Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000111829859 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1182 9859
Name: 
Joseph ben Moses (di Trani)
Joseph ben Moses, of Trani
Mahariṭ
Moses, Joseph ben (di Trani)
Mosheh, Yosef ben (mi-Ṭrani)
Trani, Joseph ben Moses
Trani, Joseph ben Moses di
Ṭrani, Yosef ben Mosheh mi-
Ṭrani, Yosef mi-
Yosef ben Mošeh, mi-Ṭrani
Yosef ben Mosheh (mi-Ṭrani)
Yosef (mi-Ṭrani)
Yosef mi-Ṭrani ben Mošeh mi-Ṭrani
טראני, יוסף
טראני, יוסף בן משה
טראני, יוסף בן משה די
טרני, יוסף בן משה די
יוסף בן משה (מטראני)
יוסף (מטראני)
יוסף, מקראני
מהר"י מטרני
מהרי״ט
מהרי"ט (טרני)
מטראני, יוסף בהגאון משה
Dates: 
1568-1639
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Related names: 
Lerer, Tsevi Yaʻaḳov
בית הלוי, אברהם בן יוסף
טיטצק, יוסף
טרני, משה בן יוסף ה-2
לרר, צבי יעקב
פרוינד, אלכסנדר צבי
פרוינד, דב
צאלח, יחיא בן יעקב
תלמוד תורה (ליוורנו)
Titles: 
Derashot ha-Mahariṭ ʻal ha-Torah
Ḥiduše gemara
Ḥidushe Gemara
Ḥidushe Mahariṭ.
Maharit
Sefer Ḥidushe Mahariṭ : ʻal Masekhtot Ḳidushin, Shabat, Ketubot
Sefer šeni mi-šeʾelot u-tešuvot
Sefer šeʾelot u-tešuvot mahariʺṭ
Sefer Tsafnat paʻneaḥ : derashot ha-Mahariṭ ʻal ha-Torah
Sefer ẕafnat paʿneaḥ : śevaʿ raẕon u-maleʾ derušim ʿal ha-Torah meḥudašim
Šeʾelot u-tešuvot mahariʺṭ
Sheʼelot u-teshuvot : ʻal seder arbaʻah ṭurim : sudar ṿe-hugah me-ḥadash lefi mahadurat Lemberg, 621.
Teshuvot u-fisḳe Mahariṭ ha-ḥadashim.
Tsafnat paʻneaḥ
Ẕafnat paʿneaḥ
Ẕofnat paʿneaḥ
אגרון עברי
אוסף דרשות.
ארבע חקירות
דברי חכמים.
דרושים, חדושים, פרושים ומעשיות.
‏דרשות המהרי״ט על התורה
דרשות והספדים שנישאו בקושטאנטינה בין השנים ת"ה-תט"ו.
דרשות לפרשיות השבוע ולשבתות מצוינות : על נושאים שונים.
חדושי גמרא : השייכות לטור אבן העזר
חדושי מהרי"ט
חדושים.
ילקוט חדושים : לרבנים מתורכיה ומארץ ישראל, מהמאה ה-16 ותחילת ה-17.
מקור חיים : והוא קצור זבח תודה מאת יחיא בן יוסף צאלח
ספר חדושי מהרי"ט על מסכתות קדושין, שבת, כתבות
ספר חדושי מהרי״ט : על מסכתות קדושין, שבת, כתובות
ספר חידושי מהרי"ט : על מסכתות קידושין, שבת, כתובות ועל הרי"ף ות"ק ושאר המפורשים
ספר מהרי"ט : מסכת קדושין (שבת, כתובות)
‏ספר צפנת פענח :‏ ‏דרשות המהרי״ט על התורה /‏
ספר צפנת פענח : דרושים על התורה ...
ספר צפנת פענח : חידושים כסדר התורה
ספר שאלות ותשובות מהרי"ט ...
ערוגת הבושם.
פסקים ותשובות מחכמי צפת בענין פריעת הכתובה.
פרוש על פרוש התורה לרש"י והרא"ם
‏צפנת פענח
קבץ לחשים, קמעות, רפואות וסגולות : כולל לקוטים ממקורות שונים על ידי המעתיק - המלקט "חיים ן' אברהם".
קבץ מפרשים על מסכת קדושין
קבץ מפרשים על מסכת שבת
קבץ פסקים, שאלות ותשובות.
קבץ שאלות ותשובות ופסקים מחכמי המזרח יון ותורכיה במאות הט"ז והי"ז.
קבץ שאלות ותשובות מאת חכמי המזרח (מצרים, ארץ ישראל ותורכיה) במאה הט"ז והי"ז.
קבץ שאלות ותשובות מחכמי תורכיה ויוון במאות הט"ז-י"ז.
קבץ תשובות מהמאה הי"ז.
קובץ מפרשים על מסכת קידושין : כוללת חידושי רבותינו הראשונים והאחרונים ...
קובץ מפרשים על מסכת קידושין : עד פרק עשרה יוחסין [פרקים א-ג].
קובץ מפרשים על מסכת שבת : כולל: חידושי הרמב"ן, חידושי הרשב"א, תוספות רי"ד, חידושי מהרי"ט, פני יהושע, בית מאיר, גור אריה, חידושי רעק"א, באר אברהם.
קונטרס קדושת הארץ : אוסף מתשובות קדמוני האחרונים בענין קדושת שביעית בפירות נכרים ...
קונטרס קדשת הארץ
שאלות ותשובות מאת אברהם בו יוסף לבית הלוי.
שאלות ותשובות מאת חכמי טורקיה במאות ט"ז-י"ז.
שאלות ותשובות מאת חכמי תורכיה יון וארץ ישראל מאות ט"ז-י"ז.
שאלות ותשובות מאת יוסף בן משה מטרני (לקוטים).
שאלות ותשובות מאת יוסף בן משה מטרני (קטע)
שאלות ותשובות מהרי"ט
שירים ואגרות ממשוררים וחכמים יהודים בתורכיה במאה הי"ז.
תשובה : בענין קידושי קטנים.
תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים
תשובות ופסקים : התשובות שבס' זרע אנשים, הוסיאטין תרס"ב, לקוחות ברובן מקובץ זה.
Notes: 
Sources: 
VIAF LC NLI NTA