Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000117694596 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1769 4596
Name: 
Liefhebber, een
S, W.
Sevelius, Guil
Sewel, Guil
Sewel, Guillaume
Séwel, W.
Sewel, Wil
Séwel, Willem
Sewel, William
Sewel, Willijam
Sewell, Willem
Sewell, William
W.S
Zewel, Willem
Dates: 
1654-1720
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
writer of accompanying material
Related names: 
Arnauld, Robert (d'Andilly, 1589-1674.)
Havercamp, Siwart (1684-1742)
Hegesippus, Palaestinus ca. 110-ca. 180.
Josephus, Flavius ca. 37-ca. 100.
La Grue, Philippe
Leti, Gregorio (1630-1701)
Meredith, Hugh
Schagen, Marten (Amsterdam)
Swart, Jan (Amsterdam)
Swart, Steven (Wed.) (Amsterdam)
Uytwerf, Meijndert II (fl. 1744-1755)
Viret, Abraham (1691-176.?)
Wafer, Lionel (ca. 1660-ca. 1705)
Titles: 
Alle de werken van Flavius Josephus.
Alle de werken van Thomas Brown ... verdeelt in vijf deelen ...
allies and the late ministry defended. Dutch
Beschryving van Darien of de land-engte van Amerika
beschryving van oud en niew rome
compendious guide to the English language
compendious guide to the Low-Dutch language containing the most necessary and essential grammar-rules, whereby one may speedily, and without much difficulty, attain to the knowledge of the aforesaid Language, and the right use of the Dutch Particles de and het, so much wanted hitherto., A
Compleat dictionary English and Dutch, to which is added a grammar for both languages, aygmented by E. Buys, A
Egesippus Van de Joodsche oorlogen, en de uyterste verdelging der stad Jerusalem
En brieven over taalkunde van Willem Séwel en Arnold Moonen
gansche rechtpleeging in Westmunster-Hal, op de betichting tegen James graaf van Derwentwater [...] en William lord Nairn., De
geallieerden en de laatst-voorgaande Engelsche ministers verdeedigd, tegen Vrankryk, en de tegenwoordige vrinden van Vrankryk., De
Gevaar van te yveren, dóch niet ten goede. Óf Aanmerkingen op Dr. Sacheverels predikacie. Gedaan [...] den 16. november 1709., 't
gevaar van valsche broederen, zo in de kerk als in den staat, vertoond in eene predikacie, gedaan [...] den 5/16 nov. 1709., Het
Gezang aan den koning, op zyn' majesteyts aankomste in Holland, in den jaare 1695.
God's protecting providence.
Good advice to the Church of England. Dutch
Grammaire flamande de Philippes la Grue. : Contenant tout ce qui est necessaire pour aprendre facilement, & en peu de tems, à lire, parler & ecrire correctement en cette langue. : Behelzende alles wat noodig is om met gemak en binnen korten tyd die taal wel te leeren leezen, spreeken en schryven.
Grammaire flamande et françoise
Grammaire flamandede Philippes La Grue. Contenant tout ce qui est necessaire pour apprendre facilement, & en peu de tems, à lire, parler & ecrire correctement en cette langue. Nouvelle edition. Corrigée & augmentée considerablement par un habile grammairien, & revuë par Guil. Sewel
Grammaire hollandoise
Groot woordenboek der Engelsche en Nederduytsche taalen
histori van de opkompste, aanwas en voortgang der christenen bekend by den naam van quakers
Histori van de opkomste, aanwas, en voortgang der Christenen bekend by den naam van Quakers.
historia quakeriana
Historie der Jooden, of, Alle de werken van Flavius Josephus : nevens Philoos gezantschap aan Kaligula, en Egezippus Verhaal van de oorlogen der Jooden
history of the rise, increase, and progress, of the Christian people called Quakers, 1728:, The
history of the rise, increase, and progress, of the Christian people called Quakers intermixed with several remarkable occurrences., The
history of the rise, increase, and progress of the Christian people called Quakers, The : intermixed with several remarkable occurences
history of the rise, increase, and progress, of the Christian people called Quakers, The : with several remarkable occurrences intermixed
issues of the philadelphia press
journal
Korte wegwijzer tot de Nederduitsche taal
Korte Wegwyzer der Engelsche Taale
Korte wegwyzer der Nederduytsche taal ...
large dictionary English and Dutch,, A : in two parts ... : To which is added a grammar, for both languages : nevens eene spraakkonst derzelver.
large dictionary English and Dutch, in two parts... to which is added a grammer, for both languages..., A
large dictionary of english-dutch, a
leeringe der duyvelen, beweezen te zyn de groote afval deezer laatste tyden. Of Een proeve, strekkende om die onbehoorlyke kundigheden en bevattingen, welke de menschen van de demons en quaade geesten hebben, te verbéteren., De
leeven en afbeeldsel der roemruchtige vorstinne Maria de Tweede .../ Gilbert Burnet uit het Eng. vert. en met eene voorreede door W. Séwel., Het
leeven van mevrouw Olimpia Maldachini, die te Rome de heerschappy voerde, onder de regeeringe van Innocentius de 10, Het
leeven van Sixtus den Vyfden, Paus van Rome, Het
Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitse tale
Linguae belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica
Misslagen aan weerkanten, of schetse van de eerste oorzaak, den voortgang, en de verderflyke gevolgen van de verdeeldheden der Engelsche landaard: toonende dat de hoofden en leydslieden van wederzyden, altoos de ligtgeloovighyd hunner byzondere partyen misleyd hebben, ...
Nederduytsche spraak-konst
Nederduytsche spraakkonst, waarin de gronden der Hollandsche taale naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe verstanden, zo ten aanzien der spellinge als bewoordinge duidelyk aangeweezen zyn, de tweede druk : doorgaans veel vermeerderd, en met eene lyst van de geslachten der naamwoorden, die onder geene vaste regelen betrekkelyk zyn
Nederduytsche spraakkonst, : waarin de gronden der Hollandsche taale naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe verstanden, zo ten aanzien der spellinge als bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn.
new voyage round the world
Nieuw en volkomen woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen
Nieuwe reistogt en beschryving van de land-engte van America ...
Nieuwe Reystogt rondom de wereld
Nieuwe reystogt rondom de werreld, waarin omstandiglyk beschreeven worden de land-engte van Amerika, verscheydene kusten en eylanden in Westindie, de eylanden van Kabo Verde ...
Nouvelle grammaire flamande
Onderzoek wegens de eynd-oorzaaken der natuurlyke dingen ... : Beneffens eenige ongemeene aanmerkingen wegens een beschaadigd gezigt
Ongelukkige schipbreuk en yslyke reystogt : van etlyke Engelschen, in den jaare 1696 van Jamaika in West-Indiën, na Pensylvania t'scheep gegaan, en in de Golf van Florida gestrand, alwaar zy onder de menschenëeters vervielen, en byna ongelooflyke wederwaerdigheden uytstonden
Ongelukkige schipbreuk en yslyke reystogt, van etlyke Engelschen, in den Jaare 1696 van Jamaika in West-Indien, na Pensylvania t'scheep gegaan ... In 't Engelsch beschreeven door Jonathan Dickenson ... ; en daaruyt vertaald door W. Sewel.
Op de ongelukkige reystogt van Jonathan Dickenson, en de zynen
Oratio in luxum
perils of false brethren. Dutch
Reistogten rondom de waereldt
Reystogten rondom de waereldt
Schriftuurlyke, en met de natuure overeenkomende aanmerkingen over 't begraven der dooden in de kerken : aanwwyzende verscheydene sympathetische werkingen der natuure, omtrent dezelve
short history of the reformation of the church of england
Stichtelyke redenvoeringe wegens het toekomende oordeel
summary of the doctrine and discipline of the people, called Quakers. Shewing, Wherein they differ from other Professed Christians of Different Denominations, exhibited in the words of W. Sewel, from p.688 to 696. of his general history of said people. First edition. Published for the Information of the Sober Enquirer, A
Taalkundige geschriften (1707-1711) met de "Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitse tale"
To the king. An ode on his majesty's arrival in Holland, 1695. Dutch
Van de Joodsche oorlogen, en de uyterste verdelging der stad Jerusalem
Van den Trojaanschen oorlog
Van het laatste oordeel
Verhandeling van de gelukzaligheyd der vroomen, en de straffe der godloozen in de toekomende werreld. : Behelzende bewyzen van de onsterfelykheyd der ziele, en het onsterflyk leeven
Verhandeling van de gelukzaligheyd der vroomen, en de straffe der godloozen in de toekomende werreld : Behelzende bewyzen van de onsterflykheyd der ziele, en het onsterflyk leeven
W: Dampier en L: Wafers reystogten rondom de waereldt; begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeën ...: alom doormengt, met de beschryving der inwoonders, aardt, zeden, en plegtigheden dezer vreemde volkeren : midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren en andere seldsaamheden
Waare afbeelding der eerste Christenen, vólgens hun leevendig geloof, en heylig leeven ...
way to the kingdom of heaven
weg tót het koningryk der hemelen, aangeweezen in zeventien predikacien, uytgesprooken te Londen. Uyt het Eng. vert. door Wm. Sewel., De
Wegwyzer tot de Engelsche taal, ...
Willem Sewel of Amsterdam, 1653-1720 ... 1933:
William Dampier's Nieuwe Reystogt rondom de wereld
Wm. Sewels groot Engelsch en Nederduytsch als mede Nederduytsch en Engelsch woordenboek
Works.
Zeede-lessen des evangeliums, óf Een beschryving der werkelyke gódzaligheyd en heiligheyd. : Die van een yder waar Christen wordt vereyscht. Handelende van de natuure der Christelyke gódsdienst. Van de beweegrédenen tót heyligheyd. En van de aanvechtingen tót zonde, en de hulpmiddelen daar tegen.
Zeede-lessen des Evangeliums, óf Een beschryving der werkelyke gódzaligheyd en heyligheyd, die van een yder waar christen wordt vereyscht, ...
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNF LC NLI NTA RERO SUDOC WKP
TEL