Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000115795860 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1579 5860
Name: 
Berlin, Chaim
Berlin, Ḥayim
Berlin, Ḥayyim
Ḥaver
בערלין, חיים בן נפתלי צבי יהודה
ברלין, חיים
ברלין, חיים בן נפתלי צבי יהודה
Dates: 
1832-1915
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Related names: 
Berlin, Mosheh Yitsḥaḳ
Ḳosovsḳi-Shaḥor, Yaʻaḳov
Yosef ben ʾAvraham ben Waqar, 14de eeuw
בית החולים הכללי בקור חולים (ירושלים)
ירושלים. רבנים
סולוביצ'יק, יוסף דובר בן יצחק זאב מבריסק, 1820-1892
קוסובסקי-שחור, יעקב בן שאול
קוסובסקי־שחור, יעקב
קוסובסקי־שחור, יעקוב
רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד בן בנימין (1845-1905)
שפירא, יעקב בן אליהו חיים
Titles: 
‏‏ : ‏שו"ת נשמת חיים‏
Misped : ʿal peṭirat ha-ʾadam ... Yaʿaqov Yosef Broyda ...
Nishmat Ḥayim (Derashot, maʼamarim u-mikhtavim)
Nishmat Ḥayim (Sheʼelot u-teshuvot)
Otsar Rabi Ḥayim Berlin
Rosch-Menasche
Sefer ha-yiḥud
Sefer Hajichud
Sefer Nishmat Ḥayim, 2002 or 2003:
Sefer Nishmat Ḥayim : derashot, maʼamarim u-mikhtavim be-ʻinyene tsibur, ḥizuḳ ha-dat u-maʻarakhot Yiśraʼel
Sefer Nishmat Ḥayim : sheʼelot u-teshuvot be-arbaʻah ḥelḳe Shulḥan ʻarukh uve-ʻinyanim ʻamuḳim be-sugyot ha-Shas ṿeha-posḳim
Šeʾelot u-tešuvot Roš Menašeh : kolel šuʺt be-ʿinyanim šonim mah še-šaʾal Menašeh Grosberg laha-rav Ḥayim Berlin
Sheʼelot u-teshuvot Nishmat Ḥayim
Shut Nishmat Ḥayim, 2008:
אוצר רבי חיים ברלין
ארבעה ספרים נפתחים
בהתאסף יחד ראשי עם : רבני ונכבדי העדה ובתוכם ראשי הבד"צ והדיינים מעדת הספרדים והאשכנזים ... בדבר השערוריה שנעשתה מאנשים המתימרים בשם חברות ואגודות למעשה אלמות ... הסכמנו ... להחליש קשר החברות הידועות ... ואסור לכל איש ... לקבל שום פועל ... אשר ידוע שהם התקשרו בתוך החברות האלו ...
גאוני ארץ על המזרחי : לרגלי התעמולה ... של המזרחי בעד הקהלה ... של "וועד הלאומי" ... נחוץ מאד לפרסם מעט מדברי גאוני קשישאי מדור העבר ...
העתקה מעצם המכתב
זכיות ותקנות החברים והמתנדבים.
כרוזא קרא בחיל : ... לתמיכה ולהשתתפות עם ... איכרי אדמת הקודש לשבות בשנת ... השמיטה הזאת ...
מספד : על פטירת ... יעקב יוסף ברוידא ...
נשמת חיים (דרשות, מאמרים ומכתבים)
נשמת חיים (שאלות ותשובות)
סדר החגיגה להנחת אבן הפנה להבנין החדש : ... בקור חולים האספיטאל בתוככי ירושלם ...
ספר השליחות.
ספר נשמת חיים - דרשות, מאמרים ומכתבים : בעניני צבור, חיזוק הדת ומערכות ישראל
ספר נשמת חיים : שאלות ותשובות בארבעה חלקי שולחן ערוך ובענינים עמוקים בסוגיות הש״ס והפוסקים
קול מבשר : אור יקר ... הופיע ... בהגלות ... מכתבי ... מוהר"ר שמואל העליר ח"ת ותשובות ... חשקה נפשי מאד להוציאם לאור ... באתי לעורר ... לתת ... הדרוש להוצאות ההדפסה ... : נזדמן לי גם הכתבים שלו ... בדרך הרפואה ...
קול קורא : לעזרת ... שומרי שביעית במושבות ... : חמשים משפחות ... מאחינו האכרים ... זכו ... שבתו מכל עבודה בשדה ובכרם ...
קול קורא! : מאתים זקנים וזקנות מבקשים ... לעזרה תכופה ...
קונטרס אמרי חיים : ביאורים ... על הגדה של פסח
קנאה גדולה : לכבוד הרב ... אברהם יצחק הכהן קוק אב"ד דיפו ...
שאלות ותשובות וחידושים בהלכה.
שאלות ותשובות נשמת חיים
שאלות ותשובות ראש מנשה : כולל שו"ת בענינים שונים
שו"ת נשמת חיים : ... בד' חלקי שו"ע וחידושים וביאורים בש"ס, חליפות מכתבים ... בהלכה ...
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NTA WKP