Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000115871341 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1587 1341
Name: 
Bor, Pieter
Bor, Pieter Christiaansz
Bor, Pieter Christiaanszoon
Bor, Pieter Christiansz
Bor, Pieter Chrsn
Bor, Pieter Cristiaensz
Borren, Petro
P.B.C
Dates: 
1559-1635
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Basson, Govert (Leiden)
Boom, Dirk (Amsterdam)
Boom, Hendrick (Amsterdam)
Colijn, Michiel (Amsterdam)
Coornhert, D.V. (1522-1590)
Coornhert, Dirck Volckertszoon (1522-1590)
Meuris, Aert ('s-Gravenhage)
Poot, Abraham van (c.1638-)
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
S.n. (S.l.)
Someren, Joannes van (wed., Amsterdam)
Wolfgang, Abraham (Amsterdam)
Titles: 
1 April 1572 : de inneming van Brielle, naar de voornaamste geschiedschrijvers
Albuminscriptie van
Algemeene blad-wijser over de Historie van Pieter Christiaansz. Bor
Algemeene blad-wijzer over de Historie van Pieter Christiaansz. Bor
Algemeene blad-wyser over de Historie van Pieter Christiaansz. Bor en de daar bygevoegde stukken, opgestelt om tot de oude en nieuwe druk gebruikt te konnen worden
Anōnymoy eisagōgē anatomikē ... 1618:
Bijvoegsel van authentijke stukken die in de Historie van Pieter Christiaensz. Bor slechts sommierlijk of in 't geheel niet gevonden worden
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Pieter Christiaansz Bor (1559-1635)
Brief van Peter Bor (1559-1635), historicus en jurist, geschreven aan N. Perren, griffier van Bergen op Zoom.
Brief van Pieter Christiaansz Bor (1559-1635) aan Caspar Barlaeus (1584-1648)
Brief van Pieter Christiaansz Bor (1559-1635) aan Jacobus Arminius (1559/60-1609)
Brieven van Emanuel van Meteren en van Pieter Bor
Byvoegsel van authentyke stukken, die in de Historie van Pieter Bor Christiaensz, slechts sommierlijk [...] of in 't geheel niet gevonden worden.
Byvoegsel van authentyke stukken die in de Historie van Pieter Christiaensz. Bor slechts sommierlyk of in 't geheel niet gevonden worden.
Chronica van den beginne des werelts aen tot op den Keyser Carolum den vyfden van dien name
Chronycke Carionis
Den oorspronck, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen, geduyrende de regeringe van de Hertoginne van Parma, de Hertoge van Alba, ende eensdeels vanden groot Commandeur
Den oorspronck, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen, geduyrende de regeringe vande Hertoginne van Parma, de Hertoge van Alba, ende eensdeels vanden groot Commandeur ...
Den oorspronck, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorloghen, geduyr*. -
Gelegentheyt van 's Hertogen-Bosch vierde hooft-stadt van Brabandt
Gelegentheyt van 'sHertogen-Bosch vierde hooft-stadt van Brabandt : haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629 : alles onder 't voorsichtigh wijs ende kloeck beleyt van ... Frederick Henrick, Prince van Orangien, Grave van Nassau ...
Ghespraecke van liefhebbers des ghemeynen nvts. Die gesocht werden inde steden Opinio ende Sapientia Humana: maer ghevonden werden in het veracht dorpken Veritas.
Ghespraecke van liefhebbers des ghemeynen nvts. Die ghesocht vverden inde steden Opinio ende Sapientia Humana: maer ghevonden vverden inhet veracht dorpken Veritas
Historie der Nederlandtsche oorlogen
Kort ende waerachtigh verhael van de heerlijcke ende onvoorsiene victorie, die God Almachtigh de Vereenighde Nederlandsche Provintien verleent heeft, deur 't veroveren van de stercke stadt van Weesel, geschiet op de negenthienden Augusti anno 1629 ... deur 't kloeck beleyt van ... Otto de Gent ende Oyen heere van Dieden.
Kort ende waerachtigh verhael van de heerlijcke ende onvoorsiene victorie, die God almachtigh de Vereenighde Nederlandsche Provintien verleent heeft, deur't veroveren van de stercke stadt van Weesel, geschiet op den negenthienden augusti anno 1629. des morgens te drie uyren, deur't kloeck beleyt van den gestrengen, edelen, ende manhaften Otto de Gent ende Oyen, heere van Dieden.
Nederlandsche historien
Nederlandtsche oorloghen, beroerten en de borgherlijcke oneenigheyden, gheschiet by tijden van Alexander Hertghe van Parma & c. als gouverneur ende capiteyn generaal van de Nederlanden onder 'tghebiet vanden Coninck van Spangien,ende den Grave van Leycester gouverneur ende capiteyn generaal der Vereenichde Nederlanden, De
Nederlantsche Oorloghen beroerten, ende borgerlijcke oneenicheyden, begin*
Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke oneenicheyden, beginnende mette opdrachte [...] aen [...] Philippus van Spangien, tot de droevige doot van [...] Willem prince van Orangien.
Nieu-Jaers Liedt : wys: Mijn ziele wilt den Heer met lof-sanck prijsen, Psalm 103.
Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden. ...
Oorspronck, begin ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen, in XVIII boecken vvaerachtelijck en onpartijdelijck beschreven ...
Oorspronck, begin ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen. Part 1
Oorspronck, begin ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen. Part 2
Oorspronck, begin ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen. Part 3
Oorspronck, begin ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen. Part 4
Oorspronck, gelegentheijt, fundatie ende vergrootinge der stadt van s'Hertogenbosch ..
Oorsprong, begin en aanvank, der Nederlandsche oorlogen, geduurende de regeeringe van de hertoginne van Parma, hertog van Alba, en de groot commandeur Don Louis de Requezens; ofte Spiegel der droevige staat dezer Nederlanden, ten tyden van de Spaansche opperhoofden en wel voornaamentlyk van den beruchten hertog van Alba. : Zedert den 25 October 1555 tot het uyteynde des jaars 1574. Benevens de kloekmoedige daaden van Willem den Eersten, prince van Oranje ...
Oorsprongh, begin ende vervolgh der Nederlantsche Oorlogen
Oorsprongh, begin, ende vervolgh der Nederlantsche oorloghen, in XVIII. boecken waerachtelijck en onpartydelijck beschreven
Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden ...
origin, beginning, and continuation of the dutch wars
Register ofte bladt-wyzer op de boecken der Nederlandtsche oorloghen.
Relaes van het gepasseerde van den jaere 1566. en 1567. in Amsterdam @Oorspronck, begin, ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen
seste deel der Chronycke Carionis, Het : inhoudende de voornaemste ende ghedenck-weerdighste saken ende gheschiedenissen ... zedert den aenvanck van de regieringe des groot-machtigen Rodolphi de II, de welcke den 27 Oct. 1576 gecroont is ... tot den overlyden van Matthias den I. ...
stapelspel
Twee Tragi-comediën in prosa, d'eene van Appollonius Prince van Tyro, ende d'ander van den selven, ende van Tharsia syn Dochter
Twee Tragi-comedien in prosa, d'eene van Appollonius Prince van Tyro, ende d'ander van den zelven, ende van Tarsia sijn Dochter ...
Twee tragi-comedien in prosa, d'eene van Appollonius prince van Tyro. Ende d'ander van den zelven, ende van Tarsia syn dochter ...
Vervolch der Nederlantsche oorloghen, ende geschiedenissen ...
Vervolch vande Nederlandsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden sedert de comste van den cardinael Albertus van Oostenrijck tot den slach in Vlaenderen.
Vervolch vande Nederlantsche oorloghen beroerten, ende borgerlycke oneenicheyden zedert het innemen van Breda [...] tot de comste van den cardinael Albertus van Oostenrijck. toe.
Vervolch vande Neerlandsche oorloghen beroerten, ende borgerlycke oneenicheyden zedert de doot des princen van Orangien tot het innemen van Breda ([half-title:] in martio 1590. Derde deel).
Vervolgh der Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden ...
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NTA WKP
TEL