Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000116230335 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1623 0335
Name: 
Abraham Mordecai (of Gur)
’Admur mi-Gur
Admur mi-Gur (d. 1948)
Alter, Abraham Mordecai
Alter, Abraham Mordechai
Alter, Abraham Mordechaj
Alter, Avraham Mordechai
Alṭer, Avraham Mordekhai
Alter, Avrohom Mordechai
Avraham Mordekhai (mi-Gur)
Ba'al ha-"Imre-emet" mi-Gur
Baʻal ha-"Imre-emet" (mi-Gur)
Gerer Rebbe
Imre Emet
Imrei Emes
Magur, Avraham Mordekhai
ʾAdumur mi-Gur
ʾAlṭer, ʾAvraham Mordeḵay
אברהם מרדכי
אברהם מרדכי (מגור)
אדמו"ר מגור, בשנים תרס"ה-תש"ח
אלטער, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליב (מגור)
אלטר, אברהם מרדכי
אלטר, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליב (מגור)
אלתר, אברהם מרדכי
אלתר, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליב (מגור)
אמרי אמת
אצרי אצת
רא"ם (מגור)
Dates: 
1864-1948
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Alter, Isaac Meir (1789-1866)
Alter, Israel (1892-1977)
Alter, Judah Aryeh Leib (1847-1905)
Pinḥas Menaḥem Elʻazar, mi-Pilts
Śimḥah Bunem ben Avraham Mordekhai, mi-Gur (1898-1992)
אלתר, יהודה אריה לייב (7481־5091)
אלתר, יצחק מאיר (9871־6681)
אלתר, ישראל (2981־7791)
יעקב יצחק זליג, מולוצלוק
פנחס מנחם אלעזר, מגור (8481 או 9481־0291 או 1291)
שמחה בונם בן אברהם מרדכי, מגור (8981־2991)
Titles: 
Dibrot ḳodesh le-R.h., 1997:
Dibrot ḳodesh le-R.h. : mishnayot Masekhet Rosh ha-Shanah : daf ha-yomi Bavli ṿe-Yerushalmi, parashat Haʼazinu.
Dibrot ḳodesh le-R.h. : yehi ratson le-lele Rosh ha-Shanah : mishnayot Masekhet Rosh ha-Shanah
Hagadah shel Pesaḥ : ʻim leḳeṭ imrot ha-"Imre Emet"
Haggadah.
Imre emet (Ḥidushe Torah)
Imre emet (Liḳuṭim)
Imre emet (Sukot)
Mi-Polin le-Erets Yiśraʼel, 1998?:
Miḵtavim
'Osef miktavim u-devarim
Rosh golat Ariʼel, 1990- :
Sefer Imre emet, 197-:
Sefer Imre emet : liḳuṭim
Sefer Imre emet : Sukot : ḥidushe Torah asher amar be-shulḥano ha-ḳadosh be-Shabtot ha-shanah uva-moʻadim
Śifte tsadiḳim : le-Shavuʻot
Zbiór listów.
אגרת אל אלטר אברהם מרדכי מגור.
אגרת מאת פנחס מנחם יוסטמן.
אגרתו של חסיד אל הרבי מגור.
אוסף מכתבים ודברים : מה שכתב ואמר לטובת חיזוק התורה והדת
אמירות וחידושי תורה
אמרי אמת (ליקוטים)
אמרי אמת (סוכות)
אסף מכתבים ודברים
אקדמות : תרגום ... לאידיש וללשה"ק
דברות הקודש לראש השנה
דברות קודש לר״ה : יהי רצון ללילי ראש השנה : משניות מסכת ראש השנה
דברות קודש לר״ה : משניות מסכת ראש השנה : דף היומי בבלי וירושלמי, פרשת האזינו
דברות קודש לראש השנה
דבריהם הם זכרונם : ליקוטים לשבועות מהספר אמרי אמת
דבריהם הם זכרונם : ליקוטים מתוך הספר אמרי אמת
דף היומי ירושלמי : שבועות: דף י"ז ... : לבאי חצר גור שבועות תשמ"ט.
האמונה והבטחון.
הגדה של פסח : עם לקט אמרות ה״אמרי אמת״
הגדה של פסח : עם לקט אמרות ... מתוך ספרים שכבר נדפסו
הידיעות הנוראות : ... ממצב היהודים בפולין וכל ארצות הכיבוש מאלץ אותי ... לקיים את לך כנוס ... להשתתף באספת רבנים שתתקיים ... בביה"כנ ר' יהודה החסיד בירושלים ... למען הצלתם
הנה מה טוב ומה נעים
יקב הדין את ההר
יקוב הדין את ההר : תשובה גלויה של ... הדתיים-הלאומיים, למכתבו של הרבי מגור [רבי אברהם מרדכי אלטר] מיום א במדבר, כה אייר תש"ג (שנתפרסם בעתון החרדי "היסוד" [תל-אביב, שנה יב, גליון שפט - ץ, ד סיון תש"ג]) על דבר חבלי המשיח של אחינו באירופה ו"אגודת ישראל", והמפלגות האחרות ...
יקוב הדין את ההר : תשובה גלויה של היהודים החרדים לדבר ה', הדתיים הלאומיים, למכתבו של הרבי מגור מיום א' במדבר, כ"ה אייר תש"ג, על דבר חבלי המשיח של אחינו באירופה ואגודת ישראל והמפלגות האחרות בעמנו
לקוטים בקבלה.
מאמר דעת התורה : הנקרא דער קוצקער קוויטל
מאמר דעת התורה : פתקא שכתב אחד החסידים הישישים מחסידי קאצק ... לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א [ר' אברהם מרדכי אלטר מגור] בתחלת נשיאותו בשנת תרס"ה.
מודעה רבה
מכתבים : א> מארץ ישראל. ב> על דבר 'צעירי אמוני ישראל'. ג> מאמר ... על הכנסי' הגדולה
משנה.
משניות מנוקדות : עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יום טוב, ונוסף עליהם ילקוט ביאורים וציוני דרך ...
משניות מנקדות
סגית מתן תורה
סוגית מתן תורה : ולקוטי אמרות
ספר אמרי אמת : ליקוטים
ספר אמרי אמת : סוכות : חידושי תורה אשר אמר בשלחנו הקדוש בשבתות השנה ובמועדים
ספר אמרי אמת - סכות
ספר דברי שלום ואמת על מגילת אסתר : לקט ביאורים ...
ספר דברי שלום ואמת על מגלת אסתר
ספר האמונה והבטחון
ספר הזכות : שעל פי רוב הוא לימוד זכות ...
ספר מכתבי תורה
ספר פסקי תשובה : ... מאסף פסקי שו"ת ... על כל ד' חלקי השו"ע, עם הערות וחידושים וביחוד ארבעים תשובות ואגה"ק מכ"ק אדמו"ר ... מרן מגור
פנינים יקרים : לקט אמרים מגאוני וגדולי ישראל לפרשיות השבוע לחגים ומועדים ועוד.
פתיתין משלחן גבה - חנכה
פתיתין משלחן גבה - סכות
פתיתין משלחן גבה - פסח
פתיתין משלחן גבוה - חנוכה
פתיתין משלחן גבוה - סוכות
פתיתין משלחן גבוה - פסח
קובץ בקבלה.
רינה וישועה באהלי צדיקים : צילומים והעתקות הזמנות רבותינו הקדושים מגור, בניהם וחתניהם לשמחות צאצאיהם.
רנה וישועה באהלי צדיקים
רשימות הספרים מאוצר הספרים : מיסודו של אדמו"ר שליט"א מגור.
שפתי צדיקים : לשבועות
תוספת לספר אמרי אמת : י"ט מאמרים חדשים ולוח התיקונים לכל המהדורות שהודפסו
תלמוד בבלי.
תלמוד ירושלמי.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NLP NTA WKP
TEL