Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000110513086 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1051 3086
Name: 
autheur der gedachten Vertooninge, De
Autor Irenici Irenicorum
Celsus, Minus
D. Z
D. Z ([a])
Irenici Autor
Irenici Irenicorum Autor
N. N ([a])
Quidam SS. Literarum Studiosus
SS. Literarum Studiosus
Zuickerus, Daniel
Zvickerus, Daniel
Zwecker, Daniel
Zwicker, Daniel
Zwickerus, Daniel
Dates: 
1612-1678
Creation class: 
Cartographic material
cre
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
? (s.l.)
Courcelles, Étienne de (1586-1659)
Komenský, Jan Amos (1592-1670))
Paskovius, Johannes (16..- ))
Roest, Adriaen Hermansz (16..-16..))
Ruarus, David (I, Amsterdam)
S.n. (Amsterdam)
S.n. (S.l.)
Schlüsselseiten aus Exemplar 4 Diss
Swartepaard, Adr
Zakład Litograficzny Józefa Oziębłowskiego (Wilno)
Zwicker, Daniel (1612-1678))
Titles: 
2. deel van de Revelatie des duyvel-diensts onder de christenen, Het
Animadversiones chronologicae in "Johannam Papissam" Sam. Maresii, contra anacrisin D. Blondelli restitutam. Autore incognito, ex suspicione autem, Germano orthodoxo
Compelle intrare Seu Tractatus Tractatuum De Contradictione ; Qua fere sola, probe cognita, pleraeque hodiernae Ecclesiae, misere (proh dolor!) collapsae, nominatim vero Romana, Graeca, Lutherana, & Calviniana, si velint, instaurari, & ad pacem mutuo colendam adduci facillimo negocio possunt
Daniel Zwickers Gecensureerde en uyt het Latijn vertaelde Vrede-schrift der vrede-schriften, of Drie dubbelde regelmaet des vereenigers der hedendaeghse Christenen, de gesonde reden van alle menschen, de H. Schriftuere, en de overleveringen. in een ... theologisch exempel, soo voor oogen gestelt, dat ... alle strijdigheden ... sonder roere of eenige beroepingh van Synoden, souden gevonnist, de tot nu toe verlooren of onbekende waerheyt wederom verkregen; en alle ... overtuyght konnen worden. Alles volgens den wensch en meyningh van eenige hedendaeghse mannen, die de waerheyt en algemeene vrede beminnen, dewelcke ... in haer Vrede-schriften met recht hebben vermaent, dat geen secte onder de Christenen anders, als door bemiddelende of tusschen komende hulpe van alle andere ... kan in de waerheyt volmaeckt of volkomen gemaeckt worden.
Daniel Zwickers gecensureerde en uyt het Latijn vertaelde Vrede-schrift der vrede-schriften, of Drie dubbelde regelmaet des vereenigers der hedendaegsche Christenen, de gesonde reden van alle menschen, de H. Schriftuere, en de overleveringen ..
Drie brieven, de eerste van Daniel Zwicker, gesonden aan Johannes van Kuyck. De tweede, Johannes van Kuyck antwoordt op de selve brief. De derde, replijck van Daniel Zwicker, die onbeantwoordt blijft.
Drie brieven, de eerste van Daniel Zwicker, gesonden aan Johannes van Kuyck. De tweede, Johannes van Kuyck antwoordt op de selve briefe. De derde, replijck van Daniel Zwicker, die onbeantwoordt blijft.
Ecclesia Antiqua Inermis, Post Tot Sequiora Secula Jure Tandem Iterum Asserta, Seu Responsio ultima Annotatoris Anonymi, ad Collectoris, itidem Anonymi, Collectiones XIII. de Magistratu, vi coactiva, suppliciis capitalibus & bellis, Christianis licitis [...].
Epistolae tres. Dutch
fathers and anglicans: the limits of orthodoxy
Gecensureerde en uyt het Latijn vertaelde Vrede-schrift der vrede-schriften ...
Henoticum Christianorum, seu Disputationis Mini Celsi Senensis : quatenus in haereticis coërcendis progredi liceat ? Lemmata potissima... Recensita a D. Z. ...
Historia Antitrinitariorum [...]
II. deel van de Revelatie des duyvel-diensts onder de christenen, of Een send-brief aen Cornelius Hazart, jesuyt. .., Het
Illustria aliquot specimina
Irenicomastix iterato victus et constrictus, imo obmutescens, seu Novum et memorabile exemplum infelicissimae pugnae Dn. Joh. Amos Comenii contra Irenici Irenicorum autorem... Id ostendente Irenici Irenicorum autore
Irenicomastix itero victus et constrictus, imò obmutescens, seu novum et memorabile exemplum infelicissimae pugnae Dn Joh. Amos Comenii contra Irenici Irenicorum autorem
Irenicomastix perpetuo convictus et constrictus, seu Nova confirmatio infallibilitatis Irenici Irenicorum per ostensam futilitatem criminosae Comenianae refutationis. Cum indice duplici, altero locorum Scripturae explicatorum, altero vero rerum copiosissimo. Edente Irenici autore...
Irenicorum, seu reconciliatoris. -
Irenicum Irenicorum. - [1658]
Irenicum Irenicorum, seu Reconciliatoris Christianorum hodiernorum norma triplex, sana omnium hominum ratio, Scriptura Sacra et traditiones. Exemplo peculiari theologico eoque illustrissimo et inde ab Apostolorum aevo varie hucusque agitato, ita ob oculos posita ut, si secundum ejus fundamentales infallibilesque decisiones procedatur, controversiae quaevis, etiamsi gravissimae, feliciter, breviter et sine tumultu, Conciliorumque convocatione ulla, decidi, amissa aut ignorata hactenus veritas recuperari, adversarii item quilibet, vel pertinacissimi, juxtim cum Conciliis haereticis, judicari, convinci et confundi, queant...
Iterato Sociniano irenico iterata ad christianos admonitio, De
Jllustria Aliquot Specimina Infelicis pugnæ Abrahami Calovii [...] susceptæ in Theologia naturali revelata, contra Joh. Crellii [...]
Jllustria Aliqvot Specimina Infelicis pugnæ Abrahami Calovii [...] susceptae in Theologia naturali & revelata, contra Joh. Crellii Franci Librum de Uno Deo Patre : Vt a qua parte Veritas adhuc sit, liquido appareat, Indicata
joanna papissa restituta
Johan-Amos Comenii De Iterato Sociniano Irenico Iterata ad Christianos Admonitio Sive Pseudo-Irenici : Veri autem Christomastigis, Danielis Zwickeri, Superbus de Christo æternitatis Throno dejecto Triumphus, Virtute Dei dissipatus & dissipandus.
Johan. Pauli Felwingers [...] Solida & in Scripturis Sacris fundata Demonstratio Veræ & ab æterno Jesu Christi, cum Patre suo coëssentialis, Divinitatis : Contra Jeremiam Felbinger, Valentinum Smalcium, Anti-Cichovium, Jonam Schlichting, Faustum Socinum, Johannem Crellium, G. Enjedinum, Christophorum Ostorodum, Autorem Irenici Irenicorum, aliosq[ue] Deitatis ab æterno Jesu Christi hostes, Photinianos, Toti Orbi exposita & instituta Altdorffii, Cum Indice [...].
life of dr. george bull, lord bishop of st. david's, the
Nieuw Testamentische Josias, De : Vindiceerende de Eere, en de Wetten onses Heeren Jesu Christi, en vernielende de afgodische wercken en leeringen der Antichristen [...]
nieuw-testamentische Josias. Vindiceerende de eere, en de wetten onses Heeren Jesu Christi, en vernielende de afgodiche wercken en leeringen der ant-christen, ..., De
noch staende en triumpherende sichtbare kercke Christi tegens de poorten der hellen, neffens De dolingen, en gedurige misslagen, of Het bedroeft verval der tegenspreeckers, namelijck Galenus Abrams, en David Spruyt ..., De
Nova et nunc primum edita Paludum Polesiae tabula : qua eas secus ac geographorum vulgus sentit satas habitatas, cultas, et pervias esse ostenditur
Oculus fidei
Openbaringe van het ware algemeen geloof; dat is: Een grondig oordeel van de vreedtsaemste en sekerste leere der Christenen.
Openhertige vertooninge, dat de algemeene vryheyt van spreken in de gemeynte ... heel qualijck ... beweesen is, en datse daarom behoort wederom afgeschaft te worden.
Revelatio Catholicismi Veri : Das ist Gründliches Urtheil Von der Friedsamsten vnd gewissesten Lehre der Christen [...].
Revelatio daemonolatriae inter Christianos, seu Victoria protestantium contra daemonolatras pontificios, Graecos, Arianos etc. Ad fundamentalem totius christianismi reformationem, Josiae novi foederis, appendicis loco, subjuncta a Daniele Zwickero
Revelatio hostium crucis Christi inter christianos, of Acta des gesprecks tusschen D. Zwicker, aen eene, en J. Becius, D. Backer, Martinus Ruarus, Jacob Janzen Vogt, &c. aen de andere zyde ...
Solida et in Scripturis Sacris fundata Demonstratio
Theologia Naturalis sive Liber Creaturarum : specialiter De Homine & Natura ejus, in qvantum Homo est, & de his qvae illi necessaria sunt ad cognoscendum Deum & seipsum, omniaqve Deo, Proximo, Sibi, obligatur ad Salutem
verdwynende on-apostolische vryspreecker. Dat is: Uytvoerlijcke antwoordt op Petri Langedults onzedige en onnoosele schriften tegens de uytgegaene openhertige vertooninge, dat de vryheyt van spreecken in de Gemeynte ... behoort wederom afgeschaft te worden, &c. Waeruyt klaar te sien is, dat de gedachte vertooninge geheel vast staat, en hiertegen het on-apostolosche vryspreecken ... eyndelijck tot louter fouten wort, en verdwijnt. Uytgegeven van den autheur der gedachten vertooninge., De
Vereeninghs-schrift der christenen, ofte De voornaemste stellingen der disputatie Mini Celsi van Sene: Hoe verre het yemant geoorlooft is in het bedwingen der ketters te procedeeren ...
Vrede-schrift der vrede-schriften, of Drie dubbelde regelmaet
Vryheyt van kerckelycke vergaderingen. Eensdeels uyt de Schriftuur, en anderdeels uyt klaere en wonderbaere exempelen van de Goddelijcke regeering en bestiering in dese laatste 300. jaeren, krachtig bewesen. Als een Aanhangsel van het in 't jaar 1661. uytgegaene Vereenings-Schrift der Christenen ..
weerloose oude kercke, na soo veel slechter eeuwen eyndelyck wederom met recht bevestight, De : ..
Žydintys lubinai piliakalnių fone : septynių vasarų dienoraščiai, 1992-1998
Notes: 
Erscheinungsjahr aus dem Bayerischen Verbund übernommen
Schlüsselseiten aus Exemplar 4 Diss. 3679,8
Sources: 
VIAF BNF DNB LC NKC NLI NLP NTA NUKAT SUDOC WKP
TEL