Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000119781765 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1978 1765
Name: 
Kitiyakara, Sirikit (M.R.)
Kitiyakara, Sirikit (Mom Ratchawong)
Kitiyakon, Sirikit
Kitiyākō̜n, Sirikit (M.R.)
Kitiyākǭn, Sirikit (Mǭm Rātchawong)
Phranang Chao
Queen Sirikit (reine de Thaïlande)
Sirikit
Sirikit Kitiyakara (M.R.)
Sirikit Kitiyakon
Sirikit Kitiyākō̜n (M.R.)
Sirikit Kitiyākǭn (Mǭ. Rǭ. Wǭ)
Sirikit Phra Bǭrommarāchinī Nāt (Somdet Phranāng Čhao)
Sirikit Phra Bǭrommarāchinīnāt (Somdet Phranāng Čhao)
Sirikit (Phrabō̜rommarāchinī Nāt, Somdet Phranāng Čhao)
Sirikit (Queen, consort of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand)
Sirikit (Reina consorte de Bhumibol Adulyadej, Rey de Tailandia)
Sirikit (Reina consorte de Rama IX, Rey de Tailandia)
Sirikit, Somdet Phranang Chao
Sirikit (Somdet Phranāng Čhao Phrabō̜rommarāchinī Nāt)
Somdet Phra Bǭrommarāchinīnāt nai Ratchakān Thī 9
Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phra Bǭrommarāchinīnāt (reine de Thaïlande)
กิติยากร, สิริกิติ์ (หม่อมราชวงศ์)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (reine de Thaïlande)
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
สิริกิติ์
สิริกิติ์ กิติยากร (ม.ร.ว)
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระนางเจ้า)
Dates: 
1932-
Creation class: 
Language material
Related names: 
Bhumibol Adulyadej, King of Thailand (1927-)
Buntư̄an Sīwō̜raphot, 1955-
Lœ̄tchai Sirichai
Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit. Sūn Watthanatham
Phra Sīwisutthiyān (ʻUbon)
Saphā Sangkhomsongkhro̜ hǣng Prathēt Thai
Somchai Vorasastra
Thailand. Kō̜ng Rātchalēkhānukān nai Phraʻong Somdet Phrabō̜rommarāchinī Nāt
Thailand. Krom Sinlapākō̜n
Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān
Thanākhān ʻĒchīa (Thailand)
Titles: 
60 phansā Māhārāchinī Sirikit:
700 years of Thailand: treasures from the kingdom, 1992
Banthưk "pen yū khư̄" Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt
Bhumibol Adulyadej.ʻAkkhra sinlapin, 1989:
Bua : rāchinī hǣng mai nam
Buddha images in the Grand Palace
Central Thai Buddhism and modernization : an academic study
Chalœ̄m phrachonmāyu khrop 3 rō̜p 12 Singhākhom 2511
Chalœ̄m phrakīat Somdet Phranang Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt
Chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt nư̄ang nai mahāmongkhonlasamai thī song čharœ̄n phrachonnmāyu 60 phansā, 12 Singhākhom 2535.
Chāngthō̜ rō̜i čhai thœ̄tthai 72 phansā : Wuthisaphā čhatphim phư̄a chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt nư̄angnai ʻōkāt phrarātchaphithī mahā mongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 6 rō̜p, wanthī 12 Singhākhom, Phutthasakkarāt 2547
Čhittanakhō̜n, nakhō̜n lūang khō̜ng lōk ; læ, Nǣo patibat nai Phōthipakkhiyatham 37.
Čhittaphāwanā tām nǣo phrasūt.
Čhittaphāwanā tām nai hǣng Mahāsatipatthānasūt.
Chomrom chīwit.
Dang dūangkǣo nam thāng sawāng sai.
Her Majesty Queen Sirikit and the environment
Her Majesty Queen Sirikit of Thailand.
ʻAnākhottawong, Mēttœ̄iyasūt, læ Mēttœ̄iyawong : samnūan Lānnā
ʻUthai Sinthusān. Sārānukrom Thai, 1973-1979:
in memory of my european trip
Kamrai khō̜ng phǣndin : chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt nư̄ang nai ʻōkāt phrarātchaphithī mahā mongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 6 rō̜p, 12 Singhākhom 2547.
Kānprachan wong pīphāt chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Phrabō̜rommarāchinī Nāt nư̄ang nai warōkāt mahāmongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 5 rō̜p wan thī 12 Singhākhom Phutthasakkarāt 2535 : na ʻĀkhān Samom Sutthiphithak ʻAnusō̜n, Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit, wan thī 27 Mithunāyon Phō̜. Sō̜. 2535.
Kānsanō̜ng ngān phraphutthasātsanā, sapdā wan Mākhabūchā, Chīang Mai 2535
Kānsưksā rư̄ang phūying
Kham mǣ sō̜n : pramūan phrarātchadamrat khō̜ng Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt kīeokap yaowachon læ khrō̜pkhrūa, Phutthasakkarāt 2504-2546.
Khwāmsongčham nai kāntāmsadet tāngprathēt thāng rātchakān
Khwan khāo : ngān ʻanchœ̄n Mǣ Phōsop khư̄n nā chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Phrabō̜rommarāchinī Nāt.
Khwīn Sirikit.
legend of suriyothai, the
Lumnam Mǣ Klō̜ng : phatthanā sangkhom læ watthanatham : socio-cultural development.
Medicinal plants in Siri Ruckhachati Garden
Mō̜radok ʻĪsān.
Mūnnithi Songsœ̄m Sinlapāchīp nai Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt
Namphrathai dutnāmfā sū pā fon : chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhāo-- Phrabō̜rommarāchinī Nāt nai mahāmongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 5 rō̜p, Phō̜. Sō̜. 2535.
Nangsư̄ thīralưk nư̄ang nai ʻōkāt khlāi wan sathāpanā khrop 90 pī Krom Chonlaprathān, Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 13 Mithunāyon 2535.
Ngān sinlapāchīp Sūn Sinlapāchīp Bāng Sai nai Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt.
Nop Phramingmātā Rāchinī 'Sirikit'.
Nư̄ang nai warōkāt wan chalœ̄m phrachonmaphansā Somdet Phranāng Čhao-- Phrabō̜rommarāchinī Nāt, Krom Sinlapākō̜n khō̜ sanœ̄ nithatsakān phisēt chœ̄tchū kīat sinlapin ʻāwusō Thawi Nanthakhwāng, sinlapin chan yīam pī 2499 na Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt, Hō̜sinlapa, Thanon Čhaofā, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 3-31 Singhākhom 2533
Nư̄angnai wan chalœ̄m phrachonmāyu khrop 3 rō̜p 12 Singhākhom 2511
Phan mai Khrōngkān Lūang.
Phatthanākān thāng watthanatham khō̜ng Mư̄ang Nakhō̜n Sawan phim pen thiralư̄k nai warōkāt thī Somdet Phrathēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n song prakō̜p phithī pœ̄t Hō̜watthanatham Čhangwat Nakhō̜n Sawan, Wančhan thī 17 Singhākhom Phutthasakkarāt 2535.
Phra ʻUdomsangwō̜nwisutthithēra (Phra ʻĀčhān Wan ʻUttamō)
Phra khū bāramī-- sī phǣndin.
Phrabō̜rommarāchōwāt læ phrarāchōwāt Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phūmiphon ʻAdunyadēt læ Somdet Phranāng Čhao Phrabō̜rommarāchinī Nāt.
Phračhan khưn thī ʻAmērikā
Phramǣ kǣo khō̜ng phǣndīn : nư̄ang nai ʻōkāt phrarātchaphithī mahāmongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 6 rō̜p 12 Singhākhom 2547 : nangsư̄ chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt.
Phramǣ yū khūfā khūphư̄nphathai Sayām : chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Siriki Phrabō̜rommarāchinī Nāt nai mahāmongkhon song čharœ̄n phrachonmaphansā khrop 5 rō̜p.
Phramahākarunā hǣng Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchīni Nāt.
Phramēttākhun sū chonnabot, 12 Singhākhom 2523.
Phraphutthapatimā nai Phrabō̜rommamahārātchawang.
Phrarātchadamrat læ phrabō̜rommarāchōwāt khō̜ng Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phūmiphon ʻAdunlayadēt læ Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt.
Phrarātchadamrat læ phrarātchaniphon Somdet Phranāngčhao ... Phrabō̜rommarāchinīnāt.
Phrarātchadamrat nai Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt. Læ, Botlakhō̜n rư̄ang Phra Sīmư̄ang.
Phrarātchakrasǣ Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt, phrarātchathān samphāt kǣ Klum Nakkhāo Ying, Wanphrưhatsabō̜dī thī 28 Singhākhom 2523.
Phrarātchaniphon Somdet Phranāng Čhao-- Phrabō̜rommarāchinī Nāt khwāmsongčham nai kāntām sadet tāng prathēt thāng rātchakān.
Phratraipidok : prawat læ khwāmpenmā.
Piya Mahārāchinī kap phrarātchaphithī pračham chāt
Piyarāchinōwāt Somdet Phranāng Čhao-- Phra Bō̜rommarāchinī Nāt
Pramūan phāp sadet yư̄an ʻAngkrit-Yœ̄raman
Pramūan phrarātchadamrat læ phrarāchōwāt thī phrarātchathān nai ʻōkāt tāng tāng tangtǣ Dư̄an Mēsāyon 2516 čhon thưng Dư̄an Mithunāyon 2519.
Pramūan phrarātchadamrat læ phrarāchōwāt thī phrarātchathān nai ʻōkāt tāng tāng tangtǣ Dư̄an Phrưtsaphākhom 2520-Dư̄an Singkhākhom 2535.
Pramūan phrarātchadamrat nai kānsadet phrarātchadamnœ̄n yư̄an nānā prathēt, Phutthasakkarāt 2502-2510
Pramūan phrarātchakaranīyakit Somdet Phranāng Čhao Siriki Phrabō̜rommarāchinīnāt.
Prawat læ phrathammathētsanā Phra ʻUdomsangwō̜nwisutthithēra (Phra ʻĀčhān Wan ʻUttamō), Wat Tham ʻAphai Damrongtham, ʻAmphœ̄ Sō̜ng Dāo, Čhangwat Sakon Nakhō̜n
Rāingān kāntittām læ pramœ̄nphon kānčhatngan chalœ̄m prakiāt Somdet Phranāng Čhao Phrabō̜rommarāchinī Nāt nư̄ang nai ōkāt phrarātchaphithī mahāmongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 6 rō̜p 12 Singhākhom 2547.
Rāingān phon kānprachan klō̜nsot chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt nư̄ang nai warōkāt mahāmongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā khrop 5 rō̜p wan thī 12 Singhākhom Phutthasakkarāt 2535 : na ʻākhān Sanom Sutthiphithak ʻAnusō̜n, Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit wan thī 11 Karakadākhom Phō̜. Sō̜. 2535.
Rāmmakīan čhāk tū lāi rotnam
Ratchadāphisēk somrot.
Rātchaphattrāphō̜n
Rattanamongkhon khamchan : chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt
Reina Sikirit gloria de la nación :
Sadet praphāt Nư̄a
Sadet yư̄an Saharat ʻAmērikā : Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phūmiphon ʻAdunlayadēt læ Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt
Samunphrai Sūan Sirī Rukkhachāt
Sap sinlapa pradit : chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinīnāt, song čharœ̄n phrachonmāyu khrop 72 phansā, 12 Singhākhom 2547
Sarānukrom sưksāsāt : chabap chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Siriki Phrabō̜rammarāchinīnāt nai mahāmongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 5 rō̜p.
Somdet mǣ kap kānsưksā
Somdet mǣ khō̜ng rao
Somdet Phrabō̜rommarāchinī nai samai Krung Rattanakōsin.
Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt bannānukrom læ sārasangkhēp.
Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt : čhotmāihēt ngān chalœ̄m phrakīat nư̄ang nai ʻōkāt phrarātchaphithī mahā mongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 6 rō̜p, 12 Singhākhom 2547.
Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt kap singwǣtlō̜m.
Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt pramūan prabō̜rommachāyalak nai chalō̜ng phraʻong chut tāng tāng, phraprawat, phrarātchakaranīkit, phrarātchačhariyāwat, phrarātchaniphon, læ phrarātchadamrat
Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt, wan chalœ̄m phrachonmaphansā khrop sām rō̜p, 12 Singhākhom 2531.
Sotatthakī Mahānidāna.
Sōtatthakī : samnūan Lānnā
Speeches.
Suntharīyasāt thritsadī hǣng wičhit sinlapākō̜n.
Tāirom phrabāramī : chalœ̄m phrakīat Somdēt Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinīnāt nai mahāmongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 5 rō̜p, 11 Singhākhom Phō̜. Sō̜. 2535.
Tamrā phāp thēwarup læ thēwadā nopphakhro̜.
Thai-Kadai : khrư̄ang tǣngkāi læ khrư̄ang pradap satrī Thai Dam-Tong-Lī.
Thammabanyāi phisēt čhatusatipatthān
Thanimphimphāphō̜n.
Thēt Mahāchāt chalœ̄m phrakīat Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt nư̄ang nai ʻaphilakkhitasamai 72 phansā Mahārāchinī, 9-10 Kanyāyon 2547 na Rōngrīan Sūan Kulāp Witthayālai.
Wan mǣ hǣng chāt, 12 Singhākhom 2531.
Wat Chalœ̄mphrakīattiwō̜rawihān.
Wiwatthanākān khō̜ng sinlapahatthakam nai sangkhom Thai samai Rattanakōsin : khrư̄angpandinphao, khrư̄angčhaksān, dō̜kmai pradit
Notes: 
Sources: