Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000110216110 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1021 6110
Name: 
Albinus, Janus
De Wit, Jean
De Witt, Jan
De Witt, Johan
De Witt, John
DeWitt, Johan
H, D.
Wiitt, Johan
Wit, Jan de
Wit, Jean de
Wit, Joan de
Wit, Johan de
Wit, Johann de
With, Joannes von
With, Johan de
Witt, Jan de
Witt, Jean de
Witt, Joannes de
Witt, Johan De
Witt, Johann de
Witt, Johannes de
Witt, John de
Witte, ..
Witte, Johan De
Witth, Jan de
Dates: 
1625-1672
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
correspondent
Related names: 
Cornets de Groot, Pieter (1615-1678)
Court, Pieter (1618-1685)
Court, Pieter de la (1618-1685)
Court, Pieter de la (1618?-1685)
Fruin, R. (1857-1935)
Fruin, Robert Thomas (1857-1935)
Grootendorst, A.W. (1924-2004)
Grootendorst, Albert W. (1924-2004)
Grootendorst, Albertus Wilhelmus (1924-2004)
Janssoons van Waesberge
Japikse, N. (1872-1944)
Japikse, Nicolaas (1872-1944)
Kernkamp, Gerhard Wilhelm (n. 1863)
Kinkius, Erasme
La Court, Pieter de (1618-1685)
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
S.n. (S.l.)
Springer-Verlag (Berlin)
Witt, Cornelis de (1623-1672; Beziehung familiaer; see also from)
Witt, Cornelis de (1623-1672)
Witt, Johan e (1662-1701; Beziehung familiaer; see also from)
Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I, wed. en erven, 's-Gravenhage)
Wouw, Hillebrant Jacobsz van (II, 's-Gravenhage)
Titles: 
Appendix van ʼt Catalogus van de boecken van Mr. Jan de Wit : bestaende in een partye curieuse en secrete manuscripten welcke verkocht sullen werden op de Zael van 's Gravenhage Maendag den 5 Septemb. 1672 en de volgende dagen.
Bericht van de Heer Raedt-pensionaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen: nevens de verklaringe van de Ed.Mog. Heeren Gecommiteeerde [sic] Raeden dies-wegen gedaen
Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen; nevens de verklaringe van de ... gecommitteerde raden dies-wegen gedaen
Bericht van de ... Raedt-Pensionaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen; nevens de verklaringe van de ... Gecommitteerde Raden dies-wegen gedaen (20, 23 July)
Brief, geschreven den 20. july 1672. aen den heere N.N. door den heere Johan de Wit [...]. Aengaende sijn E. ongemeen heylsame directie omtrent de finantien
Brief van Johan de Witt (1625-1672) aan Pieter Vogelsangh (-1663)
Brief van Johan de Witt (1625-1672), geschreven aan N. Clement, predikant te Rotterdam.
Brief van Johan de Witt (1625-1672), geschreven aan Pieter de Groot (1615-1678)
Brieven aan Johan de Witt, cerste deel 1648-1660, bewerkt door Robert Fruin, uitgegeven door N. Japikse
Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt, raedt-pensionaris en groot-segelbewaerder van Hollandt en West-Vrieslandt; ende de gevolmaghtigden van den Staedt der Vereenighde Nederlanden, so in Vranckryck, Engelandt, Sweden, Denemarcken, Poolen, enz. beginnende met den jaere 1652. tot het jaer 1669. incluys
Brieven van en aan Johan de Witt
Brieven van Johan de Witt (1625-1672) aan Pieter Cornets de Groot (1615-1678)
Brieven van Johan de Witt (1625-1672) aan Willem Nieupoort (1607-1678)
Brieven van Johan de Witt (1625-1672) en Cornelis de Witt (1623-1672)
Brieven van Johan de Witt (1625-1672), geschreven aan Pieter de Groot (1615-1678)
Brieven van Johan de Witt (1625-1672), geschreven aan Willem III, prins van Oranje (1650-1702)
Brieven van Pieter de Groot (1615-1678), geschreven aan Johan de Witt (1625-1672)
Catalogus bibliothecae Joannis de Witt. -
Catalogus Van Boecken, In de Byblioteque van Mr. Jan de Witt. - [1672]
Catalogus van boecken inde biblioteque van Mr. Jan de Wit door sijn discipel den pensionaris Vivien
Catalogus van boecken inde byblioteque van Mr. Jan de Wit, 1672:
Catalogus van eene aanzienlijke en zeer zeldzaame verzameling van manuscripten : meestal zeer net gebonden, en voor het grootste gedeelte nagelaaten door wylen de hoog welgebooren Heeren Johan de Witt ... en Cornelis de Witt ... en laatst toebehoord hebbende aan wylen den hoog welgebooren Heer Jan de Witt ... : al het welk publiek aan de meestbiedende zal verkocht worden, op des 21 en 22 november 1791, door A. en J. Honkoop, boekhandelaars te Leyden, alwaar deze catalogus te bekoomen is.
Copia missive van Johan de With extraordinaris ambassadeur wegens haer hoogh mogende aen de konink van Denemarcken
Correspondance française inédite de Jean de Witt, Grand-Pensionnaire de Hollande, tirée des archives royales de La Haye, par M. F. Combes,...
Deductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; Behelsende Een waerachtich, ende grondich bericht van De Fondamenten der Regieringe vande vrye vereenichde Nederlanden, ende specialick van 't recht competerende de respective Staten vande geunieerde Provincien yder apart, soo ten reguarde van saecken op andere Rijcken, Republijcquen, Staten, ende Landen reflectie hebbende, ende met, ofte ter contemplatie vande Overicheden inde selve te verhandelen, als ten opsichte van saecken binnen hare respective Provincien voorvallende; .... Ingestelt ende dienende tot Justificatie Van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, Raeckende 't employ van den Heere Prince van Oraigne, By d'hoochgemelte Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt op den vierden Mey 1654. gepassert; mitsgaders vande proceduren by de selve daer ontrent gehouden: met grondige Refutatie van't gene daer jegens by, ofte van wegen eenige Provincien is voort-gebracht.
Deductie, ofte Declaratie van De Staten van Hollandt Ende West-Vrieslandt; Behelsende Een waerachtich, ende grondich bericht van De Fondamenten der Regieringe vande vrye vereenichde Nederlanden, ende specialick van 't recht competerende de respective Staten vande geunieerde Provincien yder apart, soo ten reguarde van saecken op andere Rijcken, Republijcquen, Staten, ende Landen reflectie hebbende, ende met, ofte ter contemplatie vande Overicheden inde selve te verhandelen, als ten opsichte van saecken binnen hare respective Provincien voorvallende; ... Ingestelt ende dienende tot Justificatie Van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, Raeckende 't employ vanden Heere Prince van Oraigne, By d'hoochgemelte Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt op den vierden Mey 1654. gepassert; mitsgaders vande proceduren by de selve daer ontrent gehouden: met grondige Refutatie van 't gene daer jegens by, ofte van wegen eenige Provincien is voort-gebracht
Deductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; : behelsende een waerachtich, ende grondich bericht van de fondamenten der regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden ... ingestelt ende dienende tot justificatie van 't verleenen van seeckere Acte van seclusie, raeckende 't employ vanden heere prince van Oraigne ... op den vierden Mey 1654, ghepasseert ..
Deductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ... tot justficatie van't verleenen van seeckere acte van seclusie, raeckende 't employ vanden heere prince van Oraigne ... op den vierden mey 1654. ghepasseert.
Deductie, ofte declaratie, van de Staten van Hollant en West-Vrieslant ...
Deductie, ofte declaratie vande Staten van Holland ende West-Vrieslandt : behelsende een warachtich en grondich bericht vande fondamenten der regieringe van de vrye Vereenigde Nederlanden ..., ingestelt ende dienende tot justificatie van 't verlenen van seeckere Acte van seclusie, rakende 't employ vanden heere prince van Oraigne ..., op den 4. Mey 1654 gepasseert ...
Deductie van Johan de Witt, De : manifest van de ware vrijheid uit 1654
"Depêches d'Hollande"; 1624-1625
Dortse en Haagse Woonsdag en Saturdag, 1672:
Elementa curvarum linearum-liber primus
Elementa curvarum linearum, liber secundus
Extract of divers passages relating to exclusive joint-stock companies taken from Monsieur De Witt's Treatise of the True Interest and Political Maxims of Holland and West-Friesland, published by the Authority of the States General, and translated into English in the Year 1702
Geometria
Gronden van Hollands-welwaren
Historisch verhael en politique bedenckingen aengaende de bestieringe van staet- en oorloghs-saken, voor-gevallen onder de bedieningen van de Heeren Cornelis en Johan de Witt. : Beginnende Ao. 1653. en eyndigende in het jaer 1672. met hunne doot. : Waer in alles seer naeukeurigh en oprechtelijck is waer-genoomen.
Horace en Curace, treurspel...
interest of Holland
Interest van Holland, ofte Gronden van Hollands-welwaren, aangewezen door V. D. H.
J. J. Z. D. W. D. J. (Jan Jans Zoon De Witt, doct. jur.). Horace, treur-spel (naar het fransch van P. Corneille)
Jan de Witt's "elementa curvarum linearum, liber primus"
Jan de Witt's Elementa curvarum linearum, liber secundus
Johannis de Witt Elementa curvarum linearum...
John De Witt
Kwitantie voor Unico Ripperda (1647-1709), wegens huur van het huis 'De Witte Molen'
"Lettres de la cour de France aux plénipotentiaires de Munster"; 1644-1646.
Lettres et négociations entre Jean de Witt et les plénipotentiaires des Provinces-Unies des Pays-Bas : 1652-1669
Lettres et négociations entre Mr. Jean de Witt, Conseiller Pensionnaire... et Messieurs les plénipotentiaires des Provinces Unies des Pais-Bas, aux cours de France, d'Angleterre, de Suède, de Danemarc, de Pologne, etc. depuis l'année 1652 jusqu'à l'an 1669 inclus, traduites du hollandois...
Lettres et négociations entre Mr. Jean de Witt, conseiller pensionnaire & garde des sceaux de provinces de Hollande et de West-Frise. Et messieurs les plénipotentiaires des Provinces Unies de Pais-Bas. Aux cours de France d'Angleterre, de Suède, de Danemarc, de Pologne &c. Depuis l'année 1652 jusqu'à l'an 1669 inclus. Traduites de hollandois. Tome premier[-quatrième] ...
Lettres et negociations entre Mr. Jean de Witt ... et messieurs les plenipotentiaires des Provinces Unies des Pais-Bas : aux cours de France, d'Angleterre, de Suede, de Danemarc, de Pologne &c. : depuis l'année 1652 jusqu'à l'an 1669 inclus : traduites du Hollandais
Mémoires de Jean de Wit, grand pensionnaire de Hollande, traduits de l'original en français par M. de ***
Mémoires de Jean de Wit, grand pensionnaire de Hollande, traduits de l'original en françois par M. de ***
Missive van de heer raedt-pensionaris de Witt, geschreven aen de edele groot mog. heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt
Missive van Johan der
Oprecht verhael van't gepasseerde in de zee-slagh, tusschen de vlooten van Engelant ende van de Vereenighde Nederlanden.
Picardie et ses chasses. En appendice La Faune et l'avifaune en Picardie, quelques plans de hutte, La
Political maxims of the state of Holland comprehending a general view of the civil government of that republic, and the Principles on which it is founded; the Nature, Rise, and Progress of the Commerce of its Subjects, and of their true Interests with respect to all their Neighbours
rapport de Johan de Witt sur le calcul des rentes viagères, Le : traduction franc̜aise avec commentaire et historique : opuscule offerte aux congressistes du onzième Congrès international d'actuaires
Rapport de Johan de Witt sur le calcul des rentes viagères. Traduction française avec commentaire historique, opuscule offerte ["sic"] aux congressistes du 11e Congrès international d'actuaires par P. J. L. de Chatelleux et J. P. Van Rooijen,..., Le
Recit de ce qui s'est passé en la bataille navale, entre les flottes d'Angleterre & des Provinces Unies des Païs-bas, dressé de l'ordre de Messieurs les Estats Generaux des mesmes Provinces du 24 juin 1666 [...] se trouvant presentement dans la flotte au Wilingue, pour l'expedition & employ de la mesme flotte, sur l'enqueste exacte faite de ses chefs, capitaines, commandeurs & autres officiers
Select tracts relating to colonies : consisting of I. An essay on plantations, by Sir Francis Bacon, Lord Chancellor of England : II. Some passages taken out of the History of Florence, &c. : III. A treatise, by John DeWitt, pensioner of Holland : IV. The benefit of plantations or colonies, by William Penn : V. A discourse concerning plantations, by Sir Josiah Child.
stadhouderschap in de partij-literatuur onder De Witt, Het
Staetsstukken uit de pen van Mr. Johan de Witt, in leven Raedpensionaris van Holland
true interest and political maxims, of the republic of Holland Viz. I. Of the nature, product, and advantages of Holland. II. Of the fishing-trade, &c. of Holland. III. Why heavy taxes have not drove the fishing-trade, &c. out of Holland. IV. Of the antient state of manufactures, fisheries, and navigation in Europe. V. That Holland is a richer merchandizing country than ever was in the world. VI. That all monopolies are prejudicial to Holland. VII. The great advantages of colonies to Holland. VIII. Of the Interest of Holland in relation to foreign princes and states. IX. That a free navigation ought to be kept. X. Of alliances, particularly with England. XI. That Holland, under a Stadbolder, was in continual broils and tumults. XII. That Holland, during its free government, is very well able to resist all foreign power. XIII. That Holland, united with utrecht only, is able to defend herself against all the potentates of the world, &c. &c. &c. Written by that great statesman and patriot, John de Witt, grand-pensioner of Holland. Translated from the original dutch. To which is prefixed, (never before printed) historical memoirs of the illustrious brothers Cornelius and John de Witt. By John Campbell, Esq., The
true interest and political maxims of the Republick of Holland and West-Friesland In three parts. The First Treating of Liberty in General. Of Manufactures. Fisheries. Traffick. Navigation. Toleration of Religion. A General Naturalization. Freedom from Imposts. Impartial Justice; and Settling of Colonys. Part II. and III. Of a Free Navigation, and clearing the Seas. Of War and Peace. Of Treatys of Peace and Alliances, particularly with England, France and Spain. Of the natural Strength and Fortifications of Holland. And Of its Interest in all Respects as to the Government of a Single Person. Written by John de Witt, and other great men in Holland. Publish'd by the Authority of the States, The
Verhael van't gepasseerde in de zee-slach tusschen de vlooten van Engelandt ende van de Vereenighde Nederlanden, opgestelt volgens last ende ordre van de Heeren Staten Generael der selver Landen, in date den 24 junii 1666, by de Heeren Raedt-Pensionnaris de Witt, Vrybergen, Van der Hoolck, Kann ende Gerlacius,...
Verhael van 't gepasseerde in de zee-slagh, tusschen de vlooten van Engelandt ende van de Vereenighde Nederlanden, opgestelt volgens last ende ordre van de ... Staten Generael der selver landen, in date den 24 Junii 1666. by de heeren raet-pensionaris de Witt, Vrybergen, vander Hoolck, Kann ende Gerlacius, gedeputeerden van haer Ho. Mog. ... tot expeditie ende over 't employ van de selve Nederlantsche vloot, na een curieus examen vande hooft-officieren, commandeurs en capiteynen der voorsz vloot
Verhael van't gepasseerde inde zee-slach. French
Verhael van 't gepasseerde inde zee-slach tusschen de vlooten van Engelandt ende vande Vereenighde Nederlanden, opgestelt volgens last ende ordre vande heeren Staten Generael der selver landen, in date den 24 junij 1666. by de heeren raedt-pensionnaris de Witt, Vrybergen, vander Hoolck, Kann, ende Gerlacius, [...] jegenwoordigh inde Wielinge zijnde, tot expeditie ende over 't employ van de selve Nederlantsche vloote, naer een curieus examen vande hooft-officieren, commandeurs ende capitainen der voorsz vloote.
Verhael van 't gepasseerde inde zee-slach tusschen de vlooten van Engelandt ende vande Vereenighde Nederlanden, opgestelt volgens last ende ordre vande ... Staten Generael ... in date den 24 Junij 1666. by de heeren raedt-pensionnaris de Witt, Vrybergen, vander Hoolck, Kann ende Gerlacius, gedeputeerden ende gevolmachtighden van haer ho: mo:, jegenwoordigh inde Wielinge zijnde, tot expeditie ende over 't employ van de selve Nederlantsche vloote, naer een curieus examen vande hooft-officieren, commandeurs ende capitainen der voorsz vloote
vrijheid over het smertelijk afsterven van ... Mr. Johan de Witt, vrijheer van Jaarsveld., De
Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten, 's Gravenhage 1671
Waerdye van Lyfrenten naer proportie van Losrenten. -
Werken van T. Lucretius Carus van het Heelal, uit het latyn in heet nederduitsch vertaald [door J. de Witt], De
Witten-Oorlog, De : een pennestrijd in 1757
Zes brieven van Joh. de Wit aan Arend van Buchel
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNC BNF DNB LC NKC NLI NTA NUKAT PTBNP RERO SELIBR SUDOC WKP
TEL