Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000120273602 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2027 3602
Name: 
Gyldén, H.
Gyldén, Hugo
Gyldén, Joh. H.
Gyldén, Johan August Hugo
Gyldén, Johann August Hugo
Dates: 
1841-1896
Creation class: 
Language material
Related names: 
Oppenheim, S.
Oppenheim, Samuel (1857-1928)
Titles: 
Annäherungsmethode im Probleme der drei Körper, Eine
Antydningar om lagbundenhet i stjernornas rörelser.
Åsigterna om vintergatan.
Beräkning af en teori för planeten Neptunus. : Akad. afh.
Berechnung der Bahn des Cometen II 1860, 186-?:
Bestämning af afståndet till stjernan n:o 3077 i Bradleys katalog.
Bevis för en sats, som berör frågan om planetsystemets stabilitet.
Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften, 1898:
En hypothes att förklara planetsystemets utbildning.
En transformation af den differentialeqvation, som bestämmer ojemnheterna med mycket långa perioder i en planets longitud.
Föredrag i astronomi vid Kongl. : Vetenskapsakademiens högtidsdag. 31/3 1892.
Förteckning öfver rektascensionerna för 103 fundamentalstjernor.
Fortsatta undersökningar rörande en icke-lineär differentialeqvation af andra ordningen. : Meddel. d. 6. juni 1888.
Fortsatta undersökningar rörande en icke-liniär differentialequation af andra ordningen
Framställning af astronomin i dess historiska utveckling och på dess nuvarande ståndpunkt, 1874:
Framställning af formler för beräkningen af en parabolisk kometbana med tillgrundläggande af koordinater hänförda till eqvatorn, jemte tillämpning af dessa formler på beräkningen af elementer för kometen VIII 1858
Framställningen af differentialförhållandena emellan sanna anomalien och radius vector i en elliptisk bana och excentriciteten.
Grunddragen af en method för beräkningen af absoluta störingar, med hufvudsakligt afseende på de små planeternas banor.
Grundlehren der Astronomie nach ihrer geschichtlichen Entwickelung dargestellt., Die
Hülfstafeln zur Berechnung der Hauptungleichheiten in den absoluten Bewegungstheorien der kleinen Planeten
Huru de astronomiska företeelserna angifvas i almanachan.
Huru de astronomiska företeelserna angifvas i almanackan... : 2:a uppl.
Integration af en icke-lineär differentialeqvation af andra ordningen. : Meddeladt d. 12 maj 1886.
Integration af en icke-liniär differentialequation af andra ordningen
Integration af vissa i störingstheorin förekommande differentialformler. : Till Kongl. Vet. akad. inlemnad den 12 okt. 1872.
Intermediära banor, som vid en gifven tidpunkt ansluta sig till de verkliga med en kontakt af tredje ordningen.
intermediäre Bahn des Mondes., Die
KoKoordinaten Konvergenz
Några nya utvecklingar af de elliptiska funktionerna.
Nouvelles recherches sur les séries employées dans les théories des planètes
Olika methoder att bestämma de horistiska termerna i den differentialeqvation, som förmedlar härledningen af ojemnheterna i en planets longitud.
Om banan af en punkt, som rör sig i en sferoids eqvatorsplan under inverkan af den Newtonska attraktionskraften.
Om beräkningen af solvärmets relativa intensitet på olika punkter af jordytan, då afseende fästes vid solstrålarnas absorption i atmosferen.
Om bestämningen af ojemnheter med mycket lång period i theorien för planeters och satelliters rörelser.
Om en method för den analytiska härledningen af de små planeternas relativa störingar.
Om ett af Lagrange behandladt fall af det s.k. trekroppars-problemet, der detsamma medgifver en exakt lösning.
Om ett bevis för planetsystemets stabilitet.
Om ett specialfall af trekropparsproblemet.
Om inflytandets af ojemnheter med lång period på uttrycken för periodiska kometers absoluta störingar.
Om införandet af elliptiska funktioner i ett astronomiskt problem.
Om kometernas ursprung.
Om luckorna i de små planeternas förekomsti olika afstånd från solen.
Om orsaken till periodiska förändringar hos rotationsaxelns läga inom jordkroppen.
Om periplegmatiska kurvor.
Om sannolikheten af att påträffa stora tal vid utvecklingen af irrationela decimalbråk i kedjebråk.
Om sannolikheten af inträdande divergens vid användande af de hittills brukliga methoderna att analytiskt framställa planetariska störingar.
Om stjernkatalogen i Lacaille's "Astronomiæ fundamenta".
Om summation af periodiska funktioner. : Till Kongl. Vet. akad. inlemnad den 10 jan. 1872.
Platos saga om Atlantis. : Föredrag i Sv. Sällskapet för antropologi och geografi.
Professorn m.m. H. Gyldéns utredning angående Flottans pensionskassas gratialfonds ställning och Kongl. direktionens öfver nämnda pensionskassa deröfver afgifna underdåniga utlåtande.
Recherches sur la rotation de la terre
Recueil de tables contenant les développements numériques a employer dans le calcul des pertubations des comètes.
Relationer emellan cosiner och siner för irrationella vinklar
Relationer emellans stjernornas glans, antal och relativa medelaftstånd från vår ståndpunkt i verldsrymden.
Relationer remellan cosiner och siner för irrationella vinklar : (ur Acta Soc. Scient. Fennicae)
Särskilt yttrande till betänkande angående ordnande af pensionsväsendet för statens civile tjensteinnehafvare samt för deras hustrur och barn.
Studien auf dem Gebiete der Störungstheorie.
Sur l'emploi de méridiens équidistants pour la fixation de l'heure. : Résume d'un rapport lu à la Société suédoise d'anthropologie et de géographie.
Sur le problème des deux corps.
Theorethische Untersuchungen über die intermediären Bahnen der Cometen in der Nähe eines störenden Körpers.
Till frågan om beskaffenheten af de sekulära ändringarna hos planeternas medelrörelser.
Till frågan om tätheten hos materien i verldsrymden.
Traité analytique des orbites absolues des huit planètes principales
Transformation af ett uttryck, innehållande elliptiska transcendenter, jemte tillämpning deraf på utvecklingen af den s.k. störingsfunktionen.
Über die Bahn eines materiellen Punktes, der sich unter dem Einflusse einer Centralkraft von der Form ... bewegt
Über eine Methode die Störungen eines Cometen vermittelst Rasch convergirender Ausdrücke darzustellen
Ueber die absoluten Elemente der Planetenbahnen.
Ueber die Bahn eines materiellen Punktes, der sich unter dem Einflusse einer Centralkraft von der Form mur+ mu bewegt
Undersökning af fall, der rotationsproblemets lösning kan uttryckas medelst reelt periodiska funktioner af tiden.
Undersökningar af theorien för himlakropparnas rörelser.
Untersuchungen über die Convergenz der Reihen welche zur Darstellung der Coordinaten der Planeten angewendet werden
Versuch einer mathematischen Theorie zur Erklärung des Lichtwechsels der veränderlichen Sterne.
Zur Transformation der periodischen Aggregate. : (Aus einem Briefe an Herrn Backlund).
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NKC NTA NUKAT SELIBR SUDOC WKP