Landen reflectie hebbende, ende met, ofte ter contemplatie vande Overicheden inde selve te verhandelen, als ten opsichte van saecken binnen hare respective Provincien voorvallende; .... Ingestelt ende dienende tot Justificatie Van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, Raeckende 't employ van den Heere Prince van Oraigne, By d'hoochgemelte Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt op den vierden Mey 1654. gepassert; mitsgaders vande proceduren by de selve daer ontrent gehouden: met grondige Refutatie van't gene daer jegens by, ofte van wegen eenige Provincien is voort-gebracht.
Disp. inaug. de tumore farciminali
Dortse en Haagse Woonsdag en Saturdag, 1672:
Edele groot mogende heeren, gisteren laet in den avondt tusschen elf ende twaelf uyren [Den Haag, 22 juni 1672]
Elementa curvarum linearum 1
Geometria, à Renato Des Cartes anno 1637 gallicè edita; postea autem unà cum notis Florimondi de Beaune... gallicè conscriptis in latinam linguam versa, & commentariis illustrata, operâ atque studio Francisci à Schooten... Nunc demum ab eodem diligenter recognita, locupletioribus commentariis instructa, multisque egregiis accessionibus, tam ad uberiorem explicationem, quàm ad ampliandam hujus Geometriae excellentiam facientibus, exornata, quorum omnium catalogum pagina versa exhibet.
géométrie., La
Historisch verhael en politique bedenckingen aengaende de bestieringe van staet- en oorloghs-saken, voor-gevallen onder de bedieningen van de Heeren Cornelis en Johan de Witt. : Beginnende Ao. 1653. en eyndigende in het jaer 1672. met hunne doot. : Waer in alles seer naeukeurigh en oprechtelijck is waer-genoomen.
Horace en Curace, treurspel...
Kwitantie voor Unico Ripperda (1647-1709), wegens huur van het huis 'De Witte Molen'
Leben und Todt Derer Herren Johannis Und Cornelii de Witt Im Jahre 1672. -
Lettres et negociations entre Mr. Jean de Witt ... et messieurs les plenipotentiaires des Provinces Unies des Pais-Bas : aux cours de France, d'Angleterre, de Suede, de Danemarc, de Pologne &c. : depuis l'année 1652 jusqu'à l'an 1669 inclus : traduites du Hollandais
Memoires de Jean de Wit, grand pensionnaire de Hollande
Missive van Johan der
Picardie et ses chasses En appendice, La Faune et l'avifaune en Picardie, quelques plans de hutte, La
Pomponnes̓ "Relation de mon ambassade en Hollande" 1669-1671.
Rapport sur le calcul des rentes viagères
Renati Des-Cartes Geometriæ pars secunda
Secrete resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland, genomen zedert den aanvang der bedieninge van den heer Johan de Witt, als Raadpensionaris van den zelven lande, en door denselfden heer onderscheidentlyk van de Resolutien van consideratie ... by een vergadert.
stadhouderschap in de partij-literatuur onder De Witt, Het
true interest and political maxims of the republick of Holland and West Friesland., The
Verhael van't gepasseerde inde zee-slach
Volkoome register over de ses deelen der brieven des raedt-pensionaris J. de Witt ... alsmede over het Verbael door H. van Beverningk ... te Londen gehouden, nevens een Aenhangsel van nog eenige eghte bewys-stukken
Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten.
Witten-Oorlog, De : een pennestrijd in 1757
Zes brieven van Joh. de Wit aan Arend van Buchel
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNC DNB LC NKC NLI NTA NUKAT PTBNP RERO SELIBR SUDOC WKP
TEL