Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 000000011026143X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1026 143X
Name: 
Brinkhorst, L. J.
Brinkhorst, Laurens
Brinkhorst, Laurens J.
Brinkhorst, Laurens Jan
Dates: 
1937-
Creation class: 
article
cre
Language material
Manuscript language material
Musical sound recording
Text
Creation role: 
author
contributor
redactor
Related names: 
Adelmund, K.Y.I.J. (1949-2005)
Adelmund, Karin (1949-2005)
Barents, R.
Barents, R. (1951-)
Barents, René (1951-)
Groningen
Hermans, L.M.L.H.A. (1951-)
Hermans, Louis Marie Lucien Henri Alphonse (1951-)
Lauwaars, R.H. (1940-)
Lauwaars, Richard Hubertus (1940-)
Meij, A. W. H.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Panhuys, Haro Frederik van
Schermers, Henry G.
Uitzinger, Marjolijn (1947-)
Wittenberg, Geoffrey M.
Titles: 
Aanpassing van een aantal wetten op het beleidsterrein van onderwijs, cultuur en wetenschappen aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere aanpassingen aan de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassing onderwijswetgeving aan derde tranche Awb)
Beleidsbrief groen onderwijs 2010
Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk : samenvatting Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie
Brief van Tweede Kamer der Staten-Generaal geschreven door Laurens Jan Brinkhorst (1937-) aan Karel van het Reve (1921-1999)
Collection of the texts of documents relating to the United Nations, its related agencies and regional international organisations
communes et le Marché Commun, Les : une analyse des Traités de Paris et de Rome
Community institutions on the threshold of the 1980's
Court of Justice of the European Communities. The rules of procedure ... 1962:
Debreedbandnota : een kwestie van tempo en betere benutting
Demokratische Strukuturen im Haushaltsrecht der Europäischen Union : Referat im Rahmen der Vortragsreihe "Grudfragen der Europäischen Rechtsordnung", Bonn, 13, Januar 1997
EU: de interstatelijkheid voorbij?, De : opening van het symposium
Europe and America
Europeaan in Japan, Een
European law and institutions
European law as a legal reality
Europees recht als rechtswerkelijkheid.
Europese unie en nationale soevereiniteit
Focus on environment and trade : EU and US strategies in the nineties
gemeenten en de Europese gemeenschappen. Een analyse van de verdragen van Parijs en Rome., De
Gemeinden und der gemeinsame Markt, Die : eine Analyse der Verträge von Paris und Rom
Goedkeuring van een aantal overeenkomsten op het gebied van het ruimteonderzoek en de ruimtetechnologie
Grondlijnen van Europees recht. -
hof van justitie van de Europese gemeenschappen, Het : rechtspraakoverzicht 1965-1966
institutions de la communauté au seuil des années 1980, Les : à la recherche de nouveaux équilibres : in search of a new balance
Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
International organisation and integration a collection of the texts of documents relating to the United nations, its related agencies and regional international organisations with annotations
International organization and integration : a collection of the texts of documents relating to the United Nations, its related agencies and regional international organisations : with annotations
Internationalisering, innovatie en integratie
Judicial remedies in the European communities. A case book.
jurist en de Europese Economische Gemeenschap, De : elementen van een Europese rechtsorde
Líneas básicas del derecho europeo
Local authorities and the common market, 1965, 1966.
Local Authorities and the Common Market An analysis of the Treaties of Paris and Rome
National Sovereignty in the EU: an Outdated Concept
Nota betreffende de Internationale Culturele Betrekkingen
Omgaan met verschil
Ook de asielzoeker is gebaat bij Europees asielbeleid
Op de golven van Europa : een lezing van Arthur Docters van Leeuwen met reactie van Laurens Jan Brinkorst
Opening academisch jaar 2005-2006
rechtspraak van het Hof van justitie van de Europese gemeenschappen, De : overzicht 1963-1964
Regeling leer-werktrajecten vmbo
Regeling leerlinggebonden financiering
Regels inzake regionale meld- en coor̈dinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
rules of procedure of the Court of Justice of the European Communities, The
Subsidiariteit en milieu in de Europese Gemeenschap : doos van Pandora of Panacee?
Supplement op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
Supplement to judicial remedies in the European Communities : a case book
Tenuitvoerlegging van gemeenschapsrecht door de Nederlandse overheid : pre-adviezen
toekomst van het Europees recht, De
Treaty establishing the European Atomic Energy Community. Dutch. [from old catalog]
Treaty Establishing the European Coal and Steel Community
Tussen Brussel en het boerenerf : in gesprek met Laurens Jan Brinkhorst
uitvoering van EG-milieurichtlijnen, toegespitst op milieugevaarlijke stoffen, De : verslag van het symposium op 2 juni 1988 van het Instituut voor Europees Milieubeleid en de Vereniging voor Milieurecht (tevens de 19e ledenvergadering)
uitvoering van EG-milieurichtlijnen, toegespitst op milieugevaarlijke stoffen, De : verslag van het symposium op 2 juni 1988 van het Instituut voor Europees Milieubeleid en de Vereniging voor Milieurecht (tevens de negentiende ledenvergadering)
Verdiepingsbijlage
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap : Rome 25 maart 1957 : met een (artikels- en onderwerpsgewijs) overzicht van de belangrijkste uitvoeringsbesluiten en jurisprudentie van het Hof van Justitie, bijbehorende documenten en registers..
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Rome 25 maart 1957 : met inleidingen, een overzicht van de belangrijkste uitvoeringsbesluiten, aantekeningen ontleend aan Kamerstukken, algemene verslagen, rechtspraak enz., bijbehorende documenten en registers.
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), Rome, 25 maart 1957 : met bijbehorende documenten alsmede een (artikels- en onderwerpsgewijs) overzicht van de belangrijkste uitvoeringsbesluiten
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Parijs, 18 april 1951 met bijbehorende documenten
Verdrag tot oprichting vand e Europese Economische Gemeenschap.
Vergrad tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.
Voorschriften ten behoeve van de instroom van leraren in het primair en voortgezet onderwijs (Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs)
Wet op de beroepen in het onderwijs
Wet op het onderwijstoezicht
Why European institutions?
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten)
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering)
Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ter uitvoering van de in het Wetenschapsbudget 2000 opgenomen voornemens en tot het aanbrengen van een aantal technische wijzigingen
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op de vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer de wijziging van de termijn van vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoeksplan
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coor̈dinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de bovenwettelijke wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke wachtgelduitgaven vo)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen in de basisvorming
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met leerlingenvervoer en de stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs en wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en moeilijk lerende kinderen
Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs)
Notes: 
Rede--Groningen
Sources: 
VIAF BNF LC NKC NTA NUKAT SUDOC WKP
DAI
TEL