Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000113390253 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1339 0253
Name: 
Vargentin, Peter Vilhelm
Wargentin, Pehr
Wargentin, Pehr W.
Wargentin, Pehr Wilhelm
Wargentin, Per Wilhelm
Wargentin, Peter Vilhelm
Wargentin, Peter Wilhelm
Wargentin, Petrus
Dates: 
1717-1783
Creation class: 
Language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Lindblad, P.O.
Naturvetenskapliga gynasistföreningen i Östersund
Nordenmark, Nils V. E. (1867-1962)
Salvius
Statistiska centralbyrån (Stockholm)
Sunne församling (Karlstads stift)
Sunne kyrka (Karlstads stift)
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan. Karlstads stift. Stiftsmötet
Titles: 
°Aminnelse-tal öfver Carl Carleson. -
Afhandling om menniskans lifstid, med åtföljande tabell, som wisar den medelmåttiga lefnadslängd, hwartill menniskorna i allmänhet gemenligen hinna öfwer wisza framlefda år. Gagnelig wid lifstids-räntors, förpantningars och donationers : upprättande. Extraherad utur framlidne ... Pehr Wargentins skrifter och utgifwen af J.D.L. Stockholm, 1815. Tryckt hos Fr. Cederborgh.
Åminnelse-tal, öfver kammarherren och directeuren vid bergs-mechaniken ... Gabriel Polhem, hållet för kongl. vetenskaps-academien, den 14 junii 1775. Af Pehr Wargentin ... Stockholm, tryckt i framl. direct. Lars Salvii tryckeri, 1775.
Åminnelse-tal öfver kongl. majestets tro-man, stats secreteraren ... Carl Carleson, hållet för kongl. vetenskaps academien den 8 dec. 1762. Af Pehr Wargentin ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1763.
Åminnelse-tal öfver kongl. observatoren och kongl. vetenskaps academiens ledamot, herr Olof Hiorter, efter kongl. vetenskaps academiens befallning, hållit i stora riddarhus-salen d. 18 april, 1751. Af Pehr Wargentin ... Stockholm, tryckt hos Lars Salvius.
Åminnelse-tal öfver kongl. vetensk. academiens framledne ledamot, directeuren och mathematiska instrument-makaren, herr Daniel Ekström, hållit för kongl. vetenskaps academien, den 14 junii år 1758. Af ... Pehr Wargentin. På kongl. vetenskaps academiens tilstånd. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius.
Astronomisk sjö-calender för åren 1761 och 1762. Uträknad til Stockholms meridian. Utgifven af kongl. vetenskaps academien. =Anon=. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius.
Bihang med kort underrättelse.
Förteckning på en samling af tryckta svenska böcker, hvilka den 21 octob. 1780. blifvit i gåfva öfverlemnade til kongl. svenska wetenskaps-academien af dess ledamot presidenten och riddaren Rosenadler. Stockholm, tryckt i Kumblinska : tryckeriet 1780. (Stockholm, 1782. Tryckt i kongl. finska boktr. hos Johan A. Carlbohm.).
Förtekning på k. vetensk. academiens bok-samling. År 1768. =Anon=. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius.
Gudstjänstordningar, presentationer och program från Svenska kyrkans församlingar ordnade efter ort, kontrakt eller landskap.
Mortality in Sweden ...
Några återfunna Wargentinmanuskript.
Om väder-växlings inrättningar på skepp : Om de nyaste påfund af väder-växlings inrättningar på skepp
Oratio in memoriam Petri Wargentin. - s.a.
Påminnelser vid herr Bousquets rön, om fistlar in ano, besynnerligen vid det, som han deruti berättat, rörande kongl. vetenskaps academien och tvänne dess ledamöter. På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, tryckte hos : direct. Lars Salvius, 1766.
Pehr Wargentin 1717-1783.
Pehr Wargentin, 1983 ;:
[Pehr Wargentin and the foundation of Swedish statistics on population].
Pehr Wargentin : den svenska statistikens fader : en minnesskrift med sju originaluppsatser ur Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar för åren 1754, 1755 samt 1766.
Sjö-calender för år 1763. Uträknad til Carlscrona meridian. Innehållande några för de sjöfarande nödiga uträkningar, samt en förtekning på k. amiralitetets så väl militaire- som civil stat. Utgifven af kongl. vetenskaps academien. =Anon=. : Stockholm, tryckt hos Lorens L. Grefing.
Sorgbrev.
Stockholms stads historia intill Konung Gustaf Vasas tron- bestigning : efter trycket i Stockholms stads calender 1761-1777
Stockholms stads historia intill konung Gustaf Vasas tronbestigning.
Tables of mortality based upon the Swedish population prepared and presented in 1766.
Vetenskapernas historia : om naturalhistorien i gemen
Wargentins Beobachtungen über 0 Mira Ceti. -
Notes: 
Sources: